Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2024 roku , Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11897W Muszynie urodził się Jan Pawłowski syn Józefa i Elżbiety Bełdowicz. Był wiceprezydentem Tarnopola i posłem na Sejm V kadencji (1938-39) z listy Obozu Zjednoczenia Narodowego. Zmarł 17 maja 1970 w Gliwicach.
11931W sali Magistratu odbyło się doroczne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rezerwistów w Muszynie.
11932Zgromadzenie sióstr Elżbietanek zakupiło dom przy ulicy Kościelnej zwany Ochronką, w którym siostry mieszkały do roku [ ? ].
11939Wydział Powiatowy w Nowym Sączu pod kierunkiem starosty Adamskiego rozpatrywał protesty wyborcze z Muszyny, Piwnicznej i Starego Sącza. Tylko w ostatnim mieście powtórzono głosowanie w I okręgu.
11962Rozpoczęto budowę nowego mostu na Popradzie (powyżej dotychczas istniejącego) do dzielnicy Zapopradzie. Budowę mostu o długości 116 metrów ukończono w 1964 roku.
11964Witold Wiśniowski, członek klubu Zefirek, dokonał pierwszego w historii polskiego modelarstwa lotu rakietoszybowca startującego na zboczu, który trwał jedną minutę. Aktualnie prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Wiśniowski jest dyrektorem Instytutu Lotnictwa w Warszawie.
11993Odnotowano w Krynicy trwające 5 minut trzęsienie ziemi 4.6 stopnia w skali Richtera. Uszkodzony został odwiert nr 18 przy ścieżce Zieglera, z którego dostarczana jest szczawa do kąpieli w Łazienkach Mineralnych.
21257Na zjeździe w Korczynie książę krakowski Bolesław Wstydliwy nadał swojej żonie księżnej Kunegundzie (Kindze) ziemię sądecką.
21933Rada Gminna w Andrzejówce uchwaliła budżet na rok 1933-34. Według niego pensja naczelnika gminy miała wynosić 130 zł, ale jego zastępcy już tylko 10 zł, sekretarz gminnego i oglądacza bydła 65 zł. Na inne wydatki z gminnej kasy postanowiono wyasygnować m. in. na materiały kancelaryjne i druki - 25 zł, diety i koszty podróży - 70 zł, koszty leczenia ubogich - 5 zł i tyle samo na zasiłek dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
21975W Krynicy zakończyła się I Zimowa Spartakiada Oddziałów Samoobrony o puchar Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Obrony.
31565Wołoch Lazar Warchacz otrzymał od biskupa Filipa Padniewskiego przywilej na założenie Powroźnika na "surowym kamieniu" na prawie wołoskim i winien osadzić 20 kmieci.
31769Antoni Morzkowski, marszalek wieluński, donosił z węgierskiego wówczas Bardiowa, ze poprzedniego dnia "nad granicą węgierską około Muszyny pokazało się 60 kozaków i piechota za niemi ze Starego Sącza ciągnie". Nie jest wykluczone, że marszałek miał na myśli Muszynkę.
31874Każdy z 11 odcinków inwestycyjnych planowanej linii kolejowej Tarnów - Leluchów/Orlov przydzielono wybranym przedsiębiorstwom, które wiosną przystąpiły do prac.
31937W Krakowie zmarła - urodzona w Gorlicach w roku 1885 - Wanda Pieracka-Parylewicz. Pracowała w szkole w Muszynie, żona dra Franciszka Parylewicza, sędziego w Muszynie, wiceprezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. Była "bohaterką" jednej z największych afer korupcyjnych II RP. Aresztowana 20 czerwca 1936 roku zmarła podczas wytoczonego jej procesu sądowego.
31983W Krynicy zmarł dr med. Edmund Mravincsics (ur. 10.10.1891 w Jaśle), lekarz V Syberyjskiej Dywizji Strzelców Polskich 1918-20, pułkownik W.P., dyrektor Nowego Domu Zdrojowego w Krynicy.
41888Odbyło się Walne Zgromadzenie Ochotniczej Straży Ogniowej w Krynicy. Według przedłożonego sprawozdania starz liczyła 26 członków. sześć osób wchodziło w skład rady korpusu. Straż odbywała ćwiczenia w każdą niedzielę w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu. Przeglądu straży dokonał przebywający na kuracji w Krynicy "JE ks. Adam Sapieha, Naczelnik Straży ogniowych w Galicyi". Sprawozdanie podpisali Bronisław Babel, naczelnik oraz Leopold Hetper, zastępca naczelnika.
41928W wyborach do Sejmu na terenie gminy Muszyna oddano głosy na: BBWR - 462, PPS - 339, Poale Syon - 5, Związek Chlopski - 19, Zjednoczenie Narodowo Żydowskie - 114, Polski Blok Katolicki - 9, Katolicka Unia Ziem Zachodnich - 33.
41987W Krynicy w godzinach wieczornych spłonęła doszczętnie zabytkowa "Willa Tatrzańska", wybudowana pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku na placu po "Domu pod Lwem", będąca jednym z najpiękniejszych przykładów krynickiego budownictwa uzdrowiskowego. Czasopismo "Przekrój" zamieściło fotografię Jerzego Sierakowskiego przedstawiającą to dramatyczne wydarzenie.
51910W piśmie "Świat" ukazał się obszerny tekst omawiający głośną sprawę kontowersji, jakie wywołała w Starym Sączu malarka Bronisława Rychter-Janowska, uruchamiając szkołę malarstwa w ramach której miało być także rysowanie z natury aktów. Pomysł ten wzburzył duszpasterza klasztornego, który artystkę potępił z ambony i radę miasta, która podjęła stosowną krytyczną wobec artystki uchwałę. Zagrożone było istnienie szkoły. Autor tekstu z satysfakcją podkreśla, że Bronisława nie ulegla presji i kontynuuje zajęcia swojej szkoły, choć od idei rysowania aktów odeszła, biorąc pod uwagę "małomiasteczkowy obskurantyzm".
51927"Tygodnik Ilustrowany" zamieścił tekst "Chamonix Polskie (Krynica w zimie)" reklamujący jej zimowe atrakcje. Poinformowano, że bieg narciarski wygrała Ela Zienkiewiczowa, zaś w skokach narciarskich mistrzem okazał Andrzej Krzeptowski, przybyły tu wprost z Cortina d'Ampezzo.
61934Zarząd Miejski w Muszynie rozpisał przetarg ofertowy na sprzedaż około 5.000 m3 drzewa jodłowego i świerkowego w lasach gminy Muszyna. Ścinka ma być zakończona do 1 maja 1934 roku.
71918Wedle miejscowego przekazu do Starej Lubowli doprowadzono mieszkańca Milika o nazwisku Krynicki (Krenicki) oskarżonego o to, że zdradził wojskom rosyjskim stanowiska wojsk austriackich. Wojenny sąd polowy skazał go na karę śmierci przez powieszenie, którą wykonano na miejscu zwanym potem "Ku obrazku" - dzisiaj mieści się tu pawilon Lidl.
71920Na cmentarzu przy ulicy Rejtana w Nowym Sączu znajdują się mogiły z lat 1920-1939 żołnierzy polskich, rosyjskich i ukraińskich. Jest wśród nich pochowany w mogile 12043 Grzegorz Biel, strzelec 1. psp, rolnik urodzony w roku 1899 w Tyliczu, który w tym dniu zmarł w szpitalu załogi w Nowym Sączu.
71935W Piwnicznej zmarł Władysław Kopytko urodzony w roku 1846 w Lipnicy Murowanej, za udział w powstaniu styczniowym więziony w Krakowie, następnie osiadł w Piwnicznej. Był budowniczym i stolarzem, w Krynicy wybudował między innymi willę "Biała Róża".
81759Datum in arce Mussinensi - tak umiejscawia wydany w tym dniu akt kustosz biskupi Wielogłowski, potwierdzając istnienie zamku muszyńskiego.
81837"Działo się w Miasteczku Muszynie" tak zaczyna się najstarszy dokument zatytułowany "Sprzedaż i Kupna Kontrakt" z archiwum muszyńskiego rodu Wilczyńskich zachowany w zbiorach "Almanachu Muszyny".
81907Sejm Galicyjski uchwałą zapewnił "gwarancyę dla pożyczki pierwszeństwa w sumie 750.000 K." dla budowanej linii kolejowej z Muszyny do Krynicy (11 km).
81933Pismo M. Schonberga z Krynicy do Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie w sprawie rzezaków rytualnych.
91782Dekret nadworny poleca by dobra przynależące do biskupstwa krakowskiego, w granicach zajętej przez Austrię części Polski, przekazano na fundusz interkalarny (fundusz religijny), dochody zaś w czynszach, dziesięcinach i mesznem polecono wypuścić w dzierżawę. Dobra muszyńskie do roku 1801 wydzierżawiono Skrzyńskiemu, a następnie pozostawały pod zarządem urzędu w Muszynie, w 1862 wydzielono z tych dóbr wsie Krynica i Słotwiny celem podniesienia zakładu zdrojowego. Dobra do 1870 pozostawały w zarządzie ck Skarbu Państwa.
91919Rada gminy miasta Muszyny uchwaliła jednomyślnie, że dla rozwoju Polski konieczny jest jej dostęp do morza oraz przyłączenie Gdańska do Polski.
91919W sali "Sokoła" (aktualnie willa "Zosia") w Muszynie odbył się wiec podczas którego odczytano referat na temat przyłączenia Gdańska do Polski.
91967Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu ostalono listę tzw "wsi turystycznych". Zaliczono do nich Tylicz i Żegiestów.
101901Na odbytym w Muszynie generalnem zgromadzeniu Towarzystwa spożywczego (Kółko rolnicze) wybrano zarząd: Franciszek Buszek - prezes, Józef Bembynek - zastępca prezesa, Michał Skwarczowski, Józef Sowa, Feliks Puchajda - członkowie. W poprzednim zarządzie od roku 1899 byli: ks. kanonik proboszcz Muszyny Andrzej Gruszka - prezes, ks katecheta Bartłomiej Harbut - zastępca prezesa, Klemens Monsing, Antoni Kałucki, Józef Bembenek - członkowie, Antoni Żurek - sekretarz.
111790Na polecenie Wysokiego Gubernium proboszcz Muszyny Marcin Kmietowicz przedstawił sprawozdanie i oświadczenie odnośnie gruntów plebańskich i granic parafii. W omawianym dokumencie upomniał się o grunt Kotelniczki, który jego zdaniem należał się parafii od roku 1697.
111923Wydawany w Tarnowie tygodnik "Lud Katolicki" w korespondencji Z Łemkowszczyzny pisze, że kółko Polonja w Tyliczu było organizatorem 4 przedstawień, z których dochód przeznaczono na dokończenie budowy Polskiego (Katolickiego) Domu Ludowego w Tyliczu. Założono także Polską Bibliotekę Ludową, na którą składa się przeszło 300 dziełek, zwaną groszową, ponieważ za wypożyczenie książki płaciło się 1 grosz. Aktywni działacze to Feliks Kostański oraz pp Danielska, Janicka i Mazurkowa.
111928O otwarciu kancelarii adwokackiej w Krynicy poinformował na łamach "Kurjera Podhalańskiego" adwokat dr Orest Hnatyszak, znany działacz łemkowski.
111933Zmarł Stanisław Tomkowicz (ur. 1850), germanista, konserwator galicyjski, pionier inwentaryzacji zabytków w Polsce, w tym na Sądecczyźnie. Dr Tadeusz Łopatkiewicz, członek SPAM, wspólnie z bratem dr. Piotrem, wydał z komentarzem rękopisy inwentarzy zabytków, pióra Tomkowicza. Dzięki Muzeum Narodowemu w Krakowie inwentarze te trafiły do domeny publicznej. Dostępne są na Academia.edu:https://independent.academia.edu/Tadeusz%C5%81opatkiewicz oraz w Bibliotekach cyfrowych: http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results…
121412Na Zamku w Lubowli rozpoczęło się i trwało do 18 marca spotkanie Jagiełły z królem Węgier Zygmuntem Luksemburskim. Rachunki królewskie wystawione w ramach stacji nowosądeckiej potwierdzają wydatki na ten cel.
121797Biblioteka Jagiellońska posiada w zbiorach dokument w sprawie "powołania kobiety do odbierania dzieci rodzących się w Powroźniku, czyli akuszerki. Zgodnie z którym "Urząd Woytowski Gromadzki Powroźnicki przy obecności Całey Gromady, pomienioną Anne Warka Pańczaka Żone, do takowey usługi przypuszcza y przyimie. Z tą jednak kondycyą, aby ta nie tylko do bogatszych ale y nayuboższych z pierwszym daniem znaku, czyli we dnie czyli w nocy, chociażby na iakim czasie iśc, y posłużyć nie wzbraniała się, y wszelkiey ostrożności, wierności, y akuratności podczas wykonywania takowych usług przykładała". Dokument "Całey Gromady imieniem" podpisali: "Lazar Galik Woyt Powroźnika, Jan Triszczy to Przysięgły, Łukaszcz Tryszczyło, Tomasz Polański, Sołtys, Jurko Krzysztofik, Sąsiad, Jacko Susidko".
121920We Florynce odbyła się konferencja działaczy łemkowskich, która powołała Radę Zwierzchnią Łemkowskiej Rusi oraz Komitet Wykonawczy zwany rządem, którego premierem został dr Jarosław Kaczmarczyk (1885-1944), adwokat z Muszyny, (zdaniem badaczy bardziej kompromisowy niż o. Jurczakewycz), rozumiejący, że Łemkowie potrzebują modus vivendi z Polską. Ministrem rolnictwa został Mikołaj Gromosiak, Łemko z Krynicy Wsi, a ministrem spraw wewnętrznych o. Dmitryj Chylak (1866-1955), proboszcz z Izb.
121932W Krakowie zmarł dr Zygmunt Wąsowicz (ur. 7 V 1867), lekarz wybitny balneolog, publicysta. Był prezesem Stowarzyszenia Lekarzy w Krynicy i organizatorem Zjazdu Lekarzy w Krynicy w roku 1926. W swojej publicystce poruszał istotne uzdrowiskowe kwestie Krynicy, wspominał także Muszynę.
131907Komisja kolejowa przedłożyła Sejmowi Galicyjskiemu we Lwowie sprawozdanie w sprawie przedwstępnego projektu Karola Pietrzykowskiego budowy kolei elektrycznej wąskotorowej Grybów - Krynica oraz Krynica-Muszyna. Kolej miała "być poruszana siłą elektryczną uzyskaną z Popradu pod Muszyną". Wysoki Sejm raczył uchwalić: Petycyę p. Karola Pietrzykowskiego odstępuje się Wydziałowi krajowemu do zadecydowania przy załatwieniu uchwały sejmowej, dotyczącej budowy linii kolejowej z Muszyny do Krynicy. Dokument podpisali: zastępca przewodniczącego Męciński oraz sprawozdawca Schatzel. Celem petycji było między innymi wstrzymanie wykonania uchwały sejmowej dotyczącej budowy "linii normalno-torowej" z Muszyny do Krynicy. Jak wiadomo ostatecznie zrealizowano jednak ten projekt.
131927Wydawany w Poznaniu "Przewodnik Katolicki" zamieścił dedykowany Krynicy obszerny tekst zatytułowany "Jedna z pereł w koronie polskiej". Tekstowi towarzyszą liczne zdjęcia między innymi: burmistrza dr Franciszka Kmietowicza, x kanonika Duchiewicza oraz dyrektora inżyniera Nowotarskiego. Ponadto zdjęcie x prymasa Hlonda i ministra Młodziankowskiego wykonane w trakcie poświęcenia nowych łazienek.
131933W Muszynie powołano Koło Przyjaciół Związku Strzeleckiego. Prezesem został dr Zygmunt Syguliński, prezes miejscowego sądu, a wiceprezesem Antoni Jurczak, burmistrz Muszyny. Referat na temat "Dawne i dzisiejsze strzelectwo jako czynnik obrony narodowej" wygłosił prezes Związku Strzeleckiego Wojciech Borzemski.
131941Dziewiętnastoletni wówczas Józef Szajna został zatrzymany przez gestapo w Muszynie, następnie trafił do KL Auschwitz (ur. 13 III 1922 - zm. 24 VI 2008)), malarzy, reżyser, scenograf, profesor ASP w Warszawie.
141861Z kurii wiejskiej w okręgu Stary Sącz - Krynica do Sejmu Krajowego wybrany został Michał Kmietowicz (9.IX.1825-1.IV.1868), mieszczanin Starego Sącza, brat księdza Leopolda Kmietowicza, przywódcy powstania chochołowskiego.
141895W Piwnicznej w sali Magistratu odbyło się pospolite zgromadzenie Związku Stronnictwa Chłopskiego, któremu przewodniczył Stanisław Potoczek. Wincenty Smołczyński z Muszyny mówił o zniesieniu notariuszy i powszechnym głosowaniu.
141897W "budynku rządowym na Nowym Świecie" jak stwierdzono w protokole odbyło się posiedzenie nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia straży pożarnej w Muszynie. W sklad jej władz wchodzili: prezes Jan Arlet, naczelnik Liwinowicz, zastepca naczelnika Wincenty Smołczyński, oraz wydziałowi Franciszek Buszek, Józef Motyka oraz Ludwik Stropiński.
151751Umowa między panem Koterlom, dzierżawcą klucza muszyńskiego a "Janem i Łukaszem Szostami, bracią mieszczanami muszyńskimi" w sprawie odstąpienia dworowi muszyńskiemu za kwotę 650 tynfów górskich Folwarku Szostowskiego.
151817Na plebanii w Muszynie podpisano ugodę między proboszczem Kasprem Chmielowskim a mieszkańcami Muszyny w sprawie dziesięciny, której z racji wielkiej powodzi mieszkańcy Muszyny nie uiścili w roku 1813.
151911Krynica uzyskała kolejowe połączenie ze światem, dzięki budowie odcinka linii kolejowej Muszyna - Krynica.
151939W Domu Zdrojowym w Muszynie odbyło się zakończenie 3.5-miesięcznego kursu kroju i szycia kożuchów, w którym uczestniczyło 22 gospodarskich synów z Muszyny i Tylicza. Obecny był burmistrz Antoni Jurczak, gości z Krakowa i Nowego Sącza powitał wójt gminy Muszyna Aleksy Milanicz.
151940Herman Goring zarządził ewidencję i rekwizycję dzwonów z terenów okupowanych. Każdy proboszcz zobowiązany został do zgłoszenia posiadanych dzwonów. Dzwony wyprodukowane po 1800 roku przeznaczone zostały na przetopienie. Część dzwonów z Sądecczyzny po wojnie odnaleziono na nabrzeżu portowym w Hamburgu.
151945W Muszynie założono Miejskie Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące, które zostały następnie przekształcone 30 czerwca 1950 roku.
161743Rozpoczęła się pierwsza wizytacja dekanatu bieckiego przez księdza Jana Szczawińskiego, który w roku 1710 urodził sie w Powroźniku, prawdopodobnie w rodzinie Konstantyna Szczawińskiego, dziekana muszyńskiego i spiskiego, a jego przodkiem byl slynny Eliasz Szczawiński, porucznik piechoty muszyńskiej. W wieku 23 lat został prezbiterem Izb, był dziekanem bieckim, muszyńskim i spiskim. Prowadzil wizytacje dekanatów w latach 1743-1773, ich wyniki są ogromną kopalnią wiedzy o regionie. W Izbach wzniósł w roku 1754 nową cerkiew a po jego śmierci parochię w Izbach przejął jego syn Jerzy.
161896Antoni Mravincsics odezwą skierowaną do Świetnego ck. Sądu powiatowego w Muszynie informuje, że reskryptem ck. ministra rolnictwa poruczono mu zarząd ck. Zakładu zdrojowego w Krynicy. Prosi o poparcie jego "dążności skierowanych ku dobru i rozwoju tutejszego zakładu".
161919W Krynicy odbyło się zorganizowane w konspiracji przez władze Republiki Florynckiej zebranie działaczy łemkowskich (wiec) o orientacji rusofilskiej, podczas którego omawiano plany oderwania Łemkowszczyzny od Polski.
161936W Nowej Wsi koło Nowego Sącza odbył się pogrzeb biskupa dra Maściucha, administratora apostolskiego dla Łemkowszczyzny. W pogrzebie wzięli udział: wicewojewoda krakowski Małaszyński, w imieniu wojewody lwowskiego naczelnik Sambor, starosta nowosądecki dr Łach, liczne duchowieństwo grekokatolickie i tłumy ludności, tak Łemków, jak i Polaków. Stolica Apostolska powołała na wakujące stanowisko ks. dra Jakuba Medweckiego, radcę stanisławowskiej kapituły grekokatolickiej.
171646Wojciech Bedleński z Bedlna, starosta muszyński, pisze do zwierzchności miasta Lewoczy, aby umożliwiła Wawrzyńcowi Filipowiczowi, mieszkańcowi Muszyny, wejście w posiadanie majątku po zmarłym bracie, mieszczaninie lewockim.
171704Teodor Lubomirski, książę Świętego Cesarstwa Rzymskiego, hrabia na Wiśniczu i Jarosławiu, starosta spiski. Po otrzymaniu pewnej wiadomości, że trzy tysiące Saksonów zbliża się tu do starostwa spiskiego i już w Muszynie gromadzą się niektóre kompanie, postanowiliśmy stanowczo polecić wszystkim i poszczególnym mieszkańcom trzynastu miast Naszych spiskich, aby natychmiast wszyscy bez wyjątku uzbrojeni, każdy z osobna, zarówno konno jak i pieszo, stawili się pod Naszym zamkiem w Lubowli z wystarczającym zapasem żywności, ponadto wyposażeni w proch i kule, pod surowym ukaraniem i karą śmierci dla każdego, kto się sprzeciwi. Tak więc to niniejsze polecenie szanownemu grafowi nakazujemy bez zwłoki publicznie ogłosić w XIII miastach i wszystkich, każdego z osobna uzbrojonych tutaj wysłać. Dane na zamku w Lubowli T[eodor] Lubomirski
171738Kardynał Lipski zezwala unitom na odbudowę cerkwi w Tyliczu i zobowiązuje proboszcza łacińskiego do oddania gruntu dawnej cerkwi i wszystko ze sprzetu cerkiewnego cokolwiek dotychczas pozostało.
171914Po rozdzieleniu na zdrojowisko Krynica i wieś Krynica pierwszym burmistrzem miasteczka Krynica Zdrój zostaje dr Franciszek Kmietowicz senior.
171925W Polnej koło Gorlic urodził się Józef Podobiński, kompozytor zwany polskim Gershwinem. Ożeniony z muszynianką Ireną z domu Bautel nabył dom na Zapopradziu. Zmarł w 1993 roku.
171984W Muszynie zmarł i został pochowany na miejscowym cmentarzu Edward Żółkiewicz. Walczył o wolność Polski podczas I i II wojny swiatowej, w tym pod Monte Cassino. Komisarz celny w Muszynie w okresie międzywojennym, zbudował pensjonat "Jastrzębiec".
171998„Dziennik Polski" w rubryce „Krótko", zamieścił notatkę (sygnowaną WID), z której wynika, że badania ołtarza w kościele mariackim, prowadzone przez konserwatorów krakowskich, wykazały, że Wit Stwosz wykonał główny ołtarz z drewna lipowego rodem z Muszyny, z terenów obecnego rezerwatu lipowego „Obrożyska".
181934Na posiedzeniu Rady Gminnej Muszyny powzięto uchwałę w sprawie zabezpieczenia hipotecznie na realnościach gminnych pożyczki w wysokosci 36.000 złotych zaciągniętej w Komunalnej Kasie Oszczędnościowej w Nowym Sączu, z przeznaczeniem na wykończenie budowy elektrowni miejskiej. W "nagłych wnioskach" przegłosowano jednomyślnie zgodę na opłacenie dojazdu z Krynicy nauczyciela religii żydowskiej.
191490Dokument z tej daty potwierdza, że mieszczanie muszyńscy wywozili na handel płótno i przędzę do Bardiowa.
191767W Krakowie święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Potkańskiego przyjął ks. Józef Sfornikiewicz, pierwszy wzmiankowany duchowny wywodzący się z Muszyny, w której urodził się w roku 1743. Uczęszczał do kolegium Pijarów w Podolińcu i seminarium teologicznego w Krakowie.
191869W Ropczycach urodził się Józef Mehoffer (zm. w Wadowicach 8 lipca 1946 r.) – malarz, witrażysta, grafik, jeden z najbardziej wyrazistych przedstawicieli Młodej Polski. Około roku 1900 odwiedził w Krynicy znanych mu z Krakowa dr Bolesława Skórczewskiego (1848-1911) oraz jego żonę Sabinę (1860-1934). Efektem wizyty jest portret jego autorstwa przedstawiający gospodarzy w oranżerii ich Zakładu Dietetycznego.
191887W Genewie zmarł Ignacy Kraszewski (ur. 28 VII 1812 w Warszawie), pisarz, publicysta, wydawca , malarz kolekcjoner. W książce "Wielki nieznajomy", napisanej podczas pobytu w Krynicy-Zdroju wspomniał Muszynę.
191929Z okazji imienin Marszałka Piłsudskiego o godzinie 10 ruszył pochód z muszyńskiego Rynku do kościoła, w którym maszerowały Ochotnicza Straż Pożarna, Oddziały Granicznej Straży Celnej i Strzelca oraz Rada Miejska. Po sumie przemówił na Rynku Stanisław Bełdowicz.
191935W Krynicy na Deptaku obok Muszli Koncertowej przysięgę złożyli nowi członkowie Związku Strzeleckiego.
201896Henryk Nitribitt sprzedał aptekę w Muszynie Edwardowi Rudemu, dotychczasowemu dzierżawcy apteki w Baranowie.
202005W Krynicy w wieku 82 lat zmarł Marian Włosiński, długoletni opiekun Nikifora Krynickiego.
221751W Grybowie odbył się pogrzeb Stanisława Kaczorowskiego, proboszcza Muszyny, który podążając do Grybowa utopił się w Białej koło Florynki. Ksiądz Kaczorowski żył 74 lata i był proboszczem w Muszynie 40 lat.
221860Odczyt profesora dra Józefa Dietla na ogólnem Zgromadzeniu Balneologów krajowych w Krakowie na temat "Pogląd na ruch i postęp zdrojowisk krajowych w roku 1859". W odczycie omówiono m. in. stan i potrzeby zdrojowisk Krynica i Żegiestów. Krynicę reprezentowali Pietsch - radca skarbowy i dr Zieleniewski - lekarz zdrojowy.
221907Wykolejenie 5 wagonów pociągu towarowego nr 682 na odcinku między Żegiestowem i Muszyną.
231505Na podstawie przywileju wydanego w czasie sejmu generalnego w Piotrkowicach przez biskupa Filipa Padniewskiego na rzecz Nazariusza Warchacza i jego następców założono wieś Powroźnik na prawie wołoskim.
231769W uniwersale starosty winnickiego Adama Parysa, wydanym w Pilźnie, określono teren między Izbami i Muszynką, jako punkt zborny dywizji konfederackiej.
231922W oparciu o ustawę zdrojową Żegiestów Zdrój otrzymał status zdrojowiska prywatnego posiadającego charakter użyteczności publicznej.
231929Według sprawozdania złożonego na walnym zgromadzeniu Związku Strzeleckiego w Muszynie przez prezesa Borzemskiego, oddział liczył 41 członków czynnych oraz 64 wspierających.
241559Starosta muszyński, Wawrzyniec Kosiński, w podzięce za wino wysłał rajcom bardiowskim nieco jarząbków oraz lipieni.
241726Biskup krakowski Konstanty Szaniawski wystawił przywilej dla cechu płócienników muszyńskich. Dokument został opisany w Almanachu Muszyny 2004.
241918Paroch grekokatolicki w Leluchowie poinformował pisemnie muszyński grekokatolicki urząd dekanalny z siedzibą w Złockim, że ma pięcioro dzieci urodzonych: 23 stycznia 1907, 2 września 1908, 17 lutego 1910, 12 czerwca 1911 oraz 20 maja 1915. Korespondencja w języku ukraińskim na polowej karcie korespondencyjnej z napisem w językach: ukraińskim, niemieckim i węgierskim, opatrzona została "cegiełką" z napisem w języku ukraińskim "Na skarb ukraińskich siczowych strzelców", Nazwisko leluchowskiego parocha Josif Duco(dwie kolejne litery nieczytelne).
241955Z cerkwi w Izbach zabrano słynący łaskami obraz Matki Bożej Opiekuńczej i przeniesiono go do kościoła w Bereście.
251919W wyborach do rad miejskich w Muszynie wygrała lista Piastowców na która głosowali między innymi pracownicy sądu, zaś Nadleśnictwo, tartak i kolej głosowali za socjalistami.
251927Podczas konferencji odbytej w Krakowie zdecydowano o budowie skoczni narciarskiej na Górze Krzyżowej w Krynicy. Obecny był Roman Nitribitt, delegat Sekcji Narciarskiej PTT Beskid.
251937Staraniem Stowarzyszenia Lekarzy i Komisji Zdrojowej w Krynicy ukazał się Pamiętnik VI Zjazdu Lekarzy, jaki w dniach 9-11 stycznia 1937 roku odbył się w Krynicy. Pamiętnik wstępem opatrzył dr Mieczysław Dukiet, Generalny Sekretarz Zjazdu.
251995Odbyło się Forum Gospodarcze Muszyna 1995, zorganizowane z inicjatywy redakcji "Almanachu Muszyny", połączone z inauguracją Ekspozytury Banku PKO BP w Muszynie.
261893W Muszynie powstało Koło Towarzystwa Szkoly Ludowej. Towarzystwo prowadziło bibliotekę, czytelnię oraz wypożyczalnię książek.
281661Ostatni dokument odnotowujący Wojciecha z Bedlna Bedlińskiego jako starostę muszyńskiego. W roku 1656 pospieszył z Muszyny na czele oddziału do Nowego Sącza celem obrony przed atakiem Szwedów podczas potopu szwedzkiego.
281874Założenie apteki w Muszynie w oparciu o przeniesienie przez Hugona Nitribitta koncesji posiadanej od roku 1860 na aptekę w Krynicy, która została przekształcona w filię apteki muszyńskiej. Ck Starosta sądecki poinformował Hugona Nitribitta, że Wysokie Ck Namiestnictwo wyraziło zgodę na przeniesienie apteki z Krynicy do Muszyny, aczkolwiek z obowiązkiem utrzymywania w Krynicy filli w okresie sezonu kąpielowego.
281905Do Rady Powiatowej w Nowym Sączu wybrany został ck sędzia Midowicz z Muszyny. Wybór Łemka Wasyla Dziurbila, Łemka, wójta gminy ze Złockiego, chciało unieważnić ck Starostwo, z racji błędnego zapisania nazwiska na kartach do głosowania (Zurbel) ale nie zezwoliło na to Namiestnictwo.
281939Ostatnie posiedzenie Komitetu budowy pomnika Kazimierza Pułaskiego w Krynicy w składzie: Karolina Baczyńska, Franciszek Boroń, Józef Iwański, Antoni, Franciszek, Karol, Stanisław, Kazimierz, Tadeusz Kmietowiczowie, Mieczysław Szeliński, Jacenty Witek. Komitet "......postanawia oddać państwu polskiemu na własność Park Pułaskiego z pomnikiem i budynkami na gruncie Parku istniejącymi."
291877W krakowskim "Czasie" ukazał się artykuł dotyczący budowy w Krynicy na sezon obecny żelaznego pawilonu dla muzyki (na 18 muzykantów).
301857W Podhajcach urodziła się Gabriela Zapolska, aktorka i powieściopisarka, której losy mocno związane są z malarką Bronisławą Rychter-Janowską. Wspomnijmy, że w roku 1907, w którym powstała jej najbardziej znana sztuka teatralna "Moralność Pani Dulskiej", odnotowano jej pobyt w Krynicy.
301905Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego wydało orzeczenie w sprawie powołania jednoklasowej publicznej szkoły powszechnej nr 2 w Muszynie na Folwarku.
311706Stanisław i Rozalia Polańscy na posiedzeniu Magistratu Muszyny opisując swoją posiadłość (ogród) wymienili nazwy ulic; Węgierską i Publiczną.
311896Starosta Nowego Sącza, ck Radca Namiestnictwa informuje Świetny ck Sąd Powiatowy w Muszynie, że według spisu z 1891 roku okręg sądowy w Muszynie zamieszkuje 16825 osób.
311927Na posiedzeniu Rady Gminy Krynica obradującej pod przewodnictwem burmistrza dra Franciszka Kmietowicza uchwalono nazwy ulic, m. innymi: Kościuszki, dra Ebersa, dra Dietla, dra Zieleniewskiego.
311935Wydział Powiatowy w Nowym Sączu, na podstawie ustawy z 23 marca 1933 roku, zatwierdził nowy podział administracyjny powiatu, zgodnie z którym utworzono gminę miejską Muszyna oraz gminę wiejską zbiorową Muszyna.
311979Zmarł Ferdynand Palej, długoletni komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynie, założyciel i kierownik kina "Baszta".

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59