Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2023 roku , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11690Bractwo św. Józefa, które powstało przy kościele w Muszynie, uzyskało w Rzymie specjalne odpusty.
11899Związek Chłopski podaje, że na wniosek posła Stanisława Potoczka sejm uchwalił zapomogę dla pogorzelców Muszyny w kwocie 500 złr. (być może dotyczy to Żegiestowa, patrz 1 stycznia 1899)
11900Protokół walnego zgromadzenia straży pożarnej "Sokół" w Muszynie podaje skład jej władz: Jan Piróg, przewodniczący, burmistrz Muszyny, Adam Hibl, ck Zarządca lasów i dóbr skarbowych, dr Kazimierz Jaroszewicz, ck adiunkt sadowy, Aleksander Dudzik, kupiec i obywatel, Józef Bembenek, obywatel, Ludwik Pawłowski, nauczyciel, Józef Motyka, zastępca naczelnika korpusu, Stanisław Buszek, adjutant korpusu.
11913C.k. Ministerstwo rolnictwa zatwierdzilo projekt wodociągu wody użytkowej dla potrzeb łazienek mineralnych w Krynicy. Projekt zakładał budowę zbiornika na Kryniczance w Słotwinach.
11928"Kurier Podhalański" podał, że na wniosek burmistrza Antoniego Jurczaka Rada Gminna uchwaliła nazwać ulicę, prowadzącą od dworca ku Rynkowi, imieniem J. Piłsudskiego, zaś ponieważ MSW zaliczyło Muszynę do rzędu uzdrowisk, letnicy udający się do niej mogą korzystać z ulg kolejowych.
21569Starosta muszyński Stanisław Lipnicki zamówił w Bardiowie 4 beczki wina, potrzebne "na kładzenie kapusty".
21928W Muszynie utworzono komisariat Straży Granicznej, podlegający Inspektoratowi Granicznemu w Jaśle i Małopolskiemu Inspektoratowi Okręgowemu SG w Sanoku, a od 1930 w Przemyślu. Utworzono go w miejsce komisariatu Straży Celnej, podlegającego Inspektoratowi w Nowym Sączu i będącego w gestii Dyrekcji Ceł we Lwowie.
21936W Domu Zdrojowym w Muszynie odbyło się uroczyste zakończenie kursów wyprawy skór baranich. W Muszynie uczestniczyło w nim 20 chłopców i 14 w Żegiestowie. Kurs prowadził Bolesław Rękawek z Garwolina. Wyróżnionymi kursantami, którym pryznano nagrody, byli: m.in. Władysław Tyliszczak z Muszyny, Jan Krynicki z Dubnego, Stefan Ciołca z Tylicza i Antoni Rusyniak z Wierchomli.
21957Zmarł Paweł Turnus (ur. 5 sierpnia 1884), rzeźbiarz, autor czterech rzeźb (Demeter, Persefona, Merkury/Hermes, Hefajstos) zwieńczających kolumny na froncie Urzędu Miejskiego Krynicy-Zdroju. Obiekt zbudowano w latach dwudziestych XX wieku jako Halę Targową.
22005Zmarł papież Jan Paweł II. Teksty o pobycie w roku 1970 w Muszynie biskupa krakowskiego Karola Wojtyły ukazały się w Almanachu Muszyny w rocznikach 1999 i 2004.
31843Biskup tarnowski J.G. Wojtarowicz dekretem przeniósł parafię Muszyna z dekanatu Łącko do dekanatu Nowy Sącz.
31919Grupa posłów P.S.L. (Piast), w tym Bardel, Witos, Bojko złożyła wniosek, aby Wysoki Sejm uchwalił wezwanie rządu, aby ułatwił chorym wieśniaczkom polskim leczenie w Krynicy-Zdroju.
31927W Krynicy odbyło się walne zebranie Towarzystwa Handlowego "Jedność". Obradom przewodniczył prezes Rady nadzorczej dr Franciszek Kmietowicz. Mimo, że zarząd wykazał zysk w kwocie 229 złotych, dostrzeżono sygnały upadku instytucji, po dyskusji powzięto uchwały mające na celu jej podniesienie. Wybrano Komisję kontrolująca w składzie: Kołodziejczyk, Bem i Jeżak.
31932Muszynianie gorąco przyjęli występ Teatru Żołnierza 1 Pułku Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza, który odegrał wodewil w czterech aktach "Córka Pułku".
31955Do Domu św. Elżbiety w Krynicy przybył biskup Antoni Baraniak (1904-1977) zwolniony z więzienia, w którym osadzony był od 25/26 września 1953, kiedy to wspólnie z prymasem Wyszyńskim aresztowany został przez władze komunistycznej Polski. W Krynicy przebywał do 31 października 1956 roku.
41907W Krynicy urodził się Stanisław Nowak (zm. 02.02.1094), żołnierz AK, budowniczy nowego schroniska na Jaworzynie Krynickiej oraz bacówki nad Wierchomlą. Organizator pierwszego spływu Popradem z Muszyny do Żegiestowa.
41914Eugeniusz Frankowski w wydawanym we Lwowie tygodniku krajoznawczym "Ziemia" opublikował tekst "Niedziela palmowa w kotlinie Sądeckiej".
41946W nocy oddział liczący około 100 ludzi zabrał Janowi Krajniakowi ze Szczawnika konia, wołu oraz pieniądze z pożyczki siewnej.
51946Późnym wieczorem sześciu ludzi w ubraniach cywilnych opanowało wartownię Służby Ochrony Kolei w Krynicy, zabierając Mausera, cztery granaty, 20 sztuk amunicji, dwa bagnety i dwie ładownice.
51965W Krakowie zmarł Zdzisław Krawczyński, urodzony w Muszynie, aktywny na terenie Chrzanowa wychowawca młodzieży, harcerz, autor znanej Pieśni o Potoku.
61946W nocy na ścianach domów w Muszynie wymalowano napisy "Płatni pachołcy Rosji" oraz znak Polski Walczącej.
71769Na ten dzień miasta królewskie i szlacheckie miały dostarczyć ustaloną ilość ludzi, pieniędzy i żywności do obozu konfederatów barskich w Muszynce.
71841W Wierchomli Wielkiej urodził się Gabriel Hnatyszak, ksiądz greckokatolicki, proboszcz w Krynicy, przywódca Łemków. W czasie I wojny światowej władze austriackie osadziły go razem z pięcioma synami i dwoma córkami z Tallerhofie gdzie zmarł w roku 1916.
71901Prezydyum Sądu wyższego w Krakowie rozpisało rozprawę ofertową na budowę "eraryalnego" gmachu na pomieszczenie sądu powiatowego z aresztami i urzędu podatkowego w Muszynie.
81884W Krakowie zmarł architekt Feliks Księżarski (ur 14 I 1820), który zaprojektował w Krynicy kaplicę w parku na Dietlówce, na placu podarowanym rozporządzeniem komisyi namiestniczej w Krakowie. Kaplicę wybudowano w roku 1863. 30 lipca 1864 roku za zezwoleniem Konsystorza biskupiego w Tarnowie z 7 lipca 1864 roku poświęcił ją ksiądz dziekan Józef Matusiński.
91926Ks. Władysław Kowalczyk z Tylicza przewodniczył w Nowym Sączu Walnemu Zebraniu Patronów i Wicepatronów Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej.
101898W Starym Sączu zmarł i został tam pochowany Szczęsny Morawski (ur. 15.05.1818) autor fundamentalnej dla badaczy regionu pracy Sądecczyzna (t. 1 wydany w roku 1863, t. 2 w 1865). W księdze jest szereg odniesień do dziejów Muszyny oraz szkic muszyńskiego zamku. Dla upamiętnienia jego wiekopomnego dzieła z inicjatywy "Almanachu Muszyny" ustanowiona została doroczna nagroda honorowa "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądecczyzny. Regulamin nagrody i jej laureaci na: www.sadeczanie.net
Morawski malarstwo studiował u Jana Maszkowskiego (1793-1865) we Lwowie, a następnie (1839-1841) w Akademii Wiedeńskiej. Po powrocie był we Lwowie kustoszem zbiorów artystycznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wiele wędrował po Galicji rysując obiekty zabytkowe.
Pisał rozprawy w dziedzinie sztuki, historii i starożytnictwa. Angażował się patriotycznie: w okresie Wiosny Ludów był członkiem Gwardii Narodowej we Lwowie (1848), a potem uczestniczył w powstaniu styczniowym. Był mieszkańcem Starego Sącza.
102018120 lat po śmierci Szczęsnego Morawskiego, zasłużonego dla regionu historyka, w kościółku św. Rocha na starym cmentarzu w Starym Sączu ks. proboszcz Marek Tabor odprawił mszę świętą w jego intencji, a liczne delegacje złożyły kwiaty na jego grobie. Pamięć wybitnego starosądeczanina uczcili: burmistrzowie Starego Sącza Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu Ewa Zielińska, dyrektor starosądeckiej Biblioteki Maria Sosin, dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza w osobach Andrzeja Długosza i Wojciecha Ramsa, a także Leszek Zakrzewski, prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny reprezentowali: Ryszard Kruk, Renata Trela, Agata Szymańska, Renata Kopacz, Izabela Łabuś, Krzysztof Trela i Witold Kaliński. Obecni byli także członkowie Kapituły Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego oraz dr Agata Tobiasz, autorka tekstów o życiu i twórczości Morawskiego.
112014Podczas uroczytego spotkania w sali posiedzeń Rady Miasta Stara Lubowla Anton Karniš, prezes organizacji pozarządowej Amos ze Starej Lubowli, został odznaczony przez Tomasza Chłonia, Ambasadora RP na Słowacji, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, przyznanym przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny.
121675Jan Potocki, stolnik bielski i starosta muszyński, działając z polecenia biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego zlecił parafianom, aby przyjęli nowo wyświęconego Łukasza Markiewicza jako proboszcza i przekazali mu cerkiew w Andrzejówce.
121706W Muszynie urodził się i został ochrzczony w miejscowym kościele przyszły kompozytor Wojciech Pankiewicz O. Ferdynand od św. Cecylii SCHP. Związany był z kolegium pijarów w Podolińcu.
121770Kazimierz Pułaski wyruszył z obozu w Izbach przeciwko Rosjanom oblegającym pod Konieczną obóz marszałka bełskiego Miączyńskiego i pokonał ich.
121898W Starym Sączu odbył się pogrzeb śp. Szczęsnego Morawskiego przy licznym udziale ludności. Ks. Stanisław Załęski z zakonu Ojców Jezuitów, przyjaciel zmarłego, prowadził kondukt na cmentarz i uczcił pamięć zmarłego piękną przemową.
121961W rezerwacie lipowym "Obrożyska" w Muszynie rozpoczęto mikroklimatyczne obserwacje , które trwały do 31 stycznia 1962 roku. Wyniki opisała Barbara Obrębska-Starklowa w roku 1967 w roczniku "Ochrona Przyrody" numer 32.
131769Hrabia Franz Moritz von Lacy, przewodniczacy Nadwornej Rady Wojennej otrzymał od cesarzowej Marii Teresy polecenie zaciągnięcia kordonu wojskowego na Spiszu i wystawienia herbów cesarskich. W efekcie do końca kwietnia zajęte zostały wszystkie miasta spiskie.
132018Zmarł profesor Zbigniew Bujarski wiodący przedstawiciel tzw. „polskiej szkoły kompozytorskiej” . Urodził się w Muszynie 21 sierpnia 1933 roku. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Muszynie oraz LO w Krynicy i Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie, a w 1955 roku rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, w klasie dyrygentury, a potem kompozycji. W latach 1978–1987 był dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie. Był nagradzany na międzynarodowych konkursach, został dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki II stopnia. Był przyjacielem młodzieży, wspierającym nas w działaniach na rzecz uzdolnionych muzycznie uczniów Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju. Wielokrotnie przewodniczył Komitetowi Stypendialnemu, decydującemu o przyznaniu stypendiów z Funduszu Almanachu Muszyny, będąc też, wespół z Żoną, jednym z hojnych darczyńców. W „Almanachu Muszyny” o kompozytorze pisała Beata Zacny (AM 2009). Został pochowany w Muszynie.
141784W utworzonej zgodnie z życzeniem cesarza Józefa II w 1783 diecezji tarnowskiej ogłoszono reorganizację dekanatów, na mocy której parafia Muszyna została włączona do nowo utworzonego dekanatu w Łącku.
141816W Łukowicy urodził się Leon Hermenegildus Żuławski lekarz zasłużony dla Krynicy. Autor pracy "Wody kwaśno-żelaziste w Krynicy" wydanej w roku 1857. Większość życia spędził w Limanowej gdzie był lekarzem rządowym. Napisał poemat "Oblężenie Limanowy, czyli rzeź galicyjska 1846". Zmarł w Limanowej 20 stycznia 1869 roku.
141921Interpelacje złożyli posłowie Stronnictwa Katolicko-Ludowego: Piotr Majcher oraz Jan Potoczek w sprawie niesłusznego ich zdaniem odebrania najbiedniejszym wyrobnikom Polakom, mieszkańcom Muszyny dzierżawy gruntów leśnych. W interpelacji jest żądanie odwołania pp: Witowskiego, zarządcy Domeny i Lasów Państwowych w Muszynie oraz Parylewicza, naczelnika sądu w Muszynie.
141949W kościele muszyńskim zawieszono dzwon odkupiony od Komitetu Cerkiewnego w Złockiem za 33 tysiące złotych zebrane przez muszynian. Sprawą zajmowali się ks. Kazimierz Zatorski, sędzia dr Zygmunt Syguliński, inż. Józef Krówczyński i kupiec Władysław Chrystowski. Muszyńskie dzwony zrabowali Niemcy w maju 1940 roku z wyjątkiem jednego, który ukryto. Obecnie dzwon ten powrócił na dzwonnicę.
151770W Wiedniu urodził się Józef August Schultes, syn kowala i żołnierza z wojny siedmioletniej, był przez ojca sposobiony do stanu kupieckiego. Matka widziała w nim zdolności i chęć do pracy naukowej. Bogaty altruista Gerhard von Swieten przyznał mu stypendium na ukończenie studiów medycznych. W roku 1806 Wielkorządztwo Galicyjskie wysłało do Krynicy komisję, którą kierował profesor Schultes, w składzie: starosta sądecki Riedeswald, inspektor kameralny Nossberg, inżynier obwodowy Bronisław Moll i zarządca dóbr państwa muszyńskiego Rihm. Komisja „doradzała zabezpieczenie źródeł i wydanie zakazu grzebania lub budowania w odległości 150 sążni od źródeł”. Zaleciła budowę gościńców do Krynicy, zabezpieczenie dolinki zdrojowej „przeciw zalewowi sąsiedniego potoku, a będącego gościńcem do Muszyny”, budowę domów i łazienek, ocembrowanie źródeł, utworzenie parku oraz zatrudnienie lekarza, jako kierownika zakładu zdrojowego.
151890W Piwnicznej urodził się Rudolf Bębynek, brat Władysława Antoniego Bębynka, autora książki "Starostwo muszyńskie, własność biskupstwa krakowskiego". Ojciec Józef był w tym czasie żandarmem w Piwnicznej. Rudolf był nauczycielem szkół podstawowych w Radomyślu Wielkim (1911) i Mielcu (od roku 1912). W roku 1931 był kapitanem Wojska Polskiego zatrudnionym w Ministerstwie Spraw Wojskowych - Departament Zaopatrzenie Inżynierii. Prawdopodobnie w okresie II wojny światowej wyemigrował do Londynu.
151912Dwutygodnik "Nasze Zdroje" informuje, że Urząd Gminy w Muszynie zabiega o budowę linii telefonicznej z Krynicy do Muszyny.
151938Premier generał Sławoj-Składkowski z Małżonką odwiedził Muszynę i Andrzejówkę. Pani Składkowska z okazji Świąt Wielkanocnych obdarowała grupę najbiedniejszych mieszkańców paczkami żywnościowymi.
151939Rada Miejska w Muszynie wybrała nowy zarząd w składzie: burmistrz dr Jan Jędrzejowski, wiceburmistrz Stanisław Porth, ławnicy Antoni Jurczak, Kazimierz Koller i Piotr Monczek.
161861Urodził się Karol Potkański, (zm. 16 VIII 1907 w Krakowie) – historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, etnograf, badacz regionu, taternik. Zwolennik zasiedlania Spiszu przez ludność polska posuwającą się wzdłuż doliny Popradu. Datował lokację Muszyny na XIII wiek.
161896Zmarł Michał Zieleniewski, przez 30 lat (1857-1887) lekarz rządowego cesarsko-królewskiego Zakładu Zdrojowego w Krynicy.
162016Staraniem Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny zorganizowano koncert "Dla pasji, dla nauki, dla przyszłości". Poza wrażeniami artystycznymi i wspaniałą atmosfera, budującą więź między pokoleniami aktualnych i byłych uczniów oraz nauczycieli, a także rodziców uczniów i przyjaciół "Almanachu Muszyny", efektem koncertu było zebranie środków finansowych na ustanowienie dodatkowego stypendium "Klasa z klasą 2017". Do tej pory przyznano ponad 300 stypendiów z Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, w tym 137 dla uczniów muszyńskiego LO.
171312Przywilej w którym wzmiankowane jest Rytro. Władysław Łokietek zezwala zakonowi klarysek ze Starego Sącza na pobieranie cła "pod zamkiem Ritter".
171947Rada Ministrów zatwierdziła Operację Wisła, w ramach której do lipca 1947 roku wysiedlono Łemków z okolic Muszyny.
181769Marszałkowie konfederacji barskiej, skupieni w grupie gabułtowskiej, połączyli się w Muszynce w jedno Ogniwo, dzieląc między siebie godności.
181840W Muszynie urodził się Franciszek Skąpski. Uczęszczał do szkoły w Starym Sączu, następnie uczył się w Instytucie Technicznym w Krakowie.
Służył w 20. pułku piechoty ck armii, awansował do stopnia wachmistrza. W 1861 roku podjął pracę urzędnika w Starym Sączu, prowadząc też konspiracyjne szkolenie młodzieży przed powstaniem.
Bohaterski uczestnik Powstania Styczniowego, dwukrotnie awansował w boju, zginął jako kapitan 22 września 1869 w bitwie pod Ciernią koło Jędrzejowa.
Jego dziadek Franciszek Ksawery Skąpski (1778-1861) był w latach 1838-1848 kontrolerem skarbu i poborcą podatkowym w Muszynie.
181920Jan Tymeczko rezygnuje z godności naczelnika O.S.P. w Muszynie, bowiem został obrażony na ostatniej zabawie. Dyskusja na posiedzeniu Wydziału O.S.P. dotyczyła miedzy innymi "co stało sie z pół antałkiem piwa i 100 kikudziesięcioma kieliszkami wódki" itp. Nowym naczelnikiem został Jan Bełdowicz.
181923Rada Miejska Krynicy-Zdroju uchwaliła "Regulamin ogniowy" określający między innymi obowiązki policjantów miejskich.
191410Starostą sądeckim z nominacji króla Władysława Jagiełły został Jan Szczekocki, (Jan ze Szczekocina). Dowodził wojskami rycerstwa z powiatów szczyżyckiego, sądeckiego i bieckiego w zwycięskiej bitwie pod Bardiowem ze Ściborem ze Sciborzyc, wojewodą siedmiogrodzkim, który najechał Polskę w listopadzie 1410 roku.
191903Poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej Sokół w Muszynie.
201683Jurko Pioruński z Wojkowej za podpalenie z zemsty rodzinnego domu, w wyniku czego zginęła bratowa, skazany został na stos przez Sąd Wielki obradujący na ratuszu w Muszynie pod przewodnictwem wójta Jana Panko. Wyrok wykonano na wzgórzu Podszubienicą i był to prawdopodobnie ostatni skazany na stos w Muszynie.
201912We Lwowie odbyło się pierwsze zebranie subskrybentów akcji Towarzystwa Akcyjnego "Kolej lokalna Muszyna - Krynica".
201913Na Walnem zgromadzeniu straży pożarnej w Muszynie udzielono wotum zaufania jej władzom. Funkcje prezesa sprawował Antoni Jurczak, naczelnika straży Tomasz Furtak, a na zastępcę naczelnika powołano Jana Motykę, masarza, a na zastępcę zastępcy Antoniego Pyrcia, młynarza.
211557W liście starosty muszyńskiego Macieja Łazińskiego do rajców Bardiowa, w sprawie przędzy zabranej przez celników bardiowskich poddanym z Muszyny, znajduje się wzmianka na temat dworu w Muszynie.
211772Szaryska Rada Regencyjna wezwała Sarneckiego jako przedstawiciela zwierzchności konfederackiej do ukarania podkomendnych Pułaskiego i Kossowskiego, którzy napadli na mieszkańców okolic Bardiowa odbierając im powozy i konie. Zagadnienie to miało szerzy zasięg, bowiem z racji zamknięcia karpackich przejść przez wojska austriackie oddziały konfederatów dopuszczały się rozbojów, co w latach późniejszych zaowocowało negatywnym stosunkiem do pamięci o konfederatach wśród ludności łemkowskiej.
211831W Monachium w wieku 58 lat zmarł Józef Schultes, który po pobycie w Krynicy opublikował w Wiedniu w 1807 roku broszurkę w języku niemieckim i francuskim „Sur les eaux minerals de Krynica” (O wodach mineralnych Krynicy). Publikacja rozreklamowała krynickie źródła i nadała im znaczenie europejskie. Malte-Brun, paryski wydawca listów profesora Schultesa, zamieścił jego znamienne słowa „Może też kiedyś ktoś z uzdrowionych, opuszczając Krynicę, poświęci mym cieniom życzliwe wspomnienie. Ta myśl mię zachwyca i pewny jestem, że duch mój z radości zadrży w głębi grobu!”
211929Z inicjatywy Wydziału Czytelni im. Tadeusza Kościuszki w Muszynie aptekarz Edward Rudy wygłosił odczyt na temat wód mineralnych.
211940Hans Frank sprawujący rządy w GG poinformował
o zamiarze utworzenia sanatorium ukraińskiego w Krynicy.
221323W dokumencie króla węgierskiego Karola I Roberta o darowiźnie na rzecz dworzanina Filipa Drugetha zamków w Pławcu i Starej Lubowli wspomniany jest klasztor obok Legnawy. Inne dane podają, że był to monaster zakonu św. Wasyla Wielkiego. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się kapliczka pod wezwaniem św Mikołaja.
221837W wydanym w Lesznie piśmie Przyjaciel Ludu nr 42 ukazał się tekst podpisany A.G.; autor po zwiedzeniu opisuje Muszynę, wspomina podanie o Palochu, właścicielu Zamku (10 lat później pisał o nim Stęczyński), mówi o kopiach starych dokumentów znajdujących się w magistracie.
221873Parlament austriacki podjął uchwałę o budowie linii kolejowej Tarnów - Leluchów/Orlov.
231611Ordynacja biskupów krakowskich zarządziła, aby rzemieślnicy trzymali się na milę od Muszyny. Była to reakcja na skargę Walentego Wojewody - burmistrza Muszyny, złożoną biskupowi Piotrowi Tylickiemu, na sołtysów klucza muszyńskiego, którzy "przeciwko przywilejowi miasteczka Muszynie nadanemu na wójtostwach swych (rzemieślników) chowają".
231887"Tygodnik Ilustrowany" obszernie omawia ceremonię pogrzebową ku pamięci Józefa I. Kraszewskiego, opatrując ją licznymi ilustracjami, w tym autorstwa Piotra Stachiewicza. Wspomnijmy, że Kraszewski przebywał w Krynicy, gdzie napisał powieść "Wielki nieznajomy", zaś Stachiewicz jest autorem rysunku "Góralczyk z okolic Żegiestowa (Paweł Semczyszak)".
241463Jan Wolski - starosta muszyński, zwrócił się do Bardiowa o wypożyczenie kata.
241793Stix v. Saunbergen nabył w Krynicy od poddanych Funduszu Religijnego Państwa Muszyńskiego grunt przy tamtejszej wodzie kwaśnej z roli Sydorowej, Smerekowej, Pańkowej i Sowowej. Transakcję podpisem potwierdził obywatel Muszyny Antoni Tilowicz.
241865C.k. rozporządzeniem podzielono obwód sądecki na dziesięć powiatów: Ciężkowice, Czarny Dunajec, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Stary Sącz i Tymbark.
241915W Krynicy rozpoczął się przemarsz wojsk w kierunku Huty pod Małastów. Bez końca przeciągały przez miasto pułki bośniackie, chorwackie i polskie. Przeciągała konnica, artyleria, przejeżdżały całe kolumny samochodów ciężarowych, kilka załóg szpitali polowych, 20 załóg piekarni polowych. Ciężarówki, zwane w tamtych czasach automobilami, przewoziły działa, amunicję, żywność i inny tabor wojenny ze stacji na linii Gorlice-Małastów.
251901Karta korespondencyjna w zbiorach AM wysłana z Zakopanego do Jaśnie Wielmożnej Hrabianki Magdy Komorowskiej w Muszynie. Oprócz korespondencji zawiera odręcznie wykonany przez nadawcę ołówkiem rysunek przedstawiający widok na Giewont.
251924W Worochcie urodził się Tadeusz Petrowicz (zm. 7 II 2019 r. w Lublinie), leśnik, miłośnik przyrody, pisarz. Od 1947 do 1962 byl leśnikiem w Szczawniku, Leluchowie i Muszynie. Wspólnie z Michałem Witowskim założył w roku 1954 Kolo Łowieckie "Jaworzyna". Autor licznych tekstów w "Almanachu Muszyny".
261883W Warszawie zmarł Napoleon Orda. Pochodził z rodziny szlacheckiej, syn Michała i Józefy z Butrymowiczów. Ojciec był marszałkiem powiatu kobryńskiego. Od 1823 roku studiował matematykę na Uniwersytecie Wileńskim. Za udział w powstaniu listopadowym został odznaczony Złotem Krzyżem Virtuti Militari. W 1833 roku zmuszony do emigracji zamieszkał w Paryżu i rozpoczął naukę rysunku u pejzażysty Pierre’a Girarda. Gdy w 1856 roku car Aleksander II ogłosił amnestię dla powstańców, Orda wrócił do rodzinnych Worocewicz. W 1872 roku zaczął realizować dzieło swego życia - utrwalał na rysunkach zabytkowe miejsca. W latach 1872–1874 Wołynia, Podola i Ukrainy, 1875–1877 Litwy, Żmudzi, Inflant i Białorusi, zaś w latach 1878–1879 rysował zabytki Galicji i wówczas narysował ruiny zamku w Muszynie (zam. w Teka różnych krajów, nr 38, Muzeum Narodowe w Krakowie).
271906Poseł Ignacy Daszyński złożył w Radzie Państwa w Wiedniu interpelację, w której zarzuca staroście sądeckiemu Władysławowi Jaroszowi szereg nieprawidłowości, w tym " zabagnienie wszelkiej gospodarki w gminach", także w Muszynie.
281933W Muszynie utworzono koło Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, którego prezesem został J. Wrona - naczelnik urzędu pocztowego.
291937W siedzibie Ligi Popierania Turystyki w Warszawie została zarejestrowana notarialnie spółka "Kolej Górska w Krynicy" z siedzibą w Warszawie ul Mokotowska 61. Zakład Zdrojowy w Krynicy, Gmina Krynica-Zdrój oraz Komisja Zdrojowa w Krynicy objęły po 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki, który wynosił 200 tysięcy zlotych.
301765Trnsport wina węgierskiego zakupionego w miejscowości Mad obok Tokaju przez kupca Andrzeja Byczkowskiego z Warszawy dla Najjaśniejszego Króla, Pana Miłościwego odnotowany został ".. na komore polskie Musinie ..." dokąd przybył na tratwach Popradem ze Starej Lubowli.
301912Na posiedzeniu sekcji przemysłowej Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk we Lwowie dr Józef Westreich zgłosił myśl utworzenia Banku Zdrojowisk. W efekcie podejmowanych z jego udziałem starań, przy życzliwości radcy dworu dra Eugeniusza Łopuszańskiego, szefa departamentu bankowego w c.k. minierstwie skarbu przed końcem roku za zgodą c. k. ministrów spraw wewnętrznych i skarbu wydana została koncesja na Galicyjski Bank Zdrojowisk towarzystwa akcyjnego we Lwowie. Dr Józef Westreich był właścicielem nieruchomości położonej w Muszynie przy drodze do Krynicy.
301915Zakończono werbunek legionistów na Sądecczyźnie, w raporcie Józefa Wojtygi podano, że wśród 524 zwerbowanych były tylko trzy osoby z Muszyny. Powodem takiego stanu była obojętność uproszonych osób do organizacji poboru, które zdaniem autora raportu nie ogłosiły terminu i miejsca poboru.
301934Profesor L. Marchlewski sporządził protokół analizy zdroju "Antoni" wywierconego w Muszynie w 1929 roku na głębokość 110 metrów. W konkluzji protokołu stwierdził "należy zaliczyć badaną wodę do najsilniejszych polskich szczaw wapniowo-magnezowych ze znaczną zawartością dwuwęglanów potasowcowych, zwłaszcza dwuwęglanu sodowego".

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2022- Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59