document.write('
02.03.2019
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny otwarte dla wszystkich zainteresowanych naszą działalnością.......

'); document.write('
02.05.2019
Doroczne spotkanie biało-czerwone w Ogrodzie Wandy z okazji Dnia Flagi.......

'); document.write('
24.05.2019
"Klasa z klasą" z muszyńskiego LO zdobywca stypendium Almanachu Muszyny rozpoczyna wyprawę edukacyjną w Warszawie od wizyty na Giełdzie Papierów Wartościowych.......

'); document.write('
05.07.2019
Wręczenie XII dorocznej Honorowej Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą książkę dotyczącą Sądeccyzny wydaną w roku 2018.......

'); document.write('
06.07.2019
Spotkanie przy rocznicowym torcie z okazji IX rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, które kontynuuje inicjatywy "Almanachu Muszyny" realizowane od roku 1991.......

');