Dzisiaj jest wtorek, 18 czerwca 2024 roku , Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
strona główna

Ukazał się rocznik 2020/2021 Biblioteki Almanachu Muszyny. Dziękujemy za wiele lat współpracy!

Spis Roczników  

 


rocznik 2020
rocznik 2019
rocznik 2018

rocznik 2017

rocznik 2016
spis treści
-
rocznik 2015
spis treści
-
rocznik 2014
spis treści
-
rocznik 2013
spis treści
-
rocznik 2012
spis treści
-
rocznik 2011
spis treści
rocznik 2010
spis treści
-
rocznik 2009
spis treści
rocznik 2008
spis treści

rocznik 2007
spis treści
rocznik 2006
spis treści

rocznik 2005
spis treści
rocznik 2004
spis treści

rocznik 2003
spis treści
rocznik 2002
spis treści --
rocznik 2001
spis treści
rocznik 2000
spis treści

rocznik 1999
spis treści

rocznik 1998
spis treści

rocznik 1997
spis treści
rocznik 1996
spis treści

rocznik 1995
spis treści

rocznik 1994
spis treści

rocznik 1993
spis treści
rocznik 1992
spis treści

rocznik 1991
spis treści

 

strona główna


Almanach Muszyny 2013

SŁOWO DO CZYTELNIKA

Kolejny rok za nami… U progu lata ponownie witamy Czytel-ników w nadpopradzkiej Muszynie, naszej Małej Ojczyźnie. Sta-ramy się zgłębiać tajniki jej historii, i tej bardzo odległej w czasie, i tej wciąż pamiętanej przez wielu z nas. W maju tego roku przypadła 725. rocznica pierwszej znanej pisemnej wzmianki nazwy Muszyna. Ponad siedem wieków hi-storii… Jest się czym pochwalić. Od tego zatem zaczniemy naszą wędrówkę w głąb dziejów Muszyny, razem z Kazimierzem Przy-bosiem uważnie przypatrując się dokumentom z 1288 roku.

Później uwagę skupimy na XIX i XX-wiecznych wydarzeniach, które kształtowały dzieje Muszyny, Krynicy i okolic. W Tyliczu cofniemy się na moment do wieku XVII, dzięki dokumentom uporządkowanym przez Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Tylicza. Przyjrzymy się budowie tunelu w Żegiestowie w artykule Leszka Zakrzewskie-go, uważnie prześledzimy repertuar teatru w Krynicy na przełomie XIX i XX wieku dzięki drobiazgowej analizie Moniki Bocheńskiej, a potem, razem z Gabrielem Kur-czewskim, posłuchamy audycji nagrywanych przez krakowskich radiowców w czasie niespokojnych dni lata 1939 roku.

Nie omieszkamy zajrzeć też na Słowację, śledząc z Miroslavem Števíkiem rozwój stosunków osadniczych w spiskich miejscowościach, które na kilka wieków znalazły się w wyniku zastawu, dokonanego przez Zygmunta Luksemburskiego, w rękach pol-skiej administracji. Korzystając z bliskości Haligowskich Skał, wstąpimy do Aksamit-ki, tajemniczej jaskini, poprowadzeni przez Waldemara Oszczędę.

W samej Muszynie rzucimy okiem na znaleziska archeologów krakowskich - Barbary Chudzińskiej i Radosława Palonki, tym razem skupiając się na przedmiotach młod-szych, bo głównie XIX i XX-wiecznych. Choć to drobiazgi, jednak stanowią ciekawe uzupełnienie wiedzy o mieszkańcach naszego miasta. Chwilę później, razem z Małgorzatą Przyboś, po raz kolejny przewertujemy protokoły muszyńskiej Rady i Zarządu Miejskiego z lat 30. ubiegłego stulecia.

Z historią królewskiej kołyski - polskiego prezentu dla panującej rodziny Królestwa Niderlandów - mieli Państwo okazję zapoznać się w ubiegłym roku w artykule Karoliny Grobelskiej. Tym razem opowiemy o wystawie przygotowanej przez autorkę i nasze Stowarzyszenie z okazji rocznicy wizyty w Krynicy następczyni holenderskiego tronu z małżonkiem w 1937 roku. Objechaliśmy z wystawą pół Polski, promując przy okazji region i przedstawiając naszą działalność społeczną. Po "kołyskowej" wędrówce czas przyjdzie na wojenne Węgry, zaglądniemy też do Dublina, a potem popłyniemy za Ocean, by prześledzić losy rodziny Johna Tyliszczaka z Bridgeport, w których spisaniu wielką rolę odegrali Maria Zajączkowska oraz An-drzej Krajniak z Kanady.

Historia miasta i jego okolic to nie tylko ważne wydarzenia dziejowe. Na jej obraz wpływają także losy związanych z "małymi ojczyznami" ludzi. Postaciom bardziej lub mniej znanym poświęcimy - jak co roku - sporo uwagi, skupiając się w dużej mierze na pokoleniu wojennym. Pojawią się na kartach tegorocznego "Almanachu" uznani artyści, żołnierze, powstańcy, zakonnicy, nauczyciele i "zwykli" obywatele… Dla osób interesujących się sportem mamy propozycję rowerowych eskapad. Dla tych, którzy wolą kibicować - słowo o osiągnięciach siatkarek muszyńskich oraz foto-graficzne przypomnienie sukcesu naszego olimpijczyka - Henryka Szosta. Poezja, zdjęcia, opowiadanie leśniczego… Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie.

Dzięki darczyńcom i sponsorom wchodzimy w piętnasty rok istnienia Funduszu Stypendialnego. Uzdolniona młodzież z gmin Muszyna i Krynica sporo Państwu za-wdzięcza. Proszę mi wierzyć, że ci wspaniali młodzi ludzie potrafią dobrze korzystać z oferowanej im pomocy. Ponieważ pracujemy pro publico bono, nie mamy żadnych kosztów administracyjnych, a całość dotacji przeznaczamy na stypendia i nagrody. Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wpłaconą na konto Funduszu!

Najtrudniejszym fragmentem Słowa do Czytelnika jest dla mnie wspomnienie o tych, którzy odeszli w minionym roku… Niełatwo jest godzić się z przemijaniem, ale pamięć o naszych Przyjaciołach trwa w naszych sercach i na kartach "Almana-chu". W tym roku przychodzi nam pożegnać byłego burmistrza Muszyny, Kazimierza Miazgę, za którego kadencji zaczynaliśmy swoją almanachową przygodę. Pan Kazi-mierz niezmiennie nam sprzyjał, dotując także razem z żoną Fundusz Stypendialny. Już po wydaniu zeszłorocznego "Almanachu" dotarła do nas wiadomość o śmierci Je-rzego Krynickiego, autora współpracującego z nami od wielu lat. Najświeższą stratą jest odejście Wiesława Mochnackiego, almanachowego sympatyka z Nowego Sącza, wielokrotnie pomagającego nam w przygotowaniu okolicznościowej karty pocztowej. Wiesiek zmarł na początku czerwca…

Deklarujemy przywiązanie do Ziemi Muszyńskiej, doliny Popradu, Sądecczyzny. Ilu jest wśród nas rdzennych muszynian, kryniczan? Sądeczan? Są, ale - naturalną koleją rzeczy - coraz ich mniej… Czy ważna jest ta rdzenność? To pytanie stawia sobie i nam Witold Kaliński. Na pewno ważniejsze niż fakt urodzenia na jakiejś ziemi jest to, czy potrafimy ją kochać, dla niej pracować, tęsknić, wspominać. Nawet będąc daleko w świecie…

Bożena Mściwujewska-Kruk

 

 

 

spis treści >>

strona główna
| Redakcja rocznika | Bibliografia | Indeks nazw | Indeks nazwisk | Fundusz stypendialny | Spotkania przyjaciół | Kalendarium | Zbiory Almanachu |

C 2024- Wydawnictwo "Almanach Muszyny"
ul. Piłsudskiego 56, 33-370 Muszyna tel. (0-18) 471-48-59