Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 roku , Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Roczniki Sądeckie


litery A - F
litery G - L
litery M - S
litery T - Z
O zbiorach
strona główna

UWAGA: Nazwiska autorów, tytuły dzieł i podtytuły podajemy w pisowni oryginalnej.

 • Album Krynicy, 16 zdjęć heliotypjowych, Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, Wyk. Zakł. Graficzne "Akropol" Kraków.
 • Aleksander Tadeusz, Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870-1990, Oficyna Literacka , Kraków 1993, s. 856.
 • Almanach Tatrzański, Rocznik Tatrzaństwa 1894/95, nakładem J. Gażka, Lwów 1894, reprint KAW , Kraków 1990 nr 767 s. 168.
 • Artymiak Antoni, Ziemia sądecka jej zdrojowiska letniska i tereny turystyczne, Nakładem Nowosądeckiego Komitetu Powiatowego, Nowy Sącz 1930, s 30.
 • Bronisław Babel Inż. Wspomnienie z Krynicy z 28 widokami z Krynicy, Drukiem R.J. Pisza, Nowy Sącz 1896, s 144.
 • Banach Andrzej, Pamiątka z Krynicy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, s. 118.
 • Bartosz Adam, Nie bój się Cygana, Pogranicze, Sejny 1994, s. 206.
 • Bartoszewicz Kazimierz, Dzieje Galicyi, jej stan przed wojną i "wyodrębnienie", nakład Gebethner i Wolff, Kraków 1917, s. 215.
 • Bębynek Władysław, Starostwo Muszyńskie Własność Bikupstwa Krakowskiego, Lwów 1914, s. 75.
 • Beiersdorf Zbigniew, Krasnowolski Bogusław, Stary Sącz, zarys historii rozwoju przestrzennego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 184 plus ilustracje.
 • Beuermanowa Zofia, Żegiestów-Zdrój i okolice, przewodnik turystyczno-wczasowy, Wydawnictwo FWP, Warszawa 1953, s. 24.
 • Chalupecky Ivan, Inventar spisskeho starostovstva z roku 1758, Z minulosti Spisa, Rocenka Spisskeho Dejepisneho Spolku v Levoci, Levoca 1998, s. 81-89 (ponadto w tekście wybór literatury słowackiej o Spiszu).
 • Chalupecky Ivan, Wolf Vladimir, Majerech Ferdinand, Chram Sv. Jakuba v Levoci, Dielo Majstra Pavla, Proart, 1994, s. 64.
 • Chrzanowski Tadeusz, Krynica, Wydawnictwo "Sport i Turystyka" Warszawa 1980, s. 106.
 • Chrzanowski Tadeusz, Marian Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 741.
 • Chwalewik Edward, Zbiory Polskie, Archiwa, Biblioteki, Gabinety, Galerie, Muzea i inne zbiory pamiątek w Ojczyżnie i na Obczyźnie, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Tom I, 1926, s. 490, Tom II, 1927, s. 559, reprint KAW 1991.
 • Czempiński Jan, Kazimierz Pułaski - w 150 rocznicę bohaterskiego zgonu rycerza wolności na polu chwały, Warszawa 1929, s. 80.
 • Dietl Józef Profesor, Pogląd na ruch i postęp zdrojowisk krajowych w roku 1859, O zużytkowaniu wód mineralnych krajowych, odbitka z T. XXVII Rocznika c.k. Tow. Nauk. Krak., w Drukarnii c.k. Uniwersytetu Jagiell. Kraków 1860.
 • Dietl Józef Pierwszy Prezydent Miasta Krakowa Znakomity Lekarz Profesor i Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Patrjota Polski w 50 rocznice śmierci, pod redakcją Prof. Władysława Szumowskiego, nakładem Gminy Miasta Krakowa, 1928 ss 164, zawiera m in. opracowania: Ludomił Korczyński Dietl jako balneolog, Henryk Barycz: Dietl w walce o unarodowienie i zreformowanie szkół galicyjskich (1860-1866).
 • Dobrzyński J. Kolago C, Krynica, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy Kraj s. 40.
 • Dolina Popradu i jej uzdrowiska Rytro, Piwniczna, Łomnica, Żegiestów, Muszyna, Krynica i inne, nakładem Towarzystwa Przyjaciół Doliny Popradu, Drukarnia Józefa Styfiego w Przemyślu, Żegiestów 1935/36, s. 62.
 • Dworzaczek Włodzimierz, Hetman Jan Tarnowski, z dziejów możnowładztwa małopolskiego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1985, s. 475.
 • Dzieje Miasta Nowego Sącza, Tom I, pod redakcją Feliksa Kiryka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1992, s. 836.
 • Dzieje Miasta Nowego Sącza, Tom II, pod redakcją Feliksa Kiryka i Stanisława Płazy, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1993, s. 650.
 • Dzieje Miasta Nowego Sącza, Tom III, pod redakcją Feliksa Kiryka i Zygmunta Ruty, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1996, s. 1004.
 • Dziennik Krynicki z podtytułem Organ Zdrojowy, Nr: 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 48,50, 55, 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, z podtytułem Organ poświęcony sprawom zdroju i jego kuracjuszów, Nr: 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 99, 100, 101, 102, wydane w okresie od 20 VI do 5 X 1929, Redaktor nacz. i odpow. Edmund Bieder, Drukarnia "ARS" w Krynicy.
 • Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem, Rocznik 1899, Drukarnia Władysława Łozińskiego we Lwowie, s 345.
 • Eliasz Walery, Z podróży po Spiżu, Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, Tom III, nakład Towarzystwa Tatrzańskiego, Kraków, 1878, s 63-83 odbitka ksero.
 • Falkowski J., Pasznycki B., Na pograniczu Łemkowsko-Bojkowskiem, nakładem Towarzystwa Ludoznawczego, Lwów, 1935, s. 128, reprint Kryciński, Wraszawa, 1991.
 • Fałkowski Wojciech, Elita władzy w Polsce za panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492), Wydawnictwo Fundacji "Historia pro Futuro", Warszawa 1992, s. 206.
 • Fras Zbigniew, Galicja, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 208

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59