Dzisiaj jest poniedziałek, 25 września 2023 roku , Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11896Uruchomiono przystanek kolejowy Wierchomla.
11897Profesor K. Trochanowski na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego krakowskiego przedstawił wyniki dokonanego rozbioru chemicznego zdroju Żegiestowskiego.
11911Nasze Zdroje piszą, że w wieku 38 lat zmarł dr Stanisław Szyszka (o), który zaskarbił sobie tak wielkie zaufanie obywateli Muszyny, że gdy władze nie uwzględniły jego podania o posadę lekarza okręgowego, to radni uchwalili jednomyślnie utworzyć dla niego posadę lekarza miejskiego. Jest pochowany na muszyńskim cmentarzu.
11914Wojska rosyjskie zajęły rejon Muszyny wypierając oddziały 4. dywizji kawalerii z 3. Armii Austro-Węgierskiej. W wyniku ostrzału na ulicy Kościelnej zginęła Maria Wilczyńska.
11937Staraniem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddano do użytku schronisko na Przehybie, zbudowane na parceli odkupionej od Adama hr. Stadnickiego.
11952Utworzono Krynicką Grupę GOPR. Pierwszym prezesem został Józef Łuszczewski.
12011W Ambasadzie RP w Bratysławie Gabrieli Malastovej wręczony został przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP. Odznaczenie przyznane zostało na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w uznaniu zasług dla rozwoju polsko-słowackich stosunków.
21468Andrzej Pieniążek, starosta muszyński i czorsztyński, był sędzią w sądzie rozjemczym w Nowym Sączu w sprawie Marcina i Jana z Przyszowy przeciwko mieszczanom nowosądeckim o zabójstwo ojca.
21872W Krakowie zmarł Wincenty Pol (ur. 20.04.1807) autor fundamentalnego dziela "Rzut oka na północne stoki Karpat". Kilkakrotnie wśród "Spiżaków" wymienia Muszynę, którą nazywa "Moszyna". Jest też mało budujący komentarz cytuję " Spiżaki, którzy nad Dunajcową Białą osiedli, znacznie już odmienieni pod względem fizycznym od Spiżaków z nad Popradu i Kamienicy, bywają także dla grubych szyi i wól Gardłakami przez szyderstwo zwani. Mały to ród chorowity, wydaje wiele kalik, ludzi z wolami, często karłaków i istnych karłów. Co się w ogólności odnieść daje do całej Biskupczyzny, a w szczególności do samej Moszyny".
21914Wojska rosyjskie wkroczyły do Muszyny. O godzinie 10 Antoni Jurczak, jako reprezentant miasta wręczył generałowi rosyjskiemu chleb na tacy i klucze do miasta, prosząc o opiekę nad życiem i mieniem mieszkańców. Rosjanie zdjęli z dzwonnicy i zarekwirowali na cele wojenne dzwon św. Józefa. Tadeusz hr. Komorowski na widokówce wysłanej z Muszyny do Krakowa rok później (zbiory AM) napisał, że Rosjanie wysadzili w tym dniu most kolejowy.
31957Miejska Rada Narodowa Krynicy uchwaliła nadanie jednemu ze źródeł wody mineralnej imienia Leona Nowotarskiego.
31994W Muszynie zmarł Karol Rojna (ur. 21.12.1914 w Szamotułach), działacz kultury i sportu, twórca Stałej Galerii Obrazów we własnym domu w Muszynie oraz Muzeum Regionalnego. Pierwszy prezes TPSP w Muszynie.
41839W Muszynie urodził się Karol Józef Medwecki, syn Ignacego i Anny z Sowińskich. Odziedziczył majątek po ojcu Ignacym i jego bracie Alojzym, który nie zostawił potomków ze związku z Marią z Kleefeldów. W skład spadku weszły Zakład Zdrojowy w Żegiestowie oraz posesja w Muszynie. Lata jego zarządu należą do najpomyślniejszych w ponad stuletniej historii zakładu zdrojowego w Żegiestowie.
41909Tygodnik "Świat" przynosi wielce interesującą informację o planach budowy w Krynicy wielkiego sanatorium ze 150 pokojami mieszkalnymi, licznymi salami do zabiegów hydropatycznych, gimnastyki, elektroteriapii oraz innych pomieszczeń, w tym sali tetralnej na 300 osób. W komitecie organizacyjnym, jak podaje gazeta zamieszczając ich zdjęcia, są: poseł do parlamentu austriackiego baron Bataglia, radca cesarski dr Henryk Ebers oraz przemysłowiec Leon Hasfeld. Wnosząc z zamieszczonego projektu fasady obiektu oraz jego planowanej lokalizacji należy uznać, że był to pierwowzór Nowego Domu Zdrojowego, zrealizowanego dopiero w Polsce niepodległej.
41914Proboszcz parafii muszyńskiej Józef Gawor bezskutecznie przekonywał w magistracie, aby reprezentanci miasta Antoni Jurczak oraz znający język rosyjski R. Shramm, udali się do rosyjskiej komendy wojskowej, aby przeciwdziałała rabunkom i gwałtom.
51478Pierwsza wzmianka o obiekcie innym niż zamek w Muszynie, w dokumencie podpisanym "sub castro", czyli zapewne w zespole dworskim w Muszynie ulokowanym pod zamkiem.
51918We Florynce w trakcie wiecu z udziałem 500 Łemków reprezentujących 130 wsi powołano Naczelną Radę Łemkowszczyzny, której przewodniczył o. Jurczakewycz. Uczestnicy wiecu żądali utrzymania jedności terytorium etnicznego Rusinów, wykluczając zgodę na poddanie Polsce, Węgrom lub Ukrainie. Postulowano przyłączenie Łemkowszczyzny do Rosji, wobec nierealności postulatu pojawiła się koncepcja akcesu do Czechosłowacji.
61844Urodził się na Węgrzech Zygmunt Medwecki, Medveczky de Medvecze, uczestnik Powstania 1863, Sybirak, zmarły w Muszynie 22 IV 1903 i pochowany na muszyńskim cmentarzu. Był synem Alojzego i Marii z Klefeldów. Po pięciu latach zesłania w guberni jenisejskiej zamieszkał w Muszynie, ożenił się i miał trzy córki Stefanię, Alicję i Margitę.
61913"Biesiada Literacka" wydawana pod hasłem "Bóg i Ojczyzna! Prawdą i Pracą!" pod redakcją Michała Synoradzkiego zamieściła obszerny tekst zatytułowany "Zamek w Muszynie" z opisem jego historii i związanych z nim legend.
61926Tygodnik "Kuryer Literacko-Naukowy" zamieścił tekst "Cerkwie drewniane w okolicy Krynicy" z apelem o ratowanie od "oszpecenia zabytków kultury i sztuki". Artykuł z siedmioma rysunkami cerkiewek w: Żegiestowie-wsi, Jastrzębiku, Mochnaczce Niżnej, Miliku, Andrzejówce, Powroźniku i Tyliczu.
61960Spis powszechny ustalił, że na 3280 mieszkańców Muszyny było 787 rolników.
61972Kanadyjski tygodnik Czas rozpoczął druk powieści "Starosta na Muszynie" autorstwa Franka Kmietowicza.
62013Uroczyste spotkanie w Starej Lubowli z okazji X-lecia współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Obywatelskiego Stowarzyszenia AMOS ze Starej Lubowli.
71708Jan Szabliowski, mieszczanin i kościelny muszyński, ufundował dla kościoła w Muszynie obraz przedstawiający adorację N.P. Marii przez świętych Idziego i Bernarda. Obraz w stylu barokowym namalował Jan Medycki.
71809Patent ces. ujmuje dobra funduszu religijnego Muszyna i Tylicz jako zabezpieczenie hipoteczne pożyczki zaciągniętej od domów handlowych: Fries & Comp., Arnstein & Eskeles, Gaymuller & Comp., Steiner & Comp. O spłaceniu pożyczki informuje okólnik gub. z 17 lipca 1811.
71844Cyrkularz datowany w Muszynie wymienia rodziny żydowskie zamieszkujące w Muszynie: Bressman, Granspan, Lampel, Kornreich, Reich, Schechter i Weiss.
71887W Krynicy-Zdroju spłonęły pensjonaty "Dom pod Lwem" i "Witoldówka".
71914Jak pisze w swoim pamiętniku ks. Józef Gawor wojska austriackie wypierają Rosjan z Muszyny i wyłapują Rusinów, w tym wójta ze Złockiego, których uznają za szpiegów. W potyczce wojsk rosyjskich i austriackich zginęło 7 żołnierzy, w tym trzech oficerów. Zostali pochowani na cmentarzu w Muszynie.
81906Walne Zgromadzenie Czytelni Ludowej w Muszynie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Czytelni Ludowej, zaś cały jej inwentarz przekazano na własność biblioteki parafialnej fundowanej testamentem śp. x. A. Gruszki - na tej podstawie utworzyła się biblioteka parafialna i czytelnia.
81914Kombinowana dywizja piechoty (honwedów) gen. Kornhabera v. Pilis oraz 38. dywizja piechoty (honwedów) gen. Paula v. Nagy wypierają Rosjan i zajmują Krynicę oraz Muszynę. Dywizja dowieziona została koleją i wyładowana miedzy Orlovem Leluchowem i doliną Popradu przeszła w kierunku na Muszynę.
81933Wieczór Sienkiewiczowski w Muszynie z odczytem Marii Buczowskiej oraz wystawieniem sztuki na motywach noweli "Za chlebem" przez zespół pod kierunkiem Z. Koziczkowej i J. Heilmana.
81937Uruchomiona została pierwsza w Polsce kolej linowo-terenowa na Górę Parkową w Krynicy Zdroju, która do dziś zachowała wyjątkowy styl, stając się zabytkiem przedwojennej myśli technicznej. Dolna stacja kolei znajdowała się w pobliżu startu toru saneczkowego, a górna na szczycie Góry Parkowej, 741 m n.p.m. Trasę poprowadzono mostkami ponad aleją spacerową i torem saneczkowym. Dwa wagoniki poruszały się po szynach na jednym torze, z mijanką pośrodku. Dziś dolna stacja kolei na Górę Parkową znajduje się przy deptaku krynickim. Podróż na szczyt trwa niecałe 3 minuty. Trasa długości 642 m niezmiennie przebiega przez malowniczy, XIX-wieczny Park Zdrojowy, z pięknym terenem spacerowym, który zachował pierwotny układ ścieżek.
81937Ks. Roman Duchiewicz oraz grono parafian protestowali przeciwko przemianowaniu szkoły powszechnej w Krynicy-Zdroju na koedukacyjną.
91897Profesor dr Edward Korczyński, ck Radca Dworu oraz dr Michał Śliwiński w imieniu Komisji Przemysłowo Lekarskiej Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie przedstawili opinię na podstawie badań Profesora K. Trochanowskiego stwierdzając, że borowina żegiestowska posiada takie same właściwości lecznicze jak krynicka.
91914Na stacji Orlov stacjonuje, jak pisze w pamiętniku ksiądz Józef Gawor, pociąg pancerny który przybył z Węgier. Wojsko naprawia w Muszynie mosty, telegraf oraz połączenia telefoniczne w kierunku Tylicza. Do Muszyny wracają J. Shureck, zarządca lasów i domen oraz naczelnik stacji kolejowej Weissmann.
91916W Muszynie powołano parafialne koło młodzieży męskiej.
91935Rozporządzenie wojewody krakowskiego uznające gromady gminy Muszyna za miejscowości, których krajobraz zasługuje na ochronę.
101642Uroczysty ingres pijarów w Podolińcu. Nowo mianowany rektor Włoch o. Franchi odprawił mszę świetą, a następnie na placu gdzie miał stanąć klasztor ustawiono krzyż i poświęcono kamień węgielny. W utworzonym tam w kolejnych latach kolegium kształciło się wielu młodych sądeczan, w tym muszynianie.
111914Nad Muszyną przelatuje samolot w kierunku Piwnicznej i po kwadransie wraca w kierunku Preszowa, odnotował w pamiętniku ksiądz Józef Gawor, proboszcz Muszyny. Pisząc o relacjach z Rusinami oskarżanymi o sprzyjanie Rosji stwierdza "Z Rusinami powinno się zgodnie żyć. Żebyśmy to my i oni zrozumieli. Niestety! Za gorąco jesteśmy kochani".
111918Pododdział Wojska Polskiego (3. batalion 1. pułku Strzelców Podhalańskich) wysłany przez Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie przemieszczając się Doliną Popradu zajął Starą Lubowlę, Gniazda i Podoliniec, a 16 grudnia zajął Kiezmark. Wobec większej liczebności wojsk czeskich pododdział polski wycofał się 18 grudnia do Starej Lubowli. 14 stycznia 1919 roku na rozkaz polskich władz w Warszawie wojska polskie wycofały się z tych terenów.
111920Z inicjatywy adwokata dra Adolfa Urbana utworzona została spółka z o.o. Żegiestów Zdrój z siedzibą w Krakowie, celem rozbudowy zaniedbanego zdrojowiska. Jednym z najaktywniejszych założycieli spółki i jej prac był Jędrzej Krukierek.
111995Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych las bukowo- jodłowy "Żebracze" uznano za rezerwat przyrody.
121723Wizytacja w Muszynie przeprowadzona przez Józefa de Zakliczyn Jordana, kanonika i archidiakona sandomierskiego, w trakcie której opisano stan kościołów, zamku i ratusza.
121951Biskup Jan Stepa ustanowił duszpasterstwo rzymskokatolickie w miejsce greckokatolickiego w Wierchomli.
131655Dwustu dragonów i piechurów z państwa muszyńskiego przyłączyło się do wojsk kierowanych przez rotmistrza nawojowskiego Felicjana Kochowskiego w walce ze Szwedami. Dzięki sprytnemu fortelowi pokonano wojska szwedzkie pod wodzą Steina i wyzwolono Nowy Sącz. Przyczyniło się to do powrotu króla Jana Kazimierza w granice Polski.
131683Wracające spod Wiednia zwycięskie wojska polskie prowadzone przez hetmana Stanisława Jabłonowskiego przekroczyły w okolicach Muszyny (Przełęcz Tylicka) granicę państwa polskiego, zaś dowodzący nimi Jan III Sobieski przez Lubowlę i Piwniczną udał się do Starego Sącza.
131936Ostatni zapis w księdze protokołów Komitetu budowy pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy, pod którym złożył podpis inicjator tego przedsięwzięcia, doprowadzonego do finału w roku 1929, dr Franciszek Kmietowicz.
132017Podczas XX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych, odbytego w Operze Krakowskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny zostało wyróżnione w konkursie „Kryształy Soli”. Podczas uroczystości reprezentowały nas: Renata Trela, wiceprezes SPAM, Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny", członkini SPAM, Agata Szymańska, członkini zarządu i skarbnik SPAM, Katarzyna Kucia-Garncarczyk, członkini zarządu SPAM, a także Izabela Łabuś, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Muszynie, z którym SPAM realizuje od lat program stypendialny, członkini SPAM. Marszałek Małopolski Jacek Krupa wręczył naszej delegacji dyplom o następującej treści: „WYRÓŻNIENIE w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego KRYSZTAŁY SOLI dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny w uznaniu za bezcenny wkład w upowszechnianie kultury i historii Ziemi Muszyńskiej, pielęgnowanie i podtrzymywanie dialogu międzykulturowego, niezwykle bogatą ofertę edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz nieustanne dbanie o zabytki regionu”.
141894Rada Miejska w Muszynie dokonała wyboru Jana Piroga na funkcję burmistrza. Konkurentem był Jan Wójcik. O wyborze Jana Piroga zdecydował głos oddany przez radnego Bujarskiego, wprowadzonego w błąd przez zwolenników Piroga. Wybór obwieszczono strzałem z moździerza.
141918Naczelnik stacji w Muszynie Rysz oraz brat burmistrza Jurczaka dołączyli do delegacji Rady Narodowej w Nowym Sączu, (komisarz mec. Karol Młodzik, porucznik dr Polak oraz dr Franciszek Kmietowicz z Krynicy), udającej się do Lubowli w sprawie przyłączenia Spisza do Polski.
141933Starosta sądecki dr Maciej Łach otrzymał dyplom Honorowego Obywatela Muszyny z rąk burmistrza Antoniego Jurczaka. Przemówili: w imieniu Rady Miejskiej - dr Seweryn Mściwujewski, Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego - dr Zygmunt Syguliński, w imieniu obywateli i mieszczan - dr Jan Jędrzejowski, zaś w imieniu Żydów - adwokat dr J. Kohn.
151683Hetman Stanisław Jabłonowski odprawił w Muszynce generalne koło wojskowe, wydał asygnacje skarbowe i rozpuścił wojsko do domu, a następnie przybył do Muszyny, by w pierwszym kościele katolickim na terenie Polski podziękować Bogu za zwycięstwo. Wedle miejscowej legendy hetman podarował kościołowi w Muszynie zdobyte pod Wiedniem kurdybany. W rzeczywistości są one kilkadziesiąt lat młodsze - powstały w 2. ćwierci XVIII wieku, najprawdopodniej we Flandrii lub Holandii (zob. Ojcumiła Sieradzka-Malec, Antependia kurdybanowe w kościele św. Józefa w Muszynie, "Almanach Muszyny" 2010, s. 7-18) .
151929Otwarto nowy kolejowy przystanek osobowy Leluchów na szlaku Muszyna -
Orłów.
151933W Krynicy dokonano uroczystego otwarcia Hotelu Patria, którego budowę sfinansował Jan Kiepura. Po otwarciu do Patrii z willi Flora przenieśli się jego rodzice Maria i Franciszek.
151937Oddano do użytku kolejkę na Górę Parkową w Krynicy.
151946W Krynicy Korpus Oficerski Oficerów Sanatoryjnych "Na pamiątkę wspólnej służby" ofiarował ob. chor. Tokarskiej Zofii tableu ze zdjęciami na tle godła Polski (orzeł bez korony) oraz widokiem fragmentu Nowego Domu Zdrojowego i podpisami na odwrocie. Główne zdjęcie przedstawia zasłużonego krynickiego lekarza dra M. Dukieta.
161703W Księdze Przyjęć do Prawa Miejskiego odnotowano, że w dniu tym wiał w Muszynie ogromny wicher, który poczynił wiele szkód między innymi zerwał dachy u Miczulskiego, Sikory, Polańskich, Woyciakowy i Pyrciowy wdowy oraz złamał modrzew u Pana Starosty, który rozwalił bramę i płot.
161852Biskup tarnowski J. A. Pukalski dekretem utworzył nowy dekanat w Starym Sączu i przeniósł doń parafię Muszyna z dekanatu Nowy Sącz.
171881W Komarnie urodził się Mieczysław Orłowicz (zm. 4 października 1959 w Warszawie) – polski doktor prawa, urzędnik ministerialny II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej, z zamiłowania krajoznawca i popularyzator turystyki. Autor licznych przewodników turystycznych. Z ciekawostek fragment jego opinii o Żegiestowie "przewyższa Żegiestów wszystkie zakłady kąpielowe Galicyi, on jedyny posiada tez znakomite rzeczne kąpiele w Popradzie , nad którymi zbudowano łazienki" oraz o Krynicy "Większa część gości pochodzi ze sfer zamożnych - stąd też duża elegancya zdrojowiska i wysokie ceny z sezonie głównym. Na deptaku w czasie koncertów rojno i gwarno - mnóstwo szykownych pań, przyczem naturalnie na plan pierwszy wybijają się swym przysłowiowym szykiem Warszawianki". Teksty pochodzą z "Ilustrowanego przewodnika po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim" wydanego we Lwowie w 1914.
171915W Krynicy zmarł Adam Wroński, kompozytor zwany polskim Straussem, skomponował szereg utworów dla Orkiestry Zdrojowej w Krynicy, której był długoletnim dyrygentem.
171936Zjazd 700 dzialaczy samorządowych z Krynicy, Muszyny i Tylicza w sali Teatru w Krynicy Zdroju z udziałem wojewody krakowskiego Gnoińskiego, na temat potrzeb i problemów samorządów.
171940Administrator Apostolski Łemkowszczyzny z siedzibą w Sanoku zwrócił się do Konsystorza Biskupiego w Tarnowie, aby grekokatolikom odstąpiono czasowo kaplicę nad źródłem głównym. Odmowę Konsystorz uzasadnił potrzebami rzymsko-katolików.
172003W USA zmarł Wiktor Borzemski, który lata młodzieńcze spędził w Muszynie, kombatant, służył w 1. Polskiej Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. Prochy zostaly złożone na cmentarzu w Muszynie.
181683Powracająca z odsieczy wiedeńskiej chorągiew husarska dokonała szkód we wsi Berest należącej do klucza muszyńskiego, między innymi spalony został dom sołtysa Bazylego.
181926W Ratuszu w Nowym Sączu odbyło się zebranie, na którym po przedstawieniu sprawy przez Komisarza rządowego dra Sichrawę i wysłuchaniu referatu profesora R. Reguły zawiązany został Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu.
191937Aktu otwarcia kolejki szynowej na Górę Parkową w Krynicy dokonał o godzinie 11 wiceminister Aleksander Bobkowski. Na uroczystości przemawiał także inż. Leon Nowotarski. Obiekt poświęcił ks proboszcz Roman Duchiewicz. Dolna stacja kolejki znajduje na wysokości 584 m npm, zaś górna na poziomie 736 m npm. Udziałowcami spółki byli: Liga Popierania Turystyki (55%) oraz Zarząd Miejski w Krynicy, PBP "Orbis" oraz firma L. von Roll z Zurychu.
191939W Biegonicach Niemcy rozstrzelali 5 osób złapanych w okolicach Muszyny w trakcie przekraczania granicy. Byli to trzej oficerowie Wojska Polskiego z Kielc oraz dwóch uczniów I Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.
201677Zygmunt z Przyborowa Przyborowski, herbu Sulima, podwojewodzi sandomierski, zostal starostą muszyńskim, pełnił tą funkcję do 10 czerwca 1678.
201937Powstaje Zimowe Górskie Pogotowie Towarzystwa Krzewienia Narciarstwa w Krynicy, kierownik Andrzej Nowikow - 27 członków.
201996Po półwieczu użytkowania przez kościół rzymskokatolicki świątynia w Krynicy Dolnej wróciła do wyznawców obrządku greckokatolickiego. W 1879 r. konsekrował ją greckokatolicki metropolita lwowski arcybiskup Józef Sembratowicz, który pochodził z Krynicy. Po akcji "Wisła" cerkiew greckokatolicka diecezji przemyskiej została kościołem rzymskokatolickim diecezji tarnowskiej. Stało się to 5 września 1946 r. W Krynicy-Zdroju Parafia Greckokatolicka ma za patronów Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
202014W Muszynie zmarł Witt Kmietowicz (ur. 2 I 1947), matematyk, historyk, rzeźbiarz. Jego pasją były dzieje Muszyny, autor licznych tekstów w "Almanachu Muszyny".
211451Jan z Oleśnicy, herbu Korab, w roku 1453 starosta muszyński z ramienia Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, został odnotowany pod tą datą jako capitaneus de Lubowla.
211765Muszynianin Marcin Budzyński zgłosił na komorze celnej w Muszynie przywiezione z Węgier "ryb, szczupaków, różnych kop dwie". Towarzyszył mu muszynianin Klemens Woycikowicz, który również przywiózł kopę ryb.
211896Wydział Centralny Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Oficyjalistów we Lwowie wystąpił z odezwą "o przystępowanie na członka". Reprezentantem Towarzystwa w powiecie Nowy Sącz był Jan Maniecki z Nawojowej. Z propozycji tej skorzystał inżynier Aleksander Nitribitt, członek Stowarzyszenia pożyczkowego i oszczędności "Wzajemna Pomoc" w Krynicy. Fakt ten potwierdza pismo Towarzystwa Oficyjalistów z 24 stycznia 1898 r. informujące Stowarzyszenie o przyznaniu zapomogi sierotom po Aleksandrze oraz ryczałtu pogrzebowego.
221577Biskup Piotr Myszkowski wystawił dokumenty lokacyjne dla Brunar, Jastrzębika i Kamiannej.
221940Podczas kazania w kościele w Krynicy-Zdroju ks. Roman Duchiewcz zaapelował, aby w odpowiedzi na pismo proboszcza Muszyny zebrać dary, jako pomoc dla 260 wysiedlonych przez Niemców, w tym wielu dzieci, którzy schronili się w Muszynie. Apel spotkał się z gorącym odzewem.
221958Przebywający na wakacjach zimowych w Muszynie dr Stanisław Kowalczewski z Warszawy zrobił zdjęcie tajemniczego obiektu świecącego lecącego nad Muszyną. "Życie Warszawy" w wydaniu z 12 lutego 1959 roku zamieściło wspomniane zdjęcie i określiło znajdujący się na nim obiekt jako "latający talerz". W kolejnych artykułach pojawiła się teoria że mógł to być meteor.
222018Zakończyła się prezentacja wystawy „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości”. W trakcie uroczystości wmurowano w ścianę Muzeum Regionalnego „Państwa Muszyńskiego” kapsułę czasu „do otwarcia w dniu 10 listopada 2068 roku”. Do kapsuły, co potwierdzono protokołem podpisanym przez uczestników spotkania, włożono: (1) Kartę z podpisami 53 uczestników wernisażu w dniu 10 listopada 2018 roku, (2) Metryczkę informującą o aktualnych władzach samorządowych Muszyny (z podpisem burmistrza dra Jana Golby), o składzie władz Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny, a także wykonawcach tuby, skrzynki oraz karty i metryczki, (3) Opis wystawy „Sto kolekcjonerskich eksponatów na stulecie Odzyskania Niepodległości”, (4) Uchwały władz Muszyny z lat 1914–1918, (5) Zestaw zdjęć uczestników wernisażu, (6) Pendrive z wyżej wymiennymi dokumentami. Obecni na spotkaniu stypendyści „Almanachu Muszyny”, aktualnie uczniowie i uczennice muszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego, zobowiązali się, że za 50 lat zorganizują uroczyste otwarcie kapsuły czasu. Na zakończenie uroczystości przewodniczący Rady Muszyny Jerzy Majka wzniósł toast za Rzeczpospolitą.
231914Do Muszyny z Czech, w związku w wypchnięciem z okolic wojsk rosyjskich, powrócili reprezentanci władz Ck austriackich: naczelnik sądu, poczta i komisarz.
231933Pierwsi goście przybyli do nowo-otwartego luksusowego hotelu „Patria” w Krynicy zbudowanego - według modernistycznego projektu Bohdana Pniewskiego - przez sławnego tenora Jana Kiepurę. Do jego wybudowania namówił śpiewaka spotkany w Mediolanie inżynier Zygmunt Protasiewicz, mąż aktorki Jadwigi Smosarskiej. W 1927 roku pod budowę hotelu Kiepura wybrał i zakupił plac przy ulicy Pułaskiego 35. Kilkuletnią budowę nadzorował ojciec Jana Kiepury, Franciszek Kiepura.
241857W Starym Sączu urodził się Seweryn Udziela, zasłużony etnograf, założyciel Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Jego ojciec Marcin ukończył z odznaczeniem gimnazjum łacińskie w Podolińcu.
241918W Popradzie podpisany został przez przedstawicieli Polski i Czechosłowacji tak zwany "układ rozgraniczający" ustalający wojskowe linie demarkacyjne na Spiszu.
241920Reaktywowano działalność Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Muszynie, nadając mu imię Władysława Jagiełły.
241957Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ponownie uznano za rezerwat przyrody "Las Lipowy Obrożyska".
261802W Starym Sączu urodziła się Anna Sowińska, córka Tomasza i Marii z Kmietowiczów, siostra cioteczna księdza Leopolda Kmietowicza, znanego z Powstania Chochołowskiego w roku 1846. Była małżonką Ignacego Medweckiego, który przez 20 lat pełnił funkcje łaziebnika w Muszynie i nazywany był zarządca zdroju muszyńskiego. W roku 1846 odkrył źródła wody mineralnej w Żegiestowie.
261938W muszyńskim Domu Zdrojowym odbył się Bal Mieszczański.
271442Mikołaj Komorowski, herbu Korczak, wymieniony jest pod tą datą jako dzierżyciel Podolińca i Lubowli. W roku 1449 był zarządcą klucza muszyńskiego w imieniu biskupa Zbigniewa Oleśnickiego.
271944Niemcy zastrzelili w Krynicy-Zdroju Leona Stasickiego, partyzanta z 9 kompanii, III batalionu, 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK. Leon Stasicki urodził się 2 marca 1925 roku, matka była Czeszką, a ojciec Bolesław pracował na kolei w Krynicy. Leon miał dwoje rodzeństwa, brata Jenika (Jerzy), też zginął w czasie okupacji niemieckiej i siostrę Irenę. Rodzina mieszkała przy ulicy Kraszewskiego 18. Leon był dowódcą pododdziału partyzanckiego walczącego pod Gorlicami, do Krynicy przyjechał odwiedzić rodzinę. Na stoku Góry Parkowej, w prawdopodobnym miejscu jego śmierci, harcerze ustawili kamienny obelisk ze stosownym napisem.
281678W Kielcach zmarł Andrzej Trzebicki, biskup krakowski, właściciel miasta i państwa muszyńskiego, twórca kościoła parafialnego w Muszynie, który jest jedynym z jego fundacji zachowanym prawie w nie zmienionym kształcie. Biskup Andrzej Trzebicki pochowany został w Krakowie w bazylice jezuickiej św. św. Piotra i Pawła.
281794J. von Sparschek podpisał akt oddłużenia i dźwignięcia miasteczka targowego Muszyna. Dokument został omówiony w Almanachu Muszyny 2004.
281926Uchwała Komisji architektoniczno-muzealnej Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu, w sprawie przyprowadzenia zabudowań zamkowych, możliwie najmniejszym kosztem, do stanu używalności, aby można było w nich umieścić muzeum miasta Nowega Sącza oraz wystawy artystyczne i przemysłowe.
281928Uchwała o budowie schroniska na Jaworzynie Krynickiej podjęta przez Komisję Międzyoddziałową Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Komisję Zdrojową w Krynicy.
281928Dr Stanisław Polakiewicz założył Krynickie Towarzystwo Hokejowe, a jego pierwszym prezesem został wybrany inż. Leon Nowotarski. Spotkanie założycielskie odbyło się w willi "Nałęczówka".
291649Tobiasz Ziemski jako podstarości występował w sądzie kryminalnym muszyńskim w imieniu starosty Wojciecha Bedlińskiego.
291914Do Muszyny przybywa jednostka Czerwonego Krzyża.
291928Na posiedzeniu Komisji Międzywydziałowej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Krynicy z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego PTT podjęto uchwałę w sprawie budowy schroniska na Jaworzynie Krynickiej.
291962Uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska w Krynicy. Społecznym Komitetem Budowy Sztucznego Lodowiska kierował dr Julian Zawadowski.
291973Mieszkańcy Galicji, w tym Muszyny, na żądanie cesarzowej Marii Teresy, planującej inkorporację Galicji do Węgier, złożyli homagium, czyli przysięgę wiernopoddańczą. Składały ją wszystkie grupy: kler, szlachta, miasta, miasteczka, wsie i kahały żydowskie. Główna uroczystość odbyła się we Lwowie, poprzedzona wybraniem 9 grudnia w poszczególnych cyrkułach po sześciu deputatów do podpisania aktu homagialnego. Po dwóch delegatów na zebranie cyrkułu wybrano podczas sejmików w dystryktach w dniu 3 grudnia. Głosowanie w nich zakończone było "solenną ucztą" sfinansowaną z kas rządowych.
311596Kardynał Jerzy Radziwiłł, wspominając pożar Muszyny i w efekcie spłonięcie dokumentów, potwierdził nadanie Muszynie praw i przywilejów przez biskupa Piotra Myszkowskiego w 1589 roku. Kardynał pozwolił nadal wyrabiać piwo w mieście i do karczm w pobliskich wioskach szynkować. Ponadto biskupi posiadali we dworze muszyńskim własny browar, z ktorego można było 12 beczek rocznie dawać na wyszynk do okolicznych wsi. Nie było zabronione również wyrabianie wina.
311900Tak zwane obszary dworskie (Gutsgebiet), czyli jednostki administracji lokalnej obejmowały w Krynicy 421 hektarów, w Muszynie 727, a w Żegiestowie 134.
311900Dokonano spisu ludności Galicji i na tej podstawie "krajowe biuro statystyczne we Lwowie pod kierownictwem Prof. Dr. Józefa Buzka" wydało "Mapę językową Galicyi według gmin administracyjnych". Kolorem czerwonym zaznaczono gminy z przeważającym językiem polski, niebieskim z językiem ruskim oraz zielonym z językiem niemieckim. Gmina Muszyna zaznaczona jest na czerwono, zaś otaczające ją zaznaczono kolorem niebieskim.
312007W związku z wejściem do strefy Schengen zlikwidowano "przejścia graniczne", w tym kolejowe Muszynie - Plavcu i Leluchowie - Circu drogowe.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2022- Wydawnictwo "Almanach Muszyny" ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59