Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2023 roku , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11348Kazimierz Wielki lokował Piwniczną na prawie magdeburskim. Prawdopodobnie w oparciu o podobny dokument Kazimierz Wielki przed 1364 rokiem lokował Muszynę.
11871W wydawanym w Warszawie Tygodniku Ilustrowanym ukazał się artykuł Zakłady zdrojowo-kąpielowe w Galicyi - Krynica, autorstwa Michała Zieleniewskiego.
11882W składzie członków "Komisyi fizyjograficznej akademickiej w Krakowie" figuruje Michał Zieleniewski, lekarz zdrojowy zasłużony dla Krynicy, członek nadzwyczajny "Akademii umiejętności".
11901W Krakowie zmarł i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim Jan Pacanowski, urodzony w Tyliczu w 1825 roku, syn Józefa. Był powstańcem styczniowym, walczył w oddziałach Zygmunta Chmieleńskiego, Aleksandra Krukowieckiego i Aleksandra Taniewskiego. Wzięty do niewoli pod Wąsowem i skazany na osiedlenie w głębi Rosji. Wrócił do Galicji w 1868, był właścicielem fabryki pudełek. Należał do Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Sybiraków w Krakowie.
11939Po miesięcznym pobycie w żydowskim pensjonacie "Bristol" w Muszynie, wyjechała do Łodzi, do matki, rzeźbiarka Pelagia Lindenfeld. Urodzona 19.VI.1894 roku, studiowała w Berlinie, mieszkała w Wiesbaden, Paryżu i Palestynie. Wystawiała w Polsce i zagranicą. Zamordowana w łódzkim getcie.
11963Połączono PPU w Krynicy i PPU w Żegiestowie w jedno wspólne przedsiębiorstwo uzdrowiskowe pod nazwą "Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" z siedzibą w Krynicy i oddziałem w Żegiestowie.
21905W kościele (ekspozytura) w Krynicy ks. Szablowski odprawił mszę żałobną za duszę cesarza Ferdynanda I.
21936W Muszynie rozpoczął się kurs dla mężczyzn nauczycieli opiekujących się lub pragnących się opiekować gromadami zuchowymi lub drużynami harcerskimi. Kurs trwał do 21 lipca i odbywał się pod namiotami.
21985W "Przeglądzie Lekarskim" ukazał się tekst Ferdynanda Pawłowskiego "Krynica w przededniu drugiej wojny światowej we wspomnieniach ówczesnego lekarza zdrojowego".
31939W dodatku do "Ilustrowanego Kuryera Codziennego" zamieszczono informację ze zdjęciem z uroczystości 20-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Muszynie. Promotorem PCK w Muszynie był dr Seweryn Mściwujewski.
41649Proboszczem w Muszynie został ks. Melchior Piskorowski i sprawował ten urząd prawdopodobnie do roku 1671. Zmarł 8 lipca 1679 roku. Od tego proboszcza rozpoczyna się Elenchus, czyli spis proboszczów i wikariuszy muszyńskich wykonany przez ks. Andrzeja Gruszkę przed rokiem 1905.
41869C.k. Dyrekcja krajowa skarbu udzieliła hr. Skorupce pozwolenie na wystawienie areny w Krynicy dla przedstawień scenicznych, dając bezpłatnie plac i materiały. Hr. Skorupka zlecil wykonanie planu gmachu inż. Pokutyńskiemu.
41923W Powroźniku rozpoczęła się i trwała do 29 lipca kolonia Nowosądeckiego Żeńskiego Hufca ZHP prowadzona przez Bronisławę Szczepańcównę.
41926Z okazji 150-lecia Konstytucji Amerykańskiej szkoły i organy administracji państwowej II RP przygotowały listy gratulacyjne do Narodu Amerykańskiego. List taki został wystosowany także z Muszyny.
41932Burmistrz Krynicy-Zdroju dr Xawery Górski wydał dyspozycję, aby woźnica chcąc przejechać przez zdrojowisko zaprzęgiem konnym miał zaprzęgniętego konia w jeden dyszel po prawej jego stronie, a sam woźnica szedł pieszo. Opornych miała bezwzględnie karać Straż Miejska.
42008W Miasteczku Galicyjskim, w obecności wicestarosty nowosądeckiego Mieczysława Kiełbasy i posła na Sejm RP Bronisława Dutki zainaugurowana została Nagroda Sądecczyzna im Szczęsnego Morawskiego. Pierwszymi laureatami Nagrody, uhonorowanymi także nagrodą starosty sądeckiego „Srebrne Jabłko Sądeckie”, zostali Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie z Krosna. Są oni autorami wydanej w roku 2007 przez Muzeum Narodowe w Krakowie dwutomowej pracy: "Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora". Nagroda została ustanowiona z inicjatywy "Almanachu Muszyny" wspólnie z PTH Nowy Sącz, "Rocznikiem Sadeckim" oraz Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.
42015W Muszynie w związku z wydaniem XXV rocznika "Almanachu Muszyny" odbyło się jubileuszowe i ostatnie lipcowe XXV Spotkanie Przyjaciół Almanachu Muszyny zatytułowane "Ostatni zajazd na Ogrody Wandy".
51930Żegiestów Zdrój odwiedziŁ bawiący w Krynicy August Zaleski, Minister Spraw Zagranicznych RP. Gościa podjął Andrzej Krukierek, dyrektor i współwłaściciel Zdroju.
61851W Gnojnicach koło Przemyśla urodził się Apolinary Tarnawski – lekarz, pionier przyrodolecznictwa w Polsce, założyciel prywatnego sanatorium w Kosowie koło Kołomyi na Pokuciu. Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (1876), potem leczył przez kilka lat we lwowskim szpitalu. Następnie jako lekarz zdrojowy pracował w Żegiestowie i Morszynie, po czym był lekarzem powiatowym w Borszczowie i Jaworowie. W 1891 roku otworzył w Kosowie w Karpatach Wschodnich zakład przyrodoleczniczy. W I połowie XX wieku Kosów stał się drugą po Zakopanem stolicą polskiej bohemy. Wśród jego kuracjuszy byli Gabriela Zapolska, Juliusz Osterwa, Leon Schiller, Melchior Wańkowicz, Stanisław Dygat, Maria Dąbrowska. W 1911 w zakładzie Tarnawskiego powstał jeden z pierwszych zastępów późniejszego ZHP, utworzony przez braci Kazimierza i Witolda Lutosławskich oraz Olgę Drahonowską. Tarnawski działał w Sokole. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Po wkroczeniu Armii Czerwonej ewakuował się na Bliski Wschód, marł w Jerozolimie w wieku 92 lat.
61866Józef Kraszewski pisze z Krynicy list do Adama Miłaszewskiego. Kraszewski mieszkal w pensjonacie "Trzy Róże".
61886W Rybieniu koło Nawojowej urodził się ks. Władysław Kowalczyk, dlugoletni proboszcz w Tyliczu, gdzie założył Kasę Stefczyka oraz Kółko Rolnicze. W obu tych przedsięwzięciach aktywni byli Polacy i Łemkowie. Zmarł w roku 1983.
61921Z wizytacją kanoniczną przybył do Krynicy-Zdroju biskup Leon Wałęga. W granicach Krynicy gościa powitali Leon Nowotarski, dyrektor zakładu i dr Franciszek Kmietowicz, burmistrz Krynicy, zaś w świątyni został powitany przez proboszcza ks. Romana Duchiewicza. Po bierzmowaniu i przeprowadzeniu skrutynium udał się do Muszyny.
61936Prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu wręczono dyplom honorowego obywatelstwa Krynicy. W uroczystości wzięli udział wojewoda krakowski Michał Gnoiński, starosta nowosądecki Maciej Łach, burmistrz Krynicy Michał Zakrzewski oraz dyrektor zakładu Zdrojowego Leon Nowotarski
61936W Krakowie zmarł Antoni Broszkiewicz (ur. 1877 w Kolanowie koło Bochni), nauczyciel, artysta malarz, działacz polityczny społeczny. Po przejściu na emeryturę kierował Ośrodkiem Wczasowym ZNP w Krynicy. Namalował między innymi obraz "Dom na Dołkach" w Starym Sączu.
61939W Krynicy na obozie piłkarskim przebywał Klub Polonia Przemyśl, między innymi piłkarze: Baranowski, Kulij, Filip, Pasko, Klein, Paszko, Łuć, Górski, Michniowski, Grochowski, Krzyżanowski, Żelazny i Kulinicz.
61991Ukazał się pierwszy rocznik "Almanachu Muszyny" redagowany przez Bożenę Mściwujewską-Kruk.
71864Konsystorz biskupi w Tarnowie pozwolił odprawiać mszę świętą w nowo zbudowanej kaplicy w Krynicy.
71901W Krakowie urodził się Marian Gotkiewicz Marian (zm. 11 IX 1972 tamże). Geograf (dr), pedagog, pisarz i działacz w dziedzinie krajoznawstwa, działacz społ. na Spiszu i Orawie. Z jego licznych prac historycznych, dotyczących dziejów Spisza i Orawy, ale także spraw tatrz. i całego Podtatrza, warto wymienić: O t.zw. wołochach na Słowacji ("Wierchy" 1951), Trzy wieki kolegium podolinieckiego (1642-1942) ("Nasza Przeszłość" 1962), Przyczynki do sporów granicznych polsko-węgierskich na Spiszu... ("Małopolskie Studia Hist." 1966, nr 1-2), Ruchy migracyjne polskich górali po południowej stronie Beskidu ("Folia Geogr." 1969).
71903W Pittsburghu odbył się ślub Anny, najstarszej córki burmistrza Muszyny Antoniego Jurczaka, ze Stanisławem Dziulackim z Tarnowa, którzy wyemigrowali do USA. Ich syn Leo J. Dulacki (ur. w 1918 w Omaha) pełnił wysokie funkcje w marynarce wojennej USA. Służbę zakończył w 1974 w stopniu Ltn General (trzy gwiazdki generalskie).
71935W ramach obchodów w Muszynie XII Tygodnia Ligi Obrony Powietrznej Państwa w czasie nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Krzan, po pochodzie na Rynku do społeczeństwa przemówił dr Seweryn Mściwujewski na temat obrony przeciwlotnicznej i przeciwgazowej. Zorganizowano festyn i pokaz filmów.
71947W ramach "Akcji Wisła" wysiedlono rodziny łemkowskie z Jastrzębika. Transportem kolejowym z Grybowa przewieziono je do Sulęcina w obecnym województwie zielonogórskim, gdzie zostały osiedlone po okolicznych wsiach.
71994Święty Synod Biskupów Prawosławnych postanowił o uznaniu śp. o. Maksyma Sandowicza świętym męczennikiem, jest on związany z ruchem nawołującym Łemków do powrotu do prawosławia. Został rozstrzelany prze władze austriackie 6 września 1914 roku w Gorlicach.
81848Albin Janiak z Andrzejówki przedkłada C.k. Urzędowi Cyrkularnemu w Nowym Sączu skargę na Dominium w Muszynie za brak nadzoru nad brzegami Popradu, niszczonymi przez bydło i mieszkańców Andrzejówki.
81924Na plebanii w Krynicy-Zdroju gościł i mszę św. odprawił kardynał Dalbor, prymas Polski.
81937"Ilustrowany Kuryer Codzienny" w korespodencji ze zdjęciem informuje o dowierceniu się w Muszynie na terenie przy Popradzie do wody mineralnej oraz zaczynających się już na głębokości 50 metrów geologicznych układów gazonośnych. Zdaniem cytowanego profesora Nowaka Muszynę czeka era wspaniałego rozwoju.
81984Ogłoszenie powstania nowej parafii pw. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Muszynie na Folwarku oraz mianowanie pierwszego jej proboszcza ks. Eugeniusza Szymczaka.
91768W okresie pobytu w Nowym Sączu konfederatów barskich spłonął zamek sądecki.
91882W Krynicy w niedzielę odbyło się uroczyste poświęcenie nowo zbudowanego teatru w obecności starosty Zborowskiego, przy licznym udziale publiczności. Huk moździeży zapowiedział początek uroczystości, proboszcz poświęcił scenę, salę widzów, foyer i każdy z dwudziestu pokoi, przy odgłosie hymnu narodowego Austrii, tudzież polskich pieśni.
91937"Ilustrowany Kurier Codzienny" w korespondencji Źródło Wanda w Muszynie - opatrzonej zdjęciem - podaje, że po "pamiętnym wybuchu gazów Źródło obecnie należycie ujęte dostarcza cennej wody z głębokości 180 metrów". Żródło zostało nazwane od imienia doktorowej Wandy Mściwujewskiej.
101675Z rozkazu Zygmunta z Przyborowa Przyborowskiego, starosty muszyńskiego, doprowadzono przed sąd muszyński Annę Dudzicką zagrodnicę podzamkową oskarżoną o czary. Sąd skazał ją na spalenie na stosie.
101995"Popradzki Przełom", firma Ryszarda Janowicza-Pędraka, rozpoczęła zwożenie turystów tratwami na trasie Majdan Leśniczówka - Muszyna, nawiązując do tradycji spływów, które rozpoczęły się w 1958 r. i trwały w latach 60-tych.
102009W wypadku samochodowym, spowodowanym przez innego uczestnika ruchu drogowego, w pobliżu rodzinnego domu, zginął Waldemar Serwiński (ur. 23.10.1956 w Muszynie) burmistrz Muszyny od roku 2002, długoletni nauczyciel i dyrektor Liceum w Muszynie.
111851W Dzienniku Urzędowym Miasta Krakowa ukazała się informacja (w języku niemieckim) na temat wody mineralnej z Rzegestowa (Żegiestowa) oparta na analizie jej składu dokonanej przez profesora Mohra.
111894Ck Starostwo w Nowym Sączu wydało Antoniemu Jurczakowi "koncesyję na prowadzenie fiakierstwa parokonnym zaprzęgiem na terenie Muszyny i Krynicy"
111906W Muszynie powstało Ognisko Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego. Prezesem wedle spisu dokonanego w roku 1910 był kierownik szkoły w Muszynie Kwiryn Witwicki, jego zastępcą Jan Pudło, a sekretarzem Jadwiga Pieracka. Ognisko wykazało w spisie dochód w wysokości 42,91 koron, zaś rozchód 20.08 koron.
111932Komisja Zdrojowa w piśmie do Zarządu Miejskiego Krynicy-Zdroju zwraca uwagę na "szczególnie niebezpieczne skrzyżowanie" ulic: Pierackiego, Kraszewskiego, Ebersa i "drogi zakładowej".
111942W Warszawie w wieku 71 lat zmarł Marian Trzebiński, autor wielu kolorowych rysunków Krynicy uwiecznionych na pocztówkach.
121619Biskup Piotr Tylicki nadał parafii muszyńskiej młyn i folwark z foluszem (piekarnią) w Wierchomli Wielkiej.
121649Biskup Piotr Gembicki zatwierdził prawa miasta Muszyna i zwiększył uposażenie parafii potwierdzając nadanie jej sołtystwa Wierchomla Wielka.
121895W piśmie Biesiada Literacka ukazał się tekst związany z jubileuszem dra Michała Zieleniewskiego, który przez ponad 30 lat sprawował funkcję lekarza rządowego w Krynicy. Podkreślono z nim wielkie zasługi jubilata dla polskiej balnelogii.
121933Rada gminna Muszyny uchwaliła zwrócenie się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o zatwierdzenie posiadanego dotychczas herbu miasta Muszyny.
121947W ramach przesiedleń podczas akcji "Wisła" w okresie do 14 lipca z Żegiestowa odeszły trzy transporty z 762 ludźmi.
131616W Kowalu koło Włocławka w wieku 73 lat zmarł Piotr Tylicki, biskup krakowski, sekretarz króla Batorego. Nadał w roku 1612 prawa miejskie Miastku (obecnie Tylicz), ustanowił herb i przywileje, ufundował szkołę parafialną i kościół.
131897C.k. Namiestnictwo we Lwowie zwróciło się pisemnie do "Najprzewielebniejszego rz. kat. Konsystorza Biskupiego w Tarnowie" w sprawie płacy dla "mającego się ustanowić łacińskiego expozyta w Krynicy", która "nie jest zupełnie zabezpieczona".
131914Na zebraniu w czytelni parafialnej w Krynicy powołano Komitet Narodowy, wyłoniono w nim sekcje: finansową, zaopatrzeniową, opiekuńczą i samarytańską. W efekcie zorganizowania składki zebrano 1000 koron, które miesiąc później wysłano do Macierzy Sokoła we Lwowie.
131924Ks. Kardynał Prymas Edmund Dalbor bawiąc na kuracji w Krynicy zaszczycił swą obecnością Tylicz. Prymas odwiedził polską szkołę gdzie dziatwa po gorącym powitaniu wykonała popisy gimnastyczne, śpiewy i tańce narodowe. Następnie Prymas odwiedził obóz harcerek poznańskich oraz miejscowy kościółek.
131933Po wydzieleniu miasta Nowego Sącza z powiatu nowosądeckiego dokonano zmian w składzie Rady Powiatu, pozostali w niej między innymi: Antoni Jurczak z Muszyny, dr Ksawery Górski z Krynicy-Zdroju ora Aleksy Milanicz z Powroźnika.
131939Miejska Rada Narodowa w Krynicy nadała inż. Leonowi Nowotarskiemu "Honorowe Obywatelstwo Krynicy".
141356Kazimierz Wielki nadał przywilej dla biskupów krakowskich regulujący między innymi obowiązki osadników na rzecz proboszcza.
141657W czasie "szwedzkiego potopu" w Raciborzu zmarł Piotr Gembicki, biskup krakowski, właściciel miasta i państwa muszyńskiego.
141884Uroczysta konsekracja cerkwi greckokatolickiej w Krynicy.
142002Powódź w Muszynie spowodowana przez tak zwane oberwanie chmury w rejonie potoku Wilcze, lewobrzeżnego dopływu Muszynki.
151872Zmarła w Żegiestowie wdowa po Alojzym Medweckim, Maria z Kleefeldów, pochowana w Muszynie, gdzie wystawiono jej zachowany do dzisiaj pomnik z białego granitu. Alojzy urodzony w roku 1812 był bratem (lub przyrodnim bratem) Ignacego, byli współwłaścicielami zdroju w Żegiestowie.
151882W Tygodniku Ilustrowanym zamieszczony został drzeworyt przedstawiajacy projekt kościoła w Krynicy autorstwa Władysława Klugera (1849-1884). Projekt nie doczekał się realizacji, w latach 1887-1892 zbudowano kościół wedlug projektu Jana Zawiejskiego.
151893Trupa Kwiecińskiego odegrała w teatrze w Krynicy sztukę "Rewizor z Petersburga".
151910W 500-tną rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, z inicjatywy Janiny hrabiny Komorowskiej, zdrojowi w Muszynie Za Kościołem nadano imię "Grunwald".
151915Jak podaje pismo Nowa Reforma opiekę lekarską w Krynicy sprawują dr Bieniedzki (prawdopodobnie chodzi o dr Biesiadzkiego) oraz dr Kmietowicz, zaś w Muszynie dr Kwaśniewski ze Lwowa, który zastąpił dra Szostkiewicza, który dostał się do niewoli z załogą przemyską.
151924Ukazał się Spis Nauczycieli i Szkół w Okręgu Lwowskim, a w nim wymieniona została Helena Nuzikowska (ur. 1874), jako nauczycielka w szkole powszechnej im. Staszica we Lwowie. Helena napisała w czasopiśmie "Ziemia" rocznik 1913 sławny artykuł o Muszynie.
151938Rada Miejska Krynicy-Zdroju ustaliła 8 etatów dla Straży Miejskiej, w tym kierownika i jego zastępcy, pięciu strażników oraz strażnika polowego i lasowego.
151939Otwarto Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy.
151947Otwarto Miejską Bibliotekę Publiczną w Krynicy. Biblioteka została umieszczona w przedwojennym budynku Ligi Popierania Turystyki u stóp Góry Parkowej, Zalążkiem księgozbioru było 300 woluminów ze zbiorów prywatnych. Kierownikiem została Helena Kaczmarek (później Zawadowska).
152010Z okazji 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem z inicjatywy redakcji "Almanachu Muszyny" i licznym udziałem młodzieży odsłonięta została pamiątkowa tablica w Zdroju Grunwald w Muszynie.
152010W Nowych Łazienkach Mineralnych w Krynicy otwarto Muzeum Zabawek 'Bajka", które jest filią Muzeum z Kudowy-Zdroju.
152018Trzęsienie ziemi w Krynicy i Muszynie. Zjawisko zarejestrowały stacje sejsmologiczne w Ojcowie oraz Niedzicy i stacje lokalnych sieci sejsmologicznych Instytutu Geofizyki PAN. Jak informują naukowcy z Instytutu, pierwszy wstrząs nastąpił o godzinie 23.19 i miał siłę 2.9 stopnia w skali Richtera. Drugi raz - z siłą 2,7 - ziemia zatrzęsła się o 1.54.
161885W Żegiestowie pod przewodnictwem biskupa Krasińskiego wybrano komitet stały, który zajął się wybudowaniem kaplicy: prezes Aleksander Zborowski - ck starosta z Nowego Sącza, ks. Andrzej Gruszka - proboszcz Muszyny, Karol Medwecki - właściciel Żegiestowa i dr Szczepański - lekarz zdrojowy.
161921W piśmie "Świat" ukazał się tekst "Nowe źródło wody leczniczej w Polsce", omawiający otwarcie zdroju "Zuber" w Krynicy i zasługi w tej sprawie profesora Rudolfa Zubera oraz inż. Leona Nowotarskiego. Tekst opatrzony został zdjęciami z wizyty w Krynicy dostojników państwowych oraz naukowców zajmujących się balneologią.
161933Głos Podhala informuje o znakomitym sezonie i licznych gościach w Muszynie. Łazienki mineralne otwarte od 5 rano do 9 wieczór, w Domu Zdrojowym gra orkiestra z Lublina, za? na Deptaku orkiestra gminna.
161950Dokonano uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę zakrystii od strony północnej muszyńskiego kościoła.
171558List podstarościego sądeckiego Piotra Biechowskiego do mieszczan lewockich w sprawie Macieja Łazieńskiego (Laznyczky h. Ogończyk) starosty muszyńskiego, który wnosi skargę na dwóch mieszczan z Lewoczy Piotra Janusza i Tomasza Laniusa o niezapłacenie mu należności za 26 wołów. Jednocześnie podstarości prosi o udzielenie pomocy wyżej wymienionemu Łazieńskiemu lub jego wysłannikowi.
171768Cesarzowa Maria Teresa upoważniła marszałka polowego hrabiego Mikosa Józsefa Esterhazyego do przekroczenia granicy z Polską na Spiszu.
171881Na łamach "Biesiady Literackiej" nieznany autor piękną polszczyzną opisuje "Najpiękniejszy spacer Z Krakowa ku Węgrom". Ciekawy opis miejscowości w dolinie Popradu, autor wiedzie nas drogą od Starego Sącza do Żegiestowa Zdroju. Dokończenie opisu wyprawy do Muszyny i Krynicy, jednak bez wzmianki o autorze tekstu nr 294 z 19 sierpnia 1881.
171921W kościele w Krynicy-Zdroju naukę na sumie wygłosił arcybiskup obrządku ormiańskiego ks. Józef Teodorowicz ze Lwowa.
171934Powódź w Muszynie, z brzegów wystąpiły Poprad i Muszynka, "rozmyty" został przystanek kolejowy Muszyna-Miasto.
172004W Krynicy odsłonięto pomnik Jana Kiepury, autorstwa Tadeusza Markiewicza i Gabriela Karwowskiego.
181400Papież Bonifacy IX poleca swym delegatom obsadę plebanii w Dębnie Podhalańskim. W narracji aktu pada imię ówczesnego plebana Muszyny Piotra. Był on zakonnikiem z krakowskiego klasztoru Augustianów, profesem klasztoru św. Małgorzaty w Libichowej kołoTrzciany, konfratrem wspólnoty kanoników regularnych, zwanych "Markami" od głównej siedziby w klasztorze św. Marka w Krakowie.
181913Dla uczczenia 50. rocznicy Powstania Listopadowego grono przebywających w Krynicy literatów, w tym: Opman, Pietrzycki, Stasiak, Krechowiecki zorganizowało uroczysty wieczór literacko-muzyczny w sali Domu Zdrojowego, poprzedzony nabożeństwem żałobnym.
181924Na posiedzeniu w Starym Sączu Komisja Delimitacyjna Polsko-Czechosłowacka podpisała protokól normujący wzajemne stosunki na odcinku granicznym między Andrzejówką a Żegiestowem. Stronie polskiej przewodniczył wielki miłośnik Żegiestowa profesor Walery Goetel (ur. 14 kwietnia 1889 w Suchej Beskidzkiej, zm. 6 listopada 1972 w Krakowie) – polski geolog, ekolog i paleontolog, profesor, działacz społeczny.
191626Biskup Marcin Szyszkowski zatwierdził kontrakt kupna drugiego łanu roli dla "popostwa we wsi Mochnaczce Państwa Naszego Muszyńskiego". Dekret wydano w Krakowie, a wśród jego świadków wymieniony jest "urodzony Pan Jan Bedliński, Starosta Nasz Muszyński".
191814Dr Franciszek Stirba de Stirbitz, spolonizowany Czech urodzony w Nowym Sączu, uzyskał nominację na lekarza zdrojowego w Krynicy. Stanowisko to sprawował do połowy 1832 r. Ponoć pochowany został na cmentarzu w Muszynie.
191922Zawieszenie nowego dzwonu im. św. Józefa na dzwonnicy przed kościołem w Muszynie. Poprzedni zabrali Rosjanie w czasie działań wojennych. Dzwon kosztował 2.5 mln marek polskich i w znacznej części został sfinansowany przez małżeństwo Monsyków zamieszkałych w Rynku. Dwa dodatkowe mniejsze dzwony ufundowali "letnicy" w latach 30-tych.
191938Do Tylicza przybył Węgierski Hufiec Harcerski na spotkanie z przebywającą w tzw. Szwajcarskiej Dolinie Tylicza 20 drużyną harcerską z Rybnika oraz mieszkańcami Tylicza.
191953Tygodnik "Przekrój" zamieścił tekst Michała Witowskiego, ze zdjęciami Adama Czarnowskiego, zatytułowany "Rysięta z Muszyny".
201372Opuszczając Polskę w drodze na Węgry przejściem w Muszynie królowa Elżbieta Łokietkówna wydala dokument aut Mnyszkonen iuxta fluvium Poprad Vingariam transceundo. Wspomina o tym Janusz Kurtyka, ale może ta uwaga dotyczyć Mniszka. Elżbieta Łokietkówna (ur. 1305, zm. 29 grudnia 1380 w Budzie) – królewna polska, królowa węgierska, regentka w Polsce w latach 1370–1375, 1376–1377 i 1378–1380 z dynastii Piastów.
201902Biskup tarnowski Leon Wałęga dokonał konsekracji kościoła w Krynicy zbudowanego według projektu i pod nadzorem arch. Jana Zawiejskiego z Krakowa. Zasłużyli się dr Bolesław Skórczewski - lekarz i publicysta, Józef hr. Męciński, ks. Andrzej Gruszka - proboszcz Muszyny i kapelan Krynicy, Antoni Mravincsics - zarządca Zdroju, i księżna Jadwiga Leonowa Sapieżyna.
201907Na łamach pisma "Nowiny Ilustrowane" ukazał się tekst informujący o powstaniu gniazda "Sokoła" w Krynicy, wraz ze zdjęciem jego założycieli. Poinformowano, że odbyło się szereg uroczystości, w ramach ktorych podczas mszy patriotyczne kazanie wyglosił proboszcz ks. Szablowski, a nastepnie członkowie "Sokoła" w pochodzie udali sie pod pomnik Adama Mickiewicza. Wieczorem w teatrze odbyl się patriotyczny koncert, a potem bal do samego rana.
201912Wydawane we Lwowie Nasze Zdroje, organ Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk, informuje, że w Muszynie działa Towarzystwo budowy tanich domów, którym kieruje miejscowy aptekarz Ludwik Lebedowicz.
201915Jak podaje pismo Nowa Reforma po okresie działań wojennych, w trakcie których wojska rosyjskie przebywały w Krynicy przez 8 dni, otwarto sezon w Krynicy. Zapowiadany jest przyjazd lwowskiego teatru miejskiego. Do uzdrowiska przyjechało ok. 600 gości, głównie kobiety. Normalnie w sezonie było ich ok. 6000. Nikomu jednak muzyka nie była w głowie.
201930W "Głosie Podhala" ukazał się tekst reklamujący Muszynę jako najmłodsze uzdrowisko na Podhalu. Wspomniano zasługi burmistrza Antoniego Jurczaka. Podano, że fachową opiekę lekarską w zdrojowisku spełnia dr. Seweryn Mściwujewski, cieszący się wielkiem wzięciem i sympatją lekarz miejski i zdrojowy. Odnotowano, że oprócz łazienek wybudowała Gmina piętrowy dom zdrojowy, w którym mieści się duża sala restauracyjna i pokoje gościnne. Cały gmach dzierżawi b. właściciel restauracji pod Zamkiem w Krynicy p. Bisanc, pod którego fachowem kierownictwem dom zdrojowy stanie się niewąt­pliwie miłem rendes-vous tutejszych letników i ku­racjuszów.
201938Jan Pawłowski muszynianin a wychowanek Krynicy postuluje na łamach Nowin Podhalańskich połączenie Krynicy z Muszyną, co pomoże rozwinąć uzdrowiskowe funkcje Muszyny. W gazecie reklamy muszyńskich lekarzy: M. Kauftel, Erast Konstantynowicz, Eugenia Laudanowa, S. Mściwujewski, Jakub Weit, N. Katz, J.Steinbruch, W.Bornstein, I. Wiesner.
201947W tygodniku "Przekrój" Listy z fiołkiem - Krynica to raj dla artystów, Autor: Konstanty Ildefons (Karakuliambro). Ciepło i żartobliwie wspomina dyrektora Leona Nowotarskiego.
211878Henryk Kisielewski, uczestnik XII Walnego Zjazdu Towarzystwa Pedagogicznego w Nowym Sączu, obradującego w tymże mieście, odwiedził Muszynę i dokonał opisu stanu ruin zamku.
211911W ślad za uchwałą Sejmu Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkiem Księstwem Krakowskiem Franciszek Józef podpisał ustawę o utworzeniu z części gminy Krynica i części obszaru dworskiego w Krynicy nowej gminy administracyjnej pod nazwą "Krynica Zdrój". Nowa gmina obejmuje zdrojowisko o powierzchni 2.5 km kw., pozostała część gminy nosi nazwę Krynica Wieś.
211929Festyn urządzony w Parku Pułaskiego w Krynicy przyniósł 1680 złotych czystego dochodu (wstęp, bufet i loteria fantowa) z przeznaczeniem na budowę pomnika K. Pułaskiego. Sprawozdanie podpisał dr Franciszek Kmietowicz (senior).
221902Podczas obchodów rocznicy Bitwy pod Grunwaldem zorganizowano w Krynicy zbiórkę pieniędzy na budowę "pomnika lub innego trwałego znaku" upamiętniającego to wiekopomne wydarzenie. Przewodniczącym komitetu obchodów został Michał Klimczyk, czlonek Komisji Zdrojowej.
221957Z inicjatywy muszyńskiego Koła ZBOWID na Rynku w Muszynie odsłonięto obelisk z napisem "Bohaterom miasta Muszyny poległym i pomordowanym w latach 1939-1945".
221964Na Złockim w Muszynie otwarto dom wczasowo-profilaktyczny Kolejarz. Obiekt zbudowany został ze składek członkowskich Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych PRL.
221970Reaktywowano działalność otwartej w 1958 Izby Regionalnej, już jako Muzem Regionalnego w Muszynie, zaś jego kierownictwo powierzono Agnieszce Bujarskiej.
231825Dr Stirba v. Stirbitz, lekarz zdrojowy w Krynicy przedłożył goszczącemu w Krynicy biskupowi tarnowskiemu Gregoriusowi Tomasowi Zieglerowi projekt budowy kaplicy. Kaplicę w stylu romańskim zbudowano w roku 1831 przy źródle głównym. Pracowali przy niej miejscowi rzemieślnicy: cieśla Andrys, stolarz Kuhn, ślusarz Leszczyński oraz malarz Hamernik. Kamera Muszyńska dostarczyła materiału budowlanego, zaś ks. Chmielowski, proboszcz z Muszyny, ofiarował sygnaturkę.
231871Walery Eliasz wyrusza "wynajętym wózkiem" z Żegiestowa w podróż po Spiżu do Tatr. Do celu podróży do Chochołowa koło Zakopanego dotarł 25 lipca. Obszerny opis tej podróży zamieścił w "Pamiętniku Towarzystwa Tatrzańskiego", w Tomie III, rok 1878.
231932Pismo "ŚWIATOWID" poinformowało, że "wielką sensację wśród gości bawiących w Krynicy budzi rabin cudotwórca Halberstad z Bobowej, który przybyl tutaj na kurację. Otaczają go stale tłumy współwyznawców i zwolenników."
231993Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie podjęła uchwałę o przyjęciu statutu Unii Gmin Turystyczno-Uzdrowiskowych, w skład której wchodzą Krynica, Muszyna, Piwniczna i Uście Gorlickie.
241292Zmarła w Starym Sączu w ufundowanym przez siebie klasztorze ss Franciszkanek- Klarysek błogosławiona Kinga, żona Bolesława Wstydliwego, córka Beli IV Arpada. Rzeźba jej postaci zdobi kościół w Muszynie (wnęka w ścianie zewnętrznej).
241770Na mocy spisanej w Mogilnie ugody cesarzowej Marii Teresy z carycą Katarzyną Nowy Sącz oraz 275 wsi i miast, w tym Muszyna i Tylicz, zostało wcielonych do królestwa węgierskiego.
251927"Tygodniowy Kurjer Podhalański" zamieścił obszerny tekst poświęcony walorom Krynicy (dawniej a dziś), w którym podkreślono rolę w rozwoju Krynicy burmistrza dra Franciszka Kmietowicza oraz inż. Leona Nowotarskiego, dyrektora Zakładu zdrojowego. Ponadto zamieszczona jest obszerna reklama Żegiestowa-Zdroju.
261575Biskup Franciszek Krasiński wystawił dokumenty lokacyjne dla wsi Milik, Żegiestów i Szczawnik.
261713Wielka powódź w Muszynie. Poprad i Muszynka zrujnowały młyn, folusz, gorzelniź, zabrały i zatopiły domy. Wójt Stanisław Łyskowicz zaproponował, aby oddac Muszynę pod opiekę sw. Jana Nepomucena - patrona mostów i orędownika chroniącego od powodzi.
261812Dokument z tej daty o treści (kilka słów nieczytelnych): [XX] z Miasteczka Tylicza w roku 1809. zabranych na rekrutów (skreślone) na żołnierzy mężów podług z Prześwietnej C k Prefektury wydanych [XX] pod dniem 20tym lutego [XX] i 12tego maja 809 roku: Kaźmierz Tokarczyk, Jan Kostur, Jacenty Piernaczyk, Jan Krynicki, Osyf Jacenik, Wojciech Nesterak, Hryc Nesterak, Damian Bereski, [XX] Zowczak, Adam Królikowski, Mikołaj Kuwesz (obecnie Kieblesz), Onufry Nesterak, Danko Chowaniec, Flip Świderski, Maćko Hamernik, Demko Czernianski, Petro Bereski.
261886W Krynicy staraniem państwa Lipowskich odbył się koncert na cele dobroczynne, nad którym kierownictwo objąl i "zachwycił publiczność umiejętnem dyrygowaniem orkiestrą" wybitny kompozytor Ludwik Grossman. Wykonano czardasza z jego opery "Duch wojewody", którą wystawiano z powodzeniem w Wiedniu, Krakowie, Peszcie, Petersburgu, Lwowie, Grazu, Cieplicach, Bernie i Berlinie. Grossman był członkiem pierwszego zarządu Filharmonii Warszawskiej i członkiem Dyrekcji Teatrów Cesarskich.
261914W Krynicy odbył się Zjazd Higienistów ze Lwowa, gmina i zarząd zdrojowy dołożyli wszelkich starań, aby goście byli godnie przyjęci, ogłoszona 31 lipca mobilizacja zastała jeszcze niektórych gości zjazdu w Krynicy.
261934Badania wody ze zdroju "Antoni" w Muszynie przeprowadził profesor Jan Muszyński z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jan Muszyński urodził się 3 lipca 1884 roku w Wólce Nosowskiej. W 1904 był więziony w cytadeli warszawskiej za działalność niepodległościową. W 1915 uzyskał stopień magistra farmacji. W latach 1915–1920 zarządzał plantacją w Suchumi na Kaukazie. Po powrocie do Polski organizował w 1921 Oddział Farmacji na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W 1937 został mianowany profesorem zwyczajnym. W czasie okupacji prowadził w Warszawie tajne nauczanie, a w powstaniu warszawskim służył w jednostkach sanitarnych. Po II wojnie światowej przybył do Łodzi, gdzie zorganizował Wydział Farmaceutyczny na Uniwersytecie Łódzkim. Był pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Zmarł 28 kwietnia 1957 roku.
261934W Muszynie zmarł Józef Bębynek, ojciec Władysława Antoniego Bębynka, autora książki "Starostwo muszyńskiej, własność biskupstwa krakowskiego". Był żandarmem w miasteczkach Galicji, w tym w Krynicy, Mszanie i Piwnicznej, a także komendantem posterunku żandarmerii w Muszynie. W okresie emerytalnym od 22 lutego 1922 roku do śmierci pełnił obowiązki prokuratora tamtejszego sądu. Posiadał dom przy ulicy Kościelnej 29, zbudowany w roku 1815 i zburzony w roku 1962.
271672W liście do hetmana Sobieskiego chorąży husarii Prusinowski wysławiał patriotyzm i ofiarność biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego za przysłanie regimentu dobrze wyszkolonej piechoty muszyńskiej do obozu wojska koronnego pod Husiatynem, walczącego z nawałą turecką.
271900Do Krynicy przybyło kilkudziesięciu uczestników IX zjazdu polskich lekarzy i przyrodników. Programem pobytu dostojnych gości zajmował sie specjalnie utworzony w tym celu komitet. Wieczorem odbył się wspaniały bal.
271903Do Rytra przyjeżdża Józef Piłsudski. Przebywa tam do września i pisze prace o charakterze autobiograficznym: "Jak stałem się socjalistą" i "Bibuła". W wydanej w roku 1925 książce "Moje pierwsze boje" J. Piłsudski napisał: .. dziki i dziwaczny Poprad to chyba symbol mój i strzelców.
271927Pierwsze zebranie Rady gminnej Krynicy w nowowybudowanej Hali Targowej. Zebranie prowadził dr Franciszek Kmietowicz, który podreślił zasługi ś. p. Józefa Znamirowskiego, byłego burmistrza Krynicy dla realizacji tej ważnej dla gminy inwestycji. Podjęto decyzję o powołaniu Miejskiej Kasy Oszczędności.
271944W Rdziostowie Niemcy zamordowali między innymi komendantkę AK w Krynicy Zdroju Zofię Sas-Bojarską i jej współpracownice Marię Górską oraz Annę Grabowską.
272011W Krynicy w wieku 95 lat zmarl Stefan Półchłopek, człowiek legenda, wielce zasłużony dla Krynicy, autor tekstów w "Almanachu Muszyny".
281873Cesarz Franciszek Józef podpisał rozporządzenie w sprawie budowy linii kolejowej Tarnów-Leluchów.
281899Zwierzchność gminna w Krynicy "wskutek przeprowadzonego dochodzenia" poinfomowała Michalinę Nitribitt, że może zamieszkać w nowowybudowanym domu dachówką pokrytym "Gwiazda", oznaczonym numerem 253. Pismo podpisał naczelnik gminy Znamirowski.
281900W Krynicy odsłonięto pomnik profesora dra Józefa Dietla, wyrzeźbiony przez M. Zawiejskiego. W uroczystości wzięli udział uczestnicy IX zjazdu lekarzy i przyrodników.
281946W Krynicy zakończył się dwudniowy motocyklowy I. Ogólnopolski Zjazd Gwiażdzisty zorganizowany przez Podkarpacki Moto-Klub Nowy Sącz. W programie między innymi próby zrywu i hamowania motocykli.
291827Na prośbę dra Stirbitza biskup Grzegorz Ziegler poświęcił kaplicę pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, zlokalizowaną nad źródłem głównym w Krynicy. Po uroczystości odbyło się przyjęcie dla 13 osób u Pohlmana i biesiada dla gminy przy wsparciu Stirbitzowej, Kałuckiej i Zielarskiej.
291901Wydział krajowy oznajmił c.k. Namiestnictwu, że zgadza się na utworzenie nowej gminy Krynica-Zdrój i zaliczenie jej do miejscowości podlegających ustawie gminnej z roku 1896.
291906Na Michasiowej Polanie w Krynicy odbył się festyn połączony z loterią fantową w celu zbiórki pieniędzy na budowę Pomnika Grunwaldzkiego.
291928Wydawany w Poznaniu tygodnik "Przewodnik Katolicki" zamieścił zdjęcie z powitania na dworcu kolejowym w Krynicy księdza prymasa Augusta Hlonda.
291962Modelarze "Zefirka" zorganizowali I Zawody Modeli Rakiet w Muszynie.
301391Królowa Jadwiga i Król Władysław Jagiełło nadają biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy Zamek Muszyna z miastem położonym pod Zamkiem a zwanym Powroźniki oraz wsiami przyległymi jak też z miastem nazwanym Nowym Miastem albo Miastkiem z wsiami przyległymi i innymi posiadłościami. (Świadkiem aktu był między innymi Spytek z Melsztyna).
301864Ks. dziekan Józef Matusiński poświęcił nową kaplicę w Krynicy, która mogła pomieścić 60 osób. Jej znacznie mniejszą poprzedniczkę zbudowano w latach 1826-27.
301910W ramach obchodów 500tnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w Krynicy poświęcono kamień węgielny pod budowę pomnika grunwaldzkiego. Aktu poświęcenia dokonał ks. Jasiak, ponadto przemówił dr Ludmił German, poseł do parlamentu w Wiedniu. Autorem projektu był Stanislaw Wójcik. Ostatecznie projektu, który miał być zlokalizowany przy Czaplim Stawku, nie udało się zrealizować.
301914Wyjazd w panice kilku tysięcy kuracjuszy z Krynicy na skutek pogłosek o wybuchu wojny.
301931Z dokumentu z tej daty wynika że funkcję rabina w Krynicy sprawował Abraham Dawid Teitelbaum.
301936Pismo codzienne "Gazeta Polska", centralny organ obozu rządzącego założony przez płka Adama Koca, który był redaktorem naczelnym do 1931, następnie był nim Bogusław Miedziński, a od 1938 Mieczysław Starzyński. Dziennik zamieścił tekst: Dolina wielkiej ciszy [korespondencja z Żegiestowa z 1 fotografią].
311887W Krynicy z udziałem ponad póltora tysiąca wiernych nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła.
311927W Krynicy o godzinie 16 pochód z muzyką wychodzi z Deptaku na kopiec Pułaskiego, gdzie następuje poświęcenie fundamentów pomnika i podpisanie aktu erekcyjnego, który kończy się następującymi słowami " ... po 30 latach ofiar i składek publicznych zakłada Komitet kamień węgielny pod pierwszy na ziemiach wskrzeszonej Ojczyzny pomnik, ku czci pierwszego bojownika o wolność Narodów".
311929Inżynier Krukierek w imieniu Spółki Żegiestów-Zdrój występuje do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, w sprawie wątpliwości związanych z planowanym połączeniem drogowym Żegiestowa z Łopatą Polską, przez czechosłowackie terytorium tzn Łopatę Czeską.
311989Sąd Wojewódzki w Nowym Saczu wpisał do rejestru stowarzyszeń Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2022- Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59