Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwca 2024 roku , Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Schemat klasyfikacyjny


Dział ogólny
Środowisko geograficzne
Historia
Etnografia
Zagadnienia gospodarcze
Zagadnienia polityczno-społeczne
Służba zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe
Kultura, Nauka, Oświata
Językoznawstwo
Literatura piękna
Sztuka
Kościół
Książki, Biblioteki, Archiwa

strona główna

Łucja Bukowska
BIBLIOGRAFIA ALMANACHU MUSZYNY 1991 - 2010

Bibliografia w wersji PDF do pobrania

I. Dział ogólny
Bibliografie. Czasopisma. Prace ogólne dotyczące całego regionu. Poszczególne okręgi i miejscowości. Biografie i sylwetki. Pamiętniki i wspomnienia.

II. Środowisko geograficzne
Kartografia. Geografia. Geologia. Surowce balneologiczne. Klimatologia. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody. Rezerwaty. Krajoznawstwo. Turystyka.

III. Historia
Opracowania ogólne. Archeologia. Genealogia. Historia. Źródła. Dokumenty.

IV. Etnografia
Muzyka. Taniec. Stroje ludowe. Zwyczaje, obrzędy, wierzenia. Kultura materialna.Budownictwo ludowe.

V. Zagadnienia gospodarcze

VI. Zagadnienia polityczno-społeczne
Wydarzenia polityczne po 1945 roku. Organizacje społeczne.

VII. Służba zdrowia. Lecznictwo uzdrowiskowe

VIII. Kultura. Nauka. Oświata
Kultura. Towarzystwa kulturalne. Nauka. Oświata. Muzea. Sport. Prasa.

IX. Językoznawstwo

X. Literatura piękna
Opracowania. Utwory poetyckie. Utwory prozatorskie. Reportaże. Legendy. Podania.

XI. Sztuka
Zabytki. Architektura. Rzeźba. Cmentarze. Muzyka.

XII. Kościół
Historia. Kościół – współczesność.

XIII. Książki. Biblioteki. Archiwa

 

Wykaz zastosowanych skrótów i symboli:

AM Almanach Muszyny
cm centymetry
faks. faksymilia
fot. fotografie
fot. kolor. fotografie kolorowe
il. ilustracje
k. karta
[...] k. karty nieliczbowane
kolor. kolorowa
okł. okładka
oprac. opracowanie
R. rocznik, rok
red. redaktor
rys. rysunki
s. strony
[...]s. strony nieliczbowane
tab. tabela
tabl. tablice
tłum. tłumacz
TMZM Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej
[w] wiersz
wyd. wydał
zb. zbiory

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59