Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 roku , Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11868Wydawany przez Wydawnictwa Dzieł Tanich i Pożytecznych zamieścił informacje o jarmarkach i targach w tym: MUSZYNA - 1 stycznia, 3 lutego, w dzień po Wniebowstąpieniu, 22 lipca, 29 września, w dzień po niedzieli Ofiarowania N. P. Maryi. Co poniedziałek targ tygodniowy. TYLICZ - 7 stycznia, w poniedziałek po niedzieli Conductus Paschae, we wtorek po Zielonych Świątkach, 30 czerwca, 2 listopada, 30 grudnia.
11890Sąd powiatowy i notaryat zostały przeniesione z Krynicy do Muszyny.
11899Związek Chłopski pisze, że w Żegiestowie spłonęło 38 zagród włościańskich i potrzebna jest pomoc. Zakład kąpielowy szkody nie poniósł.
11913Wydawane we Lwowie pismo "Nasze zdroje" oficjalny organ Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk zamieszcza komunikat o subskrypcji na udziały na kupno Żegiestowa-Zdroju, zachęcając do składania deklaracji na udzialy, celem "uratowania go przed zakusami moskalofilskimi".
11915O godz. 6.00 w kościele krynickim zebrał się cały sztab i w przeważającej większości wojskowi stacjonujący w Krynicy. Mszę św. dla nich celebrował ks. Folta, ich kapelan, który wygłosił do zebranych kazanie w języku węgierskim i niemieckim. W czasie Mszy św. jeden z oficerów grał na organach, zebrani śpiewali pieśni kościelne, a na końcu nabożeństwa wszyscy odśpiewali hymn austriacki. W czasie Mszy św. kilku żołnierzy przystąpiło do spowiedzi św. Wielu przyjęło komunię św. Żołnierze i oficerowie byli na ogół ludźmi religijnymi, w portfelach nosili obrazki religijne i krzyżyki.
11930O godzinie 9.40, po zaprzysiężeniu w dniu 31 grudnia gabinetu premiera Bartla, do Krynicy przybył Marszałek Piłsudski z rodziną i zamieszkał w Nowym Domu Zdrojowym. Na dworcu kolejowym powitali go: wojewoda Kwaśniewski, pułkownicy Belina-Prażmowski i Urlich oraz dyrektor zakładu zdrojowego inż. Nowotarski. Marszałek wyjechał do Warszawy 4 stycznia.
11933Linia kolejowa Muszyna - Krynica przechodzi na własność Skarbu Państwa w zamian za rentę, wynikającą z dokumentu koncesyjnego, dla akcjonariuszy spółki.
21849W Kórniku zmarł Kajetan Wincenty Kielisiński (ur. 7 sierpnia 1808 w Mieronicach), grafik i rysownik, bibliotekarz. Ukończył gimnazjum w Pińczowie (1828), podjął studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, przerwał je po wybuchu powstania listopadowego. Walczył w stopniu podporucznika; po upadku powstania nie mógł wrócić do Warszawy. Przez pewien czas mieszkał w Krakowie, w latach 1834-1839 był kustoszem zbiorów Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce. Wziął udział w powstaniu w 1848 w stopniu kapitana, był ranny. Po pobycie w więzieniu powrócił do pracy w Kórniku. Był twórcą wielu akwafort i rysunków, poświęconych folklorowi, życiu wsi i miasteczek polskich, zabytkom, krajobrazom. Wykonywał jako jeden z pierwszych na ziemiach polskich ekslibrisy. Jest autorem grafiki "Góral z Muszyny".
21930"Ilustrowany Kuryer Codzienny" pisze o początek sezonu w stolicach zimowych - 8 zdjęć (całość na dwóch stronach gazety), w tym: Krynica Dom Zdrojowy, Krynica pod Lesniczówką na Kopciowej, Krynica Nowe Łazienki, Widok na Krynicę.
31871W Krakowie zmarł Ludwik Zejszner (ur. 1805), geolog, geograf, kartograf i krajoznawca. W dziele "Podróże po Beskidach" poświęcił kilka refleksji Muszynie.
31873Zmarła Salomea Medwecka - córka Jonasa Medveczky, który był naczelnikiem urzędu celnego w Muszynie. W roku 1832 złożyła śluby zakonne. Przez 12 lat była ksienią Klasztoru Klarysek w Starym Sączu.
31926Dokument z tej daty potwierdza istnienie "Stowarzyszenia wielkiego cechu Rękodzielników w Muszynie". Dokument podpisał przełożony Stowarzyszenia Tymeczko, zaś "wyuczenie się przemysłu kołodziejskiego" potwierdził i opatrzył pieczęcią Jan Wilczyński, majster.
41762Przed sądem komisarskim biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka odbyła się rozprawa w sprawie płacenia czynszu plebanowi muszyńskiemu Marcinowi Kmietowiczowi przez obywateli Muszyny. Przed sądem stawali wymieniony pleban, Franciszek Kałucki - wójt, Klemens Wójcikiewicz i Marcin Świderski - burmistrz. Oskarżono plebana że zażądał ponad to co mu sie prawnie należało dodatkowy 6 gbełów żyta i tyleż samo owsa. Sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść obywateli muszyńskich mieli oni jak dotąd oddawać 30 gbełów owsa i żyta w dzień św. Marcina, a nie oddających pleban miał prawlo "oddać pod egzekucję zamkową".
41939Zmarł dr Franciszek Kmietowicz, lekarz i burmistrz zasłużony dla Krynicy. Z jego inicjatywy, podjętej w roku 1897 i przy wielkim osobistym zaangażowaniu, w Krynicy powstały kopiec i pomnik dedykowane Kazimierzowi Pułaskiemu.
51885W Krakowie urodził się Aleksander Bobkowski (zm. ok 1 marca 1966 roku w Genewie), pułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego, inżynier, działacz sportowy, wiceminister komunikacji, inicjator budowy kolei linowo-terenowej na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju.
51930W Krynicy odbyły się międzynarodowe zawody saneczkarskie i łyżwiarskie z udziałem zawodników z: Czechosłowacji, Węgier, Austrii i Polski. Wydarzenie odnotował tygodnik "Światowid".
51930Na łamach - założonego przez ks. Stanisława Stojałowskiego - pisma "Wieniec-Pszczółka", wydawanego w Warszawie organu Stronnictwa Narodowego, ukazał się tekst "Pomnik Kazimierza Pułaskiego", opatrzony fotografią: "Pierwszy w Polsce pomnik Kazimierza Pułaskiego postawiony w Krynicy".
61915W Muszynie władzę objął nowy zarządca wojskowy gminy Norbert Hajek, z pochodzenia Czech, który przybył z Wiednia, ponoć mówił o sobie "Polak z matki i urzędu".
61930W Krynicy zakończył się trzydniowy III Zjazd Lekarzy, który zgromadził 351 osób z całej Polski i lekarzy miejscowych. Obrady otworzył dr Stanisław Lewicki, prezes Stowarzyszenia Lekarzy w Krynicy, sekretarzem generalnym Zjazdu wybrano dr Witolda Skórczewskiego. Część naukową, na którą złożyło się 18 wystąpień, zakończył referat dr Franciszka Kmietowicza (juniora).
61934W Krynicy w sali reprezentacyjnej Domu Zdrojowego otwarty został V Zjazd Lekarzy. Spotkanie otworzył dr Ludwik Korybut-Daszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Lekarzy w Krynicy. W zjeździe wzięło udział ponad 300 lekarzy z całego kraju. Honorowe przewodnictwo powierzono dr Stefanowi Hubickiemu, Ministrowi Opieki Społecznej.
71928Tygodnik "Światowid" zamieścił dwa zdjęcia marszałka Józefa Piłsudskiego; z pobytu w Krynicy z córką Wandą na tle Starego Domu Zdrojowego oraz w wagonie, w trakcie podróży powrotnej, podczas postoju na stacji w Krakowie, z przedstawicielami miejscowych władz cywilnych i wojskowych.
71934Na zakończenie V Zjazdu Lekarzy w Krynicy, po części naukowej, odbył się o godzinie 22 raut w salach reprezentacyjnych Domu Zdrojowego.
71937W Hadze odbyły się uroczystości zaślubin następczyni tronu niderlandzkiego Juliany z księciem Bernardem. Bezpośrednio po uroczystości para młoda udała się na miesiąc miodowy do Krynicy na zaproszenie Jana Kiepury właściciela willi Patria.
71937Antoni Jurczak długoletni burmistrz Muszyny decyzją rady miasta otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Muszyny.
81547Biskup Samuel Maciejowski nadał poddanemu Dankowi z Miastka przywilej założenia w Krynicy (Krzenycze) sołtystwa o siedmiu kmieciach, wybudowania domu i młyna, wypasania 200 owiec, z uwolnieniem nowych osadników przez lat 17 od pańszczyzny i wszelkich opłat.
81880W miejscowości Huczko (Dobromil, obecnie Ukraina) urodził się Seweryn Mściwujewski h. Pniejnia. Jego ojcem był Stanisław, matką Ludwina z domu Słomka. Miał młodsze rodzeństwo – brata Mścisława i siostrę Ludwinę (zmarli w latach 50tych). Jako lekarz zdrojowy położył wielkie zasługi dla rozwoju uzdrowiskowych funkcji Muszyny.
81936Nadleśnictwo Państwowe w Muszynie wypowiedziało umowy 67 dzierżawcom gruntów skarbowych na Mikowej i Koszarach.
81944Zlikwidowano więzienie sądu grodzkiego w Muszynie, w którym przetrzymywano także zatrzymanych przez policję niemiecką. Więźniów przeniesiono do więzienia w Nowym Sączu.
82013W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie na zaproszenie profesora Jacka Purchli odbyła się prezentacja "Almanach Muszyny dla Małej Ojczyzny" oraz wernisaż wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą", autorstwa Karoliny Grobelskiej.
91469Andrzej Pieniążek z Krużlowej - starosta muszyński, został przez Jakuba Dembińskiego z Dębna - kanclerza i starostę krakowskiego, udającego się w poselstwie do Rzymu, ustanowiony jednym z opiekunów i administratorów jego dóbr.
91937W Krynicy w reprezentacyjnej sali Domu Zdrojowego rozpoczął się trzydniowy VI Zjazd Lekarski z udziałem 250 uczestników. Zjazd otworzył dr Emanuel Zarzycki, prezes Stowarzyszenia Lekarzy w Krynicy
101815W Wiedniu zmarł Baltazar Hacquet de la Motte (ur. w 1739 w Bretanii) – austriacki naturalista pochodzenia francuskiego, profesor anatomii, chemii i botaniki, etnolog, uważany za prekursora alpinizmu, pionier badań przyrody Karpat. Studiował w Paryżu, najpierw teologię, później medycynę, której jednak nie ukończył. Dokonał w roku 1796 pierwszej analizy wody mineralnej w Krynicy.
101937Do Krynicy do "Willi Patria" na zaproszenie Jana Kiepury przybyli księżna Juliana, następczyni tronu niderlandzkiego z małżonkiem księciem Bernhardem. Małżonkowie spędzili w Krynicy miesiąc miodowy, ich pobyt i związane z nim wydarzenia opisane zostały na łamach "Almanachu Muszyny" przez Karolinę Grobelską, autorkę wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą".
111931Tygodnik "Światowid" zamieścił obszerny opatrzony licznymi zdjęciami tekst "Krynica w śniegu", a w nim o sportach zimowych, dancingach, automobiliźmie oraz nowych krynickich obiektach. Na jednym ze zdjęć pp. Bilorówna i Kowalski, mistrzowska para Polski w jeździe figurowej na lodzie podczas popisów w Krynicy.
111937Do Krynicy przybył i zamieszkał w "Willi Patria" przedstawiciel MSZ Zalewski, którego zadaniem bylo zaopiekowanie się przebywającymi w Krynicy Julianą i Bernhardem, książęcą para Królestwa Niderlandów.
121392Zmarł biskup krakowski Jan Radlica, właściciel Muszyny, stronnik Andegawenów.
121559Wawrzyniec Kosiński, podstarości muszyński, posłał sołtysa z Miasta (dzisiaj Tylicz) do Bardiowa po baryłkę wina.
121948W Krynicy zakończyło się trwające od 28 grudnia zimowisko dla 46 harcerek Nowosądeckiego Żeńskiego Hufca ZHP pod komendą hm Bronisławy Szczepańcówny.
1314736000 żołnierzy Czarnej Armii Macieja Korwina w dwóch oddziałach wkroczyło do Polski. Jeden oddział w tym dniu zdobył Żmigród, drugi który w tym okresie wyruszył z Bardiowa zaatakował Muszynę. Oblężenie muszyńskiego zamku trwało dwa dni, w trakcie których zniszczono baszty zamkowe. Działania tej grupy wojska kierowane były przez samego Macieja Korwina, który chociaż sam nie brał udziału w oblężeniu to obserwował jego przebieg z pobliskiego Preszowa.
131474Na zamku w Preszowie Kazimierz Jagiellończyk podpisał układ z Maciejem Korwinem łagodzący wzajemne roszczenia. Tradycja wiąże z tym faktem nazwę studni w Wojkowej: "Studnia Królewska". W układzie strona węgierska zobowiązała się do pokrycia szkód wyrządzonych rok wcześniej w czasie najazdu na pograniczne tereny Polski, w tym w Muszynie. (Wymaga wyjaśnienia!)
131541Starosta muszyński Feliks Siedlecki zamówił w Bardiowie dla biskupa krakowskiego wino węgierskie.
131637Biskup Jakub Zadzik przychylając się do wydanego w Muszynie 21 VIII 1636 roku dekretu swoich komisarzy utworzył nowe popostwo we wsi Powroźniki i do tamtejszej cerkwi, jako parafii, przyłączył wieś Wojkową i Jastrzębik. Ponadto biskup pozwolił, aby "Tomasz Dobosz sprzedał łan roli w Kluczu Naszijm Muszynskim, we wsi Powrozniku lezący Xsiędzu Iędrzeiowi Mieyskięmu, Diakonowi Powroznickięmu".
131883W Dobromilu urodził się Mścisław Mściwujewski, młodszy brat dra Seweryna Mściwujewskiego. Był absolwentem UJ, nauczycielem Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Podczas II wojny światowej więzień obozu w Szachtach nad Donem. Po wojnie nauczyciel gimnazjum w Zielonej Górze. Zmarł 18.01.1954 roku w Zielonej Górze, pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
131930W Dodatku Tygodniowym do "Ilustrowanego Kuryera Codziennego" ukazało się zbiorowe zdjęcie uczestników Zjazdu Lekarzy, który w ubiegłym tygodniu odbył się Domu Zdrojowym w Krynicy. Autor zdjęcia Kukulski-Krynica. W tekście informacja o śmierci profesora Aleksandra Rosnera, znakomitego lekarza, ktory uczestniczył w Zjeździe.
131934Przyjazd na ostatni pobyt w Krynicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, wyjechal do Warszawy 15 stycznia.
141656Muszynianie przyłączyli się do wojsk pod komendą płk. Wojniłłowicza, które z rozkazu króla Jana Kazimierza zaatakowały i pokonały Szwedów w Bochni, Wieliczce, Niepołomicach, Bieżanowie i Wiśniczu, a następnie pod komendą Stefana Czarnieckiego nękali Szwedów.
141866W Lewoczy urodził sie Edward Alfred Rudy, który w roku 1896 kupił od Hugona Nitribitta aptekę w Muszynie.
141910Na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskal tytuł doktora wszech nauk lekarskich Seweryn herbu Pniejnia Mściwujewski, lekarz zasłużony dla rozwoju uzdrowiskowych funkcji Muszyny. Otrzymanie tytułu na stosownym dyplomie wydanym w imieniu Franciszka Józefa I potwierdzili profesorowie: Józef Łazarski, rektor UJ, Tadeusz Browicz, dziekan oraz Władysław Reiss, promotor rozprawy doktorskiej.
151784Starosta Franz Tschirsch w imieniu cyrkułu sądeckiego wystosował pismo do Magistratu Muszyny i wladz węgierskich graniczących z dobrami muszyńskimi, w sprawie sporu granicznego Muszyny z dobrami Bagno w komitacie szaryskim, która to sprawa dotarła aż do Kancelarii Nadwornej w Wiedniu.
151866Jan Nitribitt, aptekarz, członek Komisji Kąpielowej w Krynicy, w piśmie do Konsystorza w Tarnowie zaapelował o utworzenie w Krynicy stałej placówki duszpasterskiej.
151874Po trwającym od 2 grudnia 1873 roku komisyjnym zbadaniu trasy całość planowanej linii kolejowej z Tarnowa do Leluchowa podzielono na 11 odcinków inwestycyjnych.
151918Rudolf Broch, dowódca Hansa Hauptmanna (1865-1946) w Wydziale Grobów Wojennych ck Komendantury Wojskowej w Krakowie podkreślił jego wysokie kwalifikacje. Hauptmann był autorem poetyckich inskrypcji na cmentarzach wojennych, prawdopodobnie także w Muszynie "Noc musiała ogarnąć te oczy, by dla Was nadszedł nowy dzień".
151948Uroczyste ponowne otwarcie tunelu w Żegiestowie. Przemawiali: dyrektor Departamentu Budowy i Utrzymania Kolei – inż. Przedpełski, przewodniczący Rady Zakładowej – Śliwa, dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych – Filipkowski, minister Komunikacji – Rabanowski i wicedyrektor Kolei Czechosłowackich z Koszyc dr Vicehlik. Minister Rabanowski przeciął wstęgę. Kapelmistrz z Nowego Sącza kpt. Walter ułożył na ten dzień specjalny marsz „Od tunelu do tunelu”, którego nuty wręczył ministrowi. Przy dźwiękach orkiestry grającej tego marsza, zebrani przeszli tunelem oświetlonym długim rzędem żarówek elektrycznych. Polska Kronika Filmowa 5/48 informowała: W Żegiestowie otwarty został nowy tunel kolejowy. W sali Domu Zdrojowego urządzono przyjęcie dla budowniczych i zaproszonych gości.
151948Ministerstwo Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej przyznało Dyplomy Uznania za odbudowę tunelu kolejowego w Żegiestowie.
151957Zmarł Stanisław Rams, wspólnie z żoną Joanną (zmarła 1994) założyciel sklepu na Wapiennem (1935),"Pensjonaciku" na Wapiennem, elektrowni wodnej na Wapieńczyku (1947) oraz młyna zbożowego.
161862Na łamach krakowskiego "Czasu" Szczęsny Morawski przedstawił prospekt pracy "Monografia Sądecczyzny", zgodnie z którym miał to być Pamiętnik sądecki według ksiąg wójtowskich, radzieckich i rachunkowych miast, w tym Muszyny i Tylicza.
161921W Muszynie odbył się bal mieszczański na cele O.S.P., który przyniósł 6437 Marek czystego zysku. Zabawą kierował naczelnik Bełdowicz, wodzirejem byl Rżymek, Joher zajmował się loterią fantową, a Bujarski, Przybylski, Kalafut i Buszek w towarzystwie pań zajmowali się kasami. Za bufet odpowiadały Bełdowiczowa i Joherowa z Pirogiem Józefem, a za cukiernię Rżymkowa.
161927"Podhalański Kurjer Tygodniowy" informuje o licznych przypadkach łamania praw pracowniczych. Do czołówki zakładów nierespektujących prawa pracy zaliczono zakłady drzewne w Muszynie.
161940Muszynianin Antoni Kita (ur. 24.12.1905) został zamordowany w Muszynie przez niemieckie gestapo za udzielenie pomocy więźniom w ucieczce.
161946W Krakowie zmarł profesor Leon Paweł Marchlewski, który w roku 1934 dokonał rozbioru wody mineralnej w Muszynie ze źródła na Zapopradziu.
161961Na pokładzie statku "Krynica" wróciła do Polski z Kanady część wawelskich zbiorów, wchodzących w skład Skarbca Koronnego, w tym arrasy. "Krynica" - polski statek, drobnicowiec, zbudowany w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w 1958 roku. Matką chrzestną statku była Helena Zawadowska, żona Juliana, długoletniego naczelnego lekarza Krynicy i jej burmistrza. 16 stycznia 1961 roku na pokładzie "Krynicy" zostały przewiezione z Bostonu do Gdyni skarby wawelskie (m.in. arrasy) ewakuowane w 1939 roku z Krakowa. W późniejszym okresie drobnicowiec żeglował po morzu Śródziemnym i w rejonie Afryki Zachodniej. W barwach PLO pływał do 1978 roku. W kwietniu 1984 roku trafiła do tajwańskiej stoczni złomowej Shyeh Sheng Huat w mieście Kaohsiung gdzie została zezłomowana.
162015W Tel Awiwie zmarła Miriam Akavia (Matylda Wenfeld), urodzona w Krakowie (20 XI 1927 r.). Wojnę przeżyła w krakowskim getcie, więźniarka obozów w Płaszowie, KL Auschwitz i Bergen Belsen. Pisarka i tłumaczka literatury polskiej na hebrajski i hebrajskiej na polski. Przewodniczyła Stowarzyszeniu Przyjaźni Izraelsko-Polskiej i Stowarzyszeniu Pisarzy Piszących po Polsku w Izraelu. Utrzymywała kontakt z "Almanachem Muszyny".
171867Mikołaj Zyblikiewicz w liście do Szczęsnego Morawskiego, autora monumentalnego dzieła Sądecczyzna, pyta go czy zamierza ubiegać się o mandat poselski w okręgu Stary Sącz - Krynica.
171878We Lwowie zmarła filantropka hr. Seweryna Badeniowa (ur. 3 lutego 1812). Na jej zamówienie, według projektu Artura Grottgera, wykonana została figura Matki Boskiej, która w roku 1864 ustawiona została na Górze Parkowej w Krynicy, w zakątku zwanym Łętówką. Identyczna figura z jej fundacji w roku 1862 postawiona została we Lwowie.
171892W Muszynie zawarli ślub Żydzi: kupiec Eliezer Gottlob i Chaje, córka muszyńskich handlarzy zboża: Leiba i Sary Ryfki Gottehrer. Mieszkali w domu nr 240. Ich potomek Jules Mandel, mieszkaniec Kalifornii, opisał dzieje rodu na łamach "Almanachu Muszyny".
171918Urodziła się Helena Marusarzówna, wybitna narciarka i patriotka. O przetrzymywaniu Jej w muszyńskim więzieniu przez Niemców, wspomina A. Filar w książce "Palace katownia Podhala". W marcu 1940 roku na Słowacji zatrzymała ją żandarmeria słowacka. Helena trafiła w ręce gestapo. Przetrzymywana byłą w więzieniach w Muszynie, Nowym Sączu a następnie w Zakopanem, gzie cierpiała rok w celi śmierci. Wielokrotnie torturowana, nie zdradziła żadnej z tajnych informacji ani nikogo ze swoich towarzyszy. Została rozstrzelana w Pogórskiej Woli 12 września 1941 roku. Pośmiertnie odznaczona Orderem Virtuti Militari.
181934Rada Gminna w Muszynie powołała komisję do spraw wyboru miejsca lokalizacji remizy strażackiej. Komisja w składzie: dr Mściwujewski, Bełdowicz, Beniawski oraz Weiss miala rozważyć wykorzystanie na ten cel między innymi parceli gminnej położonej w Rynku.
181945O godzinie 5.20 rano wysadzony został w powietrze królewski zamek Piastów i Jagiellonów w Nowym Sączu. Ładunek wybuchowy (dwie temperaturowe miny angielskiej) podłożył 17-letni Witold Młyniec, współpracując z Edwardem Skórnógiem i Tadeuszem Dymlem, dowódcą oddziału "Odwet". Decyzję o wysadzeniu podjęto w sztabie partyzantki sowieckiej pod komendą mjr. Iwana Zołotara. Do dzisiaj trwają ożywione dyskusje na temat przyczyn i sprawców tego zdarzenia.
181945Niemcy wyjechali z Krynicy-Zdroju. Dr Mieczysław Dukiet i Jacek Witek zorganizowali prowizoryczny zarząd oraz z uwagi na wypadki plądrowania i rabunków powołali staż bezpieczeństwa podległą Janowi Kijakowi. Następnego dnia Niemcy wrócili do Krynicy-Zdroju i aresztowali dra Dukieta i 14 członków straży bezpieczeństwa.
191931Odbyło się zebranie założycielskie Grupy Związku Inwalidów Wojennych w Muszynie. Na czele zarządu stanęli: Jan Kubisty i Jan Januszewicz
201586Lazar Miejski, podstarości muszyński w liście do bardiowian stanął w obronie czci własnej oraz swojego przyjaciela Baytka, popa z Miasta (obecnie Tylicz) stwierdzając, że jest to człowiek uczciwy i dobry, jak przystało na duchownego.
201616W Wiśniczu urodził się Jerzy Sebastian Lubomirski, przyszły hetman polny koronny, starosta spiski i sądecki. Z bogatego życiorysu wspomnijmy jego zasługi podczas potopu szwedzkiego. Jako jeden z niewielu arystokratów nie złożył hołdu Karolowi Gustawowi. Po ucieczce króla na Śląsk, jako starosta Krakowa wyjął ze skarbca tajne archiwum państwowe i trzy korony: szwedzką, rosyjską i polską, wszystko umieścił na terenie starostwa spiskiego, w Lubowli. W 1656 wobec zdrady hetmanów polskich został regimentarzem wojska. Starostwo Spiskie stanowiło jedyne miejsce, gdzie funkcjonowała polska, królewska administracja podczas zalewu wrogiej armii. Dzięki jego zdolnościom organizacyjnym rozpoczął się również oddolny ruch szlachty, która zaczęła tworzyć zbrojne oddziały. Jego oddziały rozbiły garnizony Szwedów w widłach Wisły i Sanu, odbijały Sandomierz, odegrały kluczową rolę w bitwie pod Warką (7 kwietnia 1656), walczyły podczas oblężenia Warszawy.
201721W trwającym od 1613 roku sporze o granice między Muszyną a Leluchowem biskup Konstanty Szaniawski zalecił, aby obie strony unikały czynienia szkód na polach, łąkach i polanach.
201935W Krynicy utworzony został żydowski klub sportowy Makkabi, powstała sekcja tenisa stołowego.
201945Ostatnie oddziały niemieckie opuściły Muszynę w kierunku na Leluchów.
201945W Krynicy odbyło się inauguracyjne posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej, kilka dni później powołano Zarząd Miejski z drem Julianem Zawadowskim jako burmistrzem.
201976W Muszynie w kawiarni "Szarotka" list do Corazon (Danuty Pawłowskiej) napisał Edward Stachura (ur. 18 VIII 1937 - zm. 24 VII 1979), poeta, prozaik, pieśniarz.
211823Urodził się Józef Medweczky (Medwecki) burmistrz Muszyny.
211945Do Krynicy i Muszyny wkroczyły oddziały Armii Czerwonej.
211986W Krakowie zmarła Krystyna Pieradzka (ur. 29 VII 1908), historyczka, autorka książki "Na szlakach Łemkowszczyzny", w której zamieściła informacje o zamku w Muszynie.
212016Zmarł Bogusław Kaczyński, długoletni dyrektor Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy.
221870C.k. Dyrekcja Krajowa Skarbu zawiadomila c.k. Zaklad zdrojowy w Krynicy, że Wysokie Ministerstwo w dniu 4 stycznia "dozwoliło" budowę chodnika krytego przy zdroju krynickim.
221938W Muszynie odbył się Bal PCK.
221945Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Muszynie, zorganizowane już w kilka godzin po wkroczeniu Armii Czerwonej. Przewodniczył obyw. Stanisław Jezierski, protokołował obyw. Władysław Szołdra, uczestniczył i wygłosił przemówienie delegat Armii Czerwonej, adiutant dywizji stacjonującej w Muszynie. Przez aklamacje wybrano "głową miasta" Stanisława Jezierskiego, zastępcą dra Edwarda Skowrońskiego, ławnikami: Władysława Chrystowskiego, Stefana Mściwujewskiego i Michała Plądra. Powołano urzędników: sekretarz Stanisław Stojek, kasjer Jan Bujarski, buchalter Mieczysław Wiącek oraz Antoni Kmietowicz, Tadeusz Latuszek, Anna Więcek i Janina Plachy.
231929Rada Miejska Krynicy-Zdroju utworzyła "miejską straż policyjną" i uchwaliła jej statut, zgodnie z którym ustanowione zostało stanowisko kierownika straży policyjnej gminnej oraz pięciu strażników a także strażników polowego i lasowego. Straż miejska miała swoją siedzibę w budynku I Hali Targowej przy ul. Kraszewskiego. Kierownikiem straży miejskiej został Maksymilian Szczerbowski (1886-1958).
231932W Domu Zdrojowym w Krynicy odbył się Bal Doroczny - Bratniej Pomocy słuchaczów Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, zaproszenia wystosował jego dyrektor pułkownik dr Gilewicz.
231945Nabożeństwo dziękczynne za oswobodzenie parafii muszyńskiej od okupanta niemieckiego.
231945Dwie pary samolotów zwiadowczych z 996. i 565. pułku 8. Armii Lotniczej Frontu Ukraińskiego wystartowały z lotniska w Targowiskach do lotów patrolowych. Kowalenko patrolował odcinek Nowy Sącz - Krynica - Muszyna - Plavec i zrzucił bomby na jakiś cel, którego jednak w raporcie dokładnie nie określono.
231975Na uchodźstwie w Penrhos w Wielkiej Brytanii zmarł ppłk dr med. Wacław Graba-Łecki (ur. 1891), żołnierz 1. kompanii kadrowej Legionów Polskich, naczelny lekarz zdrojowy w Krynicy, a od roku 1935 wiceprezydent Warszawy.
241804Urodził sie Józef Dietl, profesor i rektor UJ, najsłynniejszy polski balneolog, wielce zasłużony dla rozwoju uzdrowiskowych funkcji Krynicy.
241934Na posiedzeniu Rady Gminnej Muszyny podjęto decyzję o odstąpieniu placu gminnego w Rynku - położonego koło realności Ch. Reicha - na budowę remizy strażackiej. Upoważniono także burmistrza Antoniego Jurczaka oraz radnych dr Seweryna Mściwujewskiego i ks. Józefa Gawora do podpisania aktu notarialnego kupna placu na Folwarku z przeznaczeniem go pod budowę szkoły.
251620Jan Bedleński, starosta muszyński, zamówił w Bardiowie wina "tak młode jako i stare".
251804W Giejstunach urodził się Antoni Edward Odyniec (zm. 15.01.1885), poeta, pamiętnikarz, tłumacz Filareta. Ma jego cześć po pobycie w Krynicy fragment Parku nazwano Edwardówka.
251945Tymczasowy Komisarz Miasta i Obwodu Stanisław Jezierski oraz komendant milicji Filip Rodenko (obywatel ZSRR) na piśmie opatrzonym pieczęcią Urzędu Miejskiego w Muszynie (z orłem w koronie) polecili Stefanowi Pohlerowi jako komendantowi oraz Karolowi Rojnie jako jego zastępcy zorganizowanie Komisariatu Straży Granicznej w Muszynie. Zgodnie z pismem funkcjonariusze mieli otrzymać uzbrojenie od "Miejscowej Milicji".
261934Rada Powiatowa na podstawie ustawy z 23 marca 1933 roku uchwaliła nowy podział administracyjny powiatu nowosądeckiego, zgodnie z którym powstała gmina miejska Muszyna oraz gmina wiejska Muszyna, w skład której weszły: Andrzejówka, Dubne, Jastrzębik, Leluchów, Milik, Powroźnik, Szczawnik, Wojkowa, Złockie i Żegiestów.
281929Naczelnik Gminy dr Xawery Górski w piśmie do Wojewody informuje, że w Krynicy-Zdroju "procent ludności ubogiej jest znikomy".
281932USTAWA o skupie kolei lokalnej Muszyna - Krynica. Skarb Państwa skupuje kolej lokalną Muszyna - Krynica z dniem 1 stycznia 1933 r. na podstawie postanowień dokumentu koncesyjnego z dnia 20 września 1909 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 147).
281987Zmarł ks. prałat Eugeniusz Piech, kapelan AK, proboszcz Muszyny od 1957 roku do śmierci. Dzięki jego staraniom wybudowano kościół pw. Marii T. Ledóchowskiej na Folwarku.
291887W kościele parafialnym w Muszynie odbyła się uroczystość przywrócenia na łono Kościoła katolickiego panny Anny Decker, wyznania luterskiego, zamieszkałej ze swoją matką w Krynicy. Aktu dopełnił ks. probosz Andrzej Gruszka. Fakt ten odnotowały "Wiadomości Katolickie" z 5 lutego 1887 roku.
291945W oparciu o dekret PKWN zreorganizowano Miejską Radę Narodową w Krynicy.
301722Tomasz Krynicki z żoną Marią ufundował obraz - ikonę św. Mikołaja, opatrzoną wizerunkiem herbu Korab w cerkwi w Leluchowie.
301790W wykazie dóbr Funduszu Religijnego sporządzonym przez Gubernium Lwowskie zaznaczono, że najlepsze dominium stanowi Muszyna, przynosząca do 12 tysięcy florenów dochodu.
301885W Krakowie zmarł Saturnin Świerzyński (ur. 25 lub 26 XI 1820) – malarz, nauczyciel rysunków m.in. w gimnazjum św. Jacka w Krakowie. Autor widoków kościołów i ich wnętrz, a także scen rodzajowych, portretów, krajobrazów i obrazów religijnych. Wykonał rysunek Krynicy dla Michała Zieleniewskiego co ma potwierdzenie w jego spisie rachunków za rok 1861.
301918W Starym Sączu odbyło się powiatowe zgromadzenie ludowców z powiatu Nowy Sącz, którego przedmiotem obrad była "sprawa polska w świetle wypadków wojny światowej". W dyskusji głos zabrał dr Franciszek Kmietowicz, burmistrz Krynicy.
301937"Światowid" zamieścił całostronicową opatrzoną fotografiami relację z pobytu Julianny i Bernarda "Książęcej pary holenderskiej w Krynicy". Między innymi wspomniano o zaszczyceniu obecnością Międzynarodowych Narciarskich Mistrzostw Akademickich oraz udziale w polowaniu na dziki w Rytrze u Adama hrabiego Stadnickiego.
302012Prace konserwacyjne przy kalendarium, wdrożenie nowych systemów.
311814Po 5-cio letnim urzędowaniu zmarł w Krynicy lekarz zdrojowy dr Fryderyk Wilhelm Harland. Pochodził ze Styrii, językiem polskim nie władał, podobnie jak jego poprzednik dr Jan Nennel. Jego następcą został mówiący po polsku dr Franciszek Stirba von Stirbitz.
311932Z inicjatywy rusofilskiego działacza łemkowskiego Romana Prysłopskiego (RSO) otwarto w Żegiestowie "Ruski Dom".
311938Księżna Julianna, następczyni tronu niderlandzkiego urodziła córkę Beatrix, przyszłą królową Niderlandów. Księżna Julianna z męźem Bernardem spędzili miesiąc miodowy w styczniu 1937 roku w Krynicy w Willi Patria, należącej do Jana Kiepury.
311958W Rytrze w wieku 86 lat zmarł Edmund Cieczkiewicz, artysta malarz, znany z pejzaży beskidzkich, wykorzystywanych na pocztówkach oraz z dużych obrazów zdobiących dworce kolejowe, między innymi w Tarnowie i Nowym Sączu. Charakterystyczne dla niego było zamieszczanie na obrazie w różnej formie drobnego czerwonego elementu/kropki. Mieszkał także w Wierchomli.
311989W Muszynie zmarł Michał Witowski (ur. 1908), leśnik, myśliwy, działacz społeczny. Zasłużony dla dobrze pojmowanego i realizowanego łowiectwa w Dolinie Popradu.
311995Otwarcie Galerii Sztuki "Romanówka" w Krynicy, która mieści Muzeum Nikifora.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59