Dzisiaj jest wtorek, 23 lipca 2024 roku , Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

 

Roczniki Sądeckie


litery A - F
litery G - L
litery M - S
litery T - Z
O zbiorach
strona główna

UWAGA: Nazwiska autorów, tytuły dzieł i podtytuły podajemy w pisowni oryginalnej.

 • Galiciana Cracoviana - Leopolitana tudzież materiały do monografii innych miejscowości dawnej Galicji oraz Tatr - Pienin - Karpat, Katalog Antykwarski nr 10, wydany Księgarnia i antykwarnia I. Rubina, Lwów 1939.
 • Głos Krynicki, Niezależne pismo tygodniowe poświęcone sprawom Krynicy, Nr 1 - 15, od 4 VIII do 24 XI 1927, Wydawca Zygmunt Kamyk, Redaktor odpowiedzialny Piotr Lubicz Miszewski, Drukarnia "Głos Narodu" w Krakowie.
 • Głos Podhala, Tygodnik powiatów gorlickiego, jasielskiego, krośnieńskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, i żywieckiego, Nr 21 wydany jako Numer Krynicki z 22 maja 1938, Nowy Sącz.
 • Golachowski Kazimierz, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Nowym Sączu, Sądecka Oficyna Wydawnicza WOK, Nowy Sącz 1997, s. 289.
 • Golichowski Norbert O. ze Zakonu Braci Mniejszych, Błogosławiony Szymon z Lipnicy, nabożeństwo i żywot, uzupełnił i ponownie wydał ks. Tomasz Siemek, proboszcz tymowski, lipniczanin, XX Misyonarze, w Krakowie na Kleparzu, Kraków 1905, s. 108.
 • Gotkiewicz Marian, Polacy w Kapitule Spiskiej, Nasza Przeszłość XXXV, Kraków 1971, s. 135-149
 • Góralski Zbigniew, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988, s. 281 plus ilustracje.
 • Gustawicz Bronisław, Wycieczki Czorsztyńskie, Warszawa 1881, reprint KAW Kraków 1989 s. 269.
 • Hermanowicz Henryk, Roszko Janusz, Brzegami Popradu, Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa 1973, s. 118.
 • Jakób z pod Giewontu, Co dziś czynić Polakowi w Galicyj?, Kraków 1897, s. 32.
 • Janota Eug. Dr, Bardyjów. Historyczno-topograficzny opis miasta i okolicy, Kraków 1862, s. 221, reprint KAW Kraków 1991.
 • Janusz Bohdan, Karaici w Polsce, Księgarnia Geograficzna "Orbis", Kraków 1927, s. 113.
 • Jaworski Władysław Leopold Prof Uniw. Jagiell., Kodeks Cywilny Austriacki, Leon Frommer, Kraków 1903, s. 1085.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Tom I Województwo Krakowskie, Zeszyt 10 Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa, 1951 ss 52
 • Kmietowicz Franciszek dr senior, O Krynicy, zdrojowisku polskiem na Podhalu, referat, nakład Towarzystwa Właścicieli Realności w Krynicy-Zdroju, Zakład graficzny Romana Pisza w Nowym Sączu, 1933, s. 16.
 • Kmietowicz Franciszek dr senior, Z Podkarpacia Zachodniego, Kraków 1936, s. 72.
 • Kmietowicz Frank, Muszyna, Publikacja 800-lecia Muszyny 1209-2009, Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Muszyna 1996, s. 269
 • Kołodziejski Stanisław, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, 1994, s. 247.
 • Kornecki Marian, Z dziejów sztuki "państwa muszyńskiego" dawnego dominium biskupów krakowskich w Beskidzie Sądeckim, Teki Krakowskie III/1996 s. 25-72, Kraków 1996, (dokończenie) Teki Krakowskie IV/1997, Kraków 1997, s. 23-57.
 • Kroh Antoni, Sklep potrzeb kulturalnych, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 274.
 • Kruszelnicki Światosław, Dobrzyński Juliusz, Wczasy w uzdrowiskach Polski, Przewodnik Ilustrowany po zdrojowiskach, stacjach klimatycznych i kąpieliskach morskich, Centrala Wydawnicza Poznań, 1947, s. 64 (na okładce zdjęcie Krynicy).
 • Kruszelnicki Światosław, Dukiet Mieczysław, Krynica, Państwowy Zakład Zdrojowy, Centrala Wydawnicza Poznań, 1948, s. 208.
 • Krygowski Władysław, Krynica, Muszyna, Żegiestów, Piwniczna i okolice, Warszawa 1962, s. 99.
 • Krygowski Władysław, Przewodnik, Krynica, Muszyna, Żegiestów, Piwniczna i okolice, wydanie IV poprawione i uzupełnione, Sport i Turystyka, Warszawa 1974, s. 113.
 • Krynica, Album z 24 zdjęciami, nakładem Z. Wrześniowskiego w Krynicy
 • Krynica, Jednodniówka ilustrowana 1927, Kierownik Literacki Jan Czempiński, Wydawca Marjan Fuks.
 • Krynica, Królowa Wód Polskich, folder składanka, Wydawnictwo "Polski Znicz", Kraków, ca 1930.
 • Krynica, Państwowy Zakład Zdrojowo-Kąpielowy i Klimatyczny, nakladem Zarządu Zdrojowego w Krynicy, Drukarnia Anczyca, Kraków 1923 s. 13.
 • Krynica, Państwowy Zakład Zdrojowo-Kąpielowy, "Ryngraf" Kraków, 1929, s. 30 (na okładce kolorowy rysunek Alfreda Żmudy).
 • Krynica Państwowy Zakład Zdrojowo Kąpielowy i Klimatyczny, Nakładem Zarządu Zdrojowego w Krynicy, Kraków 1927, s 16.
 • Krynica, Sezon zimowy 1938/39, Szczegółowe informacje, Druk ARS Krynica, s 20
 • Kurek Jalu, Nad Czorsztynem się błyska, PIW Warszawa 1953, s. 196.
 • Kwiek Julian, Żydzi, Łemkowie, Słowacy, w województwie krakowskim w latach 1945-1949/50, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998, s. 233.
 • Lewicki Stanisław Dr, Przewodnik po Krynicy, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych "Ruch", Warszawa 1928 (?) s. 83.
 • Listy Matejki do żony Teodory 1863 - 1881, Nakładem Zarządu Domu Matejki, Kraków 1927, s. 212.
 • Loteczko Roman, Krynica w zimie, Turysta w Polsce, nr 2, 1934, Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, s. 21-25
 • Łemkowie i Łemkowszczyzna w Polsce, pod redakcją Andrzeja Zięby, Nakładem Akademii Umiejętności, Kraków 1997, s. 336.
 • Łemkowie w historii i kulturze Karpat, pod redakcją Jerzego Czajkowskiego, część druga, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 1994, s. 368.
 • Łętowski Ludwik Ks, Katalog Biskupów, Prałatów i Kanoników Krakowskich, Tom II Kraków 1852, s. 265.
 • Łuczyński Romuald dr, Państwowe Uzdrowisko Krynica, Nakładem P.P. "Polskie Uzdrowiska", Warszawa 1949 s. 47.

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59