Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2023 roku , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11725Biskup Konstanty Szaniawski zatwierdzając "prawa ziemskie" parafii muszyńskiej wspomniał, że drewniany kościół św. Marii Magdaleny chyli się ku ruinie i zalecił jego remont. W dokumencie wspomniany jest proboszcz Muszyny ks. Jan Raczyński.
11897Ogłoszony został budżet C.K. Komisji Zdrojowej w Krynicy na rok 1897/1898. Wśród wydatków budowlanych - Pomnik dra Dietla. Jako ciekawostkę warto także wspomnieć wydatek przewidziany na "Uroczystość Jubileuszu Najjaśniejszego Pana".
11927Pismo tygodniowe poświęcone sprawom Krynicy, zdrojownictwa polskiego i turystyki "Echo Krynickie" zamieściło humoreskę Juliana Tuwima zatytułowaną "Z pamiętnika kuracjusza".
11933S.K.S. Muszyna rozegrała w Starej Lubowli mecz piłkarski z miejscową drużyną remisując 2:2. Wyróżnili się w ataku Barnowski, w bramce Pitala, a w obronie Weiss i Krokowski.
11934Otwarcie Koedukacyjnej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Muszynie.
11938Biskup Franciszek Lisowski podniósł parafię w Krynicy-Zdroju do rangi parafii I klasy, czyli z parafii usuwalnej (amovibilis) została przemianowana na parafię nieusuwalną (inamovibilis).
21604Biskup Bernard Maciejowski dodał plebanom muszyńskim dochody ze wsi Złockie, licząc na obsadę probostwa po śmierci ks. Bartłomieja z Bodzentyna.
21675W Bodzentynie przed sądem duchownym zapadł wyrok w sprawie skarg poddanych muszyńskich na ks. Wawrzyńca Krygnowskiego, proboszcza w Muszynie. Proboszczowi nakazano, aby wiernych ze wsi Wierchomla "szanował, nie wyzywał, nie bił ich, ani nie kaleczył". Wyrok zabraniał księdzu Krygnowskiemu wysyłania "do pługa, do kosy i do lasa" stróżów. Co do wiernych wyrok postanawiał, aby nie jeździli więcej razy jak raz w tygodniu po sól do Bochni czy Wieliczki.
21770Poświęcono cerkiew w Żegiestowie, odbudowaną po pożarze w 1769 r. jako murowaną, nakładem patrona, biskupa krakowskiego Sołtyka, powiększoną następnie za zgodą Konsystorza przemyskiego greckokatolickiego.
21815"Kuręda z C.K. Kray. Prefektury Kameralney Muszyńskiey" w sprawie akuszerek skierowana do "Do niż. wyrażonych WJXięży Plebanów i Kooperantów w Państwie Kameralnym Muszyńskiem" do odczytania z ambon. Powołując sie na "Wysokie Rządy Krajowe ... 12-go sierpnia r.b. 29710 rozporządzić raczyli, ażeby żadna Kobieta we wsiach nie ważyła sie przy polożnicach miejsce akuszerki zastępowac, dopóki we Lwowie Kursu Akuszerstwa, chociaż przez puł Roku słuchać niebędzie, i Diplom wolney praxi nieodbierze, ponieważ tylko z powodu tych nierozumnych Kobiet wiele nieszczęśliwych połogów codzieńne prawie doświadczenie uczy" informuje, że "Rząd Krayowy dla każdey, ktoóra by chęć miała kurs akuszerstwa we Lwowie słuchać 50 zl ryńskich Stidendium wyznacza, jednakowosz takowa Kobieta niepowinna nad 30 lat stara bydź i przynaymniey dobrze czytać, i cokolwiek pisać umieć". Na dokumencie znajdującym się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej potwierdzenie odczytania "kurędy" pod podaną wyżej datą w Tyliczu.
31595Kardynał Jerzy Radziwiłł wystawił dokumenty lokacyjne dla wsi Słotwiny, Wojkowa i Wierchomla Wielka.
31910Opracowany został projekt szczegółowy linii kolejowej Tarnów - Orlov c.k. kolei państwowych na odcinku 103.8 km - 104 km w Rytrze, który podpisał w imieniu ubiegającego się o koncesję Dr Linnartz.
31914Przejazd koleją przez Muszyne, na trasie z Mszany do Koszyc, żołnierzy Legionu walczącego do roku 1915 w Karpatach Wschodnich.
31939Niemcy rozwiązali "polską straż obywatelską" w Krynicy-Zdroju. Żandarmeria niemiecka ulokowana była pierwotnie w "Esplanadzie" a następnie w "Uroczej".
41448Kardynał Zbigniew Oleśnicki erygował Archidiakonat Sądecki w skład którego weszła parafia w Muszynie.
41524Ustanowiono na ten dzień doroczny jarmark muszyński na św. Franciszka.
41875W szpitalu w Bochni zmarł ks. Ignacy Oskard, urodzony 23 lipca 1830 roku w Starym Sączu. W roku 1853 otrzymał święcenia kapłańskie, był wikarym między innymi w Muszynie. W powstaniu styczniowym walczył pod Miechowem i został ciężko ranny. Sądzony i pozbawiony praw stanu (w tym duchownego) skazany na 10 lat ciężkich robót w głębi Rosji. Zwolniony staraniem ks. Ruczki 19 sierpnia 1869 roku przebywał w klasztorze w Zakliczynie.
41959W Warszawie zmarł dr Mieczysław Orłowicz (ur. 17 XII 1881), wybitny krajoznawca, działacz organizacji turystycznych. W książce "Moje wspomnienia turystyczne" poświęcił kilka zdań Muszynie.
51909W "Dzienniku ustaw państwa dla królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych" ukazał się dokument koncesyjny na kolej lokalną z Muszyny-Krynicy do Krynicy.
51926Inżynier Edward Chodzicki zakończył ogólny opis stanu terenów mających być obiektem gospodarstwa leśno-parkowego w Krynicy. Wnioski z opisu zamieszczone zostały w obszernym dokumencie "Plan zagospodarowania dla terenów leśno-parkowych Państwowego Zdrojowiska Krynica 1927". Zadanie zostało zlecone przez Komisję Zdrojową. Dokument obok obszernego opisu stanu terenów leśnych i parkowych Krynicy wytyczył szczegółowy plan cięć, czyszczeń i upraw na lata 1929-1938. Jeden z załączników zawiera skorowidz 161 gatunków drzew i krzewów - zarówno iglastych, jak i liściastych - zestawionych dla obrębu parkowego - celem nadania mu charakteru arboretum.
51930W Krynicy odbyło się zebranie łemkowskie przedwyborcze pod przewodnictwem Oresta Hnatyszaka. Postanowiono poprzeć listę BBWR oraz wskazano jako kandydata na posła nauczyciela z Krynicy Metodego Trochanowskiego.
51998W Muszynie zmarł w wieku 52 lat Czesław Czmiel artysta malarz sztuki naiwnej.
61915Protokół spisany z posiedzenia Rady przybocznej w Urzędzie gminnym w Muszynie. Obecni: Przewodniczący Komisarz rządowy Antoni Jurczak, zastępca komisarza rządowego Klemens Monsig, assesor Leopold Hetper, członkowie Rady przybocznej dr Franciszek Parylewicz, Antoni Kałucki i Eliasz Reich, Sekretarz miejski Stanisław Kalafut prowadzący pióro. Po odczytaniu odezwy Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie Przewodniczący stawia wniosek, aby przystąpić do ufundowania tarczy przez Gminę Muszyna do wbijania gwoździ na uzyskanie potrzebnych funduszów dla byłych legionistów i ich rodzin i na ten cel ofiarowano 30 koron z oszczędności funduszu aprowizacyjnego miasta (sprzedaż mąki). Uchwalono jednogłośnie
61929"Tygodnik Ilustrowany" zamieścił obszerny tekst Jana Czempińskiego, opatrzony zdjęciami i zatytułowany "Kazimierzowi Pułaskiemu Krynica w hołdzie", a dotyczący uroczystości odsłonięcia pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy.
61938Związek Górali Spisza i Orawy przekazał ministrowi spraw zagranicznych Józefowi Beckowi memoriał sformułowany przez ks Ferdynanda Machay'a i dra Filipa Czekowskiego w sprawie "przyłączenia do Polski niektórych terenów należących do Słowacji". Na Spiszu postulowano między innymi rewindykację na rzecz Polski powiatów starolubowelskiego oraz kieżmarskiego. Na terenie Szarysza odstąpiono od planów ustalenia granicy na wododziale europejskim, ograniczając się do oparcia jej o drogę Muszyna - Stara Lubowla wraz z przyległymi wsiami.
81806Z polecenia Gubernium Galicyjskiego do Krynicy przybywa komisja: Profesor UJ dr Schultes, starosta sądecki Riedeswald, inspektor komory Nossberg, inż. Moll, zarządca dóbr muszyńskich Rhim. Komisja zaproponowała jak urządzić zdrojowisko.
81820Magistrat Muszyny poinformował cyrkuł sądecki, że posiadający kramy na targach w Muszynie wnoszą opłatę dzienną 40 krajcarów. Handlowano płótnem, żelazem, szkłem, drewnem, gontami, naczyniami, drelichami, wstążkami, zbożem i mąką.
81938Profesor Władysław Semkowicz w memoriale dla MSZ w sprawie ustalenia granicy polsko-słowackiej na odcinku Czadeckie, Orawa i Spisz, na tym ostatnim postulował włączenie do Polski powiatów starowiejskiego, starolubowelskiego i kieżmarskiego, jak również kolana Popradu w Szaryszu, prowadząc granicę wododziałem europejskim.
81943Posterunek Policji Celnej (Zollgrenzschutz) w Wierchomli, podlegający rejonowemu komisariatowi w Piwnicznej, został zaatakowany przez oddział partyzancki "Wilk". Komisariatowi w Krynicy podlegały urząd celny na dworcu w Muszynie oraz na przejściu granicznym w Muszynce.
81944Potyczka oddziału partyzanckiego "Tatara" AK z wojskami niemieckimi na Hali Łabowskiej.
91856W Krynicy obradowała komisja na czele której stał profesor Józef Dietl. Celem komisji było określenie potrzeb zakładu zdrojowego. Z racji swoich osiągnięć komisja uzyskała tytuł "wiekopomnej".
91891Urodził się Bolesław Barbacki, wybitny malarz sądecki. Galeria jego prac znajduje się w rodzinnej willi Maria w Nowym Sączu. Został rozstrzelany przez Niemców w Biegonicach w 1941 roku.
91906Przed sądem obwodowym w Nowym Sącza rozpoczęła się rozprawa przeciw kilkunastu mieszkańcom miasteczka Muszyna o napad na burmistrza Jana Piroga. Z powodu swego urzędowania był ogólnie znienawidzony, a gdy 15 lutego zjechał lustrator powiatowy dla zbadania jego gospodarki, zebrał się przed budynkiem Rady gminnej ogromny tłum, żądając usunięcia burmistrza. Gdy lustrator odmówił temu żądaniu, jako przekraczającemu jego kompetencyę, wtargnął tłum do wnętrza, poturbował burmistrza i broniącego go radnego Majera Hirscha.
91936Kierownik Komisariatu Policji Państwowej J. Dąbkowski w piśmie do burmistrza Krynicy-Zdroju, aby strażnicy miejscy zajęli się wyglądem dorożkarzy - "bo ich stan jest zły".
101856W Krynicy zebrała się komisja pod przewodem profesora Józefa Dietla, dyrektora kliniki lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwana "wiekopomną", która określiła potrzeby w sprawach zdrojowych Krynicy. W komisji byli: profesor Antoni Bryk, Karol Kremer i Dominik Kaspar - naczelnik dyrekcji skarbu w Nowym Sączu, poprzednio radca kameralny prefektury dóbr muszyńskich.
101928W Warszawie zmarł Teodor Aleksander Roland, aktor Teatrów Rządowych w Warszawie, ojciec Jerzego Rolanda, również aktora, który został zakatowany przez gestapo w roku 1940 w trakcie nieudanej ucieczki przez Muszynę na Węgry. Jerzy Roland pochowany jest na muszyńskim cmentarzu.
101965Otwarcie boiska szkolnego przy szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy, któremu nadano imię "Dwudziestolecia PRL". Społeczny Komitet Budowy wydał z tej okazji okolicznościowy plakat.
101968W sanatorium w Foluszu koło Gorlic zmarł Epifan Drowniak, wybitny malarz prymitywista, znany jako Nikifor Krynicki. Został pochowany na cmentarzu w Krynicy-Zdroju.
111453W zamku muszyńskim rezydował starosta Jan Wielopolski, archidiakon i oficjał sądecki, który w liście do rajców bardiowskich odżegnywał się od współpracy ze zbójnikiem Pobudą i prosił o nieprzeszkadzanie mu w zaopatrywaniu się w Bardiowie w piwo.
111885JE Namiestnik Zaleski, powitany został w przejeżdzie do Krynicy na dworcu kolejowym w Muszynie przez dyrektora dóbr państwowych Glanza, miejscowe duchowieństwo i reprezentację miasta z burmistrzem Medweczkim oraz zarządcę dóbr muszyńskich Góralczyka. Powitalną przemowę wygłosił proboszcz X. Gruszka. Następnie wśród salw moździeżowych przez rzęsiście oświetlone ulice Muszyny powozem udał się Namiestnik do Krynicy, gdzie przy cerkwi krynickiej powitał go pralat x. Żegiestowski. Po przybyciu do zakładu kąpielowego przy łuku triumfalnym imieniem obywateli krynickich gościa powitał x. Daniec. Namiestnikowi przedstawili się urzednicy sądu, zarządu dóbr i rady gminnej. W wieczerzy wzięli udział: dyrektor Glanz, starosta Zborowski, architekt Zawiejski, nadleśniczy Góralczyk i zarządca Sokołowski.
111899W Nowym Sączu urodziła się Maria Ritter (zm. 25 marca 1976 tamże) – malarka, rzeźbiarka, działaczka społeczna. W latach 30. pracowała nad polichromiami w kościołach między innymi w Żegiestowie.
111919Zarządzenie Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie w sprawie ochrony rezerwatowej części lasu "Obrożyska".
121815Parafia w Muszynie wystosowała list do urzędu cyrkularnego sądeckiego z prośbą o zakup materiałów do remontu plebanii znajdującej się w bardzo złym stanie po śmierci księdza Wolińskiego.
121848Ksieni klasztoru w Stary Sączu Kunegunda Sowińska podpisała umowę z organmistrzem Johannem Strossem z Preszowa na budowę pozytywu w chórze zakonnym Organy po dwóch miesiącach sprowadzono przez urząd celny w Muszynie.
121885JE Namiestnik Zaleski udał się na miejsce budowy domu zdrojowego w Krynicy, gdzie objaśnień udzielali architekt Zawiejski, dyrektor Glanz i rzecznik obywateli krynickich Męciński. Namiestnik uznał miejsce za najodpowiedniejsze, ponadto wydał zarządzenie w sprawie upiększenia źródła w Słotwinie, budowy mostu obok łazienek borowinowych i robót melioracyjnych. Następnie Namiestnik przyjął przedstawicieli Komisji Zdrojowej, Towarzystwa przyjaciół Krynicy, grono nauczycieli i naczelnika straży ogniowej Gulbińskiego, któremu ofiarował na cele straży pożarnej 25 złotych reńskich.
121896Ks. Andrzej Gruszka, proboszcz Muszyny, na ręce biskupa tarnowskiego Łobosa składa akt rezygnacji z dochodów iura stolae z Krynicy i Słotwin.
121896Ksiądz Andrzej Gruszka, proboszcz Muszyny, pismem skierowanym do biskupa Łobosa zrzekł się "iura stolae" z Krynicy i Słotwin.
121910"Naprzód" organ centralny polskiej partyi socyalno-demokratycznej poinformował, że w Krynicy odbyło się wczoraj posiedzenie Komisyi sanitarnej w sprawie budowy nowych łazienek borowinowych, zakładu hydropatycznego oraz kanalizacji Krynicy. Wydział krajowy reprezentował dr Bernadzikowski a rząd radca Grodzicki. "Komisya ma odbyć jeszcze jedno posiedzenie, na którem uchwali konkretne wnioski i przedłoży je sejmowi w obecnej sesyi."
121953Zarząd Urządzeń Turystycznych PTTK w Krakowie podpisał umowę z Anną Jamrozikową o długoletniej dzierżawie budynku Rzymianka w Krynicy, w którym zorganizowano Dom Wycieczkowy PTTK. W roku 1967 obiekt został wykupiony przez PTTK.
121974W niszy pomnika wybudowanego na cmentarzu staraniem muszyńskich kombatantów, poświęconego poległym w II wojnie światowej i pomordowanym w obozach, złożono ziemię zebraną z pól bitewnych i obozów koncentracyjnych.
131872Hugon Nitribitt wystąpił do władz o przeniesienie jego apteki wraz z koncesją z Krynicy do Muszyny.
131898Zmarł Hugon Nitribitt, urodzony w Wadowicach, uzyskał tytuł magistra farmacji w Budapeszcie, założyciel aptek w Krynicy i Muszynie, zasłużony farmaceuta, producent "kołaczyków" (pastylek z wody krynickiej).
141928W wyborach do władz wyznaniowych żydowskich w Krynicy sześć mandatów uzyskali syjoniści a dwa Aguda i ortodoksi. Były jakieś perturbacje, po kilku miesiącach na czele zarządu stanął B. Neubaur, były major WP, w składzie zarządu było trzech ortodoksów.
151640Starosta muszyński Jan Bedliński interweniował listownie w magistracie lewockim w sprawie Piotra młynarza, uwięzionego bezpodstawnie podczas jarmarku w Lewoczy.
151640Jan Bedleński, starosta muszyński, w liście wysłanym z zamku w Muszynie do magistratu lewockiego interweniuje w sprawie "gwałtu na Piotrze młynarzu uwięzionym podczas jarmarku w Lewoczy bezpodstawnie, wbrew obyczajom i prawom rządzącym jarmarkami".
151867W liście wyslanym ze Starego Sącza do N.N. Szczęsny Morawski opisuje stan obiektów w Krynicy. Zwraca uwagę na dobre dochody z łazienek oraz na kiepski stan szeregu domów (grzyb). Podaje ceny obiadów o Grynberga i Kosturkiewicza.
151895Rozpoczęła działalność przeniesiona z Muszyny do Starego Sącza szkoła koronkarska, jej opiekunką była hr. Helena Stadnicka.
151902W Muszynie zmarł Józef Medveczky (Medwecki), (ur. 21.01.1822) długoletni burmistrz Muszyny, pochowany na miejscowym cmentarzu. Był zwolennikiem Związku Stronnictwa Chłopskiego.
151928W dwutygodniku krajoznawczym "Ziemia" wydawanym przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze ukazał się tekst Edwarda Jezierskiego omawiający dzieje i walory Muszyny. Wspomniany jest ze zdjęciem pensjonat Józefa Sikorskiego.
151936"Goniec Częstochowski" dziennik polityczny, społeczny, ekonomiczny i literacki poinformował o otwarciu i poświęceniu w Muszynie Domu Wypoczynkowego Związku Ociemniałych Żołnierzy R.P. Na towarzyszących informacji zdjęciach widok ogólny obiektu oraz zdjęcie ministra Kościałkowskiego słuchującego przemówienia prezesa Wagnera.
161752Rozstrzygając spór między proboszczem Muszyny Marcinem Kmietowiczem a mieszczaństwem, muszyński sąd komisarski z ramienia biskupa krakowskiego na czele z ks. Kacprem Paszycem, prepozytem kolegiaty nowosądeckiej , wydał dekret , w którym ustalił wysokość obowiązkowej dziesięciny "osepowej" na 30 gbełów miary muszyńskiej żyta i tyleż owsa.
171878We Lwowie zmarł Eugeniusz Janota (ur. 31.10.1822 w Kętach) – animator ruchu turystycznego, germanista, taternik, przyrodnik, badacz folkloru góralskiego, duchowny katolicki, obrońca praw zwierząt. W roku 1864 w Roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego opublikował tekst "Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca i Popradu na Spiżu".
171918W Muszynie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Filii Krajowego Towarzystwa Gospodarczego "Silskij Hospodar". Była to spółdzielcza organizacja założona w roku 1899 w Galicji przez inteligencję ukraińską, głównie duchownych greckokatolickich.
171934Janina Szul-Aleksandrowa nabyła od Jana Rudego aptekę w Muszynie. Jan Rudy kupił ją od potomków Hugona Nitribitta, założyciela aptek w Krynicy w 1860 i w Muszynie w 1874. W aptece tej w trakcie okupacji odbywało się tajne nauczanie na poziomie gimnazjum.
171948W Krynicy w Domu Zdrojowym odbyły się uroczystości związane z XXX leciem pracy dyrektorskiej Leona Nowotarskiego. Uroczytości na które złożyły się akademia jubileusozwa oraz wspólna wieczerza organizował komitet obywatelski pod patronatem marszałka Michała Roli Żymierskiego.
181872Rada gminna miasta Muszyna wystosowała pismo do CK Namiestnictwa we Lwowie o przeniesienie apteki z Krynicy do Muszyny.
181881Z inicjatywy Dyrekcji lasów i Domen utworzono komitet budowy rzymskokatolickiego kościoła w Krynicy. W jego skład weszli: Aleksander Zborowski - starosta z Nowego Sącz jako prezes, ks. Ignacy Daniec - kapelan zdrojowy, Józef Warnicki, dr Bolesław Skórczewski - lekarz, Zygmunt Sokołowski - zarządca zdrojowy jako wiceprezes. Patronką budowy kościoła została księżna Jadwiga Leonowa Sapieżyna.
181922Pomimo rywalizacji rusofilsko-ukraińskiej o wpływy na Łemkowszczyźnie, miała miejsce próba utworzenia wspólnego łemkowskiego ugrupowania politycznego. Wydarzenie to miało miejsce w okresie przed wyborami do Sejmu i Senatu w 1922 r., kiedy to doszło do wspólnego zgromadzenia łemkowskich działaczy obozów staroruskiego, rusofilskiego oraz ukraińskiego w Krynicy Zdroju, w hotelu „Wiktoria” z inicjatywy Jarosława Kaczmarczyka z delegatami partii HRNO ze Lwowa. Dla powiatu nowosądeckiego powołano Okręgowy Komitet z ks. Janem Prysłopskim, Jarosławem Kaczmarczykiem, Metodym Trochanowskim i Jurkiem Petrykiem.
181931"Echo Podhalańskich Zdrojowisk" informuje o nowych prywatnych obiektach wypoczynkowych w Żegiestowie-Zdroju, między innymi wspomina właścicieli "Willi Zamek" pułkownika Edwarda Wojdatta (żona Maria) i p. Ondruszkową oraz "Księżówkę" wybudowaną dla księży greckokatolickich przez Towarzystwo Oświatowe im. M. Kaczkowskiego. Ponadto pismo informuje o planach dyrektora Zakładu Zdrojowego inż. Kazimierza Krukierka, syna Jędrzeja Krukierka.
181933Decyzją ministra spraw wewnetrznych Krynica została podniesiona do rangi miasta, w tym samym dniu prawa miejskie utracił Tylicz.
181957W Krynicy zmarł mgr inż. Leon Nowotarski (ur. 09.05.1878) wielce zasłużony dla Krynicy długoletni dyrektor tamtejszego Państwowego Zakładu Zdrojowego.
191913W czasopiśmie Ziemia ukazał się tekst Heleny Nuzikowskiej o Muszynie.
191931Na prośbę ks. proboszcza Józefa Gawora do Muszyny przybyły siostry Elżbietanki z domu prowincjonalnego w Katowicach.
191947Nowy budynek szkolny w Powroźniku poświęcił ks. Marian Ratuszny w obecności wójta Gminy Zbiorowej Muszyna Artura Krokowskiego. Kierowniczką szkoły była Antonina Kramkowska.
192013Zmarł ks. prałat Józef Wierzbicki - emerytowany długoletni proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie. Pochowany na miejscowym cmentarzu. Urodził się 14 września 1940 roku w Łękawicy.
211690Założona została organizacja kościelna mieszczan muszyńskich - Bractwo św. Józefa. Uzyskało ono uposażenie w postaci 3000 florenów lokowanych na gruntach obywateli muszyńskich. Ofiarodawcą był Kazimierz Sadowski, szlachcic, dzierżawca klucza muszyńskiego w latach 1679-1687, zwano go też gubernatorem państwa muszyńskiego.
211848Rada Narodowa Obwodu Sądeckiego przesłała do Rady narodowej Centralnej "zebrane podpisy przeciw zamierzonemu zniesieniu klasztorów w Galicji". (dokument w zbiorach AM)
211939Umiera Jędrzej Krukierek, wielce zasłużony dla rozwoju uzdrowiskowych funkcji Żegiestowa-Zdroju, krośnianin (burmistrz Krosna w latach 1926-1939) , finansista, przemysłowiec w branży naftowej i polityk (poseł na Sejm 1928-1930 z ramienia BBWR).
211941W Rawie Ruskiej na zapalenie płuc zmarł Władysław Antoni Bębynek (ur. 6 września 1887 roku w Muszynie). W roku 1914 wydał książkę "Starostwo muszyńskie, własność biskupstwa krakowskiego". W Rawie przebywał od roku 1913 i uczył w Państwowej Szkole Realnej języka polskiego, geografii, historii, przyrody i nadobowiązkowo łaciny. Był kuratorem skautingu szkolnego (drużyny męskiej) i prefektem Bursy TSL dla uczniów, zaś bezpośrednio przed śmiercią pracował w miejscowej bibliotece. W roku 1941 przeżył tragedię rodzinną, bowiem w wieku 38 lat zginęła jego żona Maria z Latawców, jego była uczennica.
211984J. E. ksiądz, biskup tarnowski, dr Jerzy Ablewicz konsekrował kościół na Folwarku oraz dzwony w kościele w Miliku.
221904W związku z wyjazdem zagranicę Stanisława Buszka, naczelnika straży pożarnej w Muszynie, na jego miejsce wybrano Rudolfa Bittnera ck adjunkta urzędu podatkowego w Muszynie. Zastępcą naczelnika obrano Michała Kosibę. Dla czynnych członków straży wyasygnowano na piwo 10 koron "za ich gorliwe starania o dobro straży".
221911W Muszynie zmarł w wieku 38 lat (ur. 24.04.1873) i został pochowany na miejscowym cmentarzu lekarz Stanisław Szyszko, członek artystycznej bohemy Młodej Polski. Prawdopodobnie w efekcie ogłoszenia o poszukiwaniu nowego lekarza dla Muszyny zgłosił się i objął swoje długoletnie urzędowanie w Muszynie dr Seweryn Mściwujewski.
221944W Wierchomli radziecki oddział partyzancki wysadził niemiecki transport kolejowy z Budapesztu do Rzeszy, który wiózł cysterny z paliwem oraz zrabowane dobra materialne. Zginęło dwóch żołnierzy węgierskich stanowiących ochronę pociągu. Zostali pochowani w mogile w pobliżu torów kolejowych. W dniu 12 czerwca 2014 roku przeniesiono ich szczątki na cmentarz w Wierchomli.
241932We Lwowie na zjeździe Związku Ociemniałych Żołnierzy postanowiono ufundować dom, który byłby "ostoją dla naszej pracy i poczynań". Ta decyzja i rozpoczęta zbiórka pieniędzy dały podwaliny dla Domu Związku Ociemniałych Żołnierzy jaki otwarto w roku 1936 w Muszynie-Zdroju.
242017W Muszynie w wieku 102 lat zmarł Stefan Małecki. Żołnierz II wojny światowej, prezes Koła Kombatantów w Muszynie. Współpracował z redakcją „Almanachu Muszyny", pisząc o wojennych losach muszyńskich kombatantów, był darczyńcą Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. W roku 2015, na setne urodziny, został odznaczony Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939–1945 i otrzymał awans do stopnia majora.
251870W Rapperswil, dzięki staraniom Władysława Platera, powstało Muzeum Narodowe. W jego zbiorach, wedle kwerendy przeprowadzonej przez Izabelę Gass i opisanej w AM, obok innych pamiątek znajdują się teksty Franka Kmietowicza, wybitnego muszynianina, znawcy jej dziejów, dziennikarza prasy polonijnej na emigracji.
251907Przeniesiono bibliotekę parafialną w Muszynie do lokalu w starej szkole i spisano inwentarz. Książki zostały skatalogowane przez Pawła i Halinę Kubików, Jadwigę Malinowską, Michała Buszka i Helenę Serafinową.
251930W Muszynie w żydowskiej rodzinie urodzila się Anna Sztybel z domu Reich, której ojciec miał sklep w rynku "Towary Mieszane". Po perypetiach wojennych osiadła na stałe w USA.
251931Wojciech Borzemski, prezes Związku Strzeleckiego w Muszynie został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi. Uroczystość uświetnił występ miejskiej orkiestry kierowanej przez Jana Gumula.
261849Wydawane w Lesznie pismo "Przyjaciel Ludu" zamieściło artykuł - "Wiadomość o wodzie mineralnej Rzegestowskiej, w obwodzie Sądeckim, w Galicyi". Tekst dotyczy wody mineralnej ze zdroju Anna w Żegiestowie i obok jej składu chemicznego podaje choroby przy których leczeniu winna być stosowana.
261916Odezwa CK Namiestnictwa i Starostwa Nowosądeckiego do ludności, która piętnuje "niesumiennych spekulantów żywności, którzy zmniejszając szczupłe zapasy, dla celów spekulacyjnych podnoszą ceny co powoduje wielka drożyznę". Powołano Centralę Handlową, której filia powstała także w Muszynie. Jej celem było "ułatwiać rolnikom zbyt nabiału, sera, masła, drobiu, zakup nasion, cukru i otrąb .... przy wykluczeniu handlarzy i domokrążców, po uczciwych cenach". Nakazywano też "spekulantów-domokrążców łapać i po przetrzymaniu towary odebrać, a ich samych do CK Starostwa, lub najbliższego posterunku CK żandarmeryi odstawić ...".
261918Radni miasta Muszyny na uroczystym posiedzeniu złożyli imieniem całej ludności wyrazy hołdu i uznania najdostojniejszej Radzie Regencyjnej za historycznej doniosłości akt proklamacyjny wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski z dostępem do morza.
261918Protokół spisany w kancelaryi Urzędu miejskiego w Muszynie. Początek o godzinie 7 wieczorem.
Obecni: Przewodniczący naczelnik gminy Antoni Jurczak, zastępca Klemens Monsig, asesorowie Leopold Hetper, Chaskel Reich, Franciszek Śliwa, radni: Wolf Frendenfal, ks. Józef Gawor, Kazimierz Gościński, Wawrzyniec Jurczak, Andrzej Kmietowicz, Ludwik Lebedowicz, Majer Mangel, dr Franciszek Parylewicz, Franciszek Rysz, Antoni Tyliszczak, Antoni Żurek. Przewodniczący stawia wniosek, aby z powodu ogłoszenia wolnej niepodległej i zjednoczonej Polski wyrazić hołd i uznanie Najdostojniejszej Radzie Regencyjnej w Warszawie. Na wniosek ten Rada gminna jednogłośnie uchwala wyrazić hołd i uznanie Najdostojniejszej Radzie Regencyjnej następującej treści: Do Najdostojniejszej Rady Regencyjnej w Warszawie Zebrani na uroczystem posiedzeniu dnia 26 października 1918 roku radni miasta Muszyny składają imieniem całej ludności tegoż miasta wyrazy hołdu i uznania Najdostojniejszej Radzie Regencyjnej za historycznej doniosłości akt proklamowania wolnej niepodległej i zjednoczonej Polski z dostępem do morza. Solidaryzuje się w zupełności z tekstem proklamacyi Najdostojniejszej Rady Regencyjnej oświadcza, że czujemy się już obywatelami Państwa Polskiego, któremu pragniemy wszystkie swe siły poświęcić, by nasza Polska jako wielkie Państwo mogła znowu zabłysnąć jasnem i pełnem światłem w zespole wielkich Narodów.
Niech żyje wolna niepodległa i zjednoczona Polska. Na tem posiedzenie zamknięto o godzinie 9 wieczór. Podpisy Antoni Żurek, Antoni Jurczak, Stanisław Kalafut.
261947W uroczystej procesji zaniesiono na Basztę kamienną figurę Matki Bożej Różańcowej. Poprzednia figura została uszkodzona w okresie okupacji przez przebywającą w Muszynie młodzież z Hitlerjugend.
271752Ks. Marcin Kmietowicz był powodem w sprawie przeciwko Damianowi Zubrzyckiemu, sołtysowi Wierchomli Wielkiej, o grunt Kotelnicki. Sędzią naznaczonym przez biskupa krakowskiego był ks. Kasper Paszyc - proboszcz kolegiaty nowosądeckiej. Grunt został przyznany proboszczom muszyńskim.
281890Zaprzysiężenie pierwszych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynie.
281908Sejm Krajowy CK podjął uchwałę o utworzeniu z dotychczasowej gminy Krynica oraz części obszaru dworskiego w Krynicy nowej gminy administracyjnej pod nazwą Krynica-Zdrój.
291874Na budowie tunelu kolejowego w Żegiestowie w trakcie przesuwania belki spadł z rusztowania i stracił życie jeden z robotników. W sprawie tej przeciwko Alojzemu Nolarowi i Janowi Kollerowi prowadzone było postępowanie o występek przeciwko bezpieczeństwu życia przez Ck Sąd krajowy karny w Krakowie.
291933W meczu piłkarskim w Muszynie drużyna S.K.S. Muszyna wygrała z Ż.K.S. Makkabi z Nowego Sącza 3:1 (1:1).
291940Niemiecki starosta w Nowym Sączu Reinhardt Busch wydał rozkaz usunięcia wszystkich Żydów z Krynicy, Muszyny i Piwnicznej do 30 listopada 1940 roku.
301897C.K. Komisja zdrojowa przekazała "Statut dla zdrojowiska w Krynicy" do wiadomości Aleksandrowi Nitribittowi assesorowi ck Komisji zdrojowej w Krynicy. Dokument znajduje się w zbiorach "Almanachu Muszyny".
311640Jan Bedleński z Bedlna, starosta muszyński, pisze z zamku w Muszynie kolejny list (poprzedni 15.10.1640) do rajców Lewoczy w sprawie uwięzionego w Lewoczy Piotra młynarza, poddanego biskupa krakowskiego, którego nie ma kim zastąpić.
311873Urodził się Jan Skąpski (zm. w 1950 roku w Krakowie) – agronom, działacz społeczny, który w roku 1900 ożenił się z Zofią z Odrowąż-Pieniążków (ur. 24 maja 1881 r. w Kaliszu, zm. 14 sierpnia 1961 r. w Krakowie), autorką opublikowanych w roku 2019 wspomnień "Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia galicyjskie". Jan podczas jednych wakacji przyjechał ze znajomymi pociągiem do Muszyny, gdzie gościł ich leśniczy rządowy Maziarski. Z Muszyny zrobili furmanką wycieczkę na Węgry, po drodze, na pograniczu wstąpili do Lubowli, po którym oprowadził ich klucznik. Jan ponownie był w Muszynie z Ojcem na ślubie najstarszej córki Maziarskich, zdaje się (jak wspomina) Maryli, która wyszła za właściciela fryzjerni w Krakowie.
311918Utworzona została Tymczasowa Powiatowa Komisja Likwidacyjna dla Powiatu Nowosądeckiego w celu likwidacji rządów austriackich na terenie powiatu. Komisja składała się z piętnastu członków. Przewodniczył jej Władysław Barbacki, burmistrza Nowego Sącza.
311938Główny Komitet Obrony dla Spisza, Orawy i Czadeckiego ogłosił postulaty graniczne. Na terenie Spisza ogół wsi o polskim charakterze miał być włączony do Polski, zaś na terenie Szarysza zakładano prowadzenie granicy rzeką Poprad.
312017W USA zmarł Elmer Jules Mandel, almanachowy autor, donator Funduszu Stypendialnego, członek komitetu ds. stypendiów artystycznych, sympatyk „ Almanachu Muszyny”… Urodził się w Cleveland 12 maja 1925 roku, a związki z Muszyną i sympatię do niej przejął po swojej matce Miriam (Mary), urodzonej w roku 1900 w muszyńskiej żydowskiej rodzinie Gottlobów, której poświęcił wspomnienie zamieszczone na łamach „Almanachu Muszyny” 2000. Rodzinny dom Gottlobów, w którym mieścił się także ich sklep spożywczy, znajdował się przy ulicy Kościelnej. Mimo że Jules mieszkał w Los Angeles, przyjeżdżał do Muszyny co parę lat z żoną, synem i innymi członkami rodziny, by wziąć udział w almanachowych lipcowych spotkaniach.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2022- Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59