Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2023 roku , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11612Andrzej Łukawski, kanonik sandomierski, w imieniu Piotra Tylickiego, biskupa krakowskiego, dokonał wizytacji kanonicznej w parafii muszyńskiej.
11656W bitwie w Mogile podczas oblężenia Krakowa muszynianie zdołali jako jedyni z polskich sił na pewien czas powstrzymać, ponosząc wielkie straty, atakującego obóz polski generała szwedzkiego Pawła Wirtza.
11885Uruchomiono pocztę wozową między Krynicą a Muszyną, kursującą 4 razy dzienne tam i z powrotem w sezonie i raz dziennie po sezonie.
11909Zmarła Helena Safinówna, nauczycielka szkoły podstawowej 4-klasowej w Muszynie, w 24 roku życia, w 4 roku służby. Poinformowało o tym pismo "Szkolnictwo", organ Nauczycieli Ludowych, wydawane w Nowym Sączu.
11919Dr Seweryn Mściwujewski został awansowany do stopnia majora lekarza Wojska Polskiego. Podczas I wojny światowej został zmobilizowany jako oficer lekarz ck armii i pracował w szpitalu polowym na obszarze czeskim, potem w miejscowości Rogatica, służąc w randze lekarza pułkowego (K.K. Regimentsarzt a. W.). W roku 1917 został Kawalerem Orderu Franciszka Józefa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego. Na przełomie 1920/1921 był lekarzem epidemicznym Naczelnego Nadzwyczajnego Komisariatu oraz kierownikiem Państwowego Szpitala Epidemicznego (najpierw działającego w Krynicy, a następnie w Powroźniku). W latach 1923 i 1924 był oficerem rezerwowym 10. Batalionu Sanitarnego w garnizonie Przemyśl.
11930W Krynicy poświęcono Oficerski Dom Wypoczynkowy, który stowarzyszenie oficerskie nabyło od Vogla, dawna nazwa obiektu Felicja.
11936Wycieczka na rowerach do Krynicy Krakowskiego Klubu Cyklistów i Motocyklistów. Wspólne zdjęcia na Deptaku w Krynicy oraz na Hucie (skrzyżowanie na Krzyżówce).
11936"Ilustrowany Kurjer Codzienny" nr 23 zamieścił informację, że staraniem koła Przysposobienia Wojskowego Leśników zorganizowano w Muszynie "Święto Lasu", podczas którego społeczeństwo posadziło sadzonki drzew - zdjęcie z opisem.
21907Pismo "Krynica" informuje, że Komisja Zdrojowa zakupiła od Teatru Lwowskiego dla Teatru w Krynicy kurtynę, kulisy oraz urządzenia potrzebne do dekoracji. Przypomnijmy, że Komisja Zdrojowa, była organem doradczym dla c.k. Zarządu Zdroju i posiadała kapitały pochodzące z taksy kuracyjnej i opłat za muzykę.
21912W uroczystości poświęcenia sztandaru straży pożarnej w Starym Sączu Muszynę reprezentowali Tomasz Furtak, naczelnik straży oraz Antoni Buszek jego zastępca.
21935W Krynicy Wsi nastąpiło uroczyste zakończenie 6-tygodniowego kursu trykotarskiego zorganizowanego z inicjatywy Łemkosojuz, którym kierował krynicki adwokat dr Orest Hnatyszak.
21976W Krakowie zmarł Stanisław Mucha (ur. 1 maja 1895 w Olszówce) – polski fotograf, znany głównie jako autor zdjęć przedstawiających Kraków i jego architekturę oraz Krynicę. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, następnie służył w Wojsku Polskim (do 1921 r.). Odznaczony został Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości. Podczas II wojny światowej ukrywał wyniesione z Drukarni Narodowej klisze ze zdjęciami ukazującymi działalność nazistów w Krakowie. Ukrywał także broń żołnierzy AK. W 1945 r. fotografował wnętrza zamku wawelskiego po opuszczeniu ich przez hitlerowców oraz wykonał serię zdjęć ukazujących obóz Auschwitz po wyzwoleniu.
31676Biskup Andrzej Trzebicki poświęcił kamień węgielny budowanego nowego kościoła w Muszynie. Budowa wobec śmierci biskupa protektora trwała aż 52 lata.
41756Przybyła do Muszyny komisja biskupa krakowskiego, która wysłuchawszy przedstawicieli Muszyny: wójta Józefa Jarosławskiego oraz burmistrza rezydenta Jędrzeja Wójcikiewicza, a także sołtysa Powrożnika Jana Jarzębińskiego, po wizji lokalnej ustaliła, gdzie mają być usypane kopce graniczne między Muszyną i Powroźnikiem.
41761Przed sądem komisarskim biskupa Ignacego Kajetana Sołtyka odbyła się rozprawa między proboszczem Muszyny ks. Marcinem Kmietowiczem (pochodzącym ze Starego Sącza) a parafianami o płacenie na jego rzecz sześciu gbełtow żyta i tyleż samo owsa.
41872Muszynianie złożyli skargę w magistracie na nauczyciela za pobicie ucznia Jana Moszczaka, który nie chciał zmówić pacierza po niemiecku.
41872Rozporządzeniem namiestnictwa do Muszyny przeniesiono zaporę mytniczą. Opłata dzierżawna za pobór myta drogowego i mostowego wpływała do kasy miejskiej. Dzierżawcą myta w Muszynie był Maurycy Kornreich.
41889W Krynicy odbyło się poświęcenie Domu Zdrojowego zrealizowanego według projektu Juliana Niedzielskiego i Jana Zawiejskiego. Urozystość rozpoczęła solenna msza w zakładowej kaplicy odprawiona przez ks. kanonika Gruszkę, proboszcza z Muszyny. Następnie zebrani udali się pod Dom Zdrojowy i architekt Zawiejski wręczył klucze zarządcy zdrojowemu Sokołowskiemu, a ks. Gruszka dokonał poświecenia obiektu. Podczas uczty wzniesiono toasty za Najjaśniejszego Pana, JE hr. Falkenhayna, ministra rolnictwa, JE Zaleskiego ministra dla Galicji i byłego namiestnika, JE hr. Badeniego, namiestnika Galicji i innych dostojników. Liczny szereg toastów zamknął sekretarz Bielikiewicz staropolskiem "Kochajmy się".
41938Burmistrz Muszyny Antoni Jurczak wystąpił pismem do Starosty Powiatowego w Nowym Sączu z wnioskiem o przyznanie "Krzyży Zasługi" w ramach odznaczeń listopadowych dla trzech mieszkańców Muszyny, w tym dla dra Seweryna Mściwujewskiego. W uzasadnieniu podał, że "od roku 1920 sprawuje on urząd lekarza miejskiego i położył duże zasługi dla rozwoju Muszyny jako uzdrowiska. Nadto pracuje w kilku organizacjach społecznych a w szczególności w Stowarzyszeniu Polski Czerwony Krzyż jako prezes poświęcił wiele pracy na organizowanie kursów sanitarnych. Pod względem lojalności państwowej bez zastrzeżeń". Ponadto burmistrz wnioskował o przyznaje odznaczeń kierowniczce szkoły nr 2 na Folwarku w Muszynie oraz Adamowi Matyjewiczowi, starszemu strażnikowi Straży Granicznej w Muszynie.
41939Z okazji 20-lecia PCK w Muszynie miejscowemu Kołu wręczono sztandar. Podczas uroczystości na Rynku przemówił Prezes Koła PCK dr Seweryn Mściwujewski.
51756Komisarze biskupów krakowskich wydali dekret w sprawie oznaczenia granic Muszyny "Datum w zamku muszyńskim."
51778Maria Teresa włączyła Starą Lubowlę, Gniezdno i Podoliniec do Prowincji Szesnastu Miast Spiskich. Prowincja została zlikwidowana w roku 1876.
51875C.k Sąd krajowy karny w Krakowie wydaje odezwę do świetnego c.k Starostwa górniczego w Krakowie, w sprawie powołania dwóch inżynierów, którzy pod przysięgą mają wydać techniczną opinię na temat zabezpieczenia rusztowania, w związku z wypadkiem śmiertelnym, jaki miał miejsce na budowie tunelu kolejowego w Żegiestowie.
51882W Żegiestowie otwarta została stacja telegrafu z ograniczoną służbą dzienną dla powszechnego użytku.
51907Ck Wydział Krajowy powołał kierownictwo budowy trasy kolejowej Muszyna-Krynica, na czele którego stanął Maurycy Machalski, starszy inżynier Krajowego Biura Kolejowego.
51909Odnotowano w Krynicy trzęsienie ziemi 4-tego stopnia w skali Richtera.
52021W Willi "Wanda" w Muszynie podczas walnego zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny podjęto uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia związku z wypełnieniem zaplanowanej misji. Na likwidatorów wyznaczono Ryszarda Kruka i Agatę Szymańską.

61886Jak podał "Dziennik Czas" w dniu wczorajszym rozpoczął się sezon w zakładzie zdrojowym w Żegiestowie uroczystym nabożeństwem, które odprawił ksiądz Gruszka, proboszcz w Muszynie. Podreślono "staranność i troskliwość nowego zarządu, który objęła siostra właściciela p. Krynicka z Muszyny".
61919W Krynicy przebywał dwa dni Merian C. Cooper, pracownik misji American Relief Administration we Lwowie (Komisja Hoovera). Cooper spotkał się z burmistrzem Krynicy Franciszkiem Kmietowiczem oraz dyrektorem zakładu zdrojowego Leonem Nowotarskim, którzy wręczyli mu memoriał udawadniający polskość Krynicy. Odbył także rozmowy z deputacją żydowską, która zapewniła go, że stosunki polsko-żydowskie są zupełnie dobre i zgodliwe. Szereg skarg na Polaków wytoczył dr Jarosław Kaczmarczyk z Binczarowej. który imieniem Rosjan karpackich oświadczył, że pragną wraz z całą Galicją wschodnią przyłączenia do Rosji.
61932Przewodniczący Komisji Zdrojowej inż. Leon Nowotarski przekazał do Urzędu Miejskiego decyzję, określającą ruch pojazdów w rejonie "drogi zakładowej".
71756Kajetan Ignacy Sołtyk, wówczas biskup koadiutor kijowski, złożył podpis pod pismem wystosowanym do biskupa przemyskiego Atanazego Szeptyckiego w sprawie tak zwanego systemu patronackiego w kościele katolickim. W piśmie informacja, że Szymon Szczawiński, proboszcz Powroźnika obiera sobie na koadiutora swojego brata Michała Szczawińskiego, późniejszego proboszcza w Powroźniku. W 1749 biskup Samuel Jan Ożga nadał Kajetanowi Sołtykowi koadiutorię biskupstwa kijowskiego. W 1756 objął tę diecezję kresową, ale już w 1759 został przeniesiony na biskupstwo krakowskie.
71888Tygodnik Krynica informuje, że w Muszynie na dworcu kolejowym wybudowano obszerną i piękną werandę tuż przy sali restauracyjnej. Zarządził to J.E. Czedik, generalny dyrektor kolei państwowych.
81948Gwałtowne wystąpienie z brzegów Muszynki spowodowane oberwaniem chmury nad Muszynką, Tyliczem i Powrożnikiem. Woda zabrała trzy domy "Za Muszynką".
91756Antoni Jałbrzykowski, herbu Grabie, podczaszy łomżyński, zakończył pełnienie funkcji starosty muszyńskiego.
91889W Muszynie na werandzie kolejowej odbyła się loteria fantowa i zabawa z tańcami do których przygrywała muzyka sprowadzona z Sącza. Dochód przeznaczony został na Sokoła zawiązanego niedawno w Muszynie.
91929W Zielone Światki odbyło się uroczyste poświęcenie Domu Zdrojowego w Żegiestowie-Zdroju zaprojektowanego przez Adolfa Szyszko-Bohusza przy współpracy Jana Nowaka.
91929Ponowne - po kilku miesiącach od poprzednich w efekcie "perturbacji" - wybory do władz wyznaniowych żydowskich w Krynicy. Mandaty uzyskało pięciu przedstawicieli syjonistów i ich sympatyków, a trzy mandaty przedstawiciele Agudy i ortodoksów. Oddano 279 głosów.
91930Odbył się wyścig kolarski na trasie Tarnów - Krynica. Na mecie w Krynicy zamedowało się 27 zawodników, spośród 33 którzy wyruszyli na trasę.
91930W Krynicy Wsi odbyły się zorganizowane przez aktywistów rusofilskich "Dni Kultury Ruskiej". Z udziałem 2000 osób odbyło się nabożeństwo, pochód, poświęcenie krzyża thalerhowskiego a także zebranie w czytelni Towarzystwa im. Kaczkowskiego. Przemówił poseł Julian Jurczakiewicz.
91944W Muszynie zmarł dypl. inż. Michał Witowski (ur. 19.09.1874 w Biegonicach), zarządca Lasów Państwowych w Rachiniu, nadleśniczy w Muszynie.
91947W ramach akcji "Wisła" dowództwu 6 Dywizji Piechoty podporządkowano siły Grupy Operacyjnej "Krynica", w celu likwidacji partyzantki ukraińskiej, w tym sotni "Brodycza" działającej w paśmie Jaworzyny Krynickiej i Łabowej.
101524Wzmianka o dorocznych jarmarkach muszyńskich na św. Onufrego i św. Franciszka oraz poniedziałkowych targach.
101870Odcisk pieczęci "Urząd Gminy Miasta Muszyny" z herbem Muszyny na dokumencie z tej daty, zawartym w Tekach Schneidra.
101921W Nowym Sączu odbyła się rozprawa sądowa trzech czołowych działaczy łemkowskich; aktywnego także na terenie Muszyny adwokata Jarosława Kaczmarczyka, duchownego grekokatolickiego Dymitra Chylaka oraz rolnika z Krynicy Mykołaja Gromosiaka. Zostali oskarżeni o próbę oderwania Łemkowszczyzny od Polski. Sąd ich uniewinnił.
111535Achacy Jordan, celnik małopolski i starosta biskupi muszyński skarży się w imieniu biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego radzie bardiowskiej na mieszkańców pogranicznej miejscowości Plavec, czyniących szkody w dobrach muszyńskich.
111868Ustawa określająca organizację sądów powiatowych i uniezależniająca sądy od administracji cesarskiej, zgodnie z nią jednym z ośmiu sądów delegowanych przy sądzie w Nowym Sączu został sąd w Krynicy, który w roku 1890 został przeniesiony do Muszyny.
111886Dziennik Czas poinformował "o decyzyi komisyi krajowej dla spraw przemysłu krajowego względem zalożenia w Muszynie szkoły koronkarskiej. Wiadomość tę przyjęła biedna ludność miasteczka z radością i najwyższą wdzięcznością". Gmina zadeklarowała ofiarowanie na ten cel lokalu na pomieszczenie szkoly i nauczycielki oraz odpowiedni opał.
111915Ck radca Strzelbicki poleca szkołom na terenie Sądecczyzny przeprowadzenie zbiórki liści poziomek i ostrężyny jako surogatów herbaty dla żołnierzy na froncie. Poleca też przeprowadzić zbiórkę ubrań męskich, szali, swetrów, starych kożuchów, odpadów wełny "płótna i szmat używanych na potrzeby wojska". W Muszynie zbiórkę prowadziła nauczycielka p. Witwicka.
111995W Muszynie odsłonięto tablicę na budynku na rogu Ogrodowej i Piłsudskiego, w którym w latach 1943-44 mieścił się ośrodek tajnego nauczania w zakresie gimnazjum ogólnokształcącego.
121516Waśko Wołoszyn otrzymał w Nowym Sączu z rąk biskupa krakowskiego Jana Konarskiego przywilej na założenie wsi Szczawnik.
121825W Olszanicy koło Żółkwi (powiat złoczowski) urodził się Antoni Schneider wielce zasłużony kolekcjoner i dokumentalista dziejów Galicji. Ojciec Leopold przybył z Bawarii, a matka pochodziła ze szlacheckiego rodu Wodnickich.
121932Zawody piłki nożnej między drużynami Związku Strzeleckiego Muszyny i Krynicy. Wygrała Muszyna 2:1.
122014Na cmentarzu w Wierchomli pochowano szczątki żołnierzy węgierskich ekshumowanych z mogiły przy torach, którzy zginęli w rezultacie wysadzenia kolejowego transportu niemieckiego w dniu 22 czerwca 1944 roku przez partyzantów radzieckich. Na płycie nagrobnej ufundowanej przez Ministerstwo Obrony Węgier widnieje napis "Tu spoczywają dwaj nieznani żołnierze węgierscy. Bóg ich zna"
131807Ukazał się reskrypt rządu austriackiego, powołujący Zakład Kąpielowy w Krynicy.
131911W Krakowie zmarł Bolesław Skórczewski (ur. 13 VI 1848), lekarz, balneolog, publicysta. W Krynicy wybudował w roku 1888 Zakład Dietetyczny zwany "Witoldówka". W swoich tekstach wspomniał Muszynę.
131946Na drodze Krynica - Muszyna dwóch ludzi uzbrojonych w automaty, przy pomocy siedmiu innych stanowiących zabezpieczenie, rozbroiło dwóch policjantów, zabierając Pawłowi Swystulowi 48 tysięcy złotych, które wiózł do nadleśnictwa w Muszynie.
141725Biskup krakowski Konstanty Szaniawski wystawił przywilej dla cechu płócienników w Tyliczu, spisany w trakcie jego pobytu na zamku w Muszynie.
141915W Muszynie wojska austriackie rozstrzelały podejrzanego o szpiegostwo chłopa. W Galicji ofiarą austriackich sądów doraźnych padło kilkadziesiąt tysięcy rzekomych szpiegów. Fakt egzekucji w Muszynie odnotowany został w piśmie "Ilustracja Polska" z 5 sierpnia 1934 roku z przedstawiającym ją zdjęciem.
141931Krynickie "Wiadomości Zdrojowe z Listą Gości" rozpoczęły druk wyników badań klinicznych nad wpływem wody z otworu wiertniczengo "Źródło Zuber", autorstwa doc. dra Tadeusza Tempki.
141936Na urlop do Krynicy przybył Prezydent RP Ignacy Mościcki z Małżonką. W trakcie pobytu zwiedził Las Lipowy koło Muszyny.
141940W pierwszym transporcie do Oświęcimia znalezli się aresztowani 3 maja dwaj muszyńscy studenci Bronisław Gościński (numer obozowy 403) i Antoni Przybylski (numer obozowy 405).
151857Założono urząd pocztowy w Krynicy.
151873Ukazał się pierwszy numer dwutygodnika "Krynica", jak siedzibę redakcji podano Krynicę i Kraków, redaktorem naczelnym był dr Michał Zieleniewski. Do roku 1877 ukazało się 69 numerów pisma.
151896"Kurjer Lwowski" odnotował, że w tym dniu "przez góry sądeckie przeciągnęła szarańcza wędrowna szerokim kilku kilometrowym pasem do chmury podobnym, tak nisko, że można ją było ręką dosięgnąć".
151915Został powołany przez Patronat Przemysłu i Rękodzieł we Lwowie Komitet Mężów Zaufania c.k. Patronatu w Krynicy. Zebrani 2 VII tr. w krynickiej czytelni parafialnej przedstawiciele Krynicy, Muszyny i Tylicza bardzo rzetelnie omówili plan dalszego działania. Rozmawiano też o stworzeniu odpowiednich gałęzi przemysłu pamiątkarskiego. Komitet dużo pomógł w rozbudowie tartaku i stolarni, a także szewcom i krawcom przez zakupienie odpowiednich maszyn. Ochronki w Krynicy, Muszynie i Tyliczu z ich pomocą nabyły tak bardzo potrzebne im maszyny do szycia.
151929Dwutygodnik "Ziemia" organ Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego opublikował tekst Romualda Rosłońskiego "Źródła wody żywiącej. Wody mineralne w Polsce", a w nim informacje i zdjęcia Krynicy i Żegiestowa.
151935W Warszawie zginął w zamachu Bronisław Pieracki, minister Spraw Wewnętrznych. W latach 1917 - 1918, będąc komendantem POW w Nowym Sączu, ukrywał się w Muszynie u swego krewnego, sędziego dra Franciszka Parylewicza.
151935Wojewoda krakowski zatwierdził statut Towarzystwa Przyjaciół Doliny Popradu z siedzibą w Żegiestowie, którego celem był kulturalny i gospodarczy rozwój miejscowości w Dolinie Popradu.
161885W parafii Muszyna, obejmującej także Krynicę, odbyły się wybory do komitetu kościelnego. Weszli do niego: proboszcz Andrzej Gruszka jako prezes, c.k. zarządca dóbr muszyńskich A. Góralczyk jako zastępca kolatora, Bronisław Babel - reprezentant parafian krynickich, oraz reprezentanci parafian muszyńskich - burmistrz Buszek i Wójcik.
161906Pod przewodnictwem JWP Stanisława Bednarskiego, c.k. Dyrektora gimnazyum św. Jacka w Krakowie zakończył się egzamin dojrzalości w c.k. gimnazyum wyższym w Nowym Sączu. Wsród absolwentów byli: Bazyli Dziuba, urodzony w Wierchomli w dniu 9 kwietnia 1884 roku oraz Orest Hnatyszak, urodzony w Czyrnej w dniu 17 listopada 1888 roku. Orest Hnatyszak był w latach późniejszych adwokatem w Muszynie zaangażowanym w sprawy łemkowskie.
161925W Krynicy w wieku 43 lat zmarł Dante Baranowski urodzony w Wenecji, aktor i dyrektor teatrów między innymi w Kielcach, Zakopanem i Krynicy.
161929Redakcja "Dziennika Krynickiego" z podtytułem Organ Zdrojowy przeniosła się do Biura "Orbis" w willi "Trzech Róż".
161934Na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrała się Rada Miejska Muszyny w związku z tragiczną śmiercią w dniu wczorajszym ministra Bolesława Pierackiego. Jak napisano w protokole ksiądz Józef Gawor "trzymał krótką mowę", a nastepnie Rada uczciła pamięć ministra minutą ciszy. Wystosowano listy kondolencyjne do wojewody krakowskiego i prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Rada podjęła decyzję o kupnie wieńca z wstęgami z napisem "Drogiemu Obywatelowi Honorowemu Muszyny - Miasto Muszyna".
171800Zarząd kameralny dóbr muszyńskich za 150 złotych reńskich odkupił od Stixa v. Saunbergena źródła mineralne w Krynicy. W imienu zarządu umowę podpisał Jahl Kastner, świadkowie Schottner i proboszcz Antoni Krynicki. Prefekt Kamery Muszyńskiej Józef Lulla przesłał uzasadnienie do dyrekcji Domen w Starym Sączu, która nabyte grunta wraz ze zdrojami oddała w zarząd Prefekturze Muszyńskiej, a ta ogłosila konkurs na ich dzierżawę.
171928Kurier Podhalański podał, że dr Franciszek Kmietowicz, zasłużony burmistrz Krynicy, odznaczony został orderem Polonia Restituta, zaś Rada Miejska nadała mu honorowe obywatelstwo.
171939W tygodniku "Głos Podhala" ukazał się obszerny tekst ze zdjęciami promujący walory uzdrowiskowe Muszyny. Podano w nim, że w sezonie letnim ordynuje kilkunastu lekarzy, w tym lekarz zdrojowy dr Seweryn Mściwujewski.
181643Sprowadzeni do Podolińca przez Stanisława Lubomirskiego pijarzy otworzyli tam szkołę rozwiniętą potem w kolegium; wśród absolwentów byli też muszynianie.
181882"Czas" poinformował o przygotowaniach do otwarcia nowego gmachu teatralnego w Krynicy, które ma nastąpić 1 lipca. Spodziewany jest przyjazd Towarzystwa dramatycznego krakowskiego. Robotami kieruje inżynier Stryjeński. Poprzedni obiekt jak pisze gazeta zbudował Skorupka.
181889Sad Powiatowy w Krynicy po bezpotomnej śmierci Karola Medweckiego, właściciela Zakładu Zdrojowego w Żegiestowie, na kuratora masy spadkowej wyznaczył Franciszka Gedla ze Starego Sącza. Majątek zmarłego został podzielony w ten sposób, że połowę otrzymała jego siostra Antonina Krynicka z Medweckich, a drugą połowę objęły dzieci jego drugiej siostry, czyli Ernestyna z Bitnerów Mischke oraz Karol i Julian Bitnerowie. W roku 1892 Antonina Krynicka odkupiła od rodziny ich części spadku i stała się właścicielką całości majątku pozostawionego przez brata. Po śmierci Antoniny w 1896 roku jedynym właścicielem Zakładu został jej syn Julian Krynicki, absolwent Politechniki Lwowskiej.
181889Ks. Andrzej Gruszka, proboszcz Muszyny, w piśmie do Konsystorza Biskupiego Tarnowie napisał, że może dojeżdżać dwa razy w tygodniu do Krynicy, aby katechizować, pod warunkiem, że kryniczanie przyślą po niego do Muszyny konie.
181890Do Rady Powiatowej w Nowym Sączu wybrano 10 chłopów, w tym Mikołaja Gromosiaka, Łemka z Krynicy. Wadze austriackie aresztowały go w roku 1914 za rzekome moskalofilizm i osadziły w Tallerhofie koło Grazu.
181929Polski Związek Turystyczny uruchomił bezpośrednią komunikację autobusową Kraków - Krynica przez Mszanę Dolną. Podróż trwała 4 i pół godziny, bilet kosztował 18 zł.

182014W Lublinie zmarł profesor nauk rolniczych Bartłomiej Bujarski (ur. 30 VII 1920). Pochodził z muszyńskiego rodu osiadłego w przyczółku Miczuły. Autor licznych publikacji naukowych. Na łamach "Almanachu Muszyny" publikował muszyńskie wspomnienia. Znał się z malarzem Edmundem Cieczkiewiczem.
191681Biskup Andrzej Trzebicki legował dla szpitala w Muszynie pewną kwotę na gruntach miejskich.
191770Maria Teresa poleciła Franzowi Lacyemu, aby przesunął herby z orłami cesarskimi dalej na północ, zajmując południowe części starostw: nowotarskiego, czorsztyńskiego i sądeckiego, w tym miasto Muszynę. Wystawiono 138 herbów, przy których polecono palić ogniska w dzien i w nocy.
191865Konsystorz Biskupi w Tarnowie w piśmie do Krajowej Dyrekcji Skarbu informuje, że wyznaczył dla Muszyny wikariusza ks. Tadeusza Kowalkowskiego, aby pomagał proboszczowi Muszyny w duszpasterstwie i odprawianiu mszy w Krynicy
191874Termin składania ofert na wykonanie budowli "stacyj kolei żelaznej Tarnowsko-Leluchowskiej". W Muszynie planowano obiekt 6-osiowy z bocznymi, parterowymi dobudówkami i wiatami od strony peronów, w Żegiestowie-Zdroju obiekt parterowy z konstrukcji mieszanej, częściowo z muru pruskiego z drewnianymi werandami.
191927W Muszynie został założony oddział Związku Strzeleckiego. W założeniu uczestniczył prezes Związku Strzeleckiego w Nowym Sączu Feliks Michalik. Prezesem wybrano Jóefa Tokarczyka, sekretarzem Franciszka Bełdowicza oraz referentem oświatowym Józefa Posłusznego. W skład komisji rewizyjnej weszli: Stanisław Kalafut, Wawrzyniec Przybylski oraz Józef Miczulski. W szeregi organizacji wstąpiło w Muszynie 40 osób.
191984Rozpoczęte zostały egzaminy wstępne do Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie, które uruchomione zostało w dniu 1 września po 36 latach przerwy.
201912Wydawane we Lwowie czasopismo "Nasze Zdroje" oficjalny organ Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk zamieścił reklamy: Krynica c.k. Zakład zdrojowy w Galicji, Folwark Wierchomla - oferujący dostawę serków i żętycy owczej oraz o poszukiwaniu wspólnika do założenia hygienicznej mleczarni sezonowej w miejscu kąpielowem, Willa Opatrzność w Krynicy - do wynajęcia urządzone pomieszkania wraz z pościelą pod bardzo przystępnymi warunkami, Pensjonat i zakład leczniczy Dra Zarzyckiego w Krynicy - oferujący: duży park, własny wodociąg z gór, kanalizacja, oświetlenie elektryczne, wodolecznictwo, elektryzacja, masaż kuchnia dyjetetyczna, osobny stół jarski, Żegiestów zakład zdrojowo-kapielowy nad Popradem - lekarz zakładu radca cesarski Dr. Tymoteusz Piotrowski.
211768Marszałek krakowski, Michał Czarnocki, wydał dla powiatu sądeckiego uniwersał wzywający do poparcia konferederacji barskiej. Wśród miejscowości, do których był on adresowany, wymieniono Muszynę.
211884Wielkie deszcze zwane świętojańskimi spowodowały wylew Popradu. Kryniczka uszkodziła gościniec w Krynicy. Szkody w powiecie nowosądeckim wyniosły 95.981 złotych reńskich, 423 gospodarzy było poszkodowanych, 1.243 morgi gruntów włościańskich zostały zalane.
211898Biskup Władysław Bobowski poświęcił bibliotekę w Muszynie, w trakcie wizytacji kanonicznej.
211901Najstarsza karta korespondencyjna z Muszyny w kolekcji AM, przedstawiająca "Ruiny zamku i most kolejowy w Muszynie", opatrzona stemplem poczty w Krynicy z tej samej daty, wydana przez A. Kaczyńskiego w Krynicy.
211925Z udziałem czterdziestoosobowej wycieczki dokonano uroczystego otwarcia kilkuosobowego schroniska turystycznego zwanego schronem "Zośka", "Zochna" i "Zocha", stojącego pod szczytem Runka przy szlaku na Halę Łabowską. Schronisko dzięki zaangażowaniu inż. Zygmunta Hetpera zostało zaadaptowane z leśniczówki wydzierżawionej przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie od Nadleśnictwa w Muszynie. 10 lat później obiekt spłonął.
211974W Przemyślu w wieku 80 lat zmarła Stefania Jacyszynówna, której kolorowe obrazy o tematyce krynickiej uwiecznione zostały na pocztówkach.
221931"Ilustrowany Kuryer Codzienny" poinformował o pobycie na "wywczasach" w Krynicy wicepremiera Bronisława Pierackiego.
231775Sprawozdanie o stanie klucza muszyńskiego informuje, że przy pomocy dwóch kompanii wojska poskromiono działalność zbójników oraz, że zarząd dóbr biskupich w Krakowie przyznał zapomogi chłopom.
231814Urząd kameralny w Muszynie informuje pismem parafian na temat ich świadczeń na rzecz probostwa w Muszynie.
241574Starosta Kępiński (Kempiński) w liście do bardiowian informuje, że wysyła do nich Lazara Miejskiego, który byl wójtem krisu muszyńskiego.
241651Z polecenia biskupa Piotra Gembickiego 100 dragonów piechoty z dóbr muszyńskich pod Dąbrowskim oraz 60 harników muszyńskich wzięło udział w zdobyciu zamku Czorsztyn i pojmaniu Aleksandra (Lwa) Kostki Napierskiego vel Bzowskiego.
241704Podpisano kontrakt na Sielce i Sławikowskie sołtystwo między Siostrami Klaryskami w Starym Sączu a podstolim owruckim Podolskim. Dokument ten zakupiony został na jednej z aukcji przez redakcję Almanachu Muszyny, opisany w nim w roczniku 2004 i przekazany do archiwum klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu.
241867Szczęsny Morawski autor dzieła Sądecczyzna w liście wysłanym ze Starego Sącza do Józefa Ignacego Kraszewskiego ubolewa, że nie doszło do ich spotkania w ubieglym roku w Żegiestowie. Morawski udał sie tam wspólnie z Wawrzyńcem Firgankiem, nadleśniczym i łowczym kameralnym w Starym Sączu.
241917Jan Łępkowski, ostatni starosta sądecki związany z galicyjskim systemem administracyjnym, uczestniczył w Krynicy w naradzie właścicieli pensjonatów, którym obiecał wsparcie w rozwiązaniu problemów aprowizacyjnych.
241928Zakończył się trwający od 17 czerwca IV Międzynarodowy Rajd Automobil-Klubu Polskiego, który można było nazwać uzdrowiskowym, bowiem trasa wiodła przez najważniejsze polskie kurorty. Dystans 3018 km podzielono na sześć etapów i kierowcy jechali z Warszawy przez Druskienniki, Łuck, Jaremcze, Truskawiec, Krynicę, Busko-Zdrój do Warszawy. W Krynicy zakończył się czwarty etap na dystansie 320 km, którego trasa biegła z Truskawca. W Krynicy uczestnicy rajdu zostali zakwaterowani w świeżo wybudowanym pensjonacie "Lwigród" oraz zorganizowano dla nich przedstawienie galowe w teatrze.
251678Anna Dudzicha została spalona na wzgórzu Podszubienicą za czarownictwo. Rozprawa przed Sądem Wielkim miała miejsce na ratuszu w Muszynie i trwała dwa tygodnie, a prowadził ją wójt Muszyny Mikołaj Piechowski.
251885Za staraniem nowego proboszcza Muszyny ks. Andrzeja Gruszki ck Starostwo w Nowym Sączu wezwało strony konkurencyjne w celu powzięcia uchwały co do reperacji mieszkania plebańskiego i niezbędnych potrzeb koscioła.
251891Rada Miasta Nowego Sącza podjęła uchwałę o przyjęciu księgozbioru około 3000 książek będącej darem profesora Józefa Szujskiego. Wartość zbioru wyceniono na 20 tysięcy Reńskich. Księgozbiór znajduje się w zasobach Sądeckiej Biblioteki Publicznej noszącej imię darczyńcy. Wspomnijmy, że w roku 1856 młody Szujski przebywał z matką w Krynicy na kuracji celem poratowania jej zdrowia.
251962Mgr Stefan Półchłopek w imieniu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy złożył wniosek do Sądu Powiatowego w Nowym Sączu w sprawie "ustalenia danych osoby nieznanych rodziców". Sprawa dotyczyła nadania imienia i nazwiska Nikifor Krynicki, zamieszkującemu w Krynicy "nie będąc nigdy meldowany malarzowi samoukowi".
261574Stanisław Kępiński, starosta i tenutariusz muszyński w liście do bardiowian potwierdza, że Lazar Miejski jest u niego na ten czas urzędnikiem.
261612Biskup Piotr Tylicki wystawił w Bodzentynie przywilej lokacyjny miasta Tylicz (nazwa urobiona od nazwiska fundatora) oparty na patencie Muszyny z 1589 roku (prawo magdeburskie). Ustanowił czterech rajców i powołał sąd ławniczy pod przewodnictwem obieranego - podobnie jak rajcy - corocznie wójta sądowego. Piotr Tylicki zaznaczył, że nowa osada miejska ma powstać na gruncie dawnego Miastka. Na budowę kościoła rzymsko-katolickiego poddani mieli zwieźć drewno z lasów klucza muszyńskiego. Obiecał także biskup wznieść w miasteczku cerkiew grecką, zakazując jednocześnie osiedlanie się w Tyliczu heretykom i schizmatykom. Mieszczanom zapewniono swobodny handel, w tym wytwarzanie i szynkowanie piwa i gorzałki, a także sprowadzanie wina, pod warunkiem że czynsz z tego tytułu będzie kierowany do skarbca biskupiego, zaś słody i mąka będą pochodziły z młyna podległego starostwu muszyńskiemu.
261926Całą stronę walorom Żegiestowa poświęca pismo "Światowid", przy tekście zdjęcia autorstwa A. Siermontowskiego.
261932"Glos Podhala" poinformował, że burmistrz Antoni Jurczak przeznaczył miejski teren, tak zwaną Dziubasówkę, naprzeciw kościola, na budowę boiska sportowego dla miejscowego Związku Strzeleckiego.
271657Król zwolnił starostę muszyńskiego Wojciecha Bedlińskiego z obowiązku udziału w pospolitym ruszeniu w zamian za pilnowanie Muszyny i pasa granicznego.
271877Lista gości ck Zakładu Zdrojowego w Krynicy podaje pod pozycją 344, że do willi u Gerheita w Krynicy przybył Jakób Gieser, krawiec z Salomonem Gieser z Muszyny.
271915W Muszynie zorganizowano uroczystość z okazji odzyskania Lwowa. Odbyło się uroczyste nabożeństwo oraz wieczorem pochód z pochodniami z udziałem zalogi wojskowej. Do obywateli przemówił notariusz Hetper, który na zakończenie wzniósł okrzyk na cześć cesarza Franciszka Józefa I. Zebrano pieniądze na Legiony Polskie.
281784W sprawie granicznej przeciwko Leluchowowi z ramienia Muszyny występowali: Jan Wilczyński - wójt sądowy, Józef Pyrć - burmistrz, oraz Marian Pyrć, Piotr Śliwiński, Michał i Józef Sikorscy. Leluchów reprezentowali Michał i Jakub Żydowscy, sołtysi leluchowscy, oraz Jakub, Aleksy i Tomasz Kryniccy, Michał Kryputnik, Wanio Hrabczak, Miśko Piela i Miśko Czupak. Odbyło się rozgraniczenie dóbr w spornej sprawie między Muszyną a Leluchowem, połączone z odnalezieniem starych oraz usypaniem nowych kopców granicznych.
281857We Lwowie urodził się Władysław W. Szajnocha, profesor geolog, paleontolog. W latach 1876-1880 studiował na uniwersytecie i politechnice w Wiedniu. Pracował w wiedeńskim Zakładzie Geologicznym. Od 1885 mieszkał w Krakowie. W latach 1911-1912 oraz 1916-1917 pełnił funkcję rektora UJ. Był pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz prezesem Towarzystwa Tatrzańskiego. W 1891 wydał pracę "Źródła mineralne Galicji". W oparciu o jego badania przeprowadzone w roku 1891 c.k. Zakład wojsk. geograficzny w Wiedniu wykonał Mapę Geologiczną Muszyny. Mapę wydał Wydział Krajowy Galicyi i Lodomeryi. Zmarł 1 sierpnia 1928 w Jaworzu na Śląsku Cieszyńskim. Pochowany został w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
281885Wydawany w Tarnowie od roku 1881 dwutygodnik Pogoń zamieścił relację o objęciu probostwa w Muszynie przez ks. Andrzeja Gruszkę oraz o jego działalności. Naprawiono mury koło kościoła i cmentarza oraz sygnaturkę.
281933Komitet Obywatelski pod kierunkiem dra Zygmunta Sygulińskiego zorganizował w Muszynie dwudniowe obchody Święta Morza. Były wianki na Popradzie, nabożeństwa w kościele i synagodze oraz zabawa, z której dochód przeznaczono na cele Ligi Morskiej i Kolonialnej.
281935W Krakowie podczas VIII Zjazdu Delegatów Związku Ociemniałych Żołnierzy R.P. uchwalono wybudowanie w Muszynie Domu Ociemniałych Żolnierzy. Ideę zainicjowano w trakcie spotkania w roku 1932 we Lwowie i została ona wsparta składkami ociemniałych żołnierzy oraz uzyskała pomoc finansową Rządu Rzeczpospolitej. Szczególnie mocno zaangażowany w ideę budowy domu był kapitan Jan Silhan, członek komisji rewizyjnej Zwiazku.
281958Powódź w Muszynie spowodowała ogromne straty zalewając Folwark oraz ulicę Kolejową do przejazdu i Zapopradzie.
291872Ustawa o wybudowaniu kolei żelaznej parowej z Tarnowa do granicy węgierskiej pod Leluchowem została podpisana przez Franciszka Józefa zgodnie z "uchwałą obu izb rady państwa". Zakładała ona przeprowadzanie trasy kolei przez Grybów, co spowodowało natychmiastowe starania Nowego Sącza o poprowadzenie trasy kolejowej przez Nowy Sącz, a dalej Doliną Popradu. Wysłano w tym celu delegację do Wiednia, która została przyjęta przez Ministra Handlu, który zapewnił, że linia kolejowa będzie poprowadzona zgodnie z życzeniem Sądeczan.
291883Na Węgrzech w rodzinie grekokatolickiego księdza urodził się Mikulas Beskyd, póżniejszy ksiądz grekokatolicki, filozof, historyk i literat. Szereg lat mieszkał w Legnawie, gdzie na budynku lokalnych wladz, zamieszczona jest dedykowana mu pamiątkowa tablica. Zmarł 10 grudnia 1947 roku.
291913W salach Domu Zdrojowego w Krynicy odbył się "Podwieczorek z tańcami" z przeznaczeniem dochodu na "Dom Polski" w Tyliczu. Czysty dochód wyniósl 465 koron. W skład Komitetu wchodziły panie: Antonina Biesiadzka, Janowa Falkowska, Franciszkowa Kmietowiczowa, Zofia Kulczyńska, Sabina Skórczewska, Zofia hr. Sobańska, Zygmuntowa Wąsowiczowa oraz Marya hr. Żółtowska.
291937W Żegiestowie-Zdroju zakończył się trwający od 26 czerwca automobilowy zjazd gwiaździsty organizowany przez Polski Touring Klub. Z tej okazji wydano okolicznościową metalową plakietę.
291992Odnotowano w rejonie Tylicza i Muszynki trzęsienie ziemi 4.2 stopnia w skali Richtera
301768W Piwnicznej szlachta sądecka przystąpiła do konfederacji barskiej i obrała rotmistrza konfederacji powiatów sądeckiego i czchowskiego w osobie Marcina Leszczyńskiego, regenta kancelarii województwa krakowskiego.
301778Prowadzona od lipca 1776 do tej daty księga chrztów w parafii w Muszynie zanotowała 23 tkaczy (textores) występujących w roli ojców, czy ojców chrzestnych, przy 11 szewcach, 6 rzeźnikach, 4 kowalach, 3 kuśnierzach, 2 garncarzach oraz po jednym krawcu i młynarzu.
301906Rozporządzenie ministra ck Wydziału krajowego we Lwowie w sprawie projektu linii kolejowej elektryczno-wąskotorowej Grybów-Krynica oraz Krynica-Muszyna. Na tej podstawie petycje złożył 13 marca 1907 roku koncesyonariusz Karol Pietrzykowski.
301907Utworzone zostało krynickie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", w którego władzach był Włodzimierz Albinowski, uczestnik powstania styczniowego.
301914W Krynicy urodził się żyd Majer Faber, który następnie mieszkał w Bardiowie przy ulicy Ondercovej z rodziną Feuerlicht do 16 maja 1942, kiedy to został deportowany przez Niemców z innymi członkami wspomnianej rodziny i zaginął. Został wymieniony w książce Memorial Book of Jewish Bardejov, autor i wydawca Emil A. Fish, przy współpracy Orit Stieglitz. Według informacji zawartych w tej książce ten transport deportowanych w bydlęcych wagonach żydów z Bardiowa skierowany został przez Presov do Polski do niemieckich obozów zagłady w Sobiborze i Majdanku.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2022- Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59