Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2024 roku , Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Fundusz stypendialny


Redakcja rocznika
Bibliografia
Zbiory Almanachu
Indeks nazw geograficznych
Indeks nazwisk
Spotkania przyjaciół
Forum Prasy Sądeckiej

Co, gdzie, kiedy ?
INFORMATOR


Kalendarium historyczne
Zapowiedzi
Konkurs Fotograficzny
Inne konkursy
Prasa o Almanachu
Kącik multimedialny


KAMERA W OGRODZIE

Stemple okolicznościowe


z okazji wydania
X rocznika
Almanachu Muszyny
*


z okazji wydania
XV rocznika
Almanachu Muszyny

*

 

W Ratuszu Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu wręczone zostały Honorowe Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego, w ramach dorocznych XIII i XIV edycji za książki o tematyce historycznej, wydane w latach 2019 i 2020. Decyzję organizatorów konkursu - Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - przedstawiła Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna "Almanachu Muszyny".

XIII edycja za rok 2019 - Nagrodzono dwie książki Marek Smoła, Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko - . kościół - życie religijne, T. 1-2, S-CAN Wydawnictwo, Tarnów 2019 oraz O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy... Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka, oprac. Sylwester Rękas, - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa i Archiwum Narodowe, Kraków 2019.

XIV edycja za rok 2020 - Nagrodzono trzy książki oraz przyznano Nagrodę Specjalną Krakowiacy, Lachy, Górale. Stroje wsi małopolskiej, T. 1-10, red. Maria Brylak-Załuska, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, Nowy Sącz 2020; Niedzica 1320-2020. Monografia, red. Anna Mlekodaj i Elżbieta Łukuś, Wydawnictwo "Zachylina", Niedzica 2020 oraz Metryka Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787, 1829), oprac. i wydał Julian Dybiec, Kraków 2020.

Przyznano także Nagrodę Specjalną za całokształt wieloletnich wysiłków na rzecz badania historii Sądecczyzny. Otrzymał ją Tadeusz Duda, autor książki Starosądecki słownik biograficzny. Uczestniczący w uroczystości starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski odznaczył laureata - Złotym Jabłkiem Sądeckim. Pamiątkowe plakiety dla laureatów Nagrody przygotował sądecki konserwator zabytków Józef Stec.

W 2022 r. przyznana zostanie jubileuszowa XV Nagroda "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego za książki wydane w 2021 r. Zaktualizowany zostanie regulamin Nagrody oraz uzupełniony skład jej Kapituły.

 

 

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI NAGRODY "SĄDECCZYZNA" IM. SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO:

2007 - dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego

2008 - Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego 1908-2008

2009 - Jerzy Giza, Nowosądecka Lista Katyńska

2010 - dr Józef Skrabski, Kościoły Grybowa

2011 - ks. dr Jan Kudelka, Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939-1945

2012 - Grzegorz Olszewski, Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego. Księga pamięci

2013 - dr Anna Janota-Strama, Stadniccy herbu Szreniawa z Nawojowej. Dzieje rodu

2014 - Grzegorz Olszewski, Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej oraz praca zbiorowa pod red. dr. Dawida Golika, Masz synów w lasach, Polsko... Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956

2015 - Janusz Hetmańczyk, Koloniści józefińscy w Zagorzynie koło Łącka oraz prace zbiorowe: Niepokalanki w Nowym Sączu. Katalog wystawy październik - grudzień 2015, oprac. red. Leszek Migrała; Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej pod red. Grzegorza Olszewskiego

2016 - dr Sławomir Wróblewski, Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu oraz Bogdan Potoniec, Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie

2017 - Wybrane sandecjana w zbiorach Archiwum Państwowego w Lewoczy. Nagrodzone dzieło jest pracą zbiorową, koordynator projektu - Beata Wierzbicka, redakcja naukowa - dr hab. Ewa Danowska oraz ks. prof. dr hab. Józef Marecki

2018 - dr hab. Marcin Przybyła, Przeszłość, pamięć i dziwne ruiny: archeologiczne odkrycia na Górze Zyndrama w Maszkowicach oraz dr Piotr Łopatkiewicz i dr Tadeusz Łopatkiewicz, Szkicownik Stanisława Wyspiańskiego z naukowo-artystycznej wycieczki w Sądeckie, Gorlickie i Grybowskie z roku 1889.

 

 

Fot. Piotr Droździk.

 

 

 

 

powrót

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59