Dzisiaj jest środa, 21 lutego 2018 roku , Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
strona główna

Prosimy: jeśli popierasz to, co robimy, przekaż nam 1% podatków. Nasz KRS 0000365118


Fundusz stypendialny


Redakcja rocznika
Bibliografia
Zbiory Almanachu
Indeks nazw geograficznych
Indeks nazwisk
Spotkania przyjaciół
Forum Prasy Sądeckiej

Co, gdzie, kiedy ?
INFORMATOR


Kalendarium historyczne
Zapowiedzi
Konkurs Fotograficzny
Inne konkursy
Prasa o Almanachu
Kącik multimedialny

Widok z kamery "Almanachowej"
login: kam

 

 

Stemple okolicznościowe


z okazji wydania
X rocznika
Almanachu Muszyny
*


z okazji wydania
XV rocznika
Almanachu Muszyny

*

 


--
wiadomosci, informacje - środa, 21 lutego 2018r.

Luty 2018

Zgromadzona została lista książek dotyczących Sądecczyzny wydanych w roku 2017, która będzie stanowiła podstawę do wyboru kandydatów do Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. Pobierz listę:

W dniu 3 marca o godzinie 15 w Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego odbędzie się doroczne walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. Pobierz proponowany porządek obrad oraz projekty sprawozdania za rok 2017 i plan pracy na rok 2018.

Styczeń 2018

W Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie podczas uroczystego apelu, połączonego z koncertem, klasa IA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego otrzymała stypendium "Klasa z Klasą", które zostało przyznane w ramach współpracy stypendialnej szkoły ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny.

Oceny współzawodnictwa dokonała komisja, na czele której stał Witold Kaliński, członek SPAM. Uwzględniane były wyniki nauczania, frekwencja, działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu, udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz zawodach sportowych. Klasa IA, która osiągnęła najwyższy wynik we współzawodnictwie, otrzymała bon stypendialny na 3.500 zł. Będzie go mogła wykorzystać na dofinansowanie wycieczki dydaktycznej do Warszawy. W skład samorządu klasy IA wchodzą: Hubert Chmielowski (przewodniczący), Mikołaj Tontar, Agata Hojniak oraz Dominik Mitro. Wychowawcą klasy jest Dagmara Góraj-Kałucka, nauczycielka języka angielskiego. Była to druga edycja programu "Klasa z Klasą". Z racji ewidentnych wartości dydaktycznych planujemy jego kontynuowanie w kolejnych latach.

W roku 2018 przypadają trzy ważne rocznice, związane z losami zasłużonego dla badań dziejów Sądecczyzny polskiego historyka, pisarza, malarza i etnografa Feliksa Jana Szczęsnego Morawskiego: 200. rocznica jego urodzin w Rzeszowie, 120. rocznica śmierci w Starym Sączu oraz 155. rocznica wydania fundamentalnego dzieła "Sądecczyzna". Dla uczczenia jego zasług oraz zachowania ich w pamięci potomnych wspólne działania podejmą Burmistrz Starego Sącza, Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, Towarzystwo Miłośników Starego Sącza, Kapituła Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Do udziału w nich serdecznie zapraszamy wszystkich, którym bliska jest pamięć o zasługach dla Sądecczyzny naszego wybitnego rodaka, starosądeczanina Szczęsnego Morawskiego. Więcej informacji o programie

W Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego" odbyła się narada strategiczna „SPAM – 2018". Przedyskutowaliśmy następujące sprawy: stan prac nad Biblioteką "Almanachu Muszyny" 2018, spotkanie rocznicowe SPAM dedykowane XX edycji Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, stypendia zaplanowane na rok szkolny/akademicki 2018/2019, uczczenie 200. rocznicy urodzin i 120. rocznicy śmierci Szczęsnego Morawskiego oraz zorganizowanie XI edycji Nagrody „Sądecczyzna", ewentualne zorganizowanie VII rajdu rowerowego „Pętla Popradu" po nowej trasie, konferencje naukowe w roku 2018, na których warto podnieść tematykę "Almanachu Muszyny", promowanie szlaku winnego Tokaj/Stara Lubowla/Muszyna, zwiększenie naszej obecności na portalach społecznościowych i promowanie 1%, planowane wystąpienia o granty, biało-czerwone spotkanie z okazji Dnia Flagi, zebranie sprawozdawcze SPAM w dniu 3 marca 2018 i towarzyskie spotkanie w "Zajeździe u Hutka", połączone z degustacją naszego wina Tokaj-Muszyna 2017, wystawa "Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości". Jest co robić!

Nowy Rok przywitaliśmy w gronie Przyjaciół z almanachowego kręgu w gościnnym Muzeum Regionalnym "Państwa Muszyńskiego". W świąteczny nastrój wprowadził nas koncert stypendysty Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny Karola Kiety oraz dziewcząt z muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, którym na gitarze akompaniował ich opiekun, profesor Marek Dymek. Życzenia noworoczne złożył prezes nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Leszek Zakrzewski. DOBREGO NOWEGO ROKU!

Grudzień 2017

Podczas XX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, odbytego 13 grudnia w Operze Krakowskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny zostało wyróżnione w konkursie „Kryształy Soli”. Podczas uroczystości reprezentowały nas: Renata Trela, wiceprezes SPAM, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny", członkini SPAM, Agata Szymańska, członkini zarządu i skarbnik SPAM, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, członkini zarządu SPAM, a także Izabela Łabuś, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, z którym SPAM realizuje od lat program stypendialny, członkini SPAM. Marszałek Małopolski Jacek Krupa wręczył naszej delegacji dyplom o następującej treści: „WYRÓŻNIENIE w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego KRYSZTAŁY SOLI dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w uznaniu za bezcenny wkład w upowszechnianie kultury i historii Ziemi Muszyńskiej, pielęgnowanie i podtrzymywanie dialogu międzykulturowego, niezwykle bogatą ofertę edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz nieustanne dbanie o zabytki regionu”.

Listopad 2017

Staraniem Dyrekcji muszyńskiego Liceum na ścianach w korytarzu pojawiły się gustowne tablice, prezentujące osiągnięcia i najciekawsze inicjatywy szkolne. Dumni jesteśmy, że jedna z tablic dedykowana została programowi stypendialnemu i innym przedsięwzięciom, w tym "Klubom Wyszehradzkim" i konkursowi "Klasa z Klasą", realizowanym wspólnie przez SPAM i LO. Dziękujemy!

Włączyliśmy się w organizację w Pałacu Staszica w Warszawie uroczystości wręczenia Nagrody "Kolekcjonerstwo - nauka i upowszechnianie" im. Feliksa Jasieńskiego. W ten sposób rozpoczynamy przygotowania do otwarcia w listopadzie 2018 roku wystawy "Sto Kolekcjonerskich Eksponatów na Stulecie Odzyskania Niepodległości". Wystawa ze zbiorów zgromadzonych dla potrzeb wydawania "Almanachu Muszyny" będzie miała miejsce w Muzeum Państwa Muszyńskiego w Muszynie.

Zza Oceanu dotarła do nas smutna wiadomość… 31 października zmarł Elmer Jules Mandel, almanachowy autor, donator Funduszu Stypendialnego, członek komitetu ds. stypendiów artystycznych, życzliwy sympatyk naszej działalności społecznej. Urodził się w Cleveland 12 maja 1925 roku, a związki z Muszyną i sympatię do niej przejął po swojej matce Miriam (Mary), urodzonej w roku 1900 w Muszynie w żydowskiej rodzinie Gottlobów, której poświęcił wspomnienie zamieszczone na łamach „Almanachu Muszyny” 2000. Rodzinny dom Gottlobów, w którym mieścił się także ich sklep spożywczy, znajdował się przy ulicy Kościelnej.

Mimo że Jules mieszkał w Los Angeles, przyjeżdżał do Muszyny co parę lat z żoną, synem i innymi członkami rodziny, by wziąć udział w naszych almanachowych lipcowych spotkaniach. Uroczy poliglota, człowiek o wrażliwym sercu… Na zawsze zachowamy go w pamięci. Na fotografii Jules w czasie Spotkania Przyjaciół Almanachu Muszyny w roku 2006.

Październik 2017

W tym miesiącu doświadczenia "Almanachu Muszyny" zaprezentowane zostały na dwóch konferencjach naukowych: „Idea i tradycja mecenatu – od Załuskich do ZAiKS-u", zorganizowanej w Warszawie w "Domu pod Królami" przez ZAIKS i Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz na konferencji "Anatomia polityki historycznej", jaka odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Z bólem w sercu żegnamy pana Stefana Małeckiego, który zmarł 24 października w wieku 102 lat. Żołnierz II wojny światowej, prezes Koła Kombatantów w Muszynie, człowiek zawsze pogodny i z troską myślący o innych. Współpracował przez wiele lat z redakcją „Almanachu Muszyny”, pisząc o wojennych losach muszyńskich kombatantów, był również darczyńcą Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Dwa lata temu, na setne urodziny, został odznaczony Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939–1945 i otrzymał awans do stopnia majora. Będzie nam bardzo brakowało jego radosnego podejścia do życia, życzliwości i uśmiechu…

Nasze stypendystki – tegoroczne absolwentki Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie – oficjalnie otrzymały stypendia pomostowe, współfinansowane przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi oraz Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny. Wszystkie rozpoczęły studia na pierwszym roku renomowanych państwowych uczelni: Oliwia Król – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie Śląskim, Magdalena Miczulska – Wydział Polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Justyna Nieć – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, kierunek Fizyka Medyczna na Akademii Górniczo-Hutniczej. Stypendystkom życzymy powodzenia – zarówno w ciągu pierwszego roku nauki, jak i w trakcie dalszej edukacji!

W ramach promocji szlaku winnego "Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna" członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny przy pięknej jesiennej pogodzie zbierali winogrona w winnicy o nazwie Vinnai, w miejscowości Tarcal koło Tokaju. Vinnai należy do historycznych winnic uwzględnionych w XVIII-wiecznej klasyfikacji winnic.

Zbieraliśmy owoce dwóch najważniejszych tokajskich szczepów -furmintu i harslevelu, z których zaprzyjaźniony winiarz László Majoros przygotuje dla nas półwytrawne cuvée. Zebraliśmy też sporą ilość zrodzynkowanych jagód aszú, które László wykorzysta do produkcji wina deserowego Aszú. Po drodze zahaczyliśmy o słowacką część Tokaju, oglądając winnice z platformy widokowej w kształcie beczki, a potem, już po węgierskiej stronie, odwiedziliśmy miasteczko Tokaj, gdzie odbywał się festiwal winobrania (takie ichnie dożynki). Zerknęliśmy na ujście Bodrogu do Cisy, skosztowaliśmy tajemniczych potraw węgierskich z festiwalowych straganów i pełni sił pojechaliśmy do cesarskich piwnic w Tarcal, z których to zasilano cesarsko-królewskie stoły w wyborne miejscowe wina. Wysłuchaliśmy opowieści o tradycjach tokajskiego winiarstwa i spróbowaliśmy ich smaku. Naszym przewodnikiem był Gabriel Kurczewski, który o Tokaju wie wszystko, a naszymi gospodarzami na miejscu byli członkowie Towarzystwa Winiarzy z Tarcal z Jurkiem Celichowskim na czele, którzy ugościli nas wspaniałą kolacją - oczywiście z winem, bo bez niego w regionie Tokaj ani rusz :-). Na wiosnę skosztujemy wina, które powstało w efekcie naszej pracy w winnicy.

Wrzesień 2017

9 września zarząd SPAM pokazał krzepę! Kasia z wynikiem 1 godzina 6 minut (na zdjęciu z mężem Markiem), a Renia 1 godzina 9 minut, ukończyły - potwierdzając znakomitą kondycję - bieg "życiową dychę " w ramach Festiwalu Biegowego w Krynicy, zaś Ryszard na rowerze na trasie Muszyna - Bardiów - Muszyna liczącej 80 km - osiągając średnią prędkość 24.2 km - pobił rekord życiowy. Pokazaliśmy, że stać nas na wiele :-)

W sobotę 2 września tegoroczni stypendyści Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny podpisali w willi „Wanda” umowy stypendialne z zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Gościem spotkania była dyrektor muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego Izabela Łabuś. Na rok szkolny/akademicki 2017/2018 przyznanych zostało osiem stypendiów. 4 września Bożena i Agata w imieniu SPAM wzięły udział w inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w muszyńskim LO. Bożena przedstawiła tegorocznych stypendystów, nakreśliła plany stypendialne SPAM na rok przyszły i życzyła powodzenia gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom.

Sierpień 2017

W willi "Patria", kiedyś należącej do Jana Kiepury, odbył się finisaż wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą", poświęconej wizycie księżnej Julianny i jej męża Bernharda, którzy przed osiemdziesięciu laty spędzili swój w Krynicy miesiąc miodowy.

Autorką wystawy jest Karolina Grobelska, kustosz Muzeum SGGW w Warszawie, a całość imprezy w gościnnej "Patrii" przygotowało Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny we współpracy z władzami Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA i Urzędem Miasta Krynica-Zdrój. Finisażowi towarzyszył koncert Agnieszki Zahaczewskiej-Książek oraz Krzysztofa Książka, którzy zagrali na cztery ręce na fortepianie Jana Kiepury. Koncert, zakończony lampką szampana i słodkościami przygotowanymi przez "Patrię", został gorąco przyjęty przez słuchaczy, którzy nie kryli radości i wzruszenia. Agnieszka, urodzona w Krynicy, jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy-Zdroju i Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie. W roku 2015 ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie profesora Stefana Wojtasa. Obecnie w ramach studiów podyplomowych kształci się w klasie profesora Wojciecha Świtały w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest laureatką wielu konkursów i przeglądów pianistycznych. Była wieloletnią stypendystką Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny i Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Krzysztof od 2005 roku kształci się pod okiem prof. Stefana Wojtasa, najpierw jako uczeń Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie, a później jako student Akademii Muzycznej w Krakowie i Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obecnie realizuje program studiów podyplomowych w klasie prof. Arie Vardiego w Hannoverze. Zagrał w półfinale XVII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina, zdobywał najwyższe nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych Koncertował już w wielu krajach. Jest stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za nami VI Kameralny Polsko-Słowacki Rajd Rowerowy Pętla Popradu. Było wspaniale, przejechaliśmy przepiękną trasą polsko-słowackiego pogranicza, rewelacyjny zespół, przyjacielski, pełen gotowości do pomocy innym na trasie (3 przebite opony na trudnych odcinkach specjalnych). Goście z wielu miast Polski, w tym z Warszawy, Łodzi, Gorlic, Tarnowa, Nowego Sącza i mocna grupa Sokołów z Grybowa - dziękujemy, że byliście z nami! Zobaczcie z lotu ptaka (kruka) trasę naszego przejazdu:

Uprzejmie dziękujemy darczyńcom i informujemy, że z tytułu 1% z rozliczeń podatkowych za rok 2016 otrzymaliśmy 9920 złotych. Pieniądze te w stu procentach wykorzystane zostaną na cele statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny!

Lipiec 2017

Po dwudziestu pięciu latach regularnego ukazywania się kolejnych roczników "Almanachu Muszyny", w roku 2016 opublikowana została - jako tom dwudziesty szósty - pełna bibliografia naszego pisma. Od bieżącego roku podjęliśmy działalność wydawniczą w postaci "Biblioteki Almanachu Muszyny". Pierwszy tom nowego cyklu poświęcony został Nagrodzie "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego, przeznaczonej dla książek dotyczących historii Sądecczyzny, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie tego wyróżnienia. Tom zawiera bardzo ciekawy tekst autorstwa Agaty Tobiasz o patronie Nagrody oraz, krótką prezentację książek nagrodzonych w dziesięciu edycjach konkursu. Ponadto przybliżamy Czytelnikom trzy organizacje, które przed dekadą zainicjowały przyznawanie Nagrody, a ich przedstawiciele do dnia dzisiejszego wchodzą w skład kapituły.

W Krynicy-Zdroju w Pijalni Głównej odbył się wspaniały koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i Straży Granicznej Królestwa Niderlandów. Spotkanie z orkiestrą poprzedził występ stypendysty Almanachu Muszyny, Karola Kiety (akordeon), mieszkańca Czyrnej, ucznia Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu. Karol zagrał miedzy innymi utwór "Życzenie" Fryderyka Szopena i zebrał zasłużone oklaski. Przed koncertem miał miejsce wernisaż wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą". Wystawa ta zagościła w Krynicy już po raz drugi, tym razem z okazji 80. rocznicy wizyty księżnej Julianny, następczyni tronu niderlandzkiego, i jej męża Bernarda, którzy spędzili tu miesiąc miodowy w willi "Patria", przyjmując zaproszenie Jana Kiepury. Autorką wystawy jest Karolina Grobelska, kustosz Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a zorganizowało ją Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. W trakcie koncertu orkiestry pokazano film, nawiązujący do wizyty książęcej pary w krynickim uzdrowisku. Film opracował Krzysztof Kubiesa, a komentarz przeczytała Dobrosława Kurzeja, która kilka lat temu była stypendystką Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny przyznało stypendia na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Przyznano trzy stypendia licealistom wyróżniającym się w nauce i pracy społecznej, stypendium za najlepiej zdaną maturę oraz trzy stypendia pomostowe dla studentów pierwszego roku studiów. Ponadto przyznano jedno stypendium artystyczne oraz postanowiono kontynuować program stypendialny "Klasa z klasą". Z kandydatami do stypendiów spotkała się komisja stypendialna powołana przez SPAM.
Pobierz komunikat w sprawie przyznanych stypendiów.

Czerwiec 2017

W dniu 30 czerwca 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w gościnnych progach Miasteczka Galicyjskiego wręczone zostały Honorowe Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego. Nagrody otrzymali: dr Sławomir Wróblewski za książkę Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu oraz Bogdan Potoniec za książkę Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie. Ponadto Anna Florek oraz Justyna Stasiek-Harabin otrzymały specjalne wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny za album-katalog Edmund Cieczkiewicz. Melancholia. >> więcej:

Agata, członek zarządu SPAM, reprezentowała nas podczas zakończenia roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom i uczennicom dziękujemy za owocną współpracę w roku szkolnym 2016/2017 i życzymy udanych i pełnych atrakcji wakacji!

Maj 2017

W ramach naszego programu promocji szlaku winnego "Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna", członek zarządu SPAM Gabriel Kurczewski, uczestniczył aktywnie w dwóch ważnych związanych z tym tematem wydarzeniach. W trakcie Festiwalu Kulturalno-Winiarskiego w miejscowości Tarcal koło Tokaju przedstawił wykład "Only in Poland are Hungarian wines valued properly. On significance of the Polish-Tokaji wine contacts". Zaś w ramach XIX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturalnego we wsi Frydman na Spiszu, podczas których udostępniono do zwiedzania piwnice na wino zbudowane na początku XIX wieku przez hrabiego Andrzeja Horvath-Palocsay, ówczesnego właściciela „państwa niedzickiego", Gabriel wygłosił wykład „Spisz na winnym szlaku handlowym", przybliżający karierę win węgierskich w dawnej Polsce i rolę miast spiskich w handlu winem tokajskim.

Kwiecień 2017

"Klasa z klasą" z Muszyny z wizytą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Klasa IIA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego z Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie otrzymała stypendium "Klasa z klasą", które przyznane zostało w ramach współpracy stypendialnej szkoły ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zgodnie z regulaminem konkursu, stypendium w kwocie 3000 złotych wykorzystane zostało na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. W ramach bogatego trzydniowego programu pobytu, w trakcie wizyty w nowoczesnej siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestnicy wycieczki zapoznali się z podstawowymi założeniami funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce. Z uczennicami i uczniami w Sali Notowań GPW spotkali się pracownicy Działu Rozwoju Rynku, którzy przybliżyli zasady funkcjonowania giełdy. Przypomniano, że pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 roku, czyli prawie 200 lat temu, a obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Dyskusja w trakcie spotkania dowiodła zainteresowania młodzieży tematem. Może wyrosną z niej aktywni uczestnicy rynku kapitałowego? Kolejnymi punktami pobytu w Warszawie były między innymi wizyty w Muzeum Narodowym oraz Centrum Nauki Kopernik. Młodzież muszyńską ugościło w swojej siedzibie renomowane warszawskie VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana, którego dyrektorem przed laty był Witold Kaliński.

Marzec 2017

Gośćmi specjalnymi Walnego Zebrania SPAM byli Orsolya i Jerzy, nasi przyjaciele z Tarcal w regionie Tokaju. Gościliśmy u nich w październiku, teraz oni wpadli do nas aby poznać Muszynę, przedstawić nam swoje stowarzyszenie i porozmawiać o wspólnych projektach. Te najbardziej aktualne wiążą się z promocją festiwalu kulturalno-winiarskiego w Tarcal, który odbędzie się podczas majówki. Możliwość wycieczki do Tarcal może być dodatkową atrakcją długiego weekendu spędzanego w Muszynie. Tym bardziej, że niektóre wydarzenia festiwalu będą tłumaczone na język polski. W programie imprezy znalazł się m.in. wykład Gabriela Kurczewskiego, członka zarządu SPAM, pt. "Only in Poland are Hungarian wines valued properly. On significance of the Polish-Tokaji wine contacts". Przygotowujemy też jesienny wyjazd członków i sympatyków SPAM do Tokaju. Być może tym razem popracujemy trochę w winnicach!

W gościnnych progach Muzeum Regionalnego Państwa Muszyńskiego, rozstrzygnięto konkurs na spot reklamowy "Moja szkoła i moja Muszyna". Celem konkursu, ogłoszonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny i Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie, było pogłębienie zainteresowania szkołą i środowiskiem szkolnym, miastem i gminą Muszyna, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami IT i kształtowanie nawyku pracy zespołowej. Uczniowie PZS do oceny jury przedstawili 12 prac. Trudność zadania polegała na zawarciu treści w 30 sekundach – wiadomo przecież, że czas antenowy jest bardzo drogi. >> nagrodzone prace

Kryteria oceny stanowiły: przesłanie, czyli opowiedziana historia, wartość emocjonalna, scenariusz oraz technika wykonania spotu. Jury w składzie: Katarzyna Kucia-Gancarczyk, Katarzyna Rymarczyk-Wajda, Anna Bursztyńska-Rucka, Marek Dymek pod przewodnictwem Krzysztofa Wnęka postanowiło przyznać nagrody na łączną kwotę 1500 złotych za najlepsze spoty: I miejsce – Patrycja Całus i Damian Drab, „Funkcje trygonometryczne" II miejsce – Krzysztof Gołyźniak i Jakub Krynicki, „Każdy może mieć swoje 5 minut" III miejsce – Katarzyna Marczyk i Mateusz Błażków, „Jesteśmy rodziną" Wyróżnienia – Patryk Murzyn, „Muszyna okiem turysty", oraz Zuzanna Peregrym i Krzysztof Hadała, „Muszyna". Ogłoszenie wyników nastąpiło w czasie walnego zebrania SPAM. Nagrodzone spoty będą dostępne na stronie www.szkola.muszyna.pl Organizatorzy, dostrzegając wartości edukacyjne konkursu, postanowili przeprowadzić za rok jego drugą edycję.

Zgodnie z umowami podpisanymi z naszymi stypendystkami i stypendystami, mamy prawo sprawdzać ich postępy w nauce i aktywności społecznej po pierwszym semestrze roku szkolnego/akademickiego 2016/2017. Od dyrekcji szkół otrzymaliśmy informacje, które świadczą, że nasi podopieczni dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków; wyróżniają się nauką i pracą społeczną. Wszystkim darczyńcom Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Pobierz syntetyczną informację o osiągnięciach naszych wspólnych podopiecznych.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, organizowanym przez Krynickie Towarzystwo Fotograficzne oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Szesnasta edycja konkursu z cyklu "Detal architektoniczny historycznego państwa muszyńskiego" przebiega pod hasłem „Zabytki UNESCO – cztery pory roku", a jej celem jest uwiecznienie na fotografiach detali architektonicznych dwóch obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – cerkwi pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku (powiat nowosądecki) oraz cerkwi pw. św. Michała Archanioła w Brunarach (powiat gorlicki).
Pobierz: regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia i oświadczenie uczestnika.

Luty 2017

W dniu 4 marca 2017 roku o godzinie 15 w Muzeum Państwa Muszyńskiego odbędzie się walne zebranie członkiń i członków Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Zapraszamy także naszych szanownych sympatyków, którzy chcą wspólnie z nami porozmawiać o tym, co udało nam się zrealizować w minionym roku i co planujemy na rok 2017. Pobierz dokumenty, o których będziemy debatowali:
Sprawozdanie SPAM 2016,
Plan Pracy SPAM 2017 i
Listę wpłat na Fundusz Stypendialny Almanachu Muszyny 2016.

W ramach przygotowań do wyłonienia laureatów X jubileuszowej edycji Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego, wielce życzliwa "Almanachowi Muszyny", Marta Treit z Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu opracowała listę książek o szeroko rozumianej tematyce historycznej, które kapituła nagrody weźmie pod uwagę w swoich pracach. Wręczenie nagrody nastąpi zgodnie z tradycją w Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu 30 czerwca o godzinie 12. Pobierz listę książek:

Styczeń 2017

Podczas uroczystego apelu w Powiatowym Zespole Szkół w Muszynie klasa IIA z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego otrzymała stypendium „Klasa z Klasą", które przyznane zostało w ramach współpracy stypendialnej szkoły ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Stypendium jest efektem publicznej zbiórki, przeprowadzonej podczas koncertu Dla pasji, dla nauki, dla przyszłości!, który w kwietniu 2016 roku Powiatowy Zespół Szkół w Muszynie zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Almanachu Muszyny. Podczas koncertu, przy licznym udziale publiczności, kunsztem artystycznym popisała się młodzież szkolna, w tym stypendyści Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny. Zgromadzone w trakcie koncertu fundusze zostały przeznaczone na stypendium „Klasa z Klasą". Regulamin konkursu opracowała i oceny współzawodnictwa dokonała rada pedagogiczna. Uwzględniane były wyniki nauczania, frekwencja, działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu, udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oraz zawodach sportowych. Zdaniem Rady program przyczynił się do aktywizacji młodzieży, kształtował poczucie współodpowiedzialności, motywował do nauki, rozwijania zainteresowań oraz pracy na rzecz środowiska lokalnego. Klasa, która osiągnęła najwyższy wynik we współzawodnictwie, otrzymała bon na 3.000 zł. Będzie go mogła wykorzystać na dofinansowanie wycieczki dydaktycznej. Wychowawcą nagrodzonej klasy jest Zenon Smyda, zaś członkami samorządu klasowego są Damian Drab, Weronika Długosz i Katarzyna Marczyk.

Przyjacielskim i artystycznym akcentem rozpoczęliśmy Nowy Rok 2017. W gościnnych progach Muzeum Regionalnego "Państwa Muszyńskiego" w Muszynie odbył się koncert w wykonaniu stypendystów Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny, uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie oraz Państwowych Szkół Muzycznych w Krynicy-Zdroju i Nowym Sączu. Swoim kunsztem (skrzypce, fortepian, gitara, śpiew i recytacja) popisali się: Emilia Pióro, Joachim Drab, Jakub Cieśla, Weronika Długosz, Katarzyna Marczyk, Damian Drab oraz Magdalena Miczulska. Było wspaniale - dziękujemy!

Grudzień 2016

W cenionym przez bibliofilów miejscu, jakim jest Warszawski Klub Księgarza na Rynku Starego Miasta w Warszawie, staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny odbyło się spotkanie z Adamem Ziemianinem, który opowiedział o swoich najnowszych książkach - tomie poezji "Zakamarki" oraz powieści "Okrawki. Opowieść o Isi, Wojtku Bellonie i o tamtym Krakowie" (wydawca - Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa). Autora przedstawiła licznym słuchaczom Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny", podkreślając muszyńskie wątki w jego życiorysie i twórczości. Poeta scharakteryzował główne przesłanie obu książek i recytował ich fragmenty. Miłym akcentem było dedykowanie Adamowi przez Wojtka Dąbrowskiego wiersza "Makatka dla Ziemianina", nawiązującego do twórczości poety. Wojciech Juszczyk, prezes Towarzystwa Karpackiego, wręczył Adamowi odznakę wydaną z okazji jubileuszu Towarzystwa - jako wyraz uznania za jego karpacką poezję. Odczytano także list gratulacyjny od dyrekcji, grona pedagogicznego i młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie. Spotkanie zakończyły rozmowy przy lampce muszyńskiego wina "Harnik", ofiarowanego przez Burmistrza Muszyny, dra Jana Golbę, w którego imieniu życzenia radosnych świąt i pogodnego Nowego Roku przekazała Renata Kopacz, kustosz Biblioteki Publicznej w Muszynie. Pobierz relację

 

 

-------------------- POPRZEDNIE, ARCHIWALNE INFORMACJE -----------------

 

--
ALMANACH MUSZYNY DLA MAŁEJ OJCZYZNY 1991 - 2015

---------------------------

1474-02-21 Układ w Starej Wsi, w którym Maciej Korwin zobowiązał się wobec Kazimierza Jagiellończyka do odbudowy zniszczonego podczas najazdu zamku w Muszynie.
1995-02-21 Generalny Konserwator Zabytków na wniosek Akademii Rolniczej w Krakowie uchylił decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu o wpisaniu do rejestru zabytków Miejskiego Parku Krajobrazowego im. K. Pułaskiego w Krynicy. W efekcie zdezawuowano wysiłek dra Franciszka Kmietowicza i ofiarność tysięcy ludzi na rzecz budowy kopca i odsłonięcia pomnika K. Pułaskiego w roku 1929. Kolejnym krokiem było wywlaszczenie państwa polskiego z tego dobra kultury, przekazanego mu wolą Komitetu w roku 1939.
NASZE ROCZNIKI

Almanach Muszyny jest rocznikiem wydawanym społecznie od roku 1991 pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Almanach ma numer ISSN 1234-6276. Nakład wynosi 1000 egzemplarzy. WERSJE ELEKTRONICZNE PDF


rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

rok 2006

rok 2005

rok 20004

rok 2003

rok 2002

rok 2001

rok 2000

rok 1999

rok 1998

rok 1997

rok 1996

rok 1995

rok 1994

rok 1993
 
rok 1992

rok 1991
 

*

Co, gdzie, kiedy ? Kalendarz imprez w regionie

03.03.2018 - Zarząd SPAM - Muzeum Państwa Muszyńskiego - godz: 15:00
Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny otwarte dla wszystkich zainteresowanych naszą działalnością. - Ryszard
03.03.2018 - SPAM - Zajazd u Hutka w Muszynie - godz: 18:00
Towarzyskie spotkanie SPAM z udziałem delegacji winiarzy z Tokaju - degustacja wina z winnicy w Tarcal, które powstało po winobraniu zrealizowanym przez uczestników II wyprawy SPAM "Tokaj 2017", pod przewodem Gabriela Kurczewskiego, w ramach promocji szlaku winnego "Tokaj - Stara Lubowla - Muszyna". - RK
10.04.2018 - Burmistrz Starego Sącza przy społecznym wsparciu SPAM - Stary Sącz - godz: 18:00
W 120. rocznicę śmierci uroczyste złożenie wieńców na grobie Szczęsnego Morawskiego na cmentarzu w Starym Sączu i msza święta w jego intencji w kościele pod wezwaniem św. Rocha. - RK
02.05.2018 - SPAM - Willa Wanda - godz: 18:00
Doroczne spotkanie biało-czerwone w Ogrodzie Wandy z okazji Dnia Flagi. - Ryszard
15.05.2018 - Burmistrz i Bibioteka w Starym Sączu oraz partnerzy w tym SPAM - Stary Sącz - godz: 18:00
W 200. rocznicę urodzin Szczęsnego Morawskiego Spotkanie Obywatelskie w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu połączone z wykładem i okolicznościową wystawą. - RK
15.05.2018 - Patronat Burmistrza Krynicy - Krynica - godz: 10:00
Rozpocznie się trzydniowa konferencja organizowana przez Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Fundacja Humanitas et Scientia oraz Bibliotekę Publiczną w Krynicy-Zdroju pt. o"Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontekście europejskim". - RK
01.07.2018 - SPAM - Muzeum Państwa Muszyńskiego - godz: 11:00
Spotkanie przy rocznicowym torcie z okazji XX edycji Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny oraz VIII rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, które kontynuuje inicjatywy "Almanachu Muszyny" realizowane od roku 1991. - Ryszard
06.07.2018 - SPAM oraz partnerzy - Ratusz w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu - godz: 12:00
Wręczenie XI dorocznej Honorowej Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądeccyzny wydaną w roku 2017. - RK
03.11.2018 - Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny - Muzeum Państwa Muszyńskiego - godz: 17:00
Wernisaż wystawy "Sto Kolekcjonerskich Eksponatów na Stulecie Odzyskania Niepodległości" - RK

 

 


 

 

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2017 - Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59