Dzisiaj jest środa, 19 czerwca 2024 roku , Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Spis Roczników  

 


rocznik 2020
rocznik 2019
rocznik 2018

rocznik 2017

rocznik 2016
spis treści
-
rocznik 2015
spis treści
-
rocznik 2014
spis treści
-
rocznik 2013
spis treści
-
rocznik 2012
spis treści
-
rocznik 2011
spis treści
rocznik 2010
spis treści
-
rocznik 2009
spis treści
rocznik 2008
spis treści

rocznik 2007
spis treści
rocznik 2006
spis treści

rocznik 2005
spis treści
rocznik 2004
spis treści

rocznik 2003
spis treści
rocznik 2002
spis treści --
rocznik 2001
spis treści
rocznik 2000
spis treści

rocznik 1999
spis treści

rocznik 1998
spis treści

rocznik 1997
spis treści
rocznik 1996
spis treści

rocznik 1995
spis treści

rocznik 1994
spis treści

rocznik 1993
spis treści
rocznik 1992
spis treści

rocznik 1991
spis treści

 

strona główna

Almanach Muszyny 2008

SŁOWO DO CZYTELNIKA

Szybko doroślejemy, drodzy Państwo. Razem z "Almanachem Muszyny" dotarliśmy już do jego osiemnastki, progu dojrzałości. Na szczęście wciąż mamy sporo świeżych pomysłów na urozmai-canie Państwu wędrówki po historycznej ziemi muszyńskiej. Podobnie jak w minionych latach zapraszamy Czytelników na wycieczkę w przeszłość. Podróż w czasie zaczniemy od badania śladów, które nasi przodkowie zostawili na Baszcie, przez wieki siedzibie muszyńskich starostów. Po zamkowym wzgórzu i jego tajemnych zakątkach oprowadzi nas archeolog Barbara Chudzińska. Stamtąd przeniesiemy się do zacisznych archiwów, bada-jąc stare dokumenty. Przyjrzymy się razem z Kazimierzem Przybosiem falsyfikatowi, rzekomo z roku 1209, by zakończyć dyskusję o datowaniu pierwszej pisemnej wzmianki o Muszynie. Nasze miasto jest młodsze - przynajmniej na piśmie. Ponieważ kobiety zazwyczaj ujmują sobie parę lat (a Muszyna jest wszak rodzaju żeńskiego), więc powodów do zmartwienia nie ma... Za to warto pamiętać, że w tym roku upływa 720 lat od czasu, gdy Muszyna stała się obiektem ugody między komesem Mironiegiem i jego żoną a biskupem krakowskim Pawłem z Przemankowa, któremu Muszynę zapisał w testamencie Wysz, scholastyk kapituły krakowskiej. Dokumenty - zarówno sam akt ugody, jak i jej potwierdzenie przez księcia Leszka Czarnego - są autentyczne; rocznica może niezbyt okrągła, ale jednak imponująca...

Z zainteresowaniem będziemy towarzyszyć Stanisławowi Tomkowiczowi podczas opisywania muszyńskich zabytków, prowadzeni przez Tadeusza Łopatkiewicza, który razem z bratem Piotrem opracował rękopiśmienne inwentarze zabytków tego znakomitego XIX-wiecznego konserwatora i zabytkoznawcy. Pozostając nadal w naszym mieście, zagłębimy się w zapisach Księgi przyjęć do miasta Muszyny, by potem z Wittem Kmietowiczem przyglądnąć się muszyńskim cechom i bractwom, po których została jedynie tradycja i chorągiew, noszona co roku podczas procesji Bożego Ciała. Dołączy do nas Piotr Wierzbicki i razem przeniesiemy się do Podolińca, by w starych księgach pijarów sprawdzić, który z muszyńskich mieszczańskich synów pobierał niegdyś nauki w tamtejszym kolegium. Zajrzymy także do ciut dalszych sąsiadów po polskiej stronie - do Piwnicznej, zapoznając się w artykule Macieja Bileka z historią apteki "Pod Opatrznością". Potem wrócimy na Słowację, gdzie obejrzymy osiemnastowieczną mapę lubowelskiego podgrodzia w słowackojęzycznym artykule Filipa Fetko.

W tegorocznym "Almanachu" znajdzie się stosunkowo mało znany epizod walk w powstaniu warszawskim z udziałem plutonu słowackiego, opisany przez Waldemara Oszczędę, a także bolesna relacja Macieja Śliwy o tragicznych losach oddziału partyzantki antykomunistycznej w Beskidzie Sądeckim. W centrum naszych zainteresowań zawsze pozostają ludzie, więc i tym razem opowiemy o tych, którzy tu mieszkali, i tych, którzy tu - najczęściej "u wód" - bywali. Należał do nich, jakże często i chętnie niegdyś czytany, Józef Ignacy Kraszewski. Wybierzemy się z Janiną Dzierżanowską na wycieczkę w stronę Bacówki nad Wierchomlą, przyglądając się po drodze wyciągom i trasom narciarskim. Ze wzruszeniem sięgniemy pamięcią do lat dzieciństwa - krynickiego i muszyńskiego - niekiedy smutnego, ale jednak nasyconego słodyczą. Będą to m.in. wspomnienia urodzonej w Muszynie, a zamieszkałej od lat za oceanem Anity Sztybel. Wraz z Popradem, śledząc jego dopływy i wędrówkę wśród gór, popłyniemy do Andrzejówki, by po raz ostatni zajrzeć - dzięki Małgorzacie Przyboś - do protokołów Rady Gromadzkiej. Z Piotrem Osóbką odwiedzimy Żegiestów, z przykrością konstatując upadek jego zdrojowej części.

Przygotujemy zasadzkę na regionalnego poetę wespół z Witoldem Kalińskim, zaraz potem świętując jubileusz 40-lecia pracy twórczej Adama Ziemianina oraz jego 60. urodziny. Gratuluje-my naszemu ulubionemu poecie nagrody I stopnia im. Władysława Orkana, którą otrzymał za tom Przymierzanie peruki\ Opowiadania i wierszy Adama Ziemianina nie zabraknie w "Almanachu". Jednak użyczyliśmy łamów także innym autorom, przede wszystkim wsłuchując się w głos młodych, początkujących na niwie poezji osób. Nie sposób przecenić pomocy, jaką oferuj e "Almanachowi" muszyńska Biblioteka Publiczna. Jest dla nas miejscem spotkań, seminariów, wystaw, sercem intelektualnego życia Muszyny. Nie mogło więc i u nas obyć się bez wzmianki o tej placówce. Zwłaszcza że okazja była godna: jubi-leusz 60-lecia Miejskiej Biblioteki! Przekażemy Czytelnikom garść informacji na ten temat, nie zapominając o historii filii żegiestowskiej. Ze świata słowa przeniesiemy się do świata obrazu. Obejrzymy dzieła nieprofesjonalnego muszyńskiego malarza - Czesława Czmiela, zmarłego 10 lat temu. Przypomnimy sobie wystawę malarstwa w Muzeum Regionalnym w Muszynie, a także prezentowane w Bibliotece zbiory dawnych, nawet już stuletnich, pocztówek z Krynicy, Muszyny i Żegiestowa. W zeszłym roku miała miejsce kolejna edycja konkursu fotograficznego, którego tematem był detal nagrobny nekropolii historycznego "państwa muszyńskiego". Zaprezentujemy Państwu plon tego konkursu -jest on imponujący!

Od kilku lat staramy się pokazywać zdjęcia z imprez "Almanachu Muszyny". Jest to nasz sposób na okazanie wdzięczności naszym przyjaciołom i darczyńcom Funduszu Stypendialnego. Chcemy, by mogli się na tych fotografiach odnaleźć, a po latach wspominać, jak to w Muszynie na początku XXI wieku bywało... Informujemy z radością, że muszynianie dopięli swego i kończą podjęte w zeszłym roku dzieło budowy pomnika Jana Pawła II. Zapraszamy Czytelników na sierpniową uroczystość odsłonięcia pomnika. Z żalem pragnę pożegnać Janinę Piachy, sąsiadkę z ulicy Piłsudskiego, często dzielącą się z nami wiedząc przedwojennej i okupacyjnej Muszynie, stałą donatorkę Funduszu Stypendialnego. Dziękujemy autorom, współpracownikom, cierpliwym szefom "Gimpo", drukującym "Alma-nach", a także Włodzimierzowi Skleniarzowi za gratisowy druk zaproszeń. Składamy podziękowania za finansową pomoc przy wydawaniu naszego rocznika, udzieloną nam przez Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz Starostę Sądeckiego. Wyrazy wdzięczności kierujemy do Marszałka Województwa Małopolskiego za dotację w ramach programu "Mecenat", która zasiliła konto zeszłorocznego "Almanachu". Dziękujemy Leszkowi Zakrzewskiemu, prezesowi nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towa-rzystwa Historycznego, za projekt okolicznościowego stempla i karty pocztowej, a Wiesławowi Mochnackiemu i Dyrekcji Poczty Polskiej w Nowym Sączu za jej wydrukowanie. Podziękowania należą się donatorom Funduszu Stypendialnego Almanachu Muszyny.

Nasi stypendyści zdobywaj ą nagrody i wyróżnienia, zdaj ą z sukcesem kolejne egzaminy. Dochowaliśmy się przez te parę lat już kilku magistrów! Mamy nadzieję, że i tym razem każdy z Państwa znajdzie w "Almanachu Muszyny" coś dla siebie. Na deser proponujemy kolejny sukces Muszynianki Fakro - mistrzostwo Polski w siatkówce pań! Nucąc cichutko, z "Almanachem" w plecaku, powłóczmy się przez chwilę z Krzysztofem Myszkowskim i Adamem Ziemianinem nad granicznym Smereczkiem. Po rozpoczęciu obowiązywania układu z Schengen właściwie nie zauważa się momentu przekroczenia granicy ze Słowacją. Świat stoi otworem... Bożena Mściwujewska-Kruk

 

spis treści >>

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59