Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwca 2024 roku , Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Pazdziernik
Listopad
Grudzień
Nasze kalendarium
strona główna
DZIEŃ ROKWYDARZENIA
11873Oddano do użytku linie kolejową Preszow- Orlov do której miała dołączyć linia kolejowa Tarnów-Leluchów/Orlov.
11911Zmieniono nazwę przystanku kolejowego Muszyna-Krynica na Muszyna.
11914Otwarto kolejowy przystanek osobowy Milik.
11929Stanisław Nowak współwłaściciel restauracji "Hotel Angielski" w Warszawie wspólnie z Oskarem Socha objęli Restaurację i Kawiarnię w Domu Zdrojowym w Krynicy i polecali P. T. Publiczności poprzez publiczne ogłoszenia "wytworną swoją kuchnię i piwnicę".
11934W muszyńskiej dzielnicy Za Kościołem od pożaru domu Gościńskiego zajęły się i spłonęły domy Homy i Jędrzejowskiego.
12004W dniu wejścia do Unii Europejskiej na Moście Wyszehradzkim (Leluchów-Circ) nastąpiło z udziałem spoleczeństwa spotkanie Młodzieżowych Klubów Wyszehradzkich z Muszyny i Starej Lubowli. Najlepsi członkowie Klubów, którzy z racji zdania matury zakończyli pracę w Klubach otrzymali nagrody ufundowane przez Almanach Muszyny.
21907We Lwowie zmarł Antoni Mravincsics (ur. 1856) zarządca Krynicy w latach 1896-1904.
31765Wizytacja kanoniczna na Rusi Szlachtowskiej, na zlecenie Atanazego Szeptyckiego, ordynariusza przemyskiego, biskupa unickiego, dokonana przez księdza Jana Szczawińskiego, dziekana muszyńskiego, bieckiego i spiskiego. Parochem w Szlachtowej był wówczas Jan Petrikowski.
31890Założono Ochotniczą Straż Pożarną w Muszynie staraniem ks. Gruszki, proboszcza Medveczky, burmistrza Piroga i urzędnika sądowego Erlicha.
31898We Lwowie urodził się Adam Mściwujewski, którego ojciec był bratem dra Seweryna Mściwujewskiego, lekarza zasłużonego dla Muszyny. Adam z zawodu architekt, docent na Politechnice Lwowskiej, profesor na Politechnice w Krakowie był autorem projektu wyróżnionego w konkursie ogłoszonym w roku 1926 na projekt willi w Krynicy. Jego sprawozdanie z wyników konkursu opublikowało pismo Architekt.
31915Do Krynicy zaczęto zwozić duże grupy jeńców rosyjskich. Niektóre były bardzo liczne, bo liczyły 300, 540, 840, 200, a była i grupa 1000-osobowa. Tu, w Krynicy był ich punkt zborny. Większość z nich poprowadzono później piechotą w stronę Nowego Sącza. Ewakuowano też szpitale polowe, które znalazły schronienie w tym miejscu. Po odejściu wojska zaczęto porządkować place, kopać nieużytki i sadzić jarzyny. Również i ks. Jasiak kupił krowę, wynajął ogród i kawałek gruntu od p. Świątkowej, a później od Zarządu Zdrojowego szopę, którą z biegiem czasu przekształcił na oficynę, szopę i chlewy.
31927Inauguracyjny występ orkiestry założonej przy Czytelni im. T. Kościuszki w Muszynie przez Kuderskiego, maszynistę kolejowego.
31929Na muszyńskie obchody Konstytucji 3 Maja złożyły się: nabożeństwo celebrowane przez ks. kanonika Gawora z kazaniem ks. Skwiruta, uroczystość na Rynku z mową Stanisława Bełdowicza i spotkanie w sali Domu Gminnego z przemówieniem dra Tokarza i występami chórów.
31932W rocznicę 3 Maja po mszy i defiladzie przemówił Józef Beutel. Akademię przygotował Tadeusz Bieniawski. Złożyły się na nią odczyt dra Zygmunta Sygulińskiego, deklamacja J. Krzyżanowskiego, występ chóru dziecięcego oraz sztuka "Żyj Polsko". Obchody zorganizowało Towarzystwo Szkoły Ludowej.
31933Na rocznicowe obchody złożyły się msza św. z kazaniem ks. Sroki oraz akademia z odczytami dra Zygmunta Sygulińskiego i dra Jana Jędrzejowskiego oraz sztuka "Bolszewicy pod Warszawą", wyreżyserowana przez Heilmana.
31940Gestapo aresztowało pięciu studentów z Muszyny: Bronisława Gościńskiego, Antoniego Przybylskiego, Jacka Krzyżanowskiego, Edwarda Wójcika i Mariana Ruchałę. Dwóch pierwszych wywieziono pierwszym transportem do Oświęcimia.
31985Biskup Piotr Bednarczyk poświęcił tablicę w kościele w Izbach dla uczczenia Kazimierza Pułaskiego, konfederatów barskich i ich nabożeństwa do Matki Bożej Izbiańskiej. Tablicę ufundowało studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z Warszawy.
31995Figura św. Floriana po konserwacji wróciła do odtworzonej kapliczki na Folwarku.
41665W pobliżu Muszyny doszło do potyczki między siłami rokoszanina Jerzego Sebastiana Lubomirskiego a gwardią królewską, dowodzoną przez Francuza pułkownika Piotra de Brionn.
41969Ponowne, dzięki staraniom PTTK, odsłonięcie pomnika Kazimierza Pułaskiego, ulokowanego na dedykowanym mu kopcu w Krynicy. Orzeł i tablica zostały zniszczone przez Niemców podczas II wojny światowej.
42013W Muzeum "Państwa Muszyńskiego" odbyło się obywatelskie spotkanie dla uczczenia 725. rocznicy pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna. Omawiana wzmianka pochodzi z dokumentów z 8 i 23 maja 1288 roku i dotyczy ugody między Mironiegiem i jego żoną Bogusławą, spadkobierczynią kanonika i scholastyka katedry krakowskiej, Wysza z Niegowici herbu Półkozic, a biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa. Przywołany fragment dokumentu to "Mussina que iacet sub Ungaria", czyli Muszyna leżąca na granicy z Węgrami.
51769Marszałkowie konfederacji barskiej ogniwa gabułtowskiego utworzonego w Muszynce wydali srogi manifest przeciwko Józefowi Biedrzyńskiemu, konkurentowi Kazimierza Pułaskiego w dowodzeniu konfederatami.
51824Cesarz Franciszek I dekretem zatwierdził sześć jarmarków w Muszynie.
51909W Krynicy miało miejsce trzęsienie ziemi. Fakt ten został odnotowany przez pismo "Naprzód" w dniu 9 maja 1909 roku. Telegramy w tej sprawie dotarły do dzienników wiedeńskich.
61908Dr Siegmund Hofmokl odpowiada listownie z Wiednia doktorowi Edwardowi Ebersowi w sprawie spotkania w Peszcie w sprawie toczącego się postępowania przed sądem w Wiedniu. Dr Ebers był zaangażowany z budowę linii kolejowej Muszyna-Krynica. Dr Zygmunt Hofmokl-Ostrowski, ur. 6 grudnia 1873 w Wiedniu, zm. 1963) – adwokat polski, ukończył prawo na Uniwersytecie Lwowskim i otworzył kancelarię w Wiedniu. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach wojska austriackiego, a następnie w wojsku polskim. Po wojnie otworzył kancelarię w Krakowie, potem przeniósł jej siedzibę do Warszawy, gdzie zyskał sławę jako obrońca karny.
61934Mgr Jan Szul w Żegiestowie w pensjonacie Żegotka otwarł aptekę "Pod Matką Boską".
71932Prof. dr L. Korczyński opatrzył wstępem, wydaną pośmiertnie pracę Stara Krynica, autorstwa wieloletniego krynickiego lekarza zdrojowego dra Zygmunta Wąsowicza. Są w niej sylwetki ludzi, którzy położyli pierwsze kamienie fundamentów pod budowę krynickiego zakładu zdrojowo-kąpielowego.
71941Na życzenie administratora apostolskiego ks. Aleksandra Malinowskiego, paroch krynicki Eugeniusz Chylak wypełnił ankietę poświęconą cerkwi krynickiej. Ankieta znajduje się w Przemyskim Archiwum Państwowym.
71945Zmarł Antoni Jurczak (ur. 23 stycznia 1865 r.), burmistrz Muszyny w latach 1912 - 1938. Zajmował się handlem końmi i bydła, rolnictwem , był właścicielem cegielni. Położył ogromne zasługi dla rozwoju Muszyny jako uzdrowiska.
71978W Krynicy zmarł Eugeniusz Quirini (ur. 29.07.1891 w Milówce) płk, legionista I Brygady, w okresie międzywojennym redaktor czasopisma "Bellona" założyciel tygodnik "Wiarus", żołnierz Września 1939, PSZ na Zachodzie, nauczyciel języka angielskiego w Krynicy-Zdroju, pochowany na miejscowym cmentarzu. Dwukrotny kawaler VM.
81862Nakaz podatkowy wystosowany do cegielni w Muszynie potwierdza jej istnienie oraz fakt osiągania dochodu.
81870W Wiedniu zatwierdzono ogólny przebieg linii kolejowej tarnowsko-preszowskiej, zwanej następnie Tarnów-Orlov, prowadzącej przez Muszynę. Konkurencyjny wariant przewidywał połączenie Przemyśla z Preszowem przez Łupków lub Duklę.
91665Król Jan Kazimierz w liście do marszałka nadwornego koronnego Jana Klemensa Branickiego pisze "..... aby w pilności swej nie ustawał i wielebnemu w Bogu księdzu biskupowi krakowskiemu (Andrzejowi Trzebickiemu) osadę Muszyny zalecił i perswadował, aby ludzi tych, których nam czterystu pod urodzonym synowcem swym (Stanisławem Trzebickim) stawić obiecał, z pomienionym urodzonym oberszterem (Brionem) jako najprędzej łączyć chciał".
91907Przyjęta zostaje ustawa o regulacji Muszynki, wzdłuż której ma być przeprowadzona linia kolejowa Muszyna - Krynica.
91947W ramach akcji "Wisła" powołano Grupę Operacyjną "Krynica" w celu likwidacji partyzantki ukraińskiej na południowym wschodzie województwa krakowskiego. Chodziło o działającą na pograniczu powiatów nowosądeckiego i nowotarskiego, w tym w paśmie Jaworzyny Krynickiej i Łabowej sotnię "Brodycza". GO "Krynica" stacjonowała w Grybowie i Krynicy.
91947W ramach akcji Wisła do Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie trafiła pierwsza grupa Łemków. Obóz funkcjonował do początku 1949 roku. Przez podobóz ukraińsko-łemkowski przeszło 3873 więźniów, z których 161 zmarło. Z naszych stron więźniami obozu byli: Krynica-Zdrój - Eugeniusz Chylak, Maria Jurków, Włodzimierz Kłosowski, Jan Maciejowski, Józef Smilaniec. Szczawnik - Grzegorz Barnowski, Dymitr Lorczak, Stefan Lorczak, Szymon Markowicz, Michał Markowicz, Józef Romaniak, Wierchomla - Teodora Wołoszyn, Piotr Półtorak, Wojkowa - Aleksander Cichański, Michał Cichański, Stefan Cichański, Piotr Klimkowski, (3 osoby o tym imieniu i nazwisku), Zubrzyk - Michał Tyrpak.
91958Uchwała Rady Ministrów 151/58 w sprawie tzw "eksperymentu sądeckiego".
101413Mikołaj Gładysz z Łosia nad Ropą, herbu Gryf, prawdopodobnie burgrabia muszyński, został uniewinniony w sądzie krakowskim z zarzutu poddania grodu Muszyna, należy domniemywać w oparciu o inne źródła, ze Ściborowi, wojewodzie siedmiogrodzkiemu, w 1411 roku.
101766Na komorze celnej w Muszynie odnotowano towar kupca Tomasza Topolskiego z Warszawy zawierający 290 beczek wina węgierskiego transportowany na 18 tratwach.
101805W Tyliczu zmarł ks. Józef Sfornkiewicz, miejscowy proboszcz od 25 października 1771 roku. Jest pierwszym wzmiankowanym duchownym wywodzącym się z Muszyny.
101887W wydawanym w Stanisławowie ilustrowanym piśmie dla dzieci i młodzieży Światełko ukazała się pierwsza część opowiadania Nasze wakacje autorstwa Stanisławy Serafińskiej, siostrzenicy żony Jana Matejki - Teodory, w którym opisała wakacje w Żegiestowie.
101925Biskup Leon Wałęga podpisał akt erekcji parafii Krynica-Zdrój. Nowa parafia liczyła 920 osób obrządku łacińskiego i obejmowała tereny: Krynica-Zdrój, Krynica-Wieś i Słotwiny. Pierwszym proboszczem mianowany został ks. Roman Duchiewicz (ur. 6 lutego 1890 roku w Pilznie, zm. 14 sierpnia 1953 roku w Krynicy i tam pochowany).
111895Gazeta Związek Chłopski pisze, że w Muszynie znaleziono na polu zwłoki dwóch kobiet (matki i córki), które prawdopodobnie jeszcze w zimie zaskoczone przez zawieję śnieżną, zabłąkały się i zamarzły.
111905Seweryn Mściwujewski, przyszły zasłużony lekarz w Muszynie, słuchacz II roku wydziału medycznego został przyjęty, jako członek zwyczajny, do Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otrzymał legitymację numer 647.
121885Krynica - tygodnik poświęcony ojczystym Zakładom zdrojowo - kąpielowym pod redakcją dra Michała Zieleniewskiego zamieszcza korespondencję z Muszyny, w której autor pisze o staraniach, aby po 30 latach przenieść ponownie sąd z Krynicy do Muszyny, w oparciu o uchwałę Sejmu z 24 sierpnia 1877 roku.
121902W Bochni zmarł ks. Ignacy Daniec, który w latach 1869-1888 decyzją biskupa ordynariusza tarnowskiego Józefa Pukalskiego pełnił funkcję kapelana w zdrojowisku krynickim. Przed objęciem stanowiska w Krynicy ks. Daniec pełnił funkcje duchowne w Niedźwiedziu, gdzie został przeniesiony pod naciskiem władz austriackich z powodu patriotycznych kazań głoszonych w Bochni.
121904Do Krynicy przyjechał JE Namiestnik Andrzej hr Potocki. Panie z Krynicy prosiły o stałego księdza dla zdrojowiska. Ponadto Kryniczanie prosili o: oddzielenie zdrojowiska od gminy wiejskiej, regulację Kryniczanki, wodociągi dla calego zdrojowiska, kanalizację i regulację dróg, a także o ulgi podatkowe. Izraelici kryniccy prosili o oddzielenie ich od gminy izraelickiej w Nowym Sączu. Namiestnik uznał słuszność zgłoszonych petycji i obiecał swoje poparcie.
121928Jako dodatek do numeru 20 "Bluszczu", ilustrowanego tygodnika kobiecego, ukazał się numer 5 miesięcznika "Kultura Ciała" pod redakcja dr Julji Świtalskiej, a w nim obszerny tekst dra St. Lewickiego z Krynicy zatytułowany "Dokąd mają wyjeżdżać na lato kobiety chore?".
121929Koło Krynickie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, podlegające pod Oddział PTT "Beskid" w Nowym Sączu, zostało przekształcone w Oddział PTT obejmujący Krynicę, Muszynę i Żegiestów.
121929Mikołaj Kwaśniewski, wojewoda krakowski, zwiedził Krynicę, przy okazji pobytu w Nowym Sączu, gdzie uhonorował starostę Wawrzyńca Typrowicza krzyżem oficerskim "Polonia Restituta".
121929Głos Podhala poinformował o działalności muszyńskiego koła Narodowej Organizacji Kobiet założonego w roku 1925. Aktywnie działały m.in. panie Schram i Parylewicz.
121935Rzemieślnicy z Muszyny i Krynicy uczestniczyli w Nowym Sączu w Zjeździe Rzemiosła Podhalańskiego. W przyjętej rezolucji postulowano utworzenie taniego kredytu, uchwalenie ustawy podatkowej z odrębnymi stawkami ubezpieczeniowymi dla rzemieślników oraz skuteczne zwalczanie nielegalnej konkurencji.
121948W Muszynie urodził się wybitny poeta Adam Ziemianin. Autor tekstów publikowanych również w "Almanachu Muszyny". Więcej info na www.adamziemianin.pl
131867Na posiedzeniu "komisyi balneologicznej" dr Dietl gorąco przemawial "o znakomitej ważności lekarskiej wody słotwińskiej". Poinformowal o tym fakcie dr M. Zieleniewski, lekarz rządowy c.k. Zakładu zdrojowego w Krynicy.
131871Czasopismo Ilustrowane Tygodniowe KŁOSY zamieściło teksty promujące uzdrowisko Krynica oraz rysunki: Hotel Warszawski, Hotel pod trzema różami, Łazienki, Zdrój i chodnik, a także mapę najważniejszych zakładów zdrojowych w Galicyi i Bukowinie.
131935W Muszynie odbyło się nadzwyczajne uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej i Zarządu Miasta poświęcone pamięci zmarłego Pierwszego Marszałka Polski śp. Józefa Piłsudskiego. Rada Miejska wysłała depesze kondolencyjne do Prezydium Rady Ministrów i Pani Marszałkowej Piłsudskiej.
141352Kazimierz Wielki zlecił lokację wsi Andrzejówka nad Czarnym Potokiem.
141899Najstarszej daty karta korespondencyjna z Żegiestowa w kolekcji AM, przestawiająca widok ogólny Żegiestowa i Popradu, wydana nakładem Kamila Bauma z Tarnowa.
141907Wydział Krajowy we Lwowie odezwą ustanawia kierownictwo trasy kolejowej Muszyna - Krynica dla wypracowania szczegółowego projektu. Kierownikiem zostaje Maurycy Machalski.
141935Rozpoczęły się trwające do 21 maja muszyńskie obchody żałobne dla uczczenia zmarłego Marszałka Piłsudskiego, Honorowego Obywatela Muszyny. Złożyły się na nie nabożeństwo żałobne odprawnione prze ks. Józefa Gawora, żałobne posiedzenie Rady Miasta z przemówieniami burmistrza Antoniego Jurczaka i wiceburmistrza dra Jana Jędrzejowskiego, żałobne zebranie sędziów i wiec mieszkańców z przemówieniem dra Zygmunta Sygulińskiego, uroczyste akademie z deklamacjami Stefanii Stopówny, Janiny Tyliszczak, Jadwigi Bur i Cecylii Bukowskiej.
141937Zmarł dr Emanuel Zarzycki, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VI Zjazdu Lekarzy w Krynicy, długoletni prezes Stowarzyszenia Lekarzy w Krynicy.
151449Ostatni odnotowany dokument, w którym Mikołaj Komorowski, herbu Korczak, przedstawił się jako tenutarius i capitaneus Muszyny.
151818W Rzeszowie urodził się Feliks Jan Szczęsny Morawski. Malarstwo studiował u Jana Maszkowskiego (1793-1865) we Lwowie, a następnie (1839-1841) w Akademii Wiedeńskiej. Po powrocie był we Lwowie kustoszem zbiorów artystycznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wiele wędrował po Galicji rysując obiekty zabytkowe. Pisał rozprawy w dziedzinie sztuki, historii i starożytnictwa. Napisał pierwszą, fundamentalną dla badaczy regionu monografię Starego Sącza pt. Sądecczyzna (t. 1 wydany w 1863, t. 2 w 1865). Był autorem powieści historycznej Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej z r. 1769 (Kraków 1864). Inne jego książki to m.in. Arianie polscy (1906) (opis losów arian - braci polskich na Pogórzu Karpackim), Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem oświęcimskiem, Pra-Sławianie i pra-Łotwa, Świat boży i życie na nim (1871), Wyrazy fenickie w mowie polskiej (1885). Angażował się patriotycznie: w okresie Wiosny Ludów był członkiem Gwardii Narodowej we Lwowie (1848), a potem uczestniczył w Powstaniu Styczniowym. Patron Honorowej Nagrody Sądecczyzna.
151915Ck starosta sądecki Tański uchyla obowiązujący od jesieni 1914 roku zakaz używania dzwonów kościelnych. W tym czasie władze w Wiedniu polecają odprawić "dziękczynne nabożeństwa z powodu odniesienia w ostatnich dniach zwycięstw i wyparcia nieprzyjaciela ze znacznej części kraju".
151928W gmin wiejskich Krynica-Wieś i Słotwiny wyłączono część obszarów i przyłączono je do gminy miejskiej Krynica-Zdrój.
151932W sali balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy prezes Stowarzyszenia Lekarzy w Krynicy dr Ludwik Korybut Daszkiewicz otworzył obrady IV Zjazdu Lekarzy.
151937W Krakowie ukazał się numer 5 miesięcznika "Młoda Polska" poświęcony Ziemi Sądeckiej, w którym wspomina się także Muszynę, Krynicę i Żegiestów. Pismo było organem Małopolskiego Związku Młodzieży Ludowej przy M.T.R i wychodziło pod redakcją Wincentego Styrylskiego.
152018Dla uczczenia przypadającej w tym dniu dwusetnej rocznicy urodzin Szczęsnego Morawskiego, w Starym Sączu - mieście, w którym spędził wiele lat swojego aktywnego i twórczego życia, odbyło się Obywatelskie Spotkanie. Jego organizatorem była Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Wydarzeniu życzliwie patronował i uczestniczył w nim burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. W programie uroczystości wysłuchaliśmy referatów: „Szczęsny Morawski, pionier opisu dziejów Sądecczyzny” – dr Agata Tobiasz, „Ślady Szczęsnego Morawskiego w Starym Sączu” – Andrzej Długosz, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, „Znaczenie prac Szczęsnego Morawskiego dla badania dziejów Sądecczyzny” – dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, oraz „Laureaci Nagrody ‘Sądecczyzna’ im. Szczęsnego Morawskiego” – Bożena Mściwujewska-Kruk, sekretarz kapituły Nagrody, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”.
161715Prawdopodobnie wtedy poświęcono kapliczkę św. Jana Nepomucena stojącą do dziś na muszyńskim Rynku. Wybudowano ją po powodzi z 1713 roku z inicjatywy rajców Macieja Szwarcowskiego, Klemensa Krzysztofiaka oraz Jana Woźniaka.
161902W Sosnowcu urodził się Jan Kiepura, znakomity światowej sławy artysta, właściciel Hotelu Patria w Krynicy.
161920Na posiedzeniu Wydzialu O.S.P. w Muszynie uchwalono zorganizowanie w pierwszy dzień Zielonych Świąt "Dnia kwiatka" na cele O.S.P. Wydział przeznaczył 1000 sztuk kwiatów do sprzedania, bez względu na cenę (łaskawe datki). Czysty dochód wyniósł 1376 Marek.
161945W Muszynie odbył się pogrzeb Teodory z Mecenseffych Medweckiej, żony Antoniego, która ostatnie lata życia spędziła w Wierchomli.
171885Ukazał się pierwszy numer "Krynicy" pisma poświęconego sprawom polskich zdrojowisk, którego redaktorem i wydawcą był inżynier Bronisław Babel, wlaściciel "Willi Ułana" oraz "Willi białego Orła". We wstępie przedstawiono program pisma, ponadto sporo o potrzebie budowy domu zdrojowego w Krynicy oraz obszerna korespondencja z Muszyny, której autor krytycznie odnosi się do starań magistratu o powrót po 30 latach sądu z Krynicy do Muszyny, uważa że cała energia winna iść w kierunku poprawy warunków pobytu gości.
171906Wycieczkę do Krynicy i Żegiestowa odbyli uczniowie C. K. Gimnazyum Wyższego w Nowym Sączu, o czym wspomniano w sprawozdaniu za rok szkolny 1906, podpisanym przez c. k. Dyrektora Stanisława Rzepińskiego.
171932Na lwowskim Łyczakowie urodził się Ryszard Pędrak-Janowicz, pracownik naukowcy PŚ, a następnie PPU Krynica, wszechstronny sportowiec, ale przede wszystkim saneczkarz, medalista mistrzostw świata, olimpijczyk. Mieszkał przy Starej Drodze w Krynicy, przed wojną jego mama kierowała "Romanówką", dzisiejsze Muzeum Nikifora. Zmarł w Krakowie 3 lutego 2004 roku.
171946Raport dowódcy kompanii wojska polskiego porucznika Józefa Dłużaka informuje o krokach podjętych przez wójta Muszyny, proboszcza Tylicza ks. Jana Dryja oraz władz Wierchomli mających na celu powstrzymanie deportacji rodzin łemkowskich.
172005Minister Zdrowia unieważnił decyzję przejęcia Zakładu Zdrojowego Żegiestów-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa. Po odwołaniach ze strony Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Najwyższy Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję Ministra Zdrowia w dniu 18 października 2012 roku.
181288PIERWSZA ZNANA PISEMNA WZMIANKA NAZWY MUSZYNA (MUSSINA). Podpisano ugodę między biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa a Bogusławą, bratanicą scholastyka Wysza, i jej mężem komesem Mironiegiem, synem kasztelana połanieckiego Dzierżykraja. Dokument poświadcza rezygnację Bogusławy i Mironiega z pretensji do Muszyny.
181449Mikołaj Pikarian, pochodzenia włoskiego żupnik wielicki, tenutariusz muszyński, podpisał się pod dokumentem jako "capitaneus Muschinensis".
181913Z lekkim opóźnieniem w Krynicy odbyły się obchody rocznicy Konstytucji 3 maja, rozpoczęte solennym nabożeństwem w trakcie którego kazanie wygłosił ks. proboszcz Jasiak, a następnie pochód prowadzony przez członków "Sokoła" przeszedł pod pomnik Adama Mickiewicza, gdzie przemówili dr Kmietowicz i prezes "Sokoła" Albinowski.
181946W Wierchomli Wielkiej grupa umundurowanych i uzbrojonych ludzi zabrała Władysławowi Skorusie mundur amerykański, patrolowi straży pożarnej mundury i pasy, Stefanowi Miejskiemu krowę, leśniczemu zegarki i garderobę, Wasylowi Dziubińskiemu konia i wóz, rolnikowi Keklakowi krowę, a na bacówkach powyżej wsi zabrali ser owczy.
181991Zmarła Kunegunda Jeżowska ze Złockiego, znana z rzeźb w glinie postaci muszyńskich Żydów.
181996Zmarł Tadeusz Borzemski, absolwent szkoły Podchorążych w Komorowie, porucznik, ranny we wrześniu 1939, barwna postać Muszyny.
191480W Brzeźnicy w ziemi sieradzkiej zmarł Jan Długosz herbu Wieniawa (ur. 1 XII 1415) historyk , duchowny, kronikarz. W dokumencie Księga Jedenasta. Rok Pański 1410 wspomniał Muszynę.
191863Hrabia Szirmaj sprzedał Legnave Jurajovi Beskydovi i 47 miejscowym chłopom. Rodzina Szirmajów była właścicielem Legnavy od roku 1694. W roku 1755 hrabia Tomasz Szirmaj wybudował w miejscu dawnego klasztoru i stojącej na jego miejscu drewnianej kapliczki kapliczkę murowana, która po kilku remontach stoi do dzisiaj.
191885Czasopismo "Czas" poinformowało o uzasadnionych staraniach o uruchomienie przystanku kolejowego w miejscowości "Wirchomla wielka" obok budki numer 97 między przystankami Piwniczna i Żegiestów.
191887Pismo Świętej Kongregacji Szerzenia Wiary dla Spraw Wschodnich do jego Eminencji Josyfa Sembratowycza, Metropolity Halickiego, Arcybiskupa Lwowskiego (obrządku greckokatolickiego) w którym nakazuje Biskupom, "by kategorycznie zabronili stawiać nowe trójramienne krzyże, czy to z dolnym skośnym ramieniem, czy też o trzech ramionach podobnych i równoległych; te zaś, które istnieją, aby starali się powoli i dyskretnie zlikwidować, gdy nadarzy się odpowiednia okazja". Dotyczyło, jak wiadomo, obrządków greckokatolickiego i łacińskiego w miejscowościach położonych na terenie historycznego państwa muszyńskiego.
191904Biskup tarnowski Leon Wałęga dekretem mianował ks. Stanisława Szablowskiego, wikariusza muszyńskiego, księdzem ekspozytem w Krynicy i zobowiązał go do w niej zamieszkania i prowadzenia tam duszpasterstwa.
191932"Glos Podhala" poinformowal o kursie kulinarnym dla kobiet zorganizowanym w Muszynie z inicjatywy dyrektora szkoły Józefa Poslusznego. Kurs prowadzila Jadwiga Rzepkówna.
192019Podczas gali zorganizowanej w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ogłoszono wyniki rankingu „GENIALNI LOKALNI GLOBALNI” im. Danuty Szaflarskiej. Ranking jest inicjatywą społeczną, której celem jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku i które zostały dostrzeżone oraz docenione w Polsce, a także poza nią. W wyniku tajnego głosowania kapituły spośród 21 zgłoszonych kandydatur laureatami rankingu za rok 2018 zostali: 1. Joanna Kulig 2. Weronika Gogola 3. Antoniusz Dietzius 4. Jakub Polaczyk 5. Monika Sznajderman 6. Wojciech Knapik 7. Filip Pławiak 8. Izabela Szafrańska 9. Georg Weiss. 10. Antoni Malczak. Nagrodę publiczności zdobyli Antoniusz Dietzius oraz Izabela Szafrańska. W uroczystości wzięły udział córki patronki rankingu Agnieszka Kilańska-Cypel oraz Maria Ekier, która zaprojektowała nagrodę główna oraz dyplomy dla laureatów rankingu. W skład kapituły wchodzili: dr Monika Bryl, Anna Florek, Maria Ekier, Katarzyna Gajdosz-Krzak, Agnieszka Kilańska-Cypel, Wojciech Knapik, Ryszard Kruk, Krzysztof Kuliś, dr Maria Molenda, Wojciech Molendowicz, Dariusz Prończuk, Rafał Skąpski, Karol Szafraniec, Agnieszka Szling.
201802Zarząd Dóbr Muszyńskich zawarł umowę w sprawie dzierżawy zakładu kąpielowego w Krynicy z Pawłem Duchowskim, fryzjerem z zawodu, że tenże ma na własny rachunek i ryzyko umieszczać, podejmować i kąpać kuracjuszów, a pieniądze otrzymane za kąpiel i wynajem pokoi, oddawać raz w tygodniu przyjeżdżającemu z Muszyny urzędnikowi kameralnemu. Umowę Duchowski podpisał dwoma krzyżykami.
211895W Krynicy-Wsi urodził się Epiphanius Drowniak znany pod imieniem Nikifor Krynicki, Łemko, genialny malarz prymitywista.
211919Rada gminna w Krynicy-Zdroju uchwaliła wprowadzenie do obrotu handlowego bonów o wartości pięciu koron austro-węgierskich. Na bonach figuruje podpis naczelnika gminy dra Franciszka Kmietowicza.
211939W wyborach do Rady Gminy Muszyna wybrano 16 radnych "prorządowych", w tym 10 Rusinów i 6 Polaków. W Krynicy do Rady Miejskiej wybrano: 8 przedstawicieli Zjednoczenia Chrześcijańskiego, 3 - Zjednoczonej Listy Żydowskiej i 1 z PPS. Poinformował o tym "Głos Podhala".
211974Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego "Hajnik" uznano za rezerwat przyrody.
221903Ck Radca namiestnictwa i Starosta Jarosz sporządził protokół pokontrolny dotyczący muszyńskich fiakrów.
221930Pilotowany przez majora Witolda Prosińskiego samolot SPAD 61C1 spadl w centrum Krynicy.
221938Ukazał się 21. numer "Głosu Podhala" w calości poświęcony Krynicy.
231572Lazar Miejski, sołtys Miastka (obecnie Tylicz) wstawił się listem u wójta bardiowskiego Walentego Hańkowskiego za skrzywdzonym przez bardiowskich celników swoim stryjem, sołtysem Florynki, wysyłając Hańkowskiemu 50 lipieni.
231665Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667), hetman polny koronny i starosta spiski opuszcza zamek w Starej Lubowli rozpoczynając wojnę z królem Janem Kazimierzem. W tym okresie jego wojska pojawiły się w okolicach Muszyny.
231867Józef Ignacy Kraszewski pisze list do Szczęsnego Morawskiego w sprawie wydania "Materiałów do konfederacji barskiej". W odpowiedzi Morawski w dniu 24 czerwca napisal cytuję: "za zwrotem nakładu na podwody tj 25-20 fl. mógłbym dać planik obozu Marszałków pod Muszynką, kędy okopy znać doskonale i obozu Puławskiego pod Izbami, którebym zdjął na miejscu".
231923Rząd RP przyznał Żegiestowowi status uzdrowiska o charakterze użyteczności publicznej.
231947Uchwała Rady Ministrów PRL o przejęciu działalności uzdrowiskowej przez państwo, która objęła także obiekty położone w Dolinie Popradu, wydana w oparciu o ustawę z 3 stycznia 1946 roku o przejęciu i prowadzeniu przez państwo kluczowych gałęzi gospodarki narodowej.
231977Zmarł Stanisław Porth, zasłużony burmistrz Muszyny w trudnych latach 1939 - 1945, syn imigranta niemieckiego, działacz cechów rzemieślniczych w Muszynie.
241723Biskup Szaniawski dokonał urzędowego wprowadzenia do parafi muszyńskiej plebana Jana Raczyńskiego.
241937Tygodnik "Kuryer Literacko-Naukowy" opublikował obszerny tekst profesora Uniwersytetu Poznańskiego dra Lubicz-Niezabitowskiego na temat stróży-zameczku w Rytrze.
251845W Muszynie urodził się Jan Buszek, wielce zaslużony lekarz, fizyk miasta Krakowa. Jego losy i zasługi sanitarne opisał dr Rafał Żebrowski na łamach AM2015.
251912W Muszynie urodził się Franciszek (Frank) Kmietowicz, żołnierz Wojska Polskiego we Francji po napaści Niemiec na Polskę w roku 1939, internowany w Szwajcarii, a nastepnie emigrant w Kanadzie, autor szeregu prac naukowych i beletrystycznych. Milośnik Muszyny, której monografię własnym sumptem wydał w roku 1996. Zmarl w Muszynie w roku 1997 i zostal pochowany na miejscowym cmentarzu.
251933W Andrzejówce urodziła się Maria Semczyszak, mistrzyni świata w saneczkarstwie (Krynica 1958). Wyszła za mąż za Jana Hascaka i zamieszkała w Sabinowie na Słowacji, pracowała tam jako nauczycielka. Siostra długoletniego sołtysa Andrzejówki Juliana Semczyszaka.
252014W Andrzejówce zmarł Julian Semczyszak (ur. 1929) powszechnie szanowany wieloletni sołtys Andrzejówki od 1961 do 2007 roku.
261857Dr Michał Zieleniewski został powołany na funkcję lekarza zdrojowego w Krynicy-Zdroju i pełnił ją do roku 1887.
261911W Krynicy spotkała się Komisja techniczno-policyjna powołana dla odbioru linii kolejowej z Muszyny do Krynicy. W spotkaniu uwiecznionym na fotografii wzięli udział między innymi burmistrz Muszyny Leopold Hetper oraz Ferdynand Gisman, kierujący budową.
261938Muszyna i Krynica przyznały honorowe obywatelstwo Pułkowi Strzelców Podhalańskich z Nowego Sącza.
271883Rada Szkolna Krajowa podjęła decyzję o utworzeniu w Krynicy dwóch szkół etatowych: jednej jednoklasowej dla osady wiejskiej kierowanej przez Aksentego Sawczaka i drugiej dla zakładu zdrojowego pod kierunkiem Józefa Konarskiego.
271935W Muszynie założono oddział Ligi Morskiej, prezesem został dr Zygmunt Syguliński, wiceprezesami nadleśniczy Ajdukiewicz i burmistrz Antoni Jurczak, sekretarzem sędzia Krasuń, skarbnikiem naczelnik Urzędu Celnego Ogrodnik.
272014W Krakowie zmarła Małgorzata Przyboś, dlugoletnia współpracownica "Almanachu Muszyny", członek założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny. Dla upamiętnienia jej zasług na polu edukacji SPAM ustanowił stypendium jej imienia pryznane na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016.
281288Książę Leszek Czarny zatwierdził umowę z 18 maja 1288 roku i potwierdził zapis osady Muszyna przez scholastyka Wysza na rzecz biskupa Pawła z Przemankowa.
281889Chłopski Komitet Wyborczy, który powstał w Chełmcu kolo Nowego Sącza przez wyborami do Sejmu Krajowego, wydał odezwę pt. "Do braci włościan Rusinów w powiecie krynickim".
281910Do Krynicy porannym pociągiem przybył J.E. Namiestnik Michał Bobrzyński. W Domu Zdrojowym przywitali go reprezentanci gminy oraz lekarze zdrojowi. Namiestnikowi towarzyszył baron Bubna. O problemach głównego źródła mówili: dr Merunowicz, zarządca zdrojowy i fizyk dr Biesiadzki oraz dr Kmietowicz. J.E. Namiestnik obiecał że rząd podejmie budowę nowych łazienek oraz kanalizację Krynicy i regulację Kryniczanki.
282005Uruchomiona została strona internetowa www.biblioteka.muszyna.pl oraz angielska wersja strony www.almanachmuszyny.pl
291832W Krynicy umiera i zostaje pochowany w Muszynie dr Franciszek Stirba von Stirbitz. W 1814 roku mianowany lekarzem miejscowym w kąpielach krynickich, wielce zasłużony dla rozwoju zdroju. Autor pierwszej pracy naukowej źródłach mineralnych Krynicy. Urodził się 18 X 1783 (inna data 14 stycznia 1780) w Nowym Sączu. Matka Józefa, ojciec Wacław z pochodzenia Czech - był tam chirurgiem obwodowym. Dokładne miejsc pochówku nie jest znane.
291877Tygodnik Krynica podaje, że Podróż do Krynicy ułatwiaja codzienne pociągi kolei żelaznej Tarnowsko-Leluchowskiej, tudzież omnibusy ze stacji Muszyna-Krynica do samego Zakładu zdrojowego dojeżdżające.
291911Otwarto odcinek kolei linii lokalnej Muszyna - Krynica długości 11,096 km. Konstrukcje mostów wykonała krakowska firma L. Zieleniewski. Tabor stanowiły 2 lokomotywy, 3 wagony osobowe oraz 6 towarowych. W roku 1911 przewieziono 43.024 pasażerów oraz 6.151 ton towarów. Pierwszym zawiadowcą stacji kolejowej w Krynicy został mianowany Karol Gisman, brat Ferdynanda kierującego budową.
301765Z polecenia starosty Idziego Fihausera zebrał się w ratuszu Sąd Wielki, przed którym stanęła Maruszka Teliszczak z Jastrzębika za dzieciobójstwo. Maruszka zeznała, że jako panna idąc po kwaśną wodę spotkała parobka Danko Kosturowa, który powiedział, że się z nią ożeni, więc popełniła z nim cudzołóstwo. Po trzecim przypiekaniu przyznała, że dziecko urodziła żywe, ochrzciła w potoku, a następnie zakopała w łozinach. Maruszka została ścięta mieczem na wzgórzu Podszubienicą, a ciało jej kat przebił kołem. Jest to ostatni zapis w księdze Sądu Wielkiego w Muszynie.
301807Bosewitzowi oddano w dzierżawę dom "Pod Orłem". Był to pierwszy budynek murowany w Krynicy. Został zaprojektowany przez Burggalera.
301887Urodziła się Anna Czartoryska, artystka malarka, mieszkanka Krynicy-Zdroju. Prowadziła galerię w willi Romanówka. Jeden z jej obrazów znajduje się w Willi Wanda. Zmarła 3 maja 1980 roku, pochowana w Krynicy.
301904Nastąpił rozdział parafii muszyńskiej i erekcja samoistnej ekspozytury w Krynicy, połączona z aktem urzędowego oddania nowej parafii Krynica i kościoła nominatowi ks. Stanisławowi Szablowskiemu. Aktu dokonał dziekan starosądecki ks. Jakub Jan Rozwadowski w obecności ks. Andrzeja Gruszki, proboszcza Muszyny.
301906W Rymanowie urodził się Ignacy Potocki, dr inż. balneolog, ekspert ONZ. Podczas wojny w AK. W 1948 został dyrektorem Okręgu Uzdrowisk Karpackich w Krynicy Zdroju. Autor książki "Krynica i uzdrowiska doliny Popradu". Zmarł w Warszawie 8 listopada 1994 roku. Pochowany w Rymanowie, gdzie jego dziadkowie byli właścicielami zakładu zdrojowego.
311936Nowiny Podhalańskie informują, że założona w 1897 w Muszynie Kasa Stefczyka należy do najstarszych w regionie sądeckim.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59