Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 roku , Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Roczniki Sądeckie


litery A - F
litery G - L
litery M - S
litery T - Z
O zbiorach
strona główna

UWAGA: Nazwiska autorów, tytuły dzieł i podtytuły podajemy w pisowni oryginalnej.

 • Tokarz Władysław Dr, Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783, Akademia Umiejętności, Kraków 1909, s. 400.
 • Trajdos Tadeusz M., Dekanat spiski diecezji krakowskiej w świetle wizytacji 1728 roku, Nasza Przeszłość, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy, Kraków 1998, s. 113-157.
 • Tygodniowy Kurier Podhalański, wydanie specjalne Nr 30 z 25 lipca 1927, Nowy Sącz.
 • Udziela Seweryn, Ziemia łemkowska przed półwieczem, nakładem Towarzystwa Ludoznawczego, Lwów 1934, s. 83.
 • Urban Wacław, Znaczenie archiwów Bardiowa i Preszowa dla badania dziejów Małopolski, Małopolskie Studia Historyczne R. IV z. 2 (13) s. 73-83, Kraków 1961.
 • Wąsowicz Zygmunt dr, Krynica i jej środki lecznicze, Kraków 1925 s. 324. Egzemplarz zawiera dedykacje autora.
 • Wąsowicz Zygmunt dr, Krynica i jej środki lecznicze, Nakład ck Zarządu zdrojowego w Krynicy, Kraków 1901, s. 130.
 • Wąsowicz Zygmunt dr, Stara Krynica - Kartki z przeszłości uzdrowiska, Kraków 1932, s. 89.
 • Wasilewski Zygmunt, Proces Lednickiego, fragment z dziejów odbudowy Polski 1915-1924, Warszawa 1924, s. 510.
 • Węcowski Piotr, Działalność publiczna możnowładztwa małopolskiego w późnym średniowieczu, Itineraria kasztelanów i wojewodów krakowskich w czasach panowania Władysława Jagiełły (1386-1434) Wydawnictwo DIG, Warszawa 1998, s. 218.
 • Wieś i miasteczko materiały do architektury polskiej, wydawnictwo Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości nakładem Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1916, s. 216.
 • Wieś i miasteczko u progu zagłady, Materiały Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, PWN, Warszawa 1991, s. 233 (w tekście odniesienia do Muszyny).
 • Wroński Adam, Mazury i oberek na fortepian, nuty, nakładem Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego we Lwowie, drukowane w Wiedniu, 1889, s. 5.
 • Vetulani Armand, Ryszkiewicz Andrzej, Materiały dotyczące życia i twórczości Wojciecha Gersona, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Wrocław 1951, s. 139.
 • X.G., Treść dziejów kościoła polskiego i wykaz zbiorowy prawodawstwa politycznego i kształtu rządu w Polszcze, nakładem Kajetana Jabłońskiego w drukarni Piotra Pillera, Lwów 1846, s. 102.
 • XII. Sprawozdanie Zarządu Głównego Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej Rok 1895 i 1896, nakładem KTOL czcionkami Drukarni Związkowej pod zarządem A. Szyjewskiego Kraków 1897, s. 46.
 • Zieleniewski Michał dr, Krynica, jej wody alkaliczno-żelaziste i c.k. zakład zdrojowo-kąpielowy. Podręcznik informacyjny. Nakład Zakład Zdrojowo-Kąpielowy w Krynicy, Kraków 1881, s. 16.
 • Zieleniewski Michał dr, Mleko, serwatka i zętyca pod względem leczniczo zdrojowym, O napełnianiu wód mineralnych na sprzedaż rozsyłanych w ogólności z dołączeniem opisu napełniania szczawy żelezistej w Krynicy, odbitka z T. XXVII Rocznika c. k. Tow. Nauk. Krak., w Drukarnii c. k. Uniwersytetu Jagiell. Kraków 1860.
 • Zubrzycki J.S. Dr, Z podań Krynicy, nakład Księgarnia Marji Skulskiej w Krakowie, Lwów 1922, s. 44.
 • Zwiedzajcie przez Orbis Krynicę, nakładem Biura Reklamy "Star" Kraków, Drukarnia Literacka Kraków, 1935/36, s. 23 (wydanie polsko-niemieckie).
 • Żegiestów Zdrój, kąpiele ziemno-żelaziste, Zarząd Zdrojowy w Żegiestowie, drukiem Józefa Styfiego w Przemyślu, 1910, s. 16.
 • Żegiestów-Zdrój (nad Popradem), Styfi Przemyśl, s. 20 (na okładce kolorowy rysunek H. Uziembło).
 • Żegiestów-Zdrój Mało-Polska Nad Popradem, Drukarnia Józefa Styfiego w Przemyślu 1928 r., s. 10.
 • XII Sprawozdanie Zarządu Głównego Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej Rok 1995 i 1896, czcionkami Drukarni Związkowej, Kraków 1897, s. 46.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59