Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2023 roku , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11883"Gazeta Narodowa" zamieściła wiersz napisany przez Antoniego E. Odyńca podczas sierpniowego pobytu w Krynicy. Wiersz kończy się słowami: Bo jak bez sprawiedliwości: Przyjść królestwo Boże, Tak świat sam dojść do wolności: Bez Polski - nie może!
11895W Krynicy z udziałem mieszczan muszyńskich odbyło się zebranie, na którym uchwalono popierać na posła do sejmu galicyjskiego Józefa Znamirowskiego, burmistrza Krynicy, który po zebraniu zaprosił wszystkich na ucztę i do teatru. Kandydata wsparł Gutowski, redaktor Szkolnictwa Ludowego i Mieszczanina, który sekretarzował w Muszynie. Znamirowski (Stronnictwo Ludowe) ponoć obiecał muszynianom, zainteresowanym dorożkarstwem, że będzie przeciwny budowie kolei Muszyna-Krynica. 25 IX wybory wygrał Stanisław Potoczek (Związek Chłopski).
11909Inżynier Ferdynand Gisman został mianowany przez Wydział Krajowy we Lwowie, kierownikiem budowy linii kolejowej Muszyna-Krynica. Zamieszkał w Muszynie w Willi Zorza naprzeciwko dworca.
11918Rozpoczęła działalność szkoła ludowa jednoklasowa eksponowana w Muszynie na Folwarku. Pierwszą nauczycielką z tytułem gospodyni klasy została Maria Potaczówna. W latach następnych nauczały: Maria Purzycka, Maria Heilmanówna. Jadwiga Hetperówna, Maria Janiszewska. Szkoła mieściła się w domu nr 310 na Folwarku.
11923"Tygodnik Ilustrowany" poinformował, że w obecności Prezydenta Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowskiego "odbyło się niedawno poświęcenie kamienia węgielnego pod nowe Łazienki mineralne w Krynicy". Aktu poświecenia dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga. Tekstowi towarzyszy fotografia z uroczystości oraz zbiorowe zdjęcie członków Krynickiej komisji zdrojowej.
11929W Niedzielnym Dodatku Ilustrowanym do "Kurjera Warszawskiego" zamieszczono tekst zatytułowany "Uzdrowiska polskie w hołdzie bohaterom", w którym zamieszczono zdjęcie pomnika K. Pułaskiego w Krynicy.
11936Rozpoczęła działalność Szkoła Publiczna Powszechna nr 2 w Muszynie Folwarku.
11939O godzinie 5.20 w Balicach pod Krakowem zginął pilot kpt. Mieczysław Medwecki, wnuk burmistrza Muszyny Józefa Medweckiego. Był pierwszym polskim lotnikiem, który zginął w powietrzu w trakcie II Wojny Światowej.
11939Wojsko Polskie wysadziło tunel kolejowy w Żegiestowie.
11940Emil Cisyk został dyrektorem ukraińskiego seminarium nauczycielskiego pierwotnie otwartego w szkole ukraińskiej w Krynicy-Wsi, a następnie przeniesionego do willi Świt w Krynicy-Zdroju.
11947Rozpoczyna działalność Miejska Biblioteka w Muszynie, kontynuując tradycje: Czytelni Ludowej, Czytelni Miejskiej im. Władysława Jagiełły, Czytelni im. Józefa Piłsudskiego, Czytelni im. Tadeusza Kościuszki.
11967Do Krynicy przyjechała Marta Eggerth-Kiepura na I Festiwal poświęcony jej mężowi Janowi.
11984Rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące w Muszynie.
21925W Statucie etatów stanowisk służbowych dla pracowników gminnych w Krynicy-Zdroju zanotowano stanowisko "inspektora policji gminnej" oraz stanowisko "policjanta gminnego", od którego wymagano umiejętności "poprawnego pisania, odpowiedniej postawy i nienagannego prowadzenia się".
21967W Krynicy rozpoczął się dwudniowy Festiwal im. Jana Kiepury, w którym wzięła udział orkiestra Filharmonii Krakowskiej oraz Marta Eggerth -Kiepura.
31589Biskup Myszkowski nadaje ordynacje dla Muszyny.
31914Do Krynicy przybył pociąg, którym przyjechało kilkuset dygnitarzy ze Lwowa, na czele z marszałkiem Brozabutowskim, w związku ze postępami Moskali, którzy w tym dniu zdobyli Lwów. Marszałek zamieszkał w willi Tatrzańskiej.
31922Nastąpiło nagłe i całkowite uzdrowienie Idy Kopeckiej z domu Turnau w Krynicy z głębokich oparzelin spowodowanych promieniami Roentgena. Kongregacja Świętych Obrzędów uznała to za jedno z wymaganych cudownych uzdrowień w procesie kanonizacji bł. Andrzeja Boboli.
41865Poświęcenie odnowionego dzwonu z insygniami św. Józefa staraniem proboszcza muszyńskiego ks. Sułka. Możliwe, że był to dzwon ze starego drewnianego kościoła, pęknięty w czasie pożaru. Renowacja dzwonu przez firmę Ludwika Zieleniewskiego, który po dodaniu 389 funtów spiżu ważył 574 funty, kosztowała z okuciem i przewozem 700 koron austriackich.
41873Przedsiębiorstwo "Koller und Gregersen" rozpoczęło drążenie tunelu w Żegiestowie metodą Bishofshofen.
41913Na łamach "Przeglądu Technicznego" przy tekście St. Szyllera zamieszczono rysunek Jana Matejki zatytułowany "Domy drewniane w Muszynie".
41914Wobec ofensywy wojsk rosyjskich J.E. C.k. Namiestnik Galicji dr Witold Korytowski po opuszczeniu Lwowa rozpoczął urzędowanie w Krynicy-Zdroju, do której przeniósł się także C.k. Wydział krajowy.
41939Wojska słowackie wkroczyły do Polski w okolicach Muszyny i Leluchowa.
42004W Muszynie odbył się I Zjazd Rodu Bujarskich, który zgromadził licznych potomków Andrzeja i Katarzyny Bujarskich, którzy przybyli do Muszyny z ziemi halickiej z okolic Trembowli w latach 30/40 XVIII wieku.
51675Andrzej Trzebicki, biskup przemyski i podkanclerzy koronny, przyszły fundator kościoła w Muszynie, otrzymał biskupstwo krakowskie.
51919Zmarł dr Henryk Ebers (ur. 13.12.1856 w Medoc we Francji), lekarz, balneolog, hydroterapeuta i działacz społeczny, wybitnie zasłużony dla rozwoju uzdrowiskowych funkcji Krynicy. Absolwent wydziału lekarskiego UJ w roku 1881. Pracował i był właścicielem obiektów sanatoryjnych na terenie Chorwacji i Włoch. Jednak jako miejsce swej aktywności wybrał Krynicę. Tutaj zbudował rodzinny dom "Dwór". Inicjator budowy obiektów leczniczych w Krynicy oraz orędownik linii kolejowej Muszyna - Krynica. Jest pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
51938Ukazał się specjalny numer "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" dedykowanego Krynicy. A w nim artykuły: Krynica - czołowy zdrój Polski, Gmina miasta Krynicy, Komunalna Kasa Oszczędności w Krynicy, Kolej na Górę Parkową, Hotel "Patria" w Krynicy oraz sporo fotografii.
51939Pod Leluchowem i Muszyną oddziały Straży Granicznej starły się z wkraczającymi do Polski wojskami słowackimi. Jedną z ofiar był Jan Szewczyk urodzony 12 czerwca 1900 roku w Mordarce, uczestnik I wojny światowej,, ochotnik wojska polskiego po odzyskaniu niepodległości, patrolował granicę w okolicach Muszyny, od 1925 roku mieszkaniec Krynicy, pod koniec sierpnia 1939 zmobilizowany do kompanii Obrony Narodowej. Jego oddział 5 września pod naporem Niemców rozproszył się, a on w rejonie ujścia Kryniczanki do Muszynianki uzbrojony erkaem powstrzymywał kolumnę Wermachtu zdążająca w kierunku Krynicy. Zginął na posterunku. Wedle relacji świadków agresorzy oddali mu honory wojskowe, gdy przejeżdżała furmanka z jego zwłokami.
61851Józef Łepkowski (ur. 4 VII 1826 r. - zm. 27 II 1894 r. w Krakowie) przebywał w Muszynie i dokonał jej krótkiego opisu w "Listach z Galicji". Był wybitnym archeologiem, historykiem, encyklopedystą, profesorem i rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
61886Dziennik Czas poinformował, że do Żegiestowa przybyło tylko 390 gości, podczas gdy w latach poprzednich było to 1500 osób. Kierownictwo zarządu zakładu zdrojowego, starając się poprawić jego funkcjonowanie, objął p. Midowicz. Dziennik podał, że rocznie "rozchodzi się" 70 000 butelek wody żegiestowskiej.
61887W Muszynie urodził się Władysław Antoni Bębynek, syn Józefa i Marii z Krynickich, profesor gimnazjalny i autor książki "Starostwo muszyńskie, własność biskupstwa krakowskiego". W latach 1901-1908 uczęszczał do gimnazjum w Nowym Sączu. Po złożeniu egzaminu tamże dojrzałości studiował historię i geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1908-1913. Następnie uczył w Państwowej Szkole Realnej w Rawie Ruskiej, z przerwą na latach 1914-1920, służył w wojsku austriackim do roku 1916, kiedy to dostał sie do niewoli rosyjskiej, po powrocie z niej wstąpił do wojska polskiego. W okresie Rewolucji Październikowej należał do polskich formacji wojskowych o zabarwieniu prawicowym. Zmarł w 1941 roku w Rawie Ruskiej.
61929"Gospodarka gminna w Muszynie" tak zatytułował autor podpisujący sie Zawisza Czarny, krytyczny artykuł zamieszczony w "Dzienniku Krynickim". Autor ostro krytykuje burmistrza Antoniego Jurczaka i jego doradcę Chaskiela Reicha.
61939Oddziały wojsk słowackich wkroczyły do Muszyny, w kilka godzin potem weszły wojska hitlerowskich Niemiec.
61939Niemcy zajęli Krynicę-Zdrój.
62003Nastąpiło uroczyste otwarcie i nadanie nazwy Most Wyszehradzki, nowozbudowanemu mostowi Leluchów-Circ. W uroczystości wzięli udział premierzy Polski Leszek Miller i Słowacji Mikulas Dzurinda. Most otrzymał nazwę z inicjatywy Młodzieżowych Klubów Wyszehradzkich działającyh w Muszynie, Starej Lubowli, Vsetinie i Nyiregyhazie.
71874Urodził się fotoamator Wojciech Migacz (zm. 24 grudnia 1944 r.) mieszkaniec Gostwicy koło Nowego Sącza. W 1890 r. ukończył ludową szkołę powszechną w Gostwicy. Od 1890 do 1894 r., uczęszczał do Cesarsko-Królewskiej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, w której uzyskał specjalność tokarza i snycerza. Fotografować nauczył się niewątpliwie podczas edukacji w Zakopanem. Jego zdjęcia znajdują się w Zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. jest tam także zdjęcie targu na Rynku w Muszynie z roku 1908.
71886Urodził się Roman Loteczko (Loteczka), (zm. w Londynie 1944), oficer Wojska Polskiego w stopniu kapitana, inżynier, zaprojektował w Krynicy skocznię narciarską na Górze Krzyżowej (1927) oraz tor saneczkarski na Górze Parkowej (1928). Jego zona była Janina Loteczkowa z domu Szałowska (ur. 28 kwietnia 1902 we Lwowie, zm. 6 czerwca 1966 w Krakowie) – polska sportsmenka okresu międzywojennego, obrończyni Lwowa (1918–1919).
71913Ustabilizowanie się osuwiska ze zbocza Malnika w kierunku Muszynki, pomiędzy Muszyną a Powroźnikiem.
71927Znany dziennikarz J. Czempiński w imieniu Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich wystosował uwagi do wniosku starosty nowosądeckiego dra Ducha do Ministra Spraw Wewnętrznych o rozważenie zamknięcia zdrojowiska Krynica z racji fatalnego stanu sanitarnego.
81491Stanisław Bartodziejski, kupiec i patrycjusz nowosądecki, upoważnia popa wołoskiego z Miastka (obecnie Tylicz), syna Baytka, do odbioru 27 florenów należnych mu od kupca bardiowskiego Jakuba Fratera.
81732Kacper Szczepkowski dokonał inwentaryzacji klucza muszyńskiego i wymienia cechy: kowalów, rzeźników i bartników.
81945W Muszynie odbyło się posiedzenie Koła Przyjaciół Żołnierza i Opieki Rodzin Wojskowych. Ukonstytuował się zarząd: Tekla Chrystowska - przewodnicząca, Jadwiga Bujarska, Władysław Szołdra, Stefania Stopówna, Jan Solak, Maria Bełdowiczowa, Maria Bocheńska. Przyjęto rezygnacje Zofii Mściwujewskiej oraz Barbary Szymańskiej. Koło podsumowało wpływy z wieczorku artystycznego i zabawy tanecznej odbytych 2 września oraz przyznało zapomogi.
91634Stanisław Homiak, mieszczanin muszyński, ufundował barokowy ołtarz boczny dla muszyńskiego kościoła.
91732Inwentarz Klucza Muszyńskiego podaje, że miasto Muszyna było zasiadłe na 3 łanach mając 28 ról. Miasto płaciło czynszu 42 złote na Trzech Króli. Od gorzelnianych naczyń płacono 30 złotych polskich. Na św. Jana z kopanin opłata czynszowa wynosiła 30 złotych. Kto zajmował się szynkowaniem wina płacił od beczki 2 zł. Od 30 owiec oddawano jednego barana, a serowego płacono 6 gr. Bartnicy niezależnie od ilości uli mieli płacić 8 złotych.
91916"Nowości Ilustrowane" informują, że krynicka Liga Kobiet wspierała legionistów pomocą materialną, a wyruszających na front umundurowaniem, odzieżą i obuwiem. Kobiety organizowały spotkania i koncerty podczas których pozyskały ponad 3 tysiące koron z przeznaczeniem na potrzeby opuszczających szpital i uzdrowisko żołnierzy.
91947Rozpoczęło się i trwało do 4 października przenoszenie do tymczasowej składnicy w Muszynie zabytków malarstwa, rzeżby i rzemiosła artystycznego pozostawionych w opuszczonych cerkiewkach grekokatolickich. Prace koordynowała Hanna Pieńkowska. Sporządzono inwentaryzację a w roku 1949 składnicę zlikwidowano i przekazano zbiory do Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
92005Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odsłonił w Krynicy pomnik Nikifora autorstwa rzeźbiarza Czesława Dżwigaja.
101914W związku z ofensywą wojsk rosyjskich, nie we Lwowie, a w Krynicy-Zdroju ukazał się w zmniejszonym formacie dziennik "Gazeta Lwowska" (Nr 198), pod redakcją Adama Krechowieckiego. Pismo wychodziło o godzinie 16 i odnotowało w tym wydaniu, że o godzinie 9 rano odbyło się uroczyste nabożeństwo żalobne w kościele parafialnym w Krynicy-Zdroju za spokój duszy ś.p. Cesarzowej Elżbiety. W nabożeństwie wzięli udział: JE Namiestnik dr Witold Korytowski oraz JE Marszałek krajowy Stanisław Niezabitowski.
101936Władze Krynicy-Zdroju oraz Uzdrowiska wspólnie z Ministerstwem Komunikacji utworzyły spółke z o.o. "Kolej Górska w Krynicy", która podjęła się zrealizowania wcześniejszego, pochodzącego z roku 1932 projektu. Całkowity koszty inwestycji wyniósł 625 tysięcy złotych. Kolej oddano do uzytku 8 grudnia 1937 roku.
101990Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie podjęła uchwałę nr V-44-90 w sprawie ustalenia herbu Muszyny.
111895Druga po dwóch latach od poprzedniej wizyta w Muszynie Stanisława Tomkowicza, który opisał jej zabytki.
111901Najstarsza karta korespondencyjna z Krynicy w kolekcji AM przedstawiająca znajdujący się w trakcie budowy Kopiec Pułaskiego. Widokówka ukazała się nakładem Z. Wrześniowskiego z Krynicy.
111922W Krakowie zmarł architekt Jan Zawiejski, twórca Domu Zdrojowego oraz Kościoła (wspólnie z J. Niedzielskim) w Krynicy, a także gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
111934Opublikowano rozporządzenie wojewody krakowskiego o podziale gmin wiejskich powiatu sądeckiego, zgodnie z którym w skład gminy Muszyna wchodziło 10 gromad.
111948Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Krakowskiego ogłosiła przejęcie na własność Państwa tartaku w Muszynie.
111987Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu utworzono Popradzki Park Krajobrazowy o powierzchni 54 tysięcy hektarów.
121939Do Żegiestowa-Zdroju przybyła grupa pracowników monachijskiej firmy Sager und Weerner, pod kierownictwem inż Mollera, w celu odbudowy tunelu.
121941Helena Marusarzówna została rozstrzelana w Pogórskiej Woli koło Tarnowa (według innej wersji rozstrzelana 23 lipca 1941 roku w lesie Kruk w Skrzyszowie). Urodzona w Zakopanem; córka Jana Marusarza i Heleny z Tatarów. W latach 1936-1939 była najlepszą polską zawodniczką narciarską. Siedmiokrotna mistrzyni Polski w konkurencjach alpejskich. Od września 1939 uczestniczyła w polskim ruchu oporu, pełniąc rolę tajnego kuriera komórki „Zagroda” KG SZP-ZWZ do bazy „Romek” w Budapeszcie, przenosząc pocztę i przeprowadzając szlakiem górskim ludzi. Została schwytana w marcu 1940 przez żandarmerię słowacką i przekazana w ręce Gestapo. Była więziona w Muszynie, Nowym Sączu, w zakopiańskiej siedzibie gestapo „Palace”, w Tarnowie i w Krakowie na Montelupich. Torturowana wielokrotnie, nie zdradziła żadnej z tajnych informacji. O przetrzymywaniu Jej w muszyńskim więzieniu wspomina A. Filar w książce " Palace katownia Podhala".
121944Do Milika przyjechała komisja niemiecka w sprawie wytyczenia okopów (2 km) i budowy bunkrów dużych (33) i małych (24). Prace rozpoczęły się 15 września.
131858Urodził się Rudolf Zuber w Orlat w Siedmiogrodzie, zm. 5 kwietnia 1920 we Lwowie. Studiował geologię na Uniwersytecie Lwowskim gdzie w 1883 r. obronił doktorat z filozofii. W latach 1895-1915 kierował Katedrą Geologii i Paleontologii Uniwersytetu Lwowskiego. Od 1884 r. był członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. Był światowej sławy specjalistą i rzeczoznawcą w poszukiwaniach ropy naftowej. W latach 1912–1914 odkrył w Krynicy źródła silnej szczawy alkalicznej, noszącej odtąd nazwę od swego odkrywcy.
131893Pierwsza wizyta w Muszynie Stanisława Tomkowicza, który opisywał jej zabytki.
131906Odłam skały spadł przy torach linii kolejowej przed wjazdem do tunelu od strony Żegiestowa. Parowóz jadący od Nowego Sącza do Orłowa nieznacznie o niego zahaczył. Dyżur na stacji mieli wtedy tymczasowy naczelnik Derechowski i budnik Wolnik.
131936Nowiny Podhalańskie piszą, że w Muszynie jest,ale nie działa, Związek Kupców z Wilhelmem Reichem na czele oraz bezprocentowa kasa Gemilat - Chesed z I. Brotmannem na czele, która udzieliła już 30 pożyczek.
141815Dokonano pomiaru wydajności źródeł krynickich. Spuszczono wodę z "czaszy" zdroju głównego i pobocznego. Prowadzący badania dr Stirba von Stirbitz wyniki zamieścił w pracy "Opisanie zrzódeł mineralnych w Krynicy", wydanej we Lwowie w roku 1816. Wyliczył, że wydajności obu źródeł pozwala na zorganizowanie 477 kąpieli dziennie. W książce jest obwieszczenie, "iż na mocy wysokiego rozporządzenia w kąpielach Krynicy zwanych do kameralnego państwa Muszyny należących 26 gruntów dla rozszerzenia osiadłości tamteyszych rozdanych będzie". Nabywca zobowiązany został, "aby z każdego morga 10 ZR ..., do kassy kameralney w Muszynie co roku opłacał.
141871Komisya zdrojowa sprowadziła do Krynicy p. Schwarca, Inspektora c. k. Ogrodu botanicznego w Krakowie, który "wypracowal szczegółowe plany ogrodu i takowe na miejscy wytyczył, ..... rzetelną ozdobę zakładu krynickiego rokujący."
141907Dr Ebers wystosował list do mieszkańców Krynicy o objęcie akcji na łączną kwotę 100 tysięcy koron w kapitale spółki, mającej na celu budowę linii kolejowej Muszyna - Krynica.
141912Podczas VI Zjazdu Techników Polskich w Krakowie inż. Otto Nadolski, inż. Namiestnictwa we Lwowie wygłosił odczyt - "O sanacyi Krynicy". Odczyt wydrukowany został następnie w kolejnych edycjach wydawanego w Warszawie tygodnika "Przegląd Techniczny", datowanych 19 i 26 czerwca oraz 3 lipca 1913 roku. W roku 1917 został zamieszczony w "Pamiętniku VI Zjazdu Techników Polskich" pod redakcją architekta inż. Stanisława Gabryela Żeleńskiego oraz radcy dworu inż. Romana Ingardena.
141920Przyznano kredyty rządowe na realizację programu opracowanego przez Komisję Rozbudowy Krynicy, kierowaną przez dra Ottona Nadolskiego, a powołaną z inicjatywy inż. Leona Nowotarskiego.
141926Uroczyste poświęcenie Nowych Łazienek w Krynicy połączone ze Zjazdem lekarzy z całej Polski, urządzonym staraniem Stowarzyszenia lekarzy krynickich, który przez dwa dni obradował nad leczeniem chorób serca w Krynicy.
141933Rada Miasta Muszyny nadała godność Obywatela Honorowego Miasta Muszyny płk. Bronisławowi Pierackiemiu, ministrowi spraw wewnętrznych RP, zamordowanemu w dniu 15 czerwca 1934 roku przez nacjonalistów ukraińskich.
141948W więzieniu na Montelupich w Krakowie wykonano wyrok śmierci na księdzu Władysławie Gurgaczu (ur. 2 kwietnia 1914), wbrew zaleceniom władz zakonnych, aktywnym na terenie Krynicy członku Polskiej Podziemnej Armii Niepodległości.
151772Maria Teresa patentem cesarskim, na wniosek Wenzela von Kaunitza, miasta spiskie przyłączyła do Królestwa Węgier, ich administratorem był Jozef Torok, a ziemia sądecka weszła w skład nowej prowincji austriackiej, Galicji, której gubernatorem został Johann Baptist Anton von Pergen. Torok podlegał Pergenowi.
151887W Muszynie przejazdem pojawiła się kilkuosobowa grupa turystów podczas wyprawy "Z Krynicy do Pienin". Wyprawą kierował Bronisław Babel, który następnie opisał ją w książce pod tym tytułem. Książka okazała się w Tarnowie w roku 1888 nakładem autora, a drukiem Józefa Pisza z Tarnowa.
151896Ustawa austriacka wśród 131 miast Galicji wymienia Muszynę i Tylicz.
151911C.K. Zakład Powszechny do Badania Śródków Spożywczych w Krakowie przeprowadził badanie wody ze źródła "Grunwald" w Muszynie i stwierdził w protokole, że jest to "słaba szczawa alkaliczno-żelazista nadająca się do użytku ludzkiego jako woda stołowa (Tafel - Wasser).
151919Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie objęcia ochroną rezerwatową części lasu "Obrożyska" o powierzchni 17.8 hektara.
151929Przegląd Zdrojowo-Kapielowy wydawany w Krakowie na liście stałych współpracowników umieścił, z Krynicy: dr Julian Aronsohn, dr Franciszek Kmietowicz, dr Stanislaw Lewicki, dr Józef Mayer, dr Witold Skórczewski, dr Leon Szajerowicz, dr Zygmunt Wąsowicz oraz dr Ludwik Kotulski z Żegiestowa.
151931Umowa między Polską a Czechosłowacją dopuszcza bezpaszportowy ruch turystyczny, którym objęto gminy Mały Lipnik i Mały Sulin na tak zwanej Łopacie Czeskiej położonej naprzeciwko Żegiestowa-Zdroju. Koszty budowy infrastruktury zobowiązany został pokryć Zakład Zdrojowo-Kąpielowy w Żegiestowie.
151944W Młodowie koło Piwnicznej zamordowany został przez Niemców Adam Matyjewicz, razem z innynmi żołnierzami placówki AK "Narcyz" w Nawojowej. Żołnierz Błękitnej Armii gen. Hallera. Służył w jednostkach Straży Granicznej, w tym w latach 1925-1927 w Leluchowie, zaś w okresie 1927-1938 w Muszynie, mieszkał z rodziną przy ulicy Ogrodowej, potem Kościelnej 221, a następnie Za Kościołem, obecnej ulicy Grunwaldzkiej.
161752Odbyła się rozprawa sądu w sporze o dziesięciny między plebanem muszyńskim, Marcinem Kmietowiczem, a mieszczaństwem muszyńskim.
161862Ignacy i Alojzy Medweccy, właściciele Zakładu Zdrojowego w Żegiestowie, wykupili od 24 miejscowych chłopów fragment góry Zdziar w Żegiestowie.
161916Na łamach "Nowości Ilustrowanych" obszerny tekst zatytułowany "Sezon wojenny w Krynicy", a w nim o pobycie w niej Legionistów, na czele z majorem Żymirskim, którymi zaopiekowała się Liga Kobiet, kierowana przez Aleksandrę Biesiadzką. Przy tekście zdjęcia, w tym przedstawiające Legionistów i członkinie Ligi Kobiet przed Domem Zdrojowym, gdzie urządzono czytelnię dla Legionistów.
162010Do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń wpisane zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny (SPAM), które kontynuuje realizowane od roku 1991 inicjatywy redakcji "Almanachu Muszyny".
171781Wydany został tak zwany "patent józefiński" rozszerzający "patent terezjański" z roku 1774, który spowodował wzrost kolonizacji rolniczej Galicji, w tym Sądecczyzny.
171916Do uruchomienia przemysłu ściśle pamiątkarskiego przy wydatnej pomocy dyrektora Patronatu dra Józefa Schonetta zawiązano Spółkę Przemysłu Pamiątkarskiego w Krynicy Zdroju. Staraniem Spółki p. Stefania Moczulska, była nauczycielka z Krakowa, przeprowadziła od 20 XI 1916 r. do 20 I 1917 r. kurs rysunków. W trakcie jego trwania kursanci uczyli się sztuki samodzielnego wykonywania ornamentów o motywach kwiatowych, liściastych i związanych z naturą. W kursie brało udział 15 chłopców i 8 dziewcząt. Dla innej grupy dziewcząt Patronat urządził w ochronce kurs kroju i szycia. Wzięło w nim udział 39 dziewcząt i kilka młodszych mężatek. Kurs przeprowadziła siostra Antonina Wanielewska. Także w ochronce w Tyliczu, przy pomocy Patronatu i ofiarności ks. Józefa Kumora, miejscowego proboszcza, zorganizowano pod kierunkiem s. Zofii Lenart kurs koszykarski.
171922W kościele w Krynicy-Zdroju odbyła się uroczystość poświęcenia dwóch dzwonów ufundowanych przez parafian i kuracjuszy. Większy otrzymał nazwę św. Jadwigi, a mniejszy św. Jana Kantego. Dzwony w obecności ks. Józefa Gawora, proboszcza Muszyny, poświęcił ks. Roman Duchiewicz. Poprzednie dzwony zrabowali Austriacy w trakcie I wojny światowej.
181810W bardiowskim kościele farnym ksiądz Thomas Korbics ochrzcił Michała Alojzego Zompha, którego syn Wiktor w latach 1873-74 wykonał malowidła ścienne w cerkwiach w Leluchowie i Andrzejówce.
181890Najstarszy w kolekcji AM list ck Sądu Powiatowego w Muszynie opatrzony stemplem z datą dzienną. List jest skierowany do Gminnej zwierzchności w Miliku o bezwłoczne nadesłanie świadectwa moralności i majątku Teresy Kostu(a)rczyk, rodem z Milika, lat 46, rel. gr. kat. zamężnej za Łukaszem, matki 5 dzieci, komornicy zamieszkałej w Miliku.
181926W piśmie Świat wydawanym w Warszawie pod kierownictwem Stefana Krzywoszewskiego zaprezentowano wiele informacji na temat Krynicy, w związku z inauguracją monumentalnego gmachu kąpielowego, co mialo miejsce w dniu 14 września. W numerze teksty autorstwa: dr Otto Nadolskiego, inż. Leona Nowotarskiego, dr Witolda Skórczewskiego, aptekarza Romana Nitribitta, dr Józefa Westreicha, inż. Mieczysława Franka. W piśmie mnóstwo ciekawych zdjęć.
181934Rada Miejska Muszyny, dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego ministra spraw wewnetrznych Bolesława Pierackiego, postanowiła nadać jego imię dotychczasowej ulicy Sądowej, obecnie Antoniego Kity.
191924Utworzone zostało Koło Krynickie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które liczyło 61 członków zamieszkałych na terenie obwodu sądowego w Muszynie. Prezesem został aptekarz Roman Nitribitt.
191933W Muszynie powołano komitet Pożyczki Narodowej w składzie: Antoni Jurczak, dr Zygmunt Syguliński, ks. Józef Gawor, notariusz A. Rybiański, adwokat J. Kohn, J. Wrona, St. Ogrodnik, Porth, Tymeczko, Jędrzejowski.
191937Głos Podhala poinformował o otwarciu Nowych Łazienek w Muszynie.
201783Utworzona został Diecezja Tarnowska przez cesarza Józefa II z galicyjskiej części diecezji krakowskiej (w tym Muszyna), usankcjonowana kanonicznie przez papieża Piusa VI bullą "In suprema beati Petra cathedra" w roku 1786.
201909Towarzystwo Akcyjne Kolei Lokalnej Muszyna - Krynica otrzymało koncesję na budowę i eksploatację kolei na trasie Muszyna - Krynica. Koncesję wystawił Wydział Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na 90 lat.
201928Ukazał się przewodnik turystyczny "Krynica, Żegiestów, Muszyna i okolice" autorstwa Romana Nitribitta i Zygmunta Hetpera. Pod tą datą wstępem na temat fizjografii okolic Krynicy opatrzył przewodnik dr Adam Gadomski.
201931"Ilustracja Polska" pismo wydawane przez Drukarnię Polską S.A. w Poznaniu informuje, że na głębokości 860 metrów dowiercono się do nowego źródła w Krynicy, które pod względem właściwości jest mocniejsze od źródła "Zuber". Gazeta publikuje zdjęcie przedstawiające silny wybuch gazów i wody, jaki nastąpił w momencie dowiercenia się do źródła.
201932Kurjer Warszawski zamieścił tekst dedykowany pamięci zmarłego w Krakowie dra Zygmunta Wąsowicza, prezesa Stowarzyszenia lekarzy w Krynicy i organizatora zjazdów lekarskich organizowanych w Krynicy.
201937Zmarł Karol Szerauc, wiceburmistrz Krynicy, współzałożyciel KTH i jego prezes. Z żona Leonią właściciele pensjonatów "Goplana" i "Pod Cisem". Ich trzech synów zginęło za wolną Polskę. Adam legionista w roku 1914, Leon na Syberii w 1943 i Roman w Powstaniu Warszawskim.
201939W miejscowości Kuty, śmiercią żołnierza poległ Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Jego ostatnia powieść PAMIĘTNIK PANI HANKI związana jest z Krynicą-Zdrojem.
221866W "Tygodniku Ilustrowanym" nr 365 przy tekście o Krynicy drzeworyt przedstawiający Józefa Rogowskiego, w podpisie "113-letni starzec w Krynicy".
221905Inż. Józef Zvonicek z Muszyny rozpoczął pomiary w terenie dla potrzeb projektu linii kolejowej lokalnej normalnotorowej Muszyna-Krynica. Na ich podstawie opracował koncepcję jej przebiegu.
221938Komisariat Straży Granicznej z Muszyny został przeniesiony do Krynicy.
221979Wisława Szymborska (ur. 2 VII 1923 - zm. 1 II 2012), w liście z Zakopanego do Kornela Filipowicza wspomina pobyt w Muszynie. Poetka, eseistka, laureatka Nagrody Nobla.
231342Król węgierski Ludwik I Wielki, zwany w Polsce Węgierskim, poleca przebudować dotychczas drewniany zamek w Pławcu na kamienny.
231911W Krynicy rozpoczął się dwudniowy II. Zjazd przemysłowo-balneologiczny. Obrady otworzyl Jan hr. Potocki, prezes Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk. Pierwszy referat wygłosił c.k. Radca Dworu Roman Ingarden ze Lwowa zatytułowany "O dokonanej w Krynicy rekonstrukcji głównego źródła i powiększeniu jego wydajności".
231927Wielki pożar w Muszynie. Spłonęło 11 domów na Rynku od strony Muszynki, w tym "Stara Gmina", którą uwiecznił na szkicu Jan Matejko
231938W ramach audycji "Skrzynka radiowa" wyemitowana została wypowiedź inż. Stanisława Broniewskiego, który pod koniec sierpnia 1939 roku nagrał reportaże w Krynicy, Muszynie i Żegiestowie. Napaść Niemiec na Polskę uniemożliwiła ich emisję na antenie.
232020W Thalkirchen koło Monachium zmarł Tomasz Pryliński (ur. 24 sierpnia 1847 w Warszawie). Wybitny architekt, konserwator i fotograf zabytków, działający głównie w Krakowie. Był autorem projektów obiektów "Berło" i "Korona" w Krynicy, zrealizowanych w latach 1898-1899. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim.
241897W Tarnowie urodził się prof. dr hab. inż. Edward Chodzicki (zm. 21.04.1987) wybitny znawca hodowli lasy, nasiennictwa i gleboznawca. Autor planu zagospodarowania parku leśnego Zakładu Zdrojowego w Krynicy.
241910Sejm krajowy przyjął projekt ustawy o podziale gminy Krynica na dwie jednostki: Krynicę-Zdrój i Krynicę-Wieś i przedlożył ją do uzyskania Najwyższej sankcji.
241911Dwutygodnik Nasze Zdroje zachwala źródło mineralne żelazisto-litowe, znajdujące się na krańcu Muszyny przy drodze do Krynicy, należące do mecenasa dra Józefa Westreicha, właściciela Pensjonatu "Maria" w Krynicy, ubolewając, że nie jest ono eksploatowane.
241927o godzinie 8 wieczorem wybuchł groźny pożar w Muszynie, który powstał w domostwie Tyliszczaka i objąl inne budynki w tym: Buchajdy, Gomyłki, Reicha, Starej Gminy, Mikułowej, Motyki, Piroga, Chmielowskiego i Weissa. Przybyly na ratunek straże pożarne z Legnawy i Krynicy, strażą muszyńską kierował Bełdowicz. Doraźną akcją ratunkową zorganizował ks. dziekan Gawor. Pożar gaszono całą noc, a Muszyna poniosła ogromne straty.
241933W Muszynie zorganizowano obchody 250-lecia Zwycięstwa Króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Nabożeństwo odprawił ks. Józef Gawor. Defiladę na Rynku prowadził Wojciech Borzemski - prezes Związku Strzeleckiego. Defiladę odebrali burmistrz Antoni Jurczak, sędzia dr Zygmunt Syguliński oraz dyrektor szkoły Jan Posłuszny. W Domu Zdrojowym odbyła się akademia przygotowana przez Tadeusza Bieniawskiego, Teklę Chrystowską, Jana Gumula i Jana Heilmana.
251855W Krynicy rozpoczyna swoje czynności urząd powiatowy sądowo-polityczny, który, aby zapewnić rozwój zdroju, kazał tu ulokować (a nie w Muszynie) hr. Mercandin, prezydent politycznych władz krajowych.
251938W Krynicy odbyła się manifestacja podczas której domagano się przywrócenia Polsce Śląska Zaolziańskiego.
261655Udział piechoty muszyńskiej pod wodzą rotmistrza Marcina w obronie Kazimierza w Krakowie przed Szwedami. Obroną kierował kasztelan kijowski Stefan Czarniecki. Zaskoczeni przez Szwedów muszynianie zostali częściowo wybici, częściowo wzięci do niewoli i stracili cztery proporce.
261769W obozie konfederatów barskich pod Muszynką Kazimierz Pułaski oddał głos na generalne marszałkostwo Marcina Krasińskiego i regimentarstwo Ignacego Potockiego.
261998Zmarł Roman Reinfuss, autor prac na temat Łemków, wybitny etnograf, znawca polskiej sztuki ludowej i etnografii Karpat. W latach 1944–1946 profesor UMCS w Lublinie, od 1946–1949 profesor na Uniwersytecie we Wrocławiu, a od roku 1946–1980 kierownik Pracowni Sztuki Ludowej w Instytucie Sztuki PAN. W maju 1936 roku wykonał zdjęcia Łemków na terenie Leluchowa i Dubnego.
271574Biskup Franciszek Krasiński wystawił dokumenty lokacyjne dla wsi Banica, Berest, Czerna, Polany, Stawisza i Wawrzka.
271861Z Nowego Sącza do Kobylanki koło Gorlic wyruszyła doroczna pielgrzymka, która przekształciła się w wielką patriotyczną manifestację. W jej składzie była: inteligencja, wieśniacy, mieszczanie i rzemieślnicy, w tym z Muszyny. Pielgrzymi nieśli krzyż z napisem "Boże zbaw Polskę! Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!" a po drugiej "Pamiątka zamordowanym braciom podczas rzezi w Warszawie i Wilnie". Po przybyciu na miejsce odbyła się msza za dusze pomordowanych Polaków, a potem po uroczystej procesji na cmentarzu usypano mogiłę i osadzono w niej przyniesiony krzyż. Na zakończenie 4000 zebranych odśpiewało "Boże coś Polskę". Organizatorów pielgrzymki sąd skazał na kilka miesięcy więzienia a księża zapłacili grzywnę.
271936Uroczyste otwarcie w Muszynie Domu Związku Ociemniałych Żołnierzy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z udziałem Ministra Opieki Społecznej Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.
271938Demonstracyjny przejazd pociągu pancernego przez Żegiestów, wspierającego zajęcie przez Polskę tak zwanej Łopaty Słowackiej.
272005W Krynicy zmarł Aleksander Lambert Rojna (zwany Lutek), muzyk, wiele jego prac rzeźbiarskich i linorytowych dotyczyło Muszyny.
281855W Krynicy w wyremontowanych budynkach rządowych rozpoczął urzędowanie przeniesiony z Muszyny sąd oraz urząd podatkowy.
281903Józef Piłsudski w liście opisał wydarzenie, które stało się bezpośrednią przyczyną wyjazdu z Rytra. "Stała się u nas w Rytrze głupia awantura – puszczono tam trochę bibuły, naturalnie, ja się tym nie zajmowałem – no i wreszcie stał się skandal. Zrobili rewizję u Gumpla [Władysław Gumplowicz – lekarz, geograf, ekonomista, publicysta, od 1899 r. członek PPSD w Galicji, publikował w „Przedświt” i „Naprzód”] i u Zajączkowskiej. Pierwszego aresztowali i odprowadzili do Sącza – zresztą tegoż dnia go wypuścili. A przy tej okazji pytali i o Gineta… Uważałem za bardziej odpowiednie wyjechać stamtąd, żeby nie przyszła im fantazja zaczepić i mnie". Pobyt Józefa Piłsudskiego w Rytrze trwał do końca września 1903 r. Stąd udał się do Krakowa, w którym spędził kilka dni, następnie do Lwowa i ponownie „za kordon”.
281933Rada gminna w Andrzejówce podjęła uchwałę o przystąpieniu do spółki budującej drogę Żegiestów - Piwniczna.
281938Z Muszyny do Krynicy przeniesiono komisariat Straży Granicznej, podlegający Inspektoratowi Granicznemu w Jaśle oraz Zachodniomałopolskiemu Inspektoratowi Okręgowemu w Krakowie
291944Oddział partyzancki "Tatara" AK zaatakował szkołę policji granatowej w Żegiestowie.
291953W Krakowie umiera Bronisława Rychter-Janowska, artystka związana z Sądecczyzną, w szczególności z rodzinnym Starym Sączem, która swoimi obrazami rozsławiła polski dworek. W roku 1915 zaangażowała się w działalność charytatywną Czerwonego Krzyża i w willi Siedlisko w Krynicy prowadziła naukę sztuk zdobniczych dla inwalidów wojennych, wspierała żołnierzy ociemniałych w czasie wojny. W Krynicy przebywała także w roku 1928 wspólnie z przybraną córką Matyldą. Pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
291957Krynicę-Zdrój odwiedził konsul francuski generał Ernest Petit. Gość między innymi spotkał się z harcerzami pod kierunkiem nauczyciela druha Antoniego Kociubińskiego. Tłumaczką była Elżbieta Lubomirska-Stadnicka. Wizytę odnotował Dziennik Polski.
301589Biskup Piotr Myszkowski po spotkaniu z poddanymi z Muszyny, którzy stwierdzili, że dokumenty im pogorzały a inne w niwecz się prawie obróciły, zatwierdził Muszynie dotychczasowe prawa i przywileje.
301927W Krynicy rozpoczął się dwudniowy II Zjazd Lekarzy, w którym uczestniczyły 132 osoby. Obrady otworzył dr Klemens Dębicki w imieniu Stowarzyszenia Lekarzy w Krynicy.
302004Na cmentarzu w Muszynie odbył się pogrzeb Wiktora Borzemskiego, muszynianina, zmarłego w USA kombatanta II wojny światowej. W pogrzebie uczestniczyła żona Janet. Słowo pożegnalne wygłosił Stefan Małecki.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2022- Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59